Pražská vlastivěda - srpen 2019  Přidat aktualitu

20.07.2019 | 11:05
Pražská vlastivěda - srpen 2019

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V SRPNU 2019

3. 8. / so
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

KLÁŠTER NA SLOVANECH A KOSTELÍK SV. KOSMY A DAMIÁNA. Na vycházce si připomeneme bohatou historii kláštera s gotickými freskami, refektářem, Císařskou kaplí a kostelem Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Následně navštívíme kostelík sv. Kosmy a Damiána Na Slovanech, který je dnes přizpůsoben byzantskému obřadu. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vstupem do objektu (ul. Vyšehradská 49, Nové Město). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do kláštera 60/40 Kč. Alexandra Škrlandová

4. 8. / ne
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

5. 8. / po
KLAUSOVÁ SYNAGOGA A OBŘADNÍ SÍŇ
. Prohlídka největší synagogy pražského Židovského města s následnou návštěvou novorománské Obřadní síně u Starého židovského hřbitova. V obou objektech je dnes umístěna stálá expozice, která je věnována židovským tradicím a zvykům. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Klausovy synagogy (U Starého hřbitova 3a, Praha 1, Staré Město). Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská

10. 8. / so
NORDIC WALKING: Z HOROMĚŘIC PŘES KOZÍ HŘBETY DO SUCHDOLA
. Městečko Horoměřice a Kozí hřbety se společně s údolím Únětického potoka nachází na samém okraji Prahy. Celé území je velmi zajímavé svou členitostí a přírodní rozmanitostí, ale také bohatou historií. Nalezneme zde pozoruhodné skalní útvary, úžasné vyhlídky i romantická údolí. Obec Únětice je historicky i kulturně jednou z nejstarších osad, známých na území Čech. Zastavíme se i v Únětickému pivovaru, který je součástí jádra vesnice od r. 1710 a pivo se zde vařilo do roku 1949. Na jaře roku 2011 se znovu slavnostně otevřely jeho brány a byla zahájena novodobá historie pivovaru. Nově je upravená Kyzlíkova stezka, která zahrnuje řadu naučných prvků umístěných podél stezky, končící v obci Suchdol. Předpokládaná délka trasy cca 7 km (vycházka končí v blízkosti konečné zastávky autobusu č. 107 „Suchdol“). Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 355 „Horoměřice“ (autobus jede od stanice metra A „Dejvická“). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová

POUTNÍ MÍSTO LORETA. Komentovaná prohlídka unikátní památky (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do objektu na Loretánském náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do Lorety 110 Kč. Marcela Smrčinová

11. 8. / ne
CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY NA PRAŽSKÉM KAMENNÉM MOSTĚ ANEB JAK SE STAVĚL A ZDOBIL KARLŮV MOST.
Asi nejznámější pražská památka má velmi bohatou a zajímavou historii. Připomeneme si fakta i legendy související se stavbou a výzdobou mostu. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí, Praha 1. Cena 120/80 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková

13. 8. / út
STRAHOV A HŘEBENKA
. Během procházky projdeme vilovou čtvrtí, která zde vyrostla v prvorepublikovém období. Na svahu pod strahovským stadionem mezi staršími usedlostmi byla během 20. století postavena řada objektů, z nichž si připomeneme vlastní vilu architektů Machoninových, výrazné sídlo sochaře Vosmíka s romantickou hradní věží, Šaldovu vilu i stavby A. Belady, F. Kavalíra, aj. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 na stanici autobusu č. 176 a 191 „Stadion Strahov“. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

17. 8. / so
PUTOVÁNÍ PRAŽSKÝM HRADEM – STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC A BAZILIKA SV. JIŘÍ
. Na naší komentované prohlídce vybraných interiérů Pražského hradu poznáte tentokrát Starý královský palác, kde kromě slavného Vladislavského sálu uvidíte například i okno, odkud byli roku 1618 defenestrováni Vilém Slavata, Jaroslav Bořita z Martinic i jejich písař Fabricius. Poté se podíváme do nejstaršího dnes stojícího kostela v Praze – Baziliky sv. Jiří, kde se kromě jiného dozvíte i strašidelný příběh o nešťastné Brigitce. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 10:30 na III. nádvoří u žulového obelisku. Cena 250/200 Kč. POZOR! Vstupenka je součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky individuálně navštívit zmíněné objekty. Bc. Renáta Kouřilová

