Vlastivědné muzeum v Šumperku  Přidat aktualitu

28.03.2019 | 22:16
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Vlastivědné muzeum v Šumperku je regionální muzeum, které spravuje muzea v Šumperku, Zábřehu, Mohelnici, dále Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov.

Muzeum Šumperk
Muzeum v Šumperku sídlí v prostorách historické budovy Pavlínina dvora. Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy se může jako první muzejní expozice v ČR pochlubit zcela automatickým audioprůvodcem Guide PORTTM, který oživuje expozici ve čtyřech jazykových mutacích (čeština, němčina, angličtina, polština). Příjemný hlas Pauline Chiari provází návštěvníka historií kraje od pravěku až po nejnovější dějiny. V muzeu jsou dva rozsáhlé výstavní prostory (Výstavní síň a Muzejíčko) a tři menší, v nichž jsou pravidelně instalovány krátkodobé výstavy historické, muzejní či výtvarné. K muzejním a kulturním akcím je využíváno také zrekonstruované nádvoří uvnitř areálu muzea.
Kontakt:
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk, tel.: 583 363 070
www.muzeum-sumperk.cz

Muzejíčko
Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Muzeum sídlí v prostorách historické budovy Pavlínina dvora a jeho stálá expoziceseznamuje s přírodou a dějinami severozápadní Moravy. Během roku se v muzeu konají různorodé krátkodobé výstavy a muzejní akce. V roce 2016 bylo v šumperském muzeu vybudováno specifické zařízení pro rodiny s dětmi, tzv. „Muzejíčko“, využívané výlučně na výstavy a programy určené dětem. Muzejíčko je bezbariérové a jeho součástí je i speciální místnost pro maminky s kojenci.
Kontakt:
Kostelní náměstí 3, 789 85 Mohelnice,
e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.cz, tel.: 583 430 693
www.muzeum-sumperk.cz

Muzeum Zábřeh
Dům Pod Podloubím, kde od 24. října 1998 opět sídlí zábřežské muzeum, je jedním z nejcennějších dokladů vývoje měšťanského domu na severní Moravě. Stálá expozice Z pokladů zábřežského muzea zaujme zejména obrazy, cechovní truhlicí, skříňkovými hodinami, obrázky na skle a sbírkami etnografického charakteru. Expozice Z historie města a okolí mapuje nejstarší úsek dějin – pravěk zdejší oblasti. Ve „věži“ domu Pod Podloubím je také miniexpozice věnovaná nejznámějšímu rodákovi města, polárnímu cestovateli, náčelníkovi Eskymáků, vypravěči, dobrodruhovi – Janu Eskymo Welzlovi. Jsou zde ukázky řady fotografií, korespondence a mapy, které zachycují jeho toulky po světě.
Kontakt:
Žižkova 1, 789 01 Zábřeh
e-mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz, tel.: 583 413 646
www.muzeum-sumperk.cz

Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov
Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov patří v oblasti muzeí ke středoevropským unikátům. Expozice muzea vzniklajiž nakonci 19. století a je tvořena bohatými sbírkami trofejí zvěře z lichtenštejnských panství i z loveckých výprav do Afriky, Indie, Polska a Itálie. Exponáty jsou dodnes instalovány v téměř nezměněném stavu. Unikátní historické expozice zůstávají zachovány, a přesto se úsovské muzeum v mnohém proměnilo. V roce 2014 byly muzejní expozice doplněny o dlouhodobou výstavu Z pohádky do pohádky a v roce 2016 proběhla rozsáhlá reinstalace expozice domácí fauny a lesnictví v druhém patře zámku. Expozice nyní nabízí řadu audiovizuálních a interaktivních prvků, díky nimž je možné zaposlouchat se do zpěvu ptactva nebo vnímat vůni lesa.
Na nádvoří zámku přibyla k dlouhodobým výstavám Hádanky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint nová interaktivní expozice Putování středověkem. Expozice zábavnou formou seznamuje se světem středověkých řemesel, zejména hrnčířstvím, stavebnictvím a také pro region velmi důležitým fenoménem – těžbou kovů. V této části zámku je povoleno, dokonce doporučeno dotýkati se vystavených exponátů!
Během sezóny se na Úsově koná řada návštěvnicky oblíbených akcí, například pohádkové prohlídky zámku nebo oslava Halloweenu.

Kontakt:
Zámecká 1, 789 73 Úsov
e-mail: usov@muzeum-sumperk.cz, tel.: 583 435 111
www.muzeum-sumperk.cz

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích je umístěn v domě, ve kterém od roku 1911 do roku 1932 trávil léto se svou rodinou významný český knižní ilustrátor, rodák z Bludova, Adolf Kašpar. Ojedinělá kolekce děl Adolfa Kašpara představuje průřez celou umělcovou tvorbou. Návštěvník zde najde proslavené ilustrace k dílům Aloise Jiráska, Boženy Němcové a dalších spisovatelů, ale také knihovnu s výtisky románů a povídek, které Kašpar mistrně obohatil svými ilustracemi. Vyvrcholením prohlídky expozice je nahlédnutí do mistrova ateliéru v podkroví domu. Již původní nábytek v předpokoji ateliéru navozuje atmosféru doby, v níž umělec žil.
Kontakt:
Palackého ulice 343, 789 83 Loštice
e-mail: pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz, tel.: 583 445 256
www.muzeum-sumperk.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.