Zámecká naučná stezka

14.04.2018 | 22:31
Zámecká naučná stezka

Zámecká naučná stezka spojuje město Turnov s nedalekým zámkem Hrubý Rohozec. Na stezce o délce 3,5 km se dozvíte mnoho zajímavého o místní přírodě prostřednictvím sedmi naučných tabulí zelené barvy.
Putování zahájíme na náměstí Českého ráje, které je srdcem i tváří Turnova. Jistě nepřehlédnete novorenesanční budovy radnice a spořitelny a kopii původní kašny z poloviny 19. století instalovanou v roce 1998. Navštívit zde můžete také Regionální turistické informační centrum. Stezka pokračuje Skálovou ulicí, která byla v 19. století korzem do příměstských sadů. V Metelkových a Rývových sadech, založených ve 30. letech 20. století, se ocitnete v království rozmanitých druhů listnatých i jehličnatých stromů, vzácných bylin, pramenů dobré vody i ptačího zpěvu. Oddychový areál je tvořen francouzským parkem s geometricky uspořádanými tvary záhonů a parkem anglickým s loukami a navazující částí volné přírody.
Zajímavým úsekem Zámecké naučné stezky je údolí řeky Jizery v Dolánkách. Vodní tok dlouhý okolo 165 km, nejvýznamnější pravostranný přítok Labe, byl odjakživa osou, podél níž procházel život. Lemovaly ho důležité obchodní cesty, v jeho sousedství vznikaly lidské osady a města, lidé se naučili sílu řeky účelně využívat v nejrůznějších průmyslových odvětvích.
Údolí Jizery v Dolánkách patří mezi významné krajinné celky. Toto území se v roce 2005 stalo stejně jako Český ráj součástí prvního evropského geoparku UNESCO v České republice. Dozvíte se zde zajímavé informace o geologickém charakteru oblasti, zdejším rostlinstvu včetně tak zvaných invazních druhů, za jejichž rozšířením stojí především činnost člověka. Dále i to, že vody a břehy řeky Jizery s přilehlými lučními porosty jsou domovem pro mnoho živočišných druhů. Řeka Jizera nabízí na celém svém toku množství turistických zajímavostí. Dvě z nich se nacházejí nedaleko odtud. Máte-li čas a chuť, přerušte na chvíli putování po Zámecké naučné stezce a vypravte se k nim. Určitě nebudete litovat. Po krátké vycházce proti proudu řeky dojdete k proslulé restauraci Zrcadlová koza, která byla a je vyhledávaným cílem turistů, cyklistů i vodáků plujících po řece Jizeře. Typickou a vzácnou ukázkou roubené architektury Pojizeří je Dlaskův statek z roku 1716 v Dolánkách u Turnova, ve kterém je umístěna národopisná expozice Muzea Českého ráje v Turnově. Hned vedle statku můžete navštívit Dům přírody Českého ráje s jedinečnou interaktivní expozicí představující fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Právě v Dolánkách byla v roce 1924 zřízena jedna ze zastávek železniční trati Pardubice – Liberec, vystavěné v letech 1856-1859. Tato industriální památka, vedoucí po úbočí údolí řeky Jizery, se stane vaší pomyslnou společnicí v závěrečném úseku Zámecké naučné stezky. Až stanete u tří rybníčků napájených vodou z puklinových pramenů z nedalekých skal, bude se již nad vašimi hlavami monumentálně tyčit zámek Hrubý Rohozec, který do údolí Jizery a na okolní zástavbu shlíží od konce 13. století. Národní kulturní památka získala svou dnešní podobu během několika přestaveb a stavebních úprav, poslední ve stylu empíru proběhla v 19. století. Jestliže se vydáte na prohlídku zámku, čeká vás seznámení s více než 20 bohatě zařízenými místnostmi, které jsou prezentovány v podobě z 30. let 20. století, kdy sloužily jako reprezentační a obytné pokoje příslušníků hraběcí rodiny Des Fours Walderode.
Pokud ze zámku Hrubý Rohozec sejdete zpět po zámeckých schodech a budete pokračovat po červeně značené turistické trase až na křižovatku s Palackého ulicí, kde odbočíte vlevo, dostanete se zpět do centra města.

Regionální turistické informační centrum Turnov
 


Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.