Židovské památky Kolín

16.04.2018 | 09:49
Židovské památky Kolín

Někdejší židovská čtvrť náleží k nejcennějším památkám svého druhu na území Čech. Její osu tvoří navazující ulice Karolíny Světlé a Na Hradbách, které v minulosti tvořily jedinou “Židovskou“ ulici. Volný přístup do ghetta z Kouřimské a Pražské ulice asi původně znesnadňovaly zdi, opatřené průchody s uzavíratelnými branami či řetězy. Čtvrť tak kdysi byla samostatně žijícím světem uvnitř křesťanského města. Její početné obyvatelstvo (v polovině 17. století takřka 400 osob) se tísnilo v necelých čtyřech desítkách domů, které po četných přestavbách, vedených ve snaze získat větší prostor k bydlení, získávaly bizarní vzhled. Až do oficiálního zrušení ghetta v roce 1782 a především jeho skutečného spojení s ostatními částmi města po roce 1848 zde panovaly otřesné hygienické poměry, které byly příčinou šíření nejrůznějších epidemií.
Vývoj židovské čtvrti byl poměrně složitý. Jádro ghetta, doložené v písemných pramenech již k roku 1377, leželo přibližně v místě styku dnešních ulic Na Hradbách a Karolíny Světlé, kde v blízkosti městských hradeb stála již ve středověku synagoga. Severní hranice čtvrti přiléhala k parcelám domů na nároží Pražské ulice, na východě zástavba ghetta dosahovala pouze k vyústění Zlaté uličky. V 16. a 17. století se však Židům podařilo přikoupit několik křesťanských domů v sousedství, takže plocha ghetta se zvětšila takřka o třetinu. Skutečnost, že některé ze židovských domů se náhle objevily v zástavbě “křesťanských“ ulic, byla řešena řadou diskriminačních opatření. Okna a dveře, vedoucí mimo prostor ghetta, měla být v některých případech dokonce zazděna, či alespoň opatřena mřížemi. Tento stav trval až do konce 18. století. Problematická hygienická úroveň čtvrti byla postupně řešena četnými přestavbami a demolicemi. V první čtvrtině 20. století byla zbořena téměř celá jižní polovina ulice Karolíny Světlé, čímž byl těžce narušen ucelený ráz této části města. Na místě židovských domů vyrostly nové budovy, které svými proporcemi ostře kontrastují s okolím. Od druhé poloviny 20. století většina historické zástavby ghetta chátrala, takže řada domů se ocitla na pokraji zániku. Od 90. let 20. století je však realizována jejich postupná obnova.
Nejvýznamnějšími objekty ghetta byly v minulosti synagoga a židovská škola. Jádro někdejší školní budovy čp. 126 tvoří levá (jižní) část, jež obsahuje pozůstatky gotického domu ze 14. - 15. století, přestavěného po roce 1745. Z této doby se zachovalo pozdně barokní průčelí, jehož vzhled prozrazuje souvislost s tvorbou stavitele Josefa Jedličky. V 19. století byl dům užíván jako obydlí rabína. K němu byla v letech 1844 – 1846 pro nově založenou triviální školu přistavěna nová budova (čp. 157), která zaujala poslední volnou parcelu ghetta, kde dříve bývala ulička vedoucí k synagoze. Svému účelu škola sloužila do doby po roce 1918. V roce 1992 byla na jejím průčelí odhalena pamětní deska 2200 obětem z řad židovského obyvatelstva, deportovaným v době druhé světové války z území tehdejšího kolínského oberlandrátu.
Průjezdem v přízemí této budovy je přístupná synagoga, která je mimo Prahu jednou z nejstarších a nejcennějších památek svého druhu v Čechách. Vybudována byla asi před rokem 1422. Ve druhé polovině 17. století došlo k její významné raně barokní přestavbě, dokončené roku 1696. Po několika dalších úpravách byla po roce 1815 synagoga rozšířena do parkánu přilehlého městského opevnění, v letech 1844 – 1846 byla propojena s budovou židovské školy, a roku 1893 došlo k úpravám průčelí a interiéru. Svému původnímu účelu sloužila až do zániku kolínské židovské obce v roce 1953. V jejím interiéru zaujme především barokní štuková výzdoba klenby a monumentální svatostánek z roku 1696.