18. 8. / ne
KOSTEL SV. DUCHA
. Komentovaná prohlídka kostela s výkladem o zajímavé historii místa a zaniklého benediktinského kláštera. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před vchodem do kostela (z ulice E. Krásnohorské, Praha 1). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč. Alexandra Škrlandová

STARÁ LIBEŇ A NOUZOVÉ KOLONIE. První písemná zpráva o osadě Libeň a zároveň o gotické tvrzi pochází z roku 1363. Tvrz spolu s celou Libní vlastnila patricijská rodina Rotlevů, které patřily i domy na Starém Městě pražském. Během staletí s dalšími majiteli byla tvrz přebudována na barokní zámek, který hrál několikrát významnou roli v našich dějinách. Libeň byla až do začátku 19. století klidným venkovským předměstím Prahy, s řadou viničních a zemědělských usedlostí. S bouřlivým průmyslovým rozvojem prudce stoupl i počet průmyslových podniků a obyvatel. Na vrchu zvaném Hrádek pak projdeme nouzové kolonie, které zde kvůli krizi a následné velké nezaměstnanosti v období první republiky vyrostly. Zlikvidovat tato nouzová obydlí se minulému režimu nepodařilo a dodnes zde na kopci nad velkoměstem běží život. Předpokládaná délka trasy cca 5 km (trasa končí v blízkosti stanice metra B „Palmovka“). POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na tramvajové zastávce č. 3, 10 „Libeňský zámek“. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

22. 8. / čt
PRAHA PLNÁ BRUTALISMU
. Brutalismus v architektuře Prahy je nevšedním dokladem pestrosti pražské zástavby. Připomeneme si některá díla řazená do této etapy pražské výstavby, jejich minulost i současnost. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u budovy Českého rozhlasu (ul. Vinohradská 12, Praha 2). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

24. 8. / so
Z CIBULKY AŽ NA PLZEŇSKOU
. Na vycházce se projdeme pěkně obnovovaným anglickým parkem Leopolda Leonarda Thun-Hohensteina, ale uvidíme i smutek usedlosti, která takové štěstí zatím nemá. Cestou na Plzeňskou mineme zahradní kolonie rodinných domů z 20. let i zajímavý funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého a ukážeme si, kde byly Lamačovy filmové ateliéry Kavalírka. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce autobusu č. 123 „U Lesíka“ (o víkendu jede autobus od zastávky tramvají „Kavalírka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

25. 8. / ne
O ČEM VYPRÁVĚJÍ SOCHY V ZAHRADÁCH KINSKÝCH
. Zavzpomínáme na sokolské slety i růžový tank. Obdivovat budeme dvakrát přestěhovaný kostel sv. Michala a připomeneme si také tajuplné prózy Jakuba Arbesa. A víte, kde v Praze můžete potkat Ibsenovu Paní z námoří? POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na prostranství stanic autobusů č. 143, 149, 176 a 191 „Stadion Strahov“. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

26. 8. / po
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA VI
. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Újezd – Hellichova – Nosticova – Nebovická. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

28. 8. / st
VILA LANNA.
Komentovaná prohlídka novorenesanční budovy nás seznámí nejen se stavbou samotnou, ale také s rodinou významného podnikatele a sběratele umění Vojtěcha Lanny. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vstupem do vily Lanna (V Sadech 1, Praha 6 - Bubeneč). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily 50 Kč. Milada Racková

