Pozvání na Soláň

06.04.2018 | 23:16
Pozvání na Soláň

Místy, kudy procházeli celá desetiletí lidé žijící na samotách a v usedlostech na Soláni a kolem něj domů pěšky, a za každého počasí, lze se nyní dostat pohodlnými cestami, auty nebo hromadnými dopravními prostředky až k Čartáku, nedaleko vrcholu Soláně, do výše 860 m. n. m. Příležitostí pro neobyčejný zážitek však stále zůstává takzvaná Stará cesta, původní přístupová cesta na hřeben Soláně, jež se dnes spíše nabízí milovníkům turistiky a krás přírody, přijíždějícím do Velkých Karlovic vlakem. Kouzlo připomínající minulost má především její část pod očekávaným cílem cesty, vedoucí chvíli lesem s nečekaným následným otevřením prostoru poskytujícím první překrásné pohledy na louky a stráně, na první chalupy posazené s citem do členité krajiny, v níž stejně jako široké výhledy se vzdáleným zastřeným obzorem upoutají pozornost méně nápadné, nečekané a přitažlivé přírodní detaily.
Soláň znovu ožívá. Jeho probouzení má svůj pramen v ohlédnutí, v stále častějších návratech a pohledech do minulosti, v nichž převážně v okouzlení a náhlých vlnách pocitu intuitivního srozumění se vším a všemi, co tu bylo a kdo tu byli před námi, dozrávají představy přitažlivého klidu, harmonie, zvláštního okouzlení. Za nimi cítíme obdivuhodně poctivou a přesvědčivou míru poznání a pochopení života a jeho smyslu. Odněkud z dávnověku přicházejí podivní poslové, aby posunuli úhel našeho instrumentálního vnímání současného světa k hranicím, kde se znovu dostávají ke slovu nestylizovaná realita, neprokalkulovaný zážitek, upřímný prožitek i kus tajemství patřící k životu a vztahům mezi lidmi.
V posledním dvacetiletí, v němž svoboda zásadním způsobem ovlivňuje duchovní život a jeho obrazy nedeformuje cenzura, vše, co se odehrávalo na Soláni, zejména pak mezi umělci, kteří se pod jeho vrcholem usadili, dostává novou, inspirativní tvář. V kontextu s oživenou minulostí, tradicemi a zvyky, díky také jejich ideologicky nedeformovaným polohám, otevírají se nové možnosti kulturního rozvoje celé oblasti. Skupina přátel a milovníků výtvarného umění zakládá novou tradici — Malířské cesty kolem Soláně, krátce nato se ustavuje Sdružení pro rozvoj Soláně. Centry kulturního a společenského dění se stávají Čarták, Ateliér u Hofmanů, Karlovské muzeum, po dostavbě Informačního centra Zvonice přebírá dominantní úlohu toto zařízení.

Své kouzlo si podržel Čarták (z německého „Tschardake“ označující vojenské strážní domky), dnes rekonstruovaný horský hotel. Má bohatou historii spojenou s ochranou moravsko—uherské hranice portáši, s obchodem, později jako zájezdní hostinec a místo setkávání umělců. Poblíž stojí kříž, který v roce 1827 nechala „Bohu a geho lidu“ postavit Terezie hraběnka Kinská. Místo proslavil majitel z rodu Vašutů, gazda Jura Vašut, který na Čartáku gazdoval 60 let. Když na počátku jara roku 1947 zemřel, měl už dávno své místo v srdcích návštěvníků hor, ale i umělců, i v jejich dílech. Tento rázovitý Valach stál modelem malířům, hodně se o něm psalo a ještě víc povídalo. Po méně slavných létech, kdy byl Čarták podnikovým rekreačním střediskem několika státních a družstevních podniků, se dnes jako horský hotel zapojuje do pestrého společenského kulturního dění v kraji, rozšiřuje nabídku služeb, nápaditě a odvážně modernizuje sportovní a kulturní areály.