Nedaleko centra, se pak nachází Starý židovský hřbitov v Kmochově ulici. Představuje významnou památku zdejší židovské komunity a bývá považován za jeden z nejstarších v Čechách. Jeho počátky spadají do 15. stol., nejstarší určené náhrobky se datují do r. 1492. Nachází se zde více než 2600 náhrobků, které podávají názorný přehled o vývoji židovské funerální architektury od konce středověku do 2. pol. 19. stol.
U hřbitovní zdi napravo od vchodu se nachází typově nejstarší náhrobek tvořený pravoúhlou kamennou deskou bez ozdob, jejíž dnes nečitelné nápisové pole lemuje široká obruba. Naproti němu je načervenalý mramorový náhrobek Eliji, syna Šemuela Maisela (1621). Jeho plastickou výzdobu tvoří polosloupky a završuje ho trojúhelníkový fronton s piniovou šiškou. Na štítku je zobrazen reliéf myši, symbolizující jméno zemřelého.
Z řady význačných náhrobků je třeba uvést náhrobek rabína Chajima, syna Sinaje (1624) na mírné vyvýšenině v centrální části hřbitova. Sejdeme-li k jejímu severozápadnímu úpatí, spatříme náhrobek Becalela, syna legendárního pražského vrchního rabína Jehudy Löwa (1599). Nalevo od něho stojí čestná řada náhrobků kolínských rabínů: Jakoba, syna Pinchase Illového (1781), Eleazara Kalira (1801), Chajima Deutschmanna (1837) a Daniela Franka (1860). V západní části hřbitova, přiléhající ke Sluneční ulici, se nalézají převážně mladší náhrobky z 19. stol. Naši pozornost upoutá především monumentální náhrobek továrníka Josefa Weissbergera (1823–1872).
Na Novém židovském hřbitově ve Veltrubské ulici na okraji Zálabí se pohřbívalo od r. 1887. Díky silnému vlivu obecné funerální tvorby se v jeho areálu setkáváme jen s menším množstvím tradičních židovských náhrobků.
Nedaleko od vchodu u hřbitovní zdi byla zbudována monumentální hrobka podnikatele Bernarda Mandelíka (1844–1910). Na levé straně od ní se nachází náhrobek jeho syna Arnošta (1877–1914), který navrhoval architekt Jan Kotěra se sochou připisovanou Janu Štursovi. Dále u zdi narazíme na hroby Kláry Kafkové (1847–1908) a Filipa Kafky (1847–1914), strýce spisovatele Franze Kafky.
Ve druhé řadě levé části hřbitova nalezneme hrobku Františka Jaroslava Koblera (1892–1915) a jeho otce, podnikatele Rudolfa Koblera (1859–1924); v první řadě hrob továrníka Zikmunda Feldmanna (1855–1917), výrobce obuvi, jehož náhrobek vychází také z návrhu Jana Kotěry; a Zikmunda Poláčka (1852–1924), zakladatele kavárny American. Ve druhé řadě stojí nezvyklý náhrobek Bedřišky Reichnerové (1893–1916), členky opery Národního divadla v Praze. Na pravém okraji 14. řady se nacházejí tři obelisky – druhý zprava od kraje patří kolínskému rabínovi Josefu Gugenheimerovi (1831–1896) a třetí jeho synovi a následníkovi v úřadu kolínského rabína Rafaelu Gugenheimerovi (1868–1916). V zadní části se tyčí vysoké náhrobky kolínské rodiny Petschkovy, v 18. řadě Josefiny Petschkové (1891) a v 19. řadě Samuela Petschka (1890).
V pravé části hřbitova u severní zdi stojí náhrobek manželů Růženy (1856–1922) a Viléma (1846–1932) Saudkových, rodičů spisovatelů Roberta Saudka a Gisy Saudkové Pickové. Pravé části dominuje památník obětem holocaustu, postavený podle plánů akademické sochařky Věry Bejrové a architekta ing. Jaroslava Křeliny, odhalený v r. 1950. Památník nese jména 487 obětí z kolínské židovské obce, které zahynuly během 2. světové války. Současně byl odhalen i vedlejší náhrobek šesti neznámých mužů, jejichž mrtvoly byly 23. 1. 1945 vyhozeny na kolínském nádraží z vlaku, převážejícím osvětimské vězně.
 


Obrázek č.0ŠKODA Muzeum

ŠKODA Muzeum V roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi společný podnik. ŠKODA tak patří mezi...

