Pražská vlastivěda - listopad 2019  Přidat aktualitu

23.10.2019 | 10:55
Pražská vlastivěda - listopad 2019

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK V LISTOPADU 2019

1. 11. / pá
PROHLÍDKA LICHTENŠTEJNSKÉHO PALÁCE. Palác byl od poloviny 19. století po celých 100 let zneužíván a devastován vojskem, od r. 1950 až do r. 1989 politickými institucemi KSČ. Po změně režimu začal konečně volně dýchat, znít hudbou, kulturou a mládím. Po náročné rekonstrukci slouží spolu s vedlejším Hartigovským palácem Akademii múzických umění. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do paláce (Malostranském náměstí 258/13). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

2. 11. / so
MALOSTRANSKÝ CHRÁM SV. MIKULÁŠE. Letos uplynulo 330 let od narození Kiliána Ignáce Dientzenhofera, nejvýznamnějšího architekta českého baroka. Při prohlídce monumentálního kostela, jehož kopule patří neodmyslitelně k Malé Straně, si připomeneme jak uměleckou rodinu, ze které vzešel, tak i jeho přínos české architektuře. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela z horní části Malostranského náměstí. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do kostela 100/70 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:00 a v 11:30 prohlídka pro děti. Ve 12:00 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00 a ve 12:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

3. 11. / ne
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
PRAŽSKÝ MANCHESTER: PRŮMYSLOVÝ SMÍCHOV. Na vycházce se projdeme místy, kde kdysi byly slavné smíchovské továrny. Ukážeme si např. polohu plynárny, parního mlýna, sirkárny, porcelánky, připomeneme si výrobu jízdních kol Kohout a samozřejmě továrnu Ringhoffer. Nezapomeneme na pivovar Staropramen, který z jmenovaných jediný zůstal stát. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na konečné stanici autobusů MHD „Na Knížecí“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU. Vypravte se s námi na komentovanou prohlídku stejnojmenné expozice a nechte si vyprávět příběh českého panovnického sídla, který vám odhalí, jak se ze skalnaté ostrožny stal postupně jeden z největších hradních komplexů na světě. Projděme spolu staletími a prostřednictvím dobových oděvů, šperků a mnohých dalších cenných předmětů poznejme, jak se na hradě žilo. To vše v prostředí gotických prostor Starého královského paláce, kde si budete moci prohlédnout i sloupovou síň Václava IV. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 11:00 na III. nádvoří u žulového obelisku. Cena 160 Kč. Bc. Renáta Kouřilová
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ A NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ V SAMETOVÉ REVOLUCI. V listopadu roku 1989 se právě Václavské náměstí stalo centrem událostí, které zahájily obrovské změny ve společnosti. Při vycházce si připomeneme, co všechno pamatuje socha sv. Václava a jaká další místa jsou s rokem 1989 spojena. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před hlavním vstupem do historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

4. 11. / po
PRAHA V ROCE 1989 – PŘEDNÁŠKA. Dramatické události listopadu roku 1989 lze sledovat téměř den po dni. Připomeneme si, jak to vlastně tehdy bylo. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

5. 11. / út
PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE II. V Praze se začaly první pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. Během vycházky projdeme tentokrát pasáže od horní části Václavského náměstí až k ulici Na Příkopě. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 v Opletalově ulici č. 5. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

6. 11. / st
HRADČANY A JEJICH PROMĚNA OD ROKU 1990 I. Při procházce historickou čtvrtí od Pohořelce po Loretánské náměstí a Nový Svět si připomeneme především proměny jednotlivých objektů a jejich osud za minulého režimu i nové využití po r. 1990. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na zastávce tramvaje č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

7. 11. / čt
SALÓNY LÁSKY STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Na vycházce projdeme uličkami Starého Města a ukážeme si, kde se nacházely slavné nevěstince a místní „špeluňky“. Dozvíme se, kde byly v Praze podniky Batalión, Tunel, U Lojzíčka nebo Žbluňk. Povíme si, která nevěstka obloudila samotného arcivévodu Karla, kam chodívával voják Švejk nebo kdo vyučoval nesmělé studenty lásce. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 na náměstí Republiky před OD Kotva. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