Svět je ohromná dědina.
Čarták — věřte — a Valašsko
je jenom jediné!
(Zápis malíře Aloise Schneiderky v Čartácké kronice)

Valašský ateliér U Hofmanů. Dům s ateliérem pod vrcholem Soláně, který si v roce 1941 nechal postavit malíř Alois Schneiderka a po jeho smrti v roce 1958 ho koupil a obýval malíř Karel Hofman s rodinou. Rozsáhlou zahradu, vytvářející působivé prostředí pro prezentaci sochařských a keramických děl, projektoval olomoucký zahradní architekt Jiří Finger. Hofmanův ateliér se stal místem setkávání významných českých i zahraničních, zejména italských umělců a milovníků umění. Po smrti malíře dům obývá a udržuje jeho dcera, keramička Marcela Vajceová–Hofmanová, v ateliéru domu provozuje obchod s uměleckými předměty, na zahradě zřídila přírodní amfiteátr, který je významným a vyhledávaným místem pro návštěvníky komornějších kulturních programů, kulturních vystoupení v rámci vernisáží výstav pořádaných v upraveném Hofmanově ateliéru. Prostředí domu a ateliéru patří k místům pořádaní Malířských cest kolem Soláně.
Informační centrum Zvonice byla postaveno z iniciativy Sdružení pro rozvoj Soláně za pět měsíců podle návrhu Ing. arch. Jiřího Kotáska, CSc, financováno z Evropských fondů a prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR‚ sponzorů a přispěvatelů řady soukromých firem a osob. Zvon odlil akademický sochař Josef Tkadlec ve své zvonařské dílně v Halenkově, na jeho povrchu jsou znaky měst a obcí, které přispěly k realizaci Zvonice — Horní Bečvy, Hutiska—Solance, Karolinky, Rožnova pod Radhoštěm, Velkých Karlovic a Vsetína. Zvon nese nápis: „V obdivu a úctě k obyvatelům hor a umělcům, kteří v horském prostředí žili a tvořili, ve víře v životnost jejich odkazu a duchovní a materiální rozvoj Soláně.“ Zvonice byla pro veřejnost otevřena 18. listopadu 2006.
Inspirací pro vznik Zvonice se stal model sakrálního objektu — kaple, vytvořený akademickým malířem Františkem Podešvou žijícím na Soláni, jehož realizace měla být spojena s rozvojem Soláně jako místa pro společné tvůrčí pobyty umělců spojené s prací v exteriérech a prezentací jejích výsledků ve víceúčelovém objektu kaple.
IC Zvonice se stalo dominantním místem pro kulturní aktivity širokého tematického a žánrového zaměření, hudební, výtvarná, fotografická, literární, taneční vystoupení duchovně blízká lidovému umění, obsahově naplňující ideu Valašského roku, tj. aktualizaci starých tradic a zvyků v přelomových obdobích kalendářního roku spojených s řemeslnými dovednostmi, projevy zábavy a duchovní kontemplace, jejich odrazu v nejrůznějších formách a podobách současného umění. Zvonici navštěvují významní čeští i zahraniční umělci nejrůznějších oborů, pravidelně zde vystupují osobnosti a soubory z regionu. Intenzivní kulturní dění umožňuje konfrontaci kultur mezi vyhraněnými oblastmi Čech a Moravy, mezi kulturou naší země a zahraničím. K nejvýznamnějším každoročním kulturním událostem na Zvonici patří červnová kulturně společenská a výtvarná akce Malířské cesty kolem Soláně, národopisná slavnost Léto na Soláni — Mezinárodní folklorní festival .

Dalibor Malina


 


Obrázek č.0Východní Morava v roce 2023

Místa známá, ale i ta, která čekají na to, až je objevíte. Takových najdete na Východní Moravě mnoho. Některá...

Proč do Zlínského kraje v roce 2023

Milí turisté, návštěvníci, cestovatelé, srdečně vás zvu na východní Moravu – do Zlínského kraje....

Uherský Ostroh

Město Uherský Ostroh se nachází ve Zlínském kraji a patří k historickým městům v regionu Slovácka, jehož tajemnou...

S kočárkem proti proudu času na Velkou Moravu

Proti proudu času! Mladým rodinám doporučujeme výlet za svatými Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu. Netřeba připomínat, jak mocná tato...

Barevný podzim na Kroměřížsku

Kroměřížsko se pyšní unikátními památkami UNESCO, množstvím dalších kulturních a historických...

