Bratři Crha a Strachota

28.09.2018 | 21:31
Bratři Crha a Strachota

(1155 let)
Soluňští bratři byli až do poloviny 19. století běžně označováni těmito staročeskými jmény. Nejde však o nikoho jiného než o Konstantina a Metoděje, slovanské věrozvěsty, kteří roku 863 podnikli misii na Velkou Moravu.
V rámci ní prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil i písmo (hlaholice). Konstantin krátce před svou smrtí vstoupil v Římě do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril. Mladší z obou bratrů, vynikající teolog, řečník a polyglot, patřil k nejvýznačnějším učencům své doby. Jeho starší bratr Metoděj v mládí pracoval jako byzantský státní úředník. Později byl Konstantinovým nejbližším spolupracovníkem a po jeho smrti se sám ujal vedení velkomoravské misie a završil jejich společné dílo. Stal se prvním arcibiskupem moravsko-panonské diecéze. Na Moravu se dostali na pozvání knížete Rostislava, který žádal u byzantského císaře Michaela III. vyslání biskupa, který by na Velké Moravě položil základy církve nezávislé na franských biskupech. Rostislav se obával politického a náboženského vlivu Východofranské říše. Cyril a Metoděj jsou dnes hlavními patrony Moravy a od roku 1981 i spolupatrony Evropy.
Pavel Edvard Vančura, foto: Pražské sousoší Cyrila a Metoděje © Wikimedia Commonstento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.