Po stopách Jagellonců

14.04.2018 | 15:34
Po stopách Jagellonců

 

Dnešní podobu Kutné Hory významným způsobem ovlivnilo období vlády Jagellonců, Vladislav II. Jagellonský zde byl dokonce zvolen českým králem. Vydejte se po stopách doby jagellonské.

Chrám sv. Barbory
Tato stavba je učebnicí české gotické architektury. Jejími architekty byli Jan Parléř, Matěj Rejsek či Benedikt Rejt, Ludvík Lábler, Josef Mocker. Stavba započala v r. 1388 a na jejím financování se výrazně podílely kutnohorské patricijské rody a důlní podnikatelé. Její průběh do značné míry závisel na výnosech stříbrných dolů. Podle původních plánů měl být chrám o 1/3 delší, koncept se však několikrát změnil a chrám byl dokončen až v r. 1905. Pro svou jedinečnost byl chrám v r. 1995 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. (www.khfarnost.cz)

Věž Jezuitské koleje
Jižní věž Jezuitské koleje ukrývá původní zvony chrámu sv. Barbory, z nichž zvony „Ludvík“ a „Michal“ pochází z období vlády Jagellonců v Čechách. Věž je přístupná od dubna do října.

České muzeum stříbra (Hrádek)
Nejvýznamnějším majitelem Hrádku v jagellonském období byl Jan Smíšek z Vrchovišť, důlní podnikatel. Ten dokončil přestavbu Hrádku na městské patricijské sídlo v duchu vrcholné gotiky. Zároveň si upravil starý havířský kostel Nejsvětější Trojice na okraji Kutné Hory na rodinnou hrobku. V dnešní době můžete v Hrádku navštívit expozice Českého muzea stříbra o technologii mincování a ražbě nejen pražských grošů. (www.cms-kh.cz)

Kamenná kašna
Stavba z r. 1495 je dílem Mistra Brikcího z Vratislavi. Patří mezi nejunikátnější technické památky v České republice. Sloužila jako rezervoár a rozvodna pitné vody pro celé město. Původně byla „kašna“ zastřešena a voda do ní byla přiváděna samospádem, nejprve dřevěným a posléze i hliněným potrubím od pramene sv. Vojtěcha u Bylan. (www.destinace.kutnahora.cz)

České muzeum stříbra – Kamenný dům
Kamenný dům je jedním z nejkrásnějších pozdně gotických domů u nás. Jeho majitel Prokop Kroupa provedl kolem r. 1489 jeho rozsáhlou přestavbu, v rámci níž zadal výzdobu uliční fasády Mistru Brikcímu z Vratislavi. Dům mnohokrát změnil majitele. Od rozsáhlé rekonstrukce z let 1900 až 1902 zde trvale sídlí kutnohorské muzeum. Dnes tu můžete navštívit 2 expozice Českého muzea stříbra:
• Měšťanská kultura a život v Kutné Hoře v 17. až 19. st.
• Lapidárium, které se věnuje stavebnímu vývoji města. (www.cms-kh.cz)

Kostel sv. Jakuba
Kostel byl postaven mezi lety 1330-1422. Podle původních plánů měl mít kostel dvě vysoké věže, nakonec byla kvůli statistickým problémům vystavěna pouze jedna (80,6 m). Kostel byl původně nazýván kostel „Vysoký“. Z doby jagellonské se dochovaly chórové lavice, křtitelnice a predela s Poslední večeří Páně z r. 1515. (www.khfarnost.cz)

Vlašský dvůr
Vlašský dvůr byl po staletí ekonomickým srdcem Českého království a zároveň se stal i svědkem mnoha významných událostí, tou nejslavnější z nich byla volba polského prince Vladislava II. Jagellonského českým králem r. 1471. Za jeho vlády doznal vzhled Vlašského dvora změny, vznikly dodnes výrazné arkády. Také můžete obdivovat portál s iniciálou „W“ nad vchodem do někdejší pokladnice, který nese trefný nápis „Noli me tangere“ (nedotýkej se mne). Do období vrcholné gotiky také patří jedinečné dřevěné oltáře a socha Bolestného Krista. (www.pruvodcikutnahora.cz)

Sankturinovský dům
Někdejší patricijský dům nazvaný podle majitele Sankturina z Nedvojovic, významného úředníka mince z let 1499-1520, který si zde zřídil honosné sídlo, ve věži domu zbudoval kapli s krouženou klenbou, patrně od stavitele Brikcího z Vratislavi, a nástěnnou výmalbou v italském stylu. (www.destinace.kutnahora.cz)

Knížecí dům
Někdejší městský palác s pozdně gotickým portálem jednoho z nejbohatších kutnohorských patricijů Jana Knajzlíka z Světic, kde během návštěvy města v r. 1487 poobědval i český král Vladislav II. Jagellonský. Dnes v objektu sídlí základní umělecká škola, je proto veřejnosti nepřístupný.

Kostel Matky Boží Na Náměti
Kostel patří mezi nejstarší chrámy ve městě. Na jeho místě se nacházel trh se stříbrnou rudou a stavba kostela byla financována z nameteného stříbra – odtud název „Na Náměti“. Kostel byl vystavěn v r. 1357. Poté několikrát vyhořel, na jeho úpravách pracovali i architekti Matěj Rejsek a Benedikt Rejt. Kostel byl dlouho využíván jako hřbitovní, a to až do r. 1881. V r. 1735 zde byl pochován český malíř Petr Brandl. (www.khfarnost.cz)
 

 

Informační centrum Města Kutná Hora
 


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0


Z vesmíru do Kladna!

ZDENĚK MILER nejen krtek 1. část stálé expozice v kladenském zámku Výstavu připravilo Statutární město Kladno,...

Slaný – město prázdninových dobrodružství

Královské město Slaný leží jen pár kilometrů na severozápad od Prahy a rozhodně by o letošních prázdninách...

Hravý víkend ve středních Čechách

Střední Čechy jsou zemí dětem zaslíbenou a možností aktivního vyžití tu najdete bezpočet. Nemůžete-li se rozhodnout, kam se za...

Retroautomuzeum Strnadice

Chcete si zavzpomínat, jaké bylo vaše první rodinné auto? A které auto měli vaši rodiče? Přijeďte se podívat do našeho...

Poděbrady opět ožívají

Poděbrady mají v samotném srdci zámek, kolonádu a rozlehlý park. Toto moderní lázeňské město nabízí...

Na kole okolo Kolína

Méně než hodinu jízdy od Prahy nabízí město Kolín celou řadu cenných památek a zajímavostí, které stojí za...

Za zkamenělou hostinskou na kralupský Hostibejk

Středočeské Kralupy nad Vltavou nejsou jen průmyslovou aglomerací, ale také městem plným tajuplných míst, opředených mnoha legendami....

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.