Oblíbené informační centrum roku 2022 - Zlínský kraj

Absolutní vítěz ankety Informační centrum města Uherský Ostroh je absolutním vítězem proběhlé ankety A.T.I.C. ČR...

Kroměříží po svých

SÉRIE TEMATICKÝCH PROCHÁZEK PO KROMĚŘÍŽI PŘEDSTAVUJÍCÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA A ZÁKOUTÍ, KTERÁ MAJÍ...

Září na Východní Moravě – nejpestřejší vějíř radostí

Východní Morava – Zlínský kraj. Region tvořený čtyřmi národopisnými oblastmi, jež se rozprostírají na horách...

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Empírový zámek z poloviny 19. století patřící pod správu Muzea regionu Valašsko prošel v letech...

Muzeum regionu Valašsko

Zvažujete, kam za zábavou a zajímavým poznáním? Vyzkoušejte zámek Kinských ve Valašském Meziříčí....

Dřevěnice ve Valašských Kloboukách

Dřevěnice byla nejtypičtější stavbou na Valašsku. Kdy a jak dřevěnice navštívit? Dřevěnice můžete obdivovat kdykoli zvenku. Do...

Naučná stezka Královec

Naučná stezka Královec Vás provede přírodou valašskoklobucka a představí na 10 informačních panelech svou historii, geologii, vývoj a...

Bílé Karpaty začínají ve Valašských Kloboukách

O Bílých Karpatech by se dalo říct, že to jsou trochu zapomenuté hory. Leží až na samém východě České Republiky u hranic se...

Kroměřížsko – region, který si s dětmi zamilujete!

Když se vypravíte na Kroměřížsko celá rodina na výlet či víkend, nudit se tady rozhodně nebudete. Město Kroměříž Dominantou města...

Letní akce ve Vsetíně

I letos se ve Vsetíně uskuteční již tradiční Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec . Konat se bude...

Hlucká tvrz

Dominantou města je Hlucká tvrz, kde je ve věži muzeum. Expozice je zaměřena na archeologické doklady osídlení hluckého katastru. Dále můžete...

Výlet na Hradskou Nivu

Vycházku začneme u Muzea Bojkovska. Po nábřeží Svobody přijdeme k železné lávce přes Olšavu, po ní přejdeme na ulici Močidla a na...

Výlet k Mazálkově vyhlídce a na rozhlednu Na Skalce

Na vycházku se vydáme od informačního centra Bojkovice. Po žluté značce projdeme ulicí Sušilova na první křižovatku k turistickému...

ZÓNA ZLÍN – pravidelné procházky po architektuře

Zlínská architektura je jedním z důvodů, proč navštívit Zlín. Program ZÓNA ZLÍN nabízí široké...

Rozhledna Čubův kopec

Necelé dva kilometry od obce Francova Lhota, co by kamenem dohodil na Slovensko, se do nadmořské výšky 720 m vypíná Čubův kopec. Na jeho...

Starý Světlov

Nedaleko vsi Podhradí u Luhačovic, blízko vrchu Bába, se nachází pozůstatky hradu Starý Světlov. Jeho historie sahá až do...

Galovské lúky

Horské květnaté louky a pastviny s prameništěm na svazích hřbetu pod vrchem Hrachovec (776,7 m n. m.) najdeme...

Pozvánka do Zlínského kraje

Vážení přátelé cestování, s hrdostí patriota vás zvu do Zlínského kraje. Ať už člověk hledá...

Kouzelné Vánoce ve Zlíně

Chystáte se navštívit vánoční trhy? Pojďte si užít ty zlínské s kouzelnou předvánoční atmosférou....

Zima v Javorníkách

Javorníky patří celoročně k oblíbeným turistickým cílům. Rozkládají se na českém a slovenském...

Kam v zimě s dětmi? Na Východní Moravu!

Krásná příroda, výstavy na dotek a turistické cíle. To vše nabízí Východní Morava, kde lze prožít...

Oblíbené informační centrum roku 2021 - výsledky Zlínský kraj

Městské informační centrum Uherské Hradiště Vítěz ankety ve Zlínském kraji | Vítěz ankety v České republice...

Nádherná turistika nebo adrenalin na kolech?