Muzeum Ostrov lidových krojů

Nově otevřené muzeum představuje veřejnosti největší soukromou sbírku lidových krojů v České republice. Jedná se...

ŠKODA Muzeum

Navštivte ŠKODA Muzeum a seznamte se s fascinující historií mladoboleslavské automobilky sahající až do roku 1895....

Nymburk láká na nové atrakce

Při návštěvě města nesmíte minout chrám sv. Jiljí, který je unikátní ukázkou gotické cihlové architektury....

Starý Rakovník na fotografiích

Čtyřicet pohledů na nejstarší městská zákoutí. Čtyřicet pohledů na nejstarší městská zákoutí, jak je...

Přijeďte k nám do Mnichova Hradiště

  Městské informační centrum Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1142 infocentrum@klubmh.cz 326 772 464 www.mnhradiste.cz

Návštěva Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

České muzeum stříbra v Kutné Hoře je jedním z nejstarších a nejbohatších muzeí v České republice....

Kralupské koupaliště zve k návštěvě

Letní koupaliště se nachází na pravém břehu řeky Vltavy. Místní areál, který patří široko daleko...

Příbram – ideální turistický cíl

Vezměte děti na výlet, který je bude bavit. Staňte se na chvíli horníkem S dětmi vstoupíte do výjimečných dolů,...

Hrad Český Šternberk

Rodové sídlo Sternbergů od roku 1241 až dodnes majestátní středověký hrad v sobě skrývá barokní...

Kolín má v létě co nabídnout

Máte pocit, že vás v Čechách už nic nepřekvapí? Nechte se zlákat na výlet do královského města Kolína. Ať už...

Proč právě do Slaného?

Tři tipy na výlet za odpočinkem, krásou i adrenalinem. V červnu letošního roku se ve Slaném, malebném městečku nedaleko od Prahy,...

13 kilometrů objevů

VÝSTAVA 13 KM OBJEVŮ: PŘÍBĚHY SKRYTÉ POD ZEMÍ Termín výstavy: 17. 6. 2022 - 30. 10. 2022 Vernisáž: 16. 6. 2022 od 17 hodin...

Prohlídky města Příbram s průvodcem

Chtěli byste se o Příbrami dozvědět víc, než se dočtete v brožurách na internetu? Využijte nabídky služeb zkušených průvodců....

Kladenský zámek pro celou rodinu

Kladenský zámek může být místem pro ideální rodinný výlet, na své si v něm přijdou milovníci umění a historie,...

ŠKODA Muzeum

Navštivte ŠKODA Muzeum a seznamte se s fascinující historií mladoboleslavské automobilky sahající až do roku 1895....

Rakovnické cyklování 2022

Závody – soutěže – výlety – hry – koncerty. Kdo zaváhá, nejede!!! Ve dnech 22.–24. 7. proběhne v Rakovníku již 13....

Královské město Kolín – středočeský vítěz

Město Kolín se opět stalo krajským vítězem soutěže o titul Historické město roku 2021. Přijeďte si do Kolína prohlédnout památky,...

Sklárny Rückl

Objevte kouzlo tradičního sklářského řemesla a staletých výrobních postupů sklárny Rückl V malebném údolí...

Rakovník - 770 let od první zmínky

27. 4. 2022 | Muzeum T. G. M. Rakovník | Streamovaná přednáška na You tube Muzeum T. G. M. Rakovník BÁJNÉ POČÁTKY MĚSTA...

Dny Kralup se uskuteční po dvouleté pauze

Po dvou letech, jež byly zasaženy neblahou koronavirovou situací, se do Kralup nad Vltavou vrací celoměstské slavnosti, a to v tradičním termínu...

Muzeum Ostrov lidových krojů

Největší stálá expozice lidových krojů České republiky lidové kroje všech oblastí Čech, Moravy a Slezska včetně...

Na kole okolo Kolína

„Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině,“ zpívá se ve známé písni. Zdejší krajina bez...

Archevita – Stopami věků

Propojením nejmodernějších technologií s rekonstrukcemi neolitických staveb nabídne nová archeologická expozice Archevita –...

Zámek plný zázitků!

