Pražská vlastivěda  Přidat aktualitu

22.05.2019 | 09:44
Pražská vlastivěda

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V ČERVNU 2019

1. 6. / SO

RŮZNÉ SVĚTY. Na rozhraní Břevnova a Střešovic uvidíme luxusní vily od předních architektů, kolonii úřednických rodinných domů pro střední vrstvy i bytové nájemní domy. Jen letmo nahlédneme do zbytku starých Střešovic a do romantických Střešoviček. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce tram. č. 1, 2 „Vojenská nemocnice“ (ve směru do centra). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

PRŮHONICKÝ PARK. Památka UNESCO, kde na jaře postupně rozkvete okolo 8000 rododendronů. Seznámíme se s historií rodu Sylva Taroucca i s nejzajímavějšími partiemi parku: od zámku kolem Podzámeckého rybníka k Alpiniu, na hlavní vyhlídku, ke glorietu a lučními partiemi se vrátíme zpět k zámku. Délka trasy cca 3 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:15 u pokladny hlavního vstupu do Průhonického parku (nejbližší zastávka aut. č. 363 „Průhonice“ – autobus jede od stanice metra C „Opatov“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do parku 80/50 Kč. Pavla Lešovská

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její
románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

2. 6. / NE

PODOLSKÝM SVAHEM. Při vycházce z Kavčích hor k Vltavě si prohlédneme zajímavou ukázku socialistického realismu kolejí ČVUT. Projdeme kolem vil od Eduarda Hniličky, Antonína Mendla a dalších architektů, zastavíme se u vodárny od Antonína Engla a skončíme na nábřeží u Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 134 „Na Hřebenech“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

3. 6. / PO

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA IV. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Letenská – Cihelná – Míšeňská. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zahradním prostranství stranice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

KOSTEL SV. JINDŘICHA A KUNHUTY I JEHO OKOLÍ. Nevelký kostel, jehož zvonice ční vysoko nad Jindřišskou ulicí je často zapomínanou a přitom nesmírně zajímavou svatyní Prahy. Důvod jeho vzniku i další historii si připomeneme také v souvislosti s vývojem nejbližšího okolí tohoto místa. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské ulici. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

4. 6. / ÚT

STAROMĚSTSKÝ KONVIKT. Pokud mluvíme o místech, kde byla „psána historie“, pak je mezi ně třeba zařadit i Konvikt. Právě zde se konal r. 1840 první český bál. V prostorách Konviktu vystoupili také slavný Ludwig van Beethoven či Richard Wagner. Dnes sem chodí Pražané do kina Ponrepo. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před Betlémskou kaplí na Betlémském náměstí (Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

5. 6. / ST

VINOHRADSKÉ VILY. Během vycházky se projdeme kolem nejvýznamnějších vinohradských vil a připomeneme si slavné české osobnosti, které si tuto zahradní čtvrť vybrali za svůj domov. Povíme si také něco o historii výstavby rodinných domů a trendu zahradních měst. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 10, 11, 16 „Orionka“ ve směru z centra. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY II. Tentokrát se podíváme do malé, terasovité zahrádky veřejnosti běžně nedostupné, položené pod jižními zahradami Pražského hradu. Její zvláštností je krásný výhled na město. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:45 v podloubí na nároží Tomášské a Sněmovní ulice. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

6. 6. / ČT

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA. Na vycházce se seznámíme s někdejším chrámem pražského sídla jezuitů a dnes jednou z nejcennějších barokních památek v Praze. Na jeho výstavbě se podíleli významní architekti Carlo Lurago nebo Francesco Caratti. Dnes chrám slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstanců pražských vysokých škol. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 před vchodem do kostela z Křižovnického náměstí. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová

8. 6. / SO

KURIOZITY MALÉ STRANY III. – OSADA SV. JANA NA PRÁDLE. Při procházce Malou Stranou se tentokrát podíváme do míst, kde kdysi bývala samostatná osada ležící mimo malostranskou obec. Připomeneme si, jak to tady kdysi vypadalo a nahlédneme i do samotného kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle. Objevíme nejen zákoutí Kampy, ale také Maltézského a Velkopřevorského náměstí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u pomníku Obětem komunismu od Olbrama Zoubka pod Petřínem (nejbližší spoj zastávka tram. č. 12, 15, 20, 22 „Újezd“). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

PRAŽSKÝ HRAD, SÍDLO ČESKÝCH KNÍŽAT A KRÁLŮ. Na vycházce se vydáme tentokrát po exteriérech Pražského hradu, který byl již v 9. století významným sídlem. Projdeme jednotlivá hradní nádvoří a ukážeme si nejvýznamnější a nejzajímavější stavby a prvky jednoho z největších hradních komplexů na světe. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 15:00 před vstupem do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Vladimír Trulík