To vše a mnohem více u nás ve Vsetíně! Letošní rok patří ve Vsetíně jubilejnímu 30. ročníku...

ZÓNA ZLÍN – komentované procházky po architektuře

Novinkou letošní turistické sezony je prohlídková trasa ZÓNA ZLÍN – pravidelné procházky po architektuře,...

Zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Kvalita...

Na Východní Moravu za zážitky

Vezměte děti na dovolenou tam, kde se sny mění ve skutečnost. Vždyť kdo z nás někdy nechtěl být námořníkem, rytířem, princeznou,...

Přírůstek do sbírky

Muzeum jihovýchodní Moravy se může pochlubit novým přírůstkem do etnografické sbírky. Hodný dárce, který nalezl ve své...

Nadační fond Zikmundova vila

Legendární cestovatel Miroslav Zikmund dostal ke svým 102. narozeninám neobvyklý dárek. Nadační fond s jeho jménem od...

Valašská krajina

V rámci projektu Krajina a lidi pro přírodu byl v loňském roce obnoven a zlepšen kus valašské přírody kolem Hradiska...

Zimní výlety po Kroměřížsku

U nás na Kroměřížsku máme na každé straně regionu malé pohoří, které se od nás z rovinaté Hané zdají...

Zamilujte si Kroměřížsko

Taky máte rádi, když pro vás někdo naplánuje výlet? Někdo místní, kdo ví, co vidět, jak nezabloudit a kde se dobře najíst?...

Proč v roce 2021 do Zlínského kraje

Proč v roce 2021 právě do našeho kraje? Vážení přátelé, přijměte prosím mé srdečné pozvání...

Naučná stezka Hvozdná

Obec Hvozdná leží necelých 12 km severovýchodně od krajského města Zlína a je rozložena ve svažitém terénu po obou stranách...

Pohodová zima ve Vsetíně

Ve Vsetíně a jeho okolí si můžete vychutnat odpočinek po celoročním shonu. Vsetín je báječným výchozím bodem pro spoustu...

O pokladu na Světlově

Dnes je Starý Světlov už jen zřícenina hradu, který stojí 10 km jihozápadně od Vizovic. Ale za dávných časů to býval...

Koláčkův tis

Když se řekne památný strom, většině z nás se vybaví lípa či dub. Na Valašsku v obci Zubří ovšem mají...

TOP zajímavosti a památky Zlína

Pomyslnou branou do baťovského Zlína, funkcionalistického města v zahradách, je 14|15 BAŤŮV INSTITUT s unikátní expozicí...

Pozvání do srdce Valašska, na Vsetín

Město se rozkládá v údolí Vsetínské Bečvy na úpatí Beskyd a Javorníků. Návštěvníky...

Hurá s dětmi do Zlína!

Co na děti čeká ve Zlíně? Je toho hodně… nejkrásnější zoo na Moravě s kouzelným zámkem, filmové studio...

Poznejte Valašsko s medvědem Jurou

Tento rok probíhá na Valašsku regionální hra Poznáváme Valašsko. S touto dobrodružnou hrou budete mít s dětmi program...

Ochutnejte Kroměřížsko

Poznejte Kroměřížsko – region na pomezí Hané a Valašska Křivolaké uličky starobylé Kroměříže, zahrady, ze kterých...

Kroměřížsko – region na pomezí Hané a Valašska

Křivolaké uličky starobylé Kroměříže, zahrady, ze kterých přechází zrak, štíhlé gotické chrámy...

S kolem do Zlína

Zlín je ideální pro sportovní nadšence a fandy do kol. Místní krajina i okolní kopce vybízejí nejen...

Vsetín – na kole Valašskem

Město Vsetín a celé Valašsko zaujmou všechny milovníky cyklistiky a cykloturistiky. Vsetín a jeho blízké okolí...

Do Hájenky na školní výlet

Rekreační zařízení Hájenka leží v malebném prostředí Bílých Karpat na začátku Vlárského průsmyku...

Do chřibských hvozdů

Zalesněná, členitá vrchovina uprostřed Moravy ukrývá spoustu tajemství a záhadných míst, kam možná lidská noha...