· Zdeněk Miler – nejen Krtek · Galerie · Kabinet fotografie · Historie · Sklepení www.kladenskyzamek.cz

Pod větrušickými skalami

Prudký skalnatý svah Větrušických roklí se místy zařezává až 100 m pod úroveň okolního terénu. Řeka Vltava...

Musica Florea

30 let souboru Musica  Florea   Vstupenky na www.goout.net www.musicaflorea.cz

Na kole z Kralup až na svatováclavskou Budeč

Náš cyklovýlet zahájíme na Palackého náměstí v centru Kralup nad Vltavou. Zde si můžete prohlédnout kostel...

Na kole okolo Kolína

„Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině,“ zpívá se ve známé písni. Zdejší krajina bez...

Jindřichova skála

V Brdech z vrcholu Beranu, na jeho severovýchodních svazích, vybíhá proti zřícenině hradu Valdek rozsáhlá Jindřichova...

Nevídaný větrník

Větrný mlýn zná snad každý, alespoň z pohádek. Větrem roztáčené lopatky vytvářely energii potřebnou k mletí...

Za Ludmilou na Tetín

Místa svatá, tajemná i kletá jsou místem k zamyšlení. Tetín, propojený s naší ranou historií,...

Na Bartolomějské návrší (nejen) na školní výlet

Bartolomějské návrší je poklad v srdci Kolína. Celoročně vás zveme k návštěvě areálu...

Malý čtenář a Broučci

Před sto čtyřiceti lety spatřilo světlo světa první číslo slavného dětského časopisu Malý čtenář. Vycházel od roku 1882 až do...

Neprojdou!

Předválečná opevnění byla budována v letech 1935–1938 v pohraničí a na vybraných místech ve vnitrozemí....

Proč v roce 2022 do středních Čech?

Kdo z nás by neznal rozmanitou a tajuplnou Tolkienovu Středozemi. Svět elfů, hobitů, trpaslíků, lidí a pak i velmi nepříjemných...

Kladenský zámek v zimě nespí

Expozice Krtečka potěší malé i velké Stálá expozice Zdeněk Miler nejen Krtek přibližuje život a tvorbu významného...

Pozvánka do Poděbrad a Lysé nad Labem

Přejeme vám úspěšný nový rok 2022 a budeme se těšit na vaši návštěvu v Poděbradech a Lysé nad Labem....

Navštivte Muzeum betlémů

V Muzeu betlémů v Karlštejně můžete prožít pravou vánoční atmosféru s českými historickými betlémy...

Sedlčanský sportovní areál Luční

Sedlčanský sportovní areál Luční disponuje novými herními prvky i rozšířeným mobiliářem....

Chcete advent strávit královsky? Inspirujte se k výletu na Berounsko!

Už jste dlouho nebyli na Karlštejně? Je na čase to napravit. Ideálně v době adventu. Královský hrad je totiž místem mnoha zajímavých...

Netradičně tradiční Poděbrady

Pojďte zažít lázeňské Poděbrady, jak je neznáte… Kromě tradičních turistických lákadel, jakými jsou zámek,...

Vánoce v Kladenském zámku

Srdečně zveme na Kladenský zámek v kouzelném čase adventním. Přijďte se k nám vánočně naladit a třeba se setkat s některou z tajemných...

Kralupy připravují bohatý adventní program

Město Kralupy nad Vltavou zve na kulturní akce pořádané v rámci letošního adventu. Pestrý program nabídne jak kulturní, tak...

Pozvání do Dobříše

Město Dobříš leží v podhůří Brd a na první pohled vás zaujme prostorným náměstím s dominantní...

Advent s Rakovnickou knihovnou

od 22. 11. 2021 Roubenka Lechnýřovna Zlatá roubenka Prodejní a inspirativní vánoční výstava 14. 12. 2021 od 16 hodin Husovo...

3x poutní „nej“ ve středních Čechách

Skvosty obdivované pro svou mimořádnou architektonickou a uměleckou hodnotu a také lokality, kam se chodí přemýšlet o životě...

Objevte poklad v srdci Kolína

Využijte přicházejících podzimních dní k procházce tajemným Bartolomějským návrším v Kolíně....

Kladno - Trnkova ZAHRADA 2

Originální kybernetoskop, velrybárium, kočkodrom, slonograf, trpaskop, štěkafon a mnoho dalšího. Objevte magický svět ve slavné...

Nymburk má novou atrakci!