9. 6. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu! NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:30 prohlídka v angličtině. V 11:00 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00 a v 9:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

SMÍCHOVSKÝ HŘBITOV MALVAZINKY. Na čtvrtém největším hřbitově v Praze je pohřbena řada významných osobností. Na vycházce najdeme hroby Ference Futuristy, Františka Vláčila, Emanuela Pocheho, Josefa Waltera, Franty Kocourka a dalších. POZOR! - omezený počet návštěvníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vchodem na hřbitov v ulici U Smíchovského hřbitova 1/444 (nejbližší zastávka aut. č. 137 „Malvazinky“ a dále asi 10 minut pěšky). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

10. 6. / PO

PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Prohlídka druhé nejstarší dochované synagogy v Praze, ve které se dnes nachází Památník obětem šoa s následnou procházkou po Starém židovském hřbitově, jedné z nejvýznamnějších památek pražského Židovského města. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

11. 6. / ÚT

KOSTEL SV. VÁCLAVA VE VRŠOVICÍCH A JEHO OKOLÍ. Prohlédneme si dílo významného architekta Josefa Gočára, vršovický kostel sv. Václava, který právem patří mezi nejzdařilejší a nejkrásnější příklady funkcionalistické architektury u nás. Povídat si budeme také o Heroldových sadech a na blízkém Vršovickém náměstí si ukážeme opravený zámeček Rangherka nebo další vršovickou církevní stavbu, kostel sv. Mikuláše. Nezapomeneme ani na významné stavby Občanské záložny, sbor ČCE nebo původní zástavbu starých Vršovic. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha. Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

12. 6. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek!
Začátek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

13. 6. / ČT

KAPUCÍNI A JEJICH KNIHOVNA. Připomneme si historii kapucínského řádu u nás, podíváme se do kostela a nejvíce nás bude zajímat knihovna kapucínského kláštera, která se pyšní hned několika unikáty. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 13:00 před kostelem Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na klášter 30 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová

NEVŠEDNÍ OSUDY GENERÁLA HELIODORA PÍKY – PŘEDNÁŠKA. Mezi nejvýznamnější československé osobnosti 20. století patří bezpochyby generál Heliodor Píka, obětavý voják dvou světových válek, ale také plukovník generálního štábu se speciálním posláním, jehož životní pouť se tragicky naplnila právě před sedmdesáti lety. POZOR! – omezená kapacita sálu na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

15. 6. / SO

NORDIC WALKING: Z CIBULKY DO MOTOLA. Cílem naší vycházky bude tentokrát bývalé honosné sídlo Cibulka a přilehlý anglický park, který vybudoval po roce 1817 biskup Leopold Thun-Hohenstein. Původní název pochází od rodu Cibulků z Veleslavína, kteří zde v 15. století vlastnili vinice. Dnešní podoba Cibulky dává pouze tušit někdejší krásu celého komplexu. Přesto zde najdeme romantickou rozhlednu, drobné stavby a sochy nacházející se v areálu parku. Park navazuje na lokalitu Přírodní památky Kalvárie v Motole, kde byl v r. 1721 na skále umístěn kříž z pískovce se znakem maltézských rytířů, kterým původně patřil mlýn pod skálou. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na železniční stanici „Praha - Cibulka“ (vlak „Cyklohráček“ Os9780 odjíždí v 9:02 ze stanice Praha – Hlavní nádraží, předpokládaný příjezd v 9:25). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ IV. Naše další putování Svatopetrskou čtvrtí povede tentokrát ulicí Na Florenci, Havlíčkovou a částí ulice Na Poříčí. Projdeme kolem Desfourského paláce a jeho obnovenou zahradou, ukážeme si dům tajné projekční kanceláře raket V1, V2, V3 nebo místo, kde bývalo vyhlášené pražské lahůdkářství. Povíme si, kde byl dům Jana Roháče z Dubé a kde žil poslední korunovaný český král. Uvidíme i úřadovnu Franze Kafky a hospodu, kde se scházeli K. H. Mácha a J. K. Tyl. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Muzea hl. města Prahy Na Florenci. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

16. 6. / NE

KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. JUDr. Hana Barešová

VRTBOVSKÁ ZAHRADA. Prohlídka jedné z nejkrásnějších barokních pražských palácových zahrad. Z vyhlídky na nejvyšším bodě zahrady se seznámíme i s nejbližším okolím a sousedními zahradami. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do zahrady z Karmelitské ulice č. 25. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do zahrady 80/70 Kč. Milada Racková

18. 6. / ÚT

POD VYŠEHRAD ZA KUBISTICKÝMI DOMY JOSEFA CHOCHOLA. Připomeňme si unikátní český kubismus, který se v architektuře objevil ve své době právě jen u nás. Zastavíme i před objekty v zástavbě asanovaného Podskalí, na jejichž fasádách se objevily ozvuky kubismu, spíše už v poloze dekoru. POZOR! - omezený počet návštěvníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 před budovou Podskalské celnice na Výtoni (naproti zastávce tram. č. 2, 3, 7, 17, 21 „Výtoň“). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