9. 11. / so
RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
MALOSTRANSKÝ HŘBITOV. Komentovaná prohlídka unikátní smíchovské památky. Během vycházky se dozvíme o historii Malostranského pohřebiště a o osobnostech, které zde odpočívají. Projdeme se jedinečnou galerií funerální plastiky pod širým nebem. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vstupní bránou na hřbitov z Plzeňské ulice. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
NORDIC WALKING: OD MOHYLY BITVY NA BÍLÉ HOŘE K LETOHRÁDKU HVĚZDA. Od kostela Panny Marie Vítězné vyjdeme k prosté kamenné mohyle, která se stala věčnou připomínkou bitvy rozhodující o osudu české země na dalších 300 let. Trasa dále pokračuje otevřenou krajinou kolem tolerančního hřbitova. Název získal podle patentu Josefa II. z roku 1781 a o záchranu tohoto objektu se zasloužil Klub přátel Ruzyně společně s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Praze. Obora Hvězda, obklopující letohrádek Hvězda postavený na půdorysu šesticípé hvězdy, byla v roce 1988 vyhlášena přírodní památkou. Vycházku zakončíme u Libocké brány v severozápadní části obory. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na konečné zastávce tram. č. 22, 25 „Bílá hora“. Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová
OD PÍSECKÉ BRÁNY NA LETENSKOU PLÁŇ. Sejdeme se na zastávce Chotkovy sady, abychom si připomněli, že Praha byla po celá staletí důkladně opevněným městem. Projdeme se půvabnými Chotkovými sady, kde si vzpomeneme nejen na hraběte Chotka, ale i na básníka, který byl jako první pohřben na vyšehradském Slavíně. Než vejdeme do Letenských sadů, prohlédneme si exteriér nevšední vily sochaře Františka Bílka. V Letenských sadech projdeme kolem impozantní Kramářovy vily a secesního Hanavského pavilonu k místu, kde stával největší pomník v Praze. Z Letné jsou krásné výhledy na Staré město i Hradčany. Procházku zakončíme na Letenské pláni, kde si připomeneme největší demonstrace po 17. listopadu 1989. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 18, 20 „Chotkovy sady“. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Jan Kašík

10. 11. / ne
STARONOVÁ SYNAGOGA. Při komentované prohlídce navštívíme jednu z nejstarších synagog v Evropě, která je zároveň nejstarší památkou pražského Židovského Města. Nahlédneme do jejího interiéru se starobylou vnitřní výbavou a obdivovat budeme i bohatou kamenickou výzdobu této stavby z konce 13. století. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 13:00 před vchodem do Staronové synagogy (Červená ulice, Praha 1). Jednotná cena 160 Kč/osoba. Mgr. Zuzana Pavlovská
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková
BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER V BĚHU STALETÍ. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Ve spojitosti s letošním 30. výročím pádu komunistického režimu a Sametové revoluce se zaměříme také na dějiny pohnutého 20. století a návrácení kláštera zpět řádu. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová
PO STOPÁCH VÁCLAVA HAVLA V PRAZE. Václav Havel a Praha k sobě neoddělitelně patří. Při procházce si připomeneme, kolik míst naši metropole je s významnou osobností Václava Havla spojeno. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před Tančícím domem. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

11. 11. / po
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ROKU 1989 - PŘEDNÁŠKA. Při příležitosti významného výročí Sametové revoluce si připomeneme životní osudy některých osobností, které jsou neodmyslitelně spojeny s listopadem roku 1989. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

12. 11. / út
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

13. 11. / st
DĚJINY ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA A SVATOŘEČENÍ PŘEMYSLOVSKÉ PRINCEZNY. Dcera Přemysla Otakara I. byla po několik staletí trvající snaze, konečně svatořečena, a to v pohnutém čase listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. Její svatořečení předznamenalo změny, které měly za nedlouho následovat. Navštivte s námi jednu z nejvýznamnějších gotických staveb Prahy, založenou ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou a připomeňme si život této významné ženy české historie. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před hlavním vchodem do kláštera z Anežské ulice. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