Vyhlídková věž kostela sv. Jiljí se po dlouhých letech otevřela veřejnosti. Nyní máte jedinečnou možnost prohlédnout si město...

Oblíbené informační centrum roku 2021 - výsledky Středočeský kraj

Turistické informační centrum Mělník Vítěz ankety ve Středočeském kraji Personál infocentra v srdci královského...

Zámek Veltrusy má nové prohlídkové okruhy

Na zámku Veltrusy jsme otevřeli dva nové prohlídkové okruhy v hlavní zámecké budově, a to Zlaté časy ve službách...

Přírodní rezervace Medník

Přírodní rezervace Medník leží asi 15 km od Prahy v nadmořské výšce 416,5 m. n m. V malebném údolí řeky Sázavy...

Projděte se místy, která znáte z klasických hudebních děl

Inspiraci hledali v přírodě, u zurčících řek, při procházkách ve středních Čechách. Vydejte se v jejich stopách...

ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi

Navštivte ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi a seznamte se s fascinující historií značky ŠKODA sahající až do roku 1895....

Architekt moderního Rakovníka

Žádné jiné město v Čechách a na Slovensku se nemůže pochlubit tak různorodou a obsáhlou kolekcí staveb od...

Kladno - Trnkova ZAHRADA 2

Originální kybernetoskop, velrybárium, kočkodrom, slonograf, trpaskop, štěkafon a mnoho dalšího. Objevte magický svět ve slavné...

Dny evropského dědictví v Kolíně

I v Kolíně se v rámci Dnů evropského dědictví každoročně veřejnosti otevírají brány řady památek...

Retroautomuzeum Strnadice

Chcete si zavzpomínat, jaké bylo vaše první rodinné auto? A které auto měli vaši rodiče? Přijeďte se podívat do našeho...

Když na vodu, tak na Sázavu!

Léto, sluníčko, různorodá krajina středních Čech, pohodová atmosféra… a voda. Na jednu z královen vodáckých...

S dětmi na Bartolomějské návrší do Kolína

Bartolomějské návrší je poklad v srdci Kolína. Kromě samotného chrámu sv. Bartoloměje je přístupná...

Vítejte ve Slaném

Tajemství hanebné zrady aneb Bořek na stopě podlého ničemy Prázdniny jsou před námi a Bořek opět přichází s novou...

Bývalé hradiště Levý Hradec

Na skále nad levým břehem Vltavy najdeme bývalé slovanské hradiště o rozloze asi 6,4 ha, původní sídlo přemyslovského...

Znáte Pravý Hradec?

Na spojnici mezi známějším Levým Hradcem a Pražským hradem leží také téměř neznámé hradiště Pravý...

Kralupské kulturní léto začíná…

V Kralupech nad Vltavou se v průběhu tří letních sobot uskuteční vybrané kulturní akce v rámci Kralupského kulturního...

Výlet do Kladna

Kladenský zámek je místo zajímavých výstav a historických i hornických expozic. Lze zde vidět Kapli sv. Vavřince, jejíž...

Přijeďte k nám do Mnichova Hradiště

Mnichovo Hradiště prohlédněte si zámek s bohatými interiéry spatříte hrobku Albrechta z Valdštejna...

Památný Levý Hradec

Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, který je majetkem římskokatolické církve a je označován za první mocenské centrum...

Pozvání do Poděbrad

Ochutnávka z připravovaných akcí na léto 2021 Červenec 2021 Kolonádní koncerty (Lázeňská kolonáda, vstup...

Zámek Brandýs nad Labem

Prohlídky interiérů brandýského zámku Můžete si prohlédnout původní císařské komnaty, apartmán císaře...

Rakovnické cyklování 2021

Název akce pořádané ve městě Rakovníku pro všechny, kdo mají rádi cyklistiku v kterékoli její verzi. Rychlostní,...

Za CHODÍCÍM DŘEVEM do Dobříše

V domečku na Dobříši bydlí magické bytosti, které svou fantazií a zručností oživuje řezbářka Eva Hellerová.  Buduje zde...

S Jakubem Krčínem za čerty krajem kamenů

Na jihu, na samém okraji středních Čech se ukrývají veliké balvany v nádherné krajině – největší viklan...

Poděbrady

Poděbrady jsou vyhledávaným místem cyklistů i in-line bruslařů. Nenáročné cyklotrasy vedoucí po obou březích Labe...