19. 6. / ST

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA IV. Opakování vycházky ze dne 3. 6. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zahradním prostranství stranice metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

20. 6. / ČT

KAPUCÍNI A JEJICH KNIHOVNA. Opakování vycházky ze dne 13. 6. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 13:00 před kostelem Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na klášter 30 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU. Narození Karla IV. bývá někdy situováno právě do tohoto kdysi nádherného gotického paláce na Staroměstském náměstí. Prohlédneme si jeho sklepení, kapli v přízemí a gotické prvky zachované v dalších přístupných prostorách objektu, který jinak slouží jako výstavní prostor GHMP. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do domu 40 Kč/za osobu. PhDr. Jarmila Škochová

22. 6. / SO

ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO I. – OD SENOVÁŽNÉHO NÁMĚSTÍ NA KOŇSKÝ TRH. Procházka Novým Městem pražským nás zavede do Dolního města, které bylo součástí velkého celku, kdysi založeného Karlem IV. Připomeneme si, jak se postupně měnilo středověké město na současné centrum Prahy a ukážeme si osudy nejzajímavějších staveb i s nimi spojených osobností této čtvrti. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u kašny na Senovážném náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Filip Mašek

23. 6. / NE

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

Z LITNĚ KE STUDÁNCE SV. LUDMILY. V Litni si připomeneme Václava Beneše Třebízkého nebo Svatopluka Čecha a operní hvězdu Jarmilu Novotnou, kterým je věnována výstava na zdejší faře. Uvidíme neznámé panorama hradu Karlštejn a projdeme malebnou vsí Korno. Po modré půjdeme dále okolo roklí a jeskyně osídlené již v paleolitu k památné studánce sv. Ludmily. Odtud rezervací po žluté stezce sejdeme do Srbska. Předpokládáná délka trasy cca 7, 5 km. Doporučujeme vhodnou sportovní obuv a vlastní trekové hole. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:30 na železniční stanici „Liteň“, vlak jede ze stanice Praha – Hl. nádraží v 10:20 (s přestupem na lokálku v Zadní Třebani). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno vstupné do muzea 20 Kč/za osobu. Mgr. Vladimír Trnka

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy
prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

26. 6. / ST

UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY II. Opakování vycházky ze dne 5. 6. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:45 v podloubí na nároží Tomášské a Sněmovní ulice. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO II. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u kašny na Malém náměstí (Staré Město, Praha 1). Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

27. 6. / ČT

JOSEF ŠÍMA: CESTA K VYSOKÉ HŘE. Komentovaná prohlídka si klade za cíl představit Šímovu ranou tvorbu od brněnských počátků do jeho setkání s básníky pozoruhodné, a dnes již v jistém smyslu legendární, francouzské skupiny Vysoká hra. Ukážeme si nakolik byla Šímova účast na tomto dobrodružství jedním z klíčových impulzů pro jeho tvorbu. V krátkém období 1929–1931 se Šíma stal hlavním výtvarníkem skupiny a ostatní členové – básníci se zabývali interpretací jeho tvorby. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Valdštejnské jízdárny (nejbližší stanice metra A „Malostranská“). Jednotná cena za vstup a výklad lektora 240 Kč. Monika Švec Sybolová

29. 6. / SO

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 11:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:30, 10:00, 11:00 a ve 12:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

CHRÁM SV. VÍTA – GOTIKY CHLOUBA? Jistě každý zná rčení „Chrám sv. Víta je gotiky chlouba“, ale je skutečně celý dílem gotických mistrů? Jak dlouho vlastně stavba chrámu trvala, kteří panovníci a architekti se o ni nejvíce zasloužili a prvky kterých architektonických stylů v sobě chrám skrývá? Kde je zavěšen největší zvon Zikmund a jaké pověsti se k němu vážou? Na tyto i mnohé další otázky vám odpoví naše vycházka spojená s návštěvou chrámového interiéru, kde na vás čeká mimo jiné i skvost v podobě náhrobku sv. Jana Nepomuckého z pravého stříbra. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 10:30 na III. nádvoří u žulového obelisku. Cena 250/200 Kč. POZOR! Vstupenka je součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky individuálně navštívit zmíněné objekty. Bc. Renáta Kouřilová

DOMOVNÍ ZNAMENÍ MALÉ STRANY II. Na vycházce poznáme další zajímavá znamení a zákoutí Malé Strany. Představíme si domovní znamení v Karmelitské ulici, povíme si něco o pražském Jezulátku a přes Maltézské náměstí se vydáme do Mostecké ulice. Následně zamíříme k domu U Tří pštrosů, který se pyšní zajímavou historii i neméně zajímavým domovním znamením. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Filip Mašek

