Krušné hory chtějí na seznam UNESCO

23.06.2018 | 14:07
Pozůstatky hradu Krupka

Krušné hory mají šanci být zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. Dostaly by se tak po bok památkám v centru Prahy nebo Velké čínské zdi. Zápis na seznam světového dědictví může znamenat nebývalý rozvoj cestovního ruchu. Očekává se zvýšený zájem o Krušné hory u domácích, a především u zahraničních turistů.

Za možností zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO stojí česko-německý projekt Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge. Hornictví má v Krušných horách tradici sahající až do 12. století. Hornická činnost se proto samozřejmě podílela na spoluutváření krajiny a vytvářela její ráz. Historie hornictví v Krušných horách se odráží také ve společnosti. Má vliv na celý region a místní kulturu. V Krušných horách o zápis na seznam usiluje „Hornická kulturní krajina Krupka“, která zahrnuje například Městskou památkovou zónu Krupka spolu s kaplí sv. Wolfganga na Komáří hůrce nebo štolou Starý Martin. Dále například vrch Mědník v Měděnci, důl Mauritius v Hřebečné, Jáchymov a Horní Blatnou. Krušné hory jsou světově zcela výjimečné rozmanitostí rudních i nerudních nerostných surovin, které se v tomto malém geografi ckém prostoru vyskytují, od stříbra, cínu, olova či železa přes kobalt, vizmut, nikl nebo wolfram až po černé uhlí a uran. V Krušných horách je možné dodnes najít řadu technických památek souvisejících s hornictvím, které zobrazují rozličné techniky těžby nerostných surovin a její vývoj. Žádný jiný ze světových hornických regionů nepřispěl k vývoji hornických věd a věd o Zemi a ke vzniku a rozvoji báňského vzdělávání tolik jako Krušné hory. O zápisu se rozhodne nejpozději v roce 2019.
Už dnes se ale Krupka pečlivě připravuje. V historické části města vybudovala nové Infocentrum hornické krajiny Krupka, městem se pak vine naučná stezka Po stopách horníků. Trasa je vedena po hlavních krupských těžebních revírech ve dvou okruzích. Všichni příznivci turistiky, místní historie a přírody tak mohou mít radost z naučné stezky, která zájemce provede po hlavních krupských těžebních revírech v lesním terénu nad Krupkou ve dvou okruzích. První kratší okruh je určen pro rodiny s dětmi. Na trase dlouhé 4,5 km najdou návštěvníci 10 informačních tabulí, které obsahují spoustu informací o historii těžby cínu v Krupce, zajímavosti o hornictví a pro děti interaktivní seznámení s faunou i flórou okolních lesů. Delší trasa naučné stezky měří 10 km a nabízí 6 informačních tabulí s popisem významných historických důlních děl na území Krupky, Horní Krupky a Komáří vížky. Na tomto velkém okruhu je naproti kapli svatého Wolf ganga vybudován dřevěný turistický přístřešek, kde je možné si odpočinout nebo popovídat s přáteli. Obě trasy jsou zřetelně značeny, takže se nikdo nemusí bát, že by sešel z cesty a nevěděl, kde stezka pokračuje. Začátek tras je pro oba okruhy společný. Výchozím bodem je nově vybudované informační centrum v Husitské ulici, odkud stezka vede pod hradem a Horskou ulicí směrem ke štole Starý Martin. Pod štolou se však oba okruhy rozdělují na dva směry. Kratší okruh vede přes místní osadu Ve Vísce zpět do Krupky. Delší okruh vede kolem štoly Starý Martin na Komáří vížku a sestup z horského hřebene je značen kolem Kotelního rybníka.
Do nové turistické sezony vstoupila Krupka také s novým informačním centrem v historické části města. Pod přísným dohledem památkářů byly do nového objektu začleněny původní gotické sklepy i čelní kamenná stěna. Celá budova je koncipována jako multifunkční objekt, který bude využíván nejen jako klasické turistické centrum v přízemí, ale obsahuje také výstavní prostory odkazující na hornickou tradici regionu. Expozice obsahují textové dokumenty, nerosty i hornické vybavení, které návštěvníka seznámí s hornickou historií Krušných hor a samozřejmě celého krupského revíru. Součástí stavby jsou také konferenční a vzdělávací prostory, které budou sloužit každému, kdo o to projeví zájem. Otevírací doba informačního centra bude celoročně od úterý do neděle 9–17 hodin.
Na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO se připravují celé Krušné hory. Destinační agentura Krušné hory připravila na letošní rok pro turisty „hornickou ochutnávku“. „Nejen Krupka a Měděnec, ale celá destinace Krušných hor a podhůří je historicky spjata s hornictvím. Připravili jsme proto projekt Hornická stezka Krušných hor. Turistům chceme představit atraktivní turistické cíle, které jsou v historii či v současnosti spojeny s hornictvím a těžbou. Jedná se například o stará důlní díla a prohlídkové štoly, ale také o zdařilé rekultivace, které nemají ve světě obdoby, nebo o cíle industriální turistiky, jako je Uhelné safari. Vše najdou turisté uceleně popsané v novém propagačním materiálu. Hornická stezka Krušných hor bude mít také svou vlastní mapu,“ představila projekt ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková. Součástí projektu je vyhlídkový okruh pro motorkáře, který začíná a končí v Podkrušnohorském technickém muzeu. „Bude 150 kilometrů dlouhý a provede motorkáře po cestách hornických památek a rekultivací. Myslíme ale také na cyklisty, součástí tištěných materiálů budou vytyčené trasy pro cyklisty rozličných náročností,“ doplnila Eva Maříková.

Úvodní foto: Pozůstatky hradu Krupka

Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.
Klíny čp. 61, 436 01 Litvínov
mobil: +420 702 122 598
e-mail: reditel@krusne-hory.org
www.krusne-hory.org


Nové infocentrum v Krupce Expozice v objektu infocentra Areál štoly Starý Martin Historické jádro města Bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově Kaple sv. Wolfganga na Komáří vížce Obrázek č.0 Obrázek č.0tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec - srpen 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.