Klášter svatý a zlatý

28.09.2018 | 21:31
Klášter svatý a zlatý

(755 let)
Roku 1263 byl po příchodu cisterciáckých mnichů z Rakouska založen králem Přemyslem Otakarem II. v řídce osídlených jižních Čechách klášter Zlatá Koruna (původně Svatá Koruna).
Název vznikl podle vzácné relikvie – trnu z Kristovy koruny, který nepřímo obdržel Přemysl Otakar II. od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého.
Podle legendy byl klášter založen ze zbožných pohnutek. Král měl totiž před důležitou bitvou u Kressenbrunnu roku 1260 učinit slib, že za své vítězství nechá založit klášter. Důvody však byly zároveň i politické. Nový klášter měl zamezit případné rozpínavosti rodu Vítkovců, kteří areál roku 1276 stejně zničili. Konvent byl obnoven znovu až za vlády Václava II. za pomoci mnichů z plaského kláštera. Opatství vlastnilo rozsáhlé pozemky, rozvíjelo v kraji rozsáhlou kolonizační aktivitu a zakládalo nové vsi. Po rozkvětu ve 14. století sláva Zlaté Koruny pohasla během husitských válek, kdy mniši klášter na dlouhá léta opustili. Statky uchvátili Rožmberkové a klášter se opět vzchopil až ve druhé polovině 17. století. Jeho rozvoj byl ukončen dekretem císaře Josefa II., budovy odkoupili krumlovští Schwarzenbergové, kterým byl majetek po 2. světové válce zkonfiskován. Roku 1995 byl klášter prohlášen národní kulturní památkou a 17. dubna 2016 se do něj vrátil gotický deskový obraz známý jako Zlatokorunská madona, která se před šesti sty lety stala patronkou a ochranitelkou kláštera.
-aba-tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2018

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.