Přijměte pozvání do Zlína

Město je známé nejen svou výjimečnou funkcionalistickou architekturou, ale také jménem Tomáše Bati. Po nejvýznamnějších...

Proč v roce 2020 právě do Zlínského kraje

Vážení přátelé cestování, rád bych vás opět srdečně pozval do Zlínského kraje, kde toho můžete hodně poznat...

Tajná místa Česka – zapomenuté Chřiby

Tam, kde se z hanáckých rovin zvedají mírné vlnky chřibských kopců, začíná kraj, který zatím neobjevily...

Rožnov pod Radhoštěm žije celý rok

Rožnov pod Radhoštěm je příjemné městečko v podhůří Beskyd, jehož největším tahákem je pohodová atmosféra...

Tipy na výlety po Kroměřížsku mapuje turistický blog

Vyrazit na výlet do neznáma není jen tak. Musíte si vymyslet trasu, najít zajímavé turistické cíle, popřemýšlet,...

Nový web mikroregionu Valašské Klobucko

Mikroregion Valašské Klobucko spouští nový web pro své obyvatele i návštěvníky. Na adrese www.valasskeklobucko.cz najdete tipy...

Podzimní a zimní čas ve Vsetíně

Vsetín, srdce Valašska, leží v údolí Vsetínské Bečvy na úpatí Beskyd a Javorníků. Ačkoliv je dnes...

Vánoce ve Zlíně

Vydejte se do tohoto průmyslového města, unikátního svou funkciona­­listickou architekturou, a zažijte nezapomenutelnou vánoční...

Muzeum Jana Amose Komenského

Muzeum sídlí v části dochovaného městského opevnění ze 14. – 16. století s barokním sálem...

Ve Zlíně s nudou zatočíme!

Čas dovolených a výletů, na které se všichni těšíme a při kterých poznáváme zajímavosti a atraktivity...

Rožnov pod Radhoštěm – Brána Beskyd, Srdce Valašska

Rožnov pod Radhoštěm je příjemné městečko v podhůří Beskyd, do kterého ročně zavítá přes půl milionu...

Pěšky nebo na kole? Ve Vsetíně aktivně!

Město, které láká k návštěvě nejen svými památkami, ale také okouzluje svou polohou v krásné přírodě…...

Na kole baťovským Zlínem i okolím

Dynamické město Zlín se řadí mezi města, která aktivně budují řadu cyklostezek. Při jízdě po tzv. Městské obslužné cyklostezce...

Rožnov pod Radhoštěm

Rožnovské pivní lázně Rožnovské pivní lázně navazují na prvorepublikovou tradici klimatických lázní, které...

Poznejte Čertovy skály

Čertovy skály jsou nejznámější a také nejnavštěvovanější skalní útvar na Valašsku. Jedná se...

Památný sekvojovec

V osadě Chabaně, což je část obce Břestek v přírodním parku Chřiby, asi 8,5 km od Uherského Hradiště, roste...

Čertovy skály, Kopce a Hradisko

Přírodní památku Čertovy skály o rozloze 0,15 ha najdeme nedaleko obce Lidečko na Vsetínsku. Poté co se stala v roce 1966 předmětem...

Oranžově zbarvené rampouchy kaňonu Ancona

Jak se říká březen, za kamna vlezem, není výjimkou, když přijdou dokonce i mrazy. Málokoho by napadlo, že právě v tuto dobu je...

Zlínský kraj - pozvání hejtmana

Vážení cestovatelé a turisté, nevím, do jaké míry znáte Zlínský kraj, a tak si dovolím začít...

Zlín – město Tomáše Bati

Město je unikátní svou funkcionalistickou architekturou a typickými neomítnutými červenými cihlami. Má také řadu...

Adventní čas ve Valašském muzeu

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je jedno z nejstarších muzeí v přírodě v Evropě. Prezentuje lidovou...

Městské informační centrum Uherské Hradiště

Proč právě k nám? Uherské Hradiště – Srdce Slovácka a Historické město roku 2011. Uherské Hradiště –...

Léto v duchu tradic a folkloru

Prožijte léto v duchu tradic, folkloru a historie ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Je to jedno z nejstarších a...