14. 11. / čt
STARÉ MĚSTO PRAŽSKÉ V UDÁLOSTECH SAMETOVÉ REVOLUCE. Mnohá místa Starého Města byla v listopadu 1989 svědkem nevšedních setkání i dramatických události. Která to vlastně byla? POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před hlavním vchodem do budovy Rudolfina na náměstí Jana Palacha. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

16. 11. / so
NEBYL TO JEN LISTOPAD. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
OŘECHOVKA – ÚSPĚŠNÝ POKUS O ZAHRADNÍ MĚSTO. Prohlédneme si nejen řadové domky připomínající anglické a holandské maloměsto, ale i vily pro Václava Špálu, Otakara Španiela, Emila Fillu a další umělce. Uvidíme, že i v tak krásné lokalitě najdeme místa se smutnou historií válečné tragédie. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 1, 2 „Ořechovka“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
STARÉ STRAŠNICE S NÁVŠTĚVOU KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE. Vydejme se spolu na procházku starými Strašnicemi a objevme zajímavosti této části Prahy 10. Vycházku zahájíme u novodobé stavby kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a dále budeme pokračovat ke kulturní památce Bečvářovu dvoru. Neopomeneme na dobovou vilovou čtvrť starých Strašnic s nejznámější Trmalovou vilou. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 u kostela Neposkvrněné početí Panny Marie (nejbližší spojení: tram. č. 22, 26 „Nádraží Strašnice“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 20 Kč/za osobu. Marie Hátleová

17. 11. / ne
NEBYL TO JEN LISTOPAD. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!

18. 11. / po
VLAŠSKÁ ULICE V PROMĚNÁCH ČASU A PO ROCE 1989. Malá Strana, kterou Jan Neruda nazýval podřimlou, se před našima očima mění. Na tyto změny posledních let, zejména ve využití jednotlivých domů a paláců se na vycházce zaměříme nejvíce. Projdeme Vlašskou ulicí a jejím nejbližším okolím od konečné stanice městského autobusu č. 192 do ulice Tržiště. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na konečné stanici autobusu č. 192 „Nemocnice Pod Petřínem“. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

19. 11. / út
PALÁC LUCERNA: OSUDOVÉ MÍSTO ČESKÉ HISTORIE. Palác Lucerna patří bez nadsázky k nejvýznamnějším místům novodobé historie Prahy. Přesvědčíte se, že hrál důležitou roli v každé z dramatických události 20. století i v roce 1989. Prohlídka interiérů paláce. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 pod hlavním schodištěm kina Lucerna. Jednotná cena 120 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková

20. 11. / st
OLŠANSKÉ HŘBITOVY. Pojďte se s námi vydat na místa posledního odpočinku slavných českých osobností 19. století. Ukážeme si, kde např. odpočívá slavný novinář Karel Havlíček Borovský nebo zakladatel Sokola a mnohé další české osobnosti. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u hlavní brány na Olšanské hřbitovy v ulici Vinohradská (nejbližší spoj zastávka tram. č. 5, 10, 11, 13, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

21. 11. / čt
HRADČANY A JEJICH PROMĚNA OD ROKU 1990 II. Samostatné pokračování vycházky ze dne 6. 11. 2019. Od Loretánského náměstí projdeme Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí a zaměříme se na změny, které se zde v posledních letech udály, a to ať se již jednalo o změny pozitivní nebo při nejmenším diskutabilní. Ukážeme si, které domy a paláce prošly za posledních 30 let stavebními změnami při rekonstrukcích nebo proměnami svého využití. Nevynecháme tyto změny ani v souvislosti s osudy zdejších obyvatel. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na Loretánském náměstí u pomníku prezidenta E. Beneše. Cena 120/80 Kč (%). Mila Racková

