Vyvraždění Vršovců

28.09.2018 | 21:31
Vyvraždění Vršovců

(910 let)
Rod Vršovců coby raná šlechta na přelomu 11. a 12. století měl velký vliv na události přemyslovského státu. Přemyslovci ale neměli rádi konkurenci a pokoušeli se vražděním význačných rodů upevnit si své místo. Vzpomeňme na Slavníkovce
28. září 995.
Nejinak tomu bylo v případě Vršovců, které se pokusili vyvraždit hned třikrát – roku 1003, roku 1014 a posléze i roku 1108 ve Vraclavi (téměř 3 000 členů rodu). Přemyslovská cesta „za samostatností“ se odehrála na pražském tržišti v symbolické datum 28. října 1108, což popsal coby očitý svědek český kronikář Kosmas: „Nemohl jsem se dověděti, kolik hlav z tohoto rodu bylo vydáno na smrt, protože nebyli zabiti ani jednoho dne, ani na jednom místě. Neboť jedni byli vedeni na tržiště a jako dobytek byli skoleni, jiní byli na hoře Petříně sťati, mnoho jich bylo povražděno v domech nebo na ulicích. Ale co mám říci o smrti synů Mutinových, jejichž smrt byla snad nad každou jinou smrt ukrutnější? Byli to hodní hošíci, v tváři sliční, na pohled líbezní, jakých by ani bystrý umělec v bílé slonovině, ani malíř na stěně nedovedl vypodobiti. Neboť jsme je viděli, jak byli žalostivě vlečeni na tržiště, a slyšeli, jak častokrát volali: Máti má, máti má! Až je oba krvavý kat, jako prasátka je drže v podpaží, podřezal nožem.“
Antonín Fridrich, foto: Záhuba Vršovců, Josef Mathauser © Wikimedia Commons


Pomník rodu Vršovců, Vraclav


tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.