Příchod klarisek do Čech

28.09.2018 | 21:31
Příchod klarisek do Čech

(785 let)
Letos si připomínáme další významné výročí, které se týká pražského Anežského kláštera. Roku 1233 přichází do Čech na žádost Anežky Přemyslovny pět italských sester z tridentského kláštera sv. Kláry, aby zde pomohly založit první klášter klarisek na sever od Alp.
Klášter sv. Anežky České založila přemyslovská princezna Anežka, sestra krále Václava I., okolo roku 1231. Původně se jednalo o dvojí klášter klarisek a menších bratří. K italským sestrám se záhy připojilo sedm urozených dívek z Českého království. Konvent klarisek a kostel sv. Františka pak byly slavnostně otevřeny v den Anežčina vstupu do řádu 25. března 1234. Anežka si pravidelně dopisovala s později svatořečenou Klárou a šířila myšlenku života ve františkánské chudobě. V roce 1237 udělil papež Řehoř IX. klášteru řadu významných privilegií. Krom Anežského kláštera v Praze vznikly počátkem františkánských dějin i další kláštery klarisek v Chebu, v Panenském Týnci, v Českém Krumlově, v Olomouci, ve Znojmě, v Opavě a v Brně. V důsledku reforem císaře Josefa II. byly však roku 1782 všechny zrušeny.
-mak-, foto: Podobizna sv. Anežky na hlavici triumfálního oblouku kostela sv. Salvátora © Wikimedia Commons


Hábit (oděv) sester svaté Kláry


tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.