30. 6. / NE

DO VOJTĚŠSKÉ ČTVRTI NEJENOM ZA JIRCHÁŘI A KOŽELUHY. Při procházce bývalou Vojtěšskou čtvrtí si připomeneme hospodářské využití vltavských břehů ve středověku. Řeku potřebovali k provozování svého řemesla kromě mlynářů i koželuhové, jircháři a barvíři, kteří se usazovali v okolí kostelíka sv. Vojtěcha. Zajímat nás bude ovšem nejen nepříliš voňavé řemeslo koželužské, ale také zdejší architektura a historický vývoj oblasti, poznamenané na přelomu 19. a 20. století asanací. Zavzpomínáme i na slavné obyvatele čtvrti a jejich životní příběhy. POZOR! - omezený počet návštěvníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u můstku na Slovanský ostrov (Žofín). Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová

PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Opakování vycházky ze dne 10. 6. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ČERVNU 2019

9. 6. / NE

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)

16. 6. / NE

KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slavného Vyšehradu. Vycházka v exteriérech Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

23. 6. / NE

ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze
vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !!

U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz

Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourismZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAPředprodej na měsíc červen 2019 bude zahájen v pondělí 27. května 2019 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na letní dvojčíslo červenec-srpen 2019 bude zahájen v úterý 25. června 2019.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT(předprodejní místa Pražské vlastivědy)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MŮSTEK(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město) ƒƒ denně 9:00 - 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM STAROMĚSTSKÁ RADNICE(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)ƒƒ denně 9:00 - 19:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)ƒƒ denně 10:00 - 18:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LETIŠTĚ PRAHA T1(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně) ƒƒ denně 8:00 - 20:00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LETIŠTĚ PRAHA T2(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně) ƒƒ denně 8:00 - 22:00

RECEPCE PCT, ARBESOVO NÁMĚSTÍ 70/4 Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY ƒƒ po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

PRAŽSKÉ VINICE 2019
Hlavní město Praha vás zve 8. a 9. června 2019 na putování městskými i soukromými vinicemi, které již potřetí otevírají své brány veřejnosti. Seznamte se s jejich historií i současností a objevte kouzlo těchto pozapomenutých koutů Prahy. Více informací najdete na webu prague.eu/vinice
Novou brožuru s mapou si můžete zdarma stáhnout na webu nebo si ji vyzvednout v jednom z turistických informačních centrech Prague City Tourism.

KURZ PRŮVODCE PRAHOU A CESTOVNÍHO RUCHU
Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce o průvodcovské kurzy rekvalifikační kurzy průvodců Prahou i cestovního ruchu. Kurzy budou otevřeny od 17. 9. 2019 Přihlašování je možné do 10. 9. 2019. Kurzy je možné zakoupit také v eshopu na eshop.prague.eu
Cena kurzu je 9800 Kč, pro studenty do 26 let s ISIC 7800 Kč.
Více informací najdete na www.praguecitytourism.cz; studijni@prague.eu nebo na tel.: 221 714 125

PRAŽSKÁ UNIVERZITA PRO KAŽDÉHO
Pro zájemce z řad široké veřejnosti jsou připravena zajímavá témata na školní rok 2019/20. Pražskou univerzitu je možné zakoupit od 10. 6. 2019 v eshopu na eshop.prague.eu
Více informací najdete na www.praguecitytourism.cz; univerzita@prague.eu nebo na tel.: 221 714 159

PÁROU PRAHOU
Projeďte se historickým vlakem, taženým parní lokomotivou, po nejkrásnějších tratích na území Prahy jako je Prokopské údolí a pražský Semmering. Nostalgické jízdy „Párou Prahou“ se konají: 22. června a 19. října 2019. Více informací na www.prague.eu

CYKLOHRÁČEK
Neobvyklým výletním vlakem pro malé i velké se můžete v měsíci červnu svézt celkem o 5 víkendech. Cyklohráček vás zaveze do svých tradičních turisticky zajímavých destinací, jakými jsou zřícenina hradu Okoř, královské město Slaný či Železniční muzeum Zlonice. Navíc se můžete s Cyklohráčkem vydat na každoroční festival Okoř se šťávou, a to v sobotu 1. června. V sobotu 15. června se na Masarykově náměstí ve Slaném uskuteční slavnosti malých pivovarů s řadou doprovodných koncertů a programem pro děti - tzv. Slánský tuplák.
Více informací na www.pid.cz/cyklohracek


Obrázek č.0 Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3 Obrázek č.4 Obrázek č.5 Obrázek č.6 Obrázek č.7 Obrázek č.8 Obrázek č.9 Obrázek č.10 Obrázek č.11 Obrázek č.12 Obrázek č.13Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.