Baťovský Zlín

Nejlepší zoologická zahrada široko daleko, unikátní architektura, která dělá ze Zlína živou učebnici architektury, a...

Putování za historií Uherskohradišťska

Trasa vás provede jihovýchodním okrajem Chřibů a zavede vás do Starého Města či proslulých Buchlovic se zámkem a překrásným...

Kolem Baťova kanálu

Vydejte se po proudu kolem ostrožských jezer, zastavte se v Uherském Ostrohu na zámku a v zámecké vinotéce, dále přes Veselí nad...

S dětmi na kole podél Baťova kanálu

Jedna z nejlepších cyklotras pro rodiny s dětmi, pro své nenáročné a bezpečné vedení po zcela nových cyklistických...

Technické a přírodní památky Uherskohradišťska

Sedněte na kolo a poznejte přírodní i technické památky Uherskohradišťska. Trasa Kunovským lesem, podél ostrožských...

Památky ve Valašském Meziříčí

Dnešní dominantu města tvoří již výše zmíněný původně renesanční zámek Žerotínů s barokní úpravou a...

Naučné stezky ve Valašském Meziříčí a okolí

Územím města Valašské Meziříčí prochází několik naučných stezek, z nichž nejznámější je...

Holešov - Městská hra Quest

Městská hra Quest – Po stopách předků aneb putování po holešovských památkách. Holešovský quest je městská...

Rymice

V Rymicích se nachází areál památek lidového stavitelství východní Hané. Vesnická stavení...

Hrad Lukov

Největším lákadlem pro turisty je gotický hrad Lukov pocházející z 1. pol. 13. stol. Rozsáhlé předhradí je od...

Rusava

Jedna z nejkrásnějších rekreačních oblastí v centru Hostýnských vrchů, která je vhodná pro celoroční turistiku. V...

Kurovický lom

Na kopci Křemenná, asi 1,5 km jižně od obce, se nachází Kurovický lom. Tuto přírodní památku tvoří opuštěný...

Valašské muzeum v přírodě

Valašské muezum v přírodě - nejstarší a největší muzeum v přírodě ve střední Evropě založeno v roce 1925, cca 10 minut...

Jurkovičova rozhledna

Jurkovičova rozhledna - dřevěná rozhledna postavená v roce 2012 podle námětu Dušana Sámo Jurkoviče. Vysoká je cca 31 metrů a stojí na...

Naučná stezka Hradisko

Naučná stezka okolo kopce Hradisko s 9 zastaveními, včetně výstupu na vrchol kopce, kde se nachází ruiny rožnovského hradu z 13. století....

Pustevny

Oblíbená a známá turistická destinace z Rožnova cca vzdálená autem cca 21 km, pěšky cca 13 km. Na vrchol Radhošť a kapli sv....

Soláň

SOLÁŇ - vrchol přezdívaný „valašský Olymp“, jelikož byl dříve vyhledávaným místem valašských...

Fantazy prohlídková trasa podzemím ostrožského zámku

Podzemí zámku v Uherském Ostrohu bylo dlouhá desetiletí nevyužíváno. V roce 2013 zde byla veřejnosti poprvé představena expozice...

Zámek Bystřice pod Hostýnem

Nejvýznamnější památkou ve městě je zámek z první poloviny 15. století, který představuje ojedinělou ukázku postupné...

Svatý Hostýn

Svatý Hostýn (732 m n. m.) je nejvýše položeným mariánským poutním místem na Moravě. Zdaleka viditelnou dominantou vrchu...

Rozhledny u Bystřice pod Hostýnem

Rozhledna Kelčský Javorník Konstrukce válcového tvaru z kovu a dřeva vysoká 35 m stojí na nejvyšším vrcholu...

Památky Bystřice pod Hostýnem

Thonetova vila Město proslulo tradicí nábytkářské výroby, která zde dodnes převládá. Někdejší Thonetova vila byla...

Kroměříž architektonická

Nikam nemusíte spěchat, čas zde plyne zvolna, jako před zhruba 350 lety, kdy město získalo svou podobu propojující architekturu, přírodu, umění,...

Kroměříž filmová

Vydejte se s námi na slavná filmová místa, která znáte ze stříbrného plátna. Amadeus Jedno z...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.