Přijeďte k nám! Na rovinu…

Kolínsko je pohodová turistická oblast, která potěší opravdu každého. Převážně rovinatá krajina láká...

Od velikána k velikánovi

V květnu 2017 byla v Kralupech nad Vltavou na Palackého náměstí odhalena socha Josefa Švejka, kterého ve svém románu proslavil...

Víte, kde leží krajina ticha? Blíž, než si myslíte!

Rodinný výlet v krásné přírodě, s kulturním zážitkem a navíc na dosah Prahy? Takových tipů není nikdy dost....

S dětmi na Bartolomějské návrší do Kolína

Bartolomějské návrší je poklad v srdci Kolína. Kromě samotného chrámu sv. Bartoloměje je přístupná...

Výlet do Kladna

Středočeské město Kladno může být místem pro ideální rodinný výlet. Jednou z nejstarších staveb města je...

Rakovnická literární výročí

Nebýt rakovnické rodačky Josefy Heichenwalderové, neznali bychom dnes místo, kam přijíždějí a odkud odjíždějí vlaky, jako...

CHODÍCÍ DŘEVO žije na Dobříši

Loutkářskou magií prosáklé místo najdete na Dobříši nedaleko Prahy – v půvabném uměleckém domě...

Kralupy – město na řece

Návštěvníky Kralup nad Vltavou přiláká především půvab řeky a pískovcových skal okolo ní i unikát...

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Město leží v okrese Praha-východ. Žije zde téměř 20 tisíc obyvatel a vzniklo v roce 1960 administrativním sloučením...

Poděbrady

Poděbrady jsou vyhledávaným místem pro turistiku i rekreaci s ohledem na příhodné klima, zdravé životní prostředí...

Exkurze ve sklárně Rückl

Přijďte se podívat, jak pod rukama českých mistrů sklářů a brusičů vznikají unikátní křišťálové produkty....

Naučná stezka Srdcem Českého krasu

Stezka seznámí návštěvníky s přírodním bohatstvím a historií Národní přírodní rezervace...

Kralupský Hostibejk

Vrch Hostibejk je chráněná přírodní památka města Kralupy nad Vltavou. Vysvětlení samotného názvu není zcela...

Kam v Kladně

Kladenský zámek je uměleckou a historickou památkou a kulturní institucí. V letošním roce dění v Kladenském zámku...

Hravý Kolín

Město Kolín připravilo pro návštěvníky i místní několik hravých novinek. Zpestřit si tak můžete procházku po...

Vlašský dvůr v novém kabátě

Možná že jste již někdy dříve o této památce slyšeli nebo ji již dříve navštívili. My vám nyní doporučujeme...

Kutná Hora – Historické město roku 2020

Kutná Hora se stala vítězem krajského kola soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských...

Skryté příběhy – Bernardovo srdce

Všechny příznivce poznávání historie poněkud netradičním způsobem, jistě potěšíme novinkou. Je jí mobilní aplikace...

Český Brod - výlety po městě a okolí

Nabízíme Vám pár tipů na výlet v našem městě a jeho okolí: • Procházka městem...

Poděbrady ožívají výstavami pod širým nebem

KRUTÝ OSUD ŽIDOVSKÝCH RODIN V PODĚBRADECH 8. 4. – 7. 5. 2021, atrium Městské knihovny Poděbrady JOM HA-ŠOA je den připomínky...

Větrný mlýn

Díky soukromé iniciativě manželů Tuzarových vyrostl u obce Krchleby na Nymbursku větrný mlýn holandského typu. Po telefonické dohodě...

Za Sládkovou studánkou zbirožskými lesy

Objevte poetické místo v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Vypravte se ze Zbiroha na 6,4 km dlouhou trasu. Dojdete ke studánce, kde...

Předjarní výlet na Kolínsko

S prvními jarními paprsky je nejvyšší čas naplánovat si výlet do Kolína a jeho blízkého okolí. Ať už...

Na vřesoviště na Jordánu v Brdech se dostanete po nové naučné stezce

V chráněné krajinné oblasti Brdy vás provede po turisticky oblíbeném místě bývalé dopadové plochy....

Dvě výročí knihovny v Rakovníku

Před 180 lety se v Rakovníku otevřela veřejná knihovna. A před 220 lety se narodil její spoluzakladatel, malíř pokojů a kulturní buditel...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.