29. 8. / čt
FRANCOUZSKÝ IMPRESIONISMUS: MISTROVSKÁ DÍLA  ZE SBÍRKY ORDRUPGAARD
. Obrazy plné světla, barev a prožitku z přírody budou prezentovány na výstavě Národní galerie v Praze v paláci Kinských, která představí unikátní sbírku francouzského umění z dánského muzea Ordrupgaard. Zastoupeni budou především impresionisté jako například Claude Monet, Edgard Degas, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, ale zároveň bude možné pozorovat výtvarné přesahy k dalším uměleckým tendencím jak k realismu, tak k postimpresionismu. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do paláce Kinských (Národní galerie) na Staroměstském náměstí 12. Jednotná cena 240 Kč. Monika Švec Sybolová

31. 8. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.
Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Ve 13:00 prohlídka v angličtině. Ve 13:30 prohlídka pro děti. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v anglickém jazyce 250/150 Kč. (průvodci PCT)

VEČERNÍ PROHLÍDKY STAROMĚSTSKÉ RADNICE V SRPNU 2019
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE
. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč.    
Prohlídka v českém jazyce / 20:00 / 250 Kč
31. 8. / so Bc. Antonín Baloun
Prohlídka v anglickém jazyce / 20:00 / 250 Kč
3. 8. / so Vladimír Trulík/ 10. 8. / so JUDr. Jiří Vytáček
17. 8. / so Bc. Filip Mašek / 24. 8. / so Jan Kašík

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V SRPNU 2019

3. 8. / so
LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO.
Přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 18:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.

31. 8. / so
NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI.
Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdali pak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D.
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Předprodej na letní číslo červenec – srpen byl zahájen v úterý 25. června 2019 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc září 2019 bude zahájen v pondělí 26. srpna 2019.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)
Turistické informační centrum Můstek
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Václavské náměstí
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)
denně 10:00 - 18:00
Turistické informační centrum Letiště Praha T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 20:00
Turistické informační centrum Letiště Praha T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 22:00
Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY
LÉTO S BROŽURAMI PRAGUE CITY TOURISM

Ediční řada Prague City Tourism se za poslední dobu rozrostla o několik nových titulů. Rodiny s dětmi mohou najít inspiraci, jak příjemně strávit letní dny se svými ratolestmi v tištěném materiálu Praha:děti. Nová brožurka Praha:pěšky 2 s podtitulem nevšední trasy po místech známých i neznámých vám přiblíží zajímavá místa ve vybraných pražských čtvrtích. Další tipy nejen na kulturní vyžití v Praze naleznete v čerstvě vydaném čtvrtletníku Praha:léto. V druhé polovině léta se můžete těšit na brožurku zabývající se Prahou jako místem opředeným legendami a tajemstvím. Všechny materiály jsou zdarma k vyzvednutí na našich informačních centrech.

KURZ PRŮVODCE PRAHOU A CESTOVNÍHO RUCHU
Studijní oddělení Prague City Tourism připravilo pro zájemce o průvodcovské kurzy rekvalifikační kurzy průvodců Prahou i cestovního ruchu. Kurzy budou otevřeny od 17. 9. 2019. Přihlašování je možné do 10. 9. 2019. Kurzy je možné zakoupit také v eshopu na eshop.prague.eu.
Cena kurzu je 9800 Kč, pro studenty do 26 let s ISIC 7800 Kč.
Více informací najdete na www.praguecitytourism.cz; studijni@prague.eu nebo na tel.:  221 714 125

CYKLOHRÁČEK

Oblíbený výletní vlak Cyklohráček pro malé i velké výletníky jezdí i o letních prázdninách! Každou sobotu, neděli a státní svátky vás po celý červenec i srpen sveze ke zřícenině hradu Okoř, Zooparku Zájezd, Muzeu studené války a protivzdušné obrany v Drnově, do královského města Slaný či k železničnímu muzeu Zlonice. Vyrazit můžete jen tak na pěší výlet, s koly, skupinka přátel či rodiny s dětmi. V Cyklohráčku a v turisticky zajímavých destinacích v okolí trati si užijí všichni - malí i velcí. Více informací o Cyklohráčku na www.pid.cz/cyklohracek nebo na oficiální FB profilu www.facebook.com/cyklohracek

Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz
Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.