22. 11. / pá
STANISLAV SUCHARDA 1866-1916: TVŮRČÍ PROCES. Výstava Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci představuje osobnost významného českého sochaře přelomu 19. a 20. století, v jehož vrstevnaté tvorbě se prolínají interakce českého regionu a pražské metropole, přechod od myslbekovských tradic 19. století směrem k moderně i postupná recepce progresivních evropských stylů domácím uměleckým prostředím. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u pokladen v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 6, 17 „Veletržní palác“). Jednotná cena 160 Kč za osobu. Monika Švec Sybolová
PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost Vám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová

23. 11. / so
NEBYL TO JEN LISTOPAD. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU. Opakování vycházky ze dne 3. 11. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 11:00 na III. nádvoří u žulového obelisku. Cena 160 Kč. Bc. Renáta Kouřilová
NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V 10:00 a v 11:30 prohlídka pro děti. Ve 12:00 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00 a ve 12:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
ZA HISTORIÍ UHŘÍNĚVSI. S řadou nečekaných a méně známých zajímavostí se můžete seznámit v Uhříněvsi, která se rozkládá na území městské části Praha 22. Nejstarší záznamy pocházejí ze 13. století a přes léta rozvoje, válečných událostí, střídání majitelů, se do dnešní doby zachovaly významné památky spojené s historií města i zaniklou židovskou komunitou. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na Novém náměstí v Uhříněvsi před budovou městského úřadu (nejbližší stanice autobusu „Nové náměstí“ – autobus č. 227 jede ve 13:20 od metra C „Háje“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

24. 11. / ne
NEBYL TO JEN LISTOPAD. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
STARONOVÁ SYNAGOGA. Opakování akce ze dne 10. 11. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 10:00 před vchodem do Staronové synagogy (Červená ulice, Praha 1). Jednotná cena 160 Kč/osoba. Mgr. Zuzana Pavlovská
VRCH DAMIL U TETÍNA. Vycházka nás povede z Berouna vzhůru na oblíbenou vyhlídku Karla IV., K. H. Máchy a všech romantiků. Otevře se nám krásný pohled na Tetín, Beroun, Český kras a Křivoklátsko. Uvidíme památky slovanského a pravěkého osídlení Tetína. Také lomy na vápenec, tunel a zbytek malodráhy. Po sestupu do míst spojených se sv. Ludmilou odjedeme zpět autobusem z Tetína do Berouna (autobus odjíždí ve 14:35). Délka trasy cca 4,5 km. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:00 před nádražím Beroun (vlak odjíždí ze stanice „Praha – Smíchov“ v 9:58). Cena 120/80 Kč. Mgr. Vladimír Trnka
BASTION Č. 31, ZAHRADA ZTRACENKA A LISTOPADOVÝ ALBERTOV. Dříve zanedbaná a zapomenutá místa gotického i barokního opevnění nad univerzitní částí Nového Města po rekonstrukci prokoukla a probudila se k novému životu. Celý tento proces začal právě na Albertově studentským shromážděním 17. 11. 1989 a pokračuje dál postupnou úpravou a dostavbou univerzitních budov i postupným vývojem naší společnosti. Během vycházky si připomeneme tuto zajímavou pražskou lokalitu s velkým potenciálem a historické milníky, které ji provázely. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková

25. 11. / po
RODINA HAVLŮ - PŘEDNÁŠKA. Počátky a životní osudy rodiny, která významné ovlivnila historii nejen Prahy, ale celého Československa. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

26. 11. / út
KATEDRÁLA SV. KLIMENTA A OKOLÍ. Komentovaná prohlídka jedné z nejvýznamnějších barokních památek v Praze. Dnes je svatostánek hlavním chrámem Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR, který byl papežem v roce 1996 povýšen na katedrálu. Během prohlídky si budeme povídat o historii původního kostela a jeho okolí i o aktuálním dění v katedrále. POZOR! - omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do kostela z Karlovy ulice, Staré Město, Praha 1. Cena za výklad 120/80 Kč (%) + příspěvek na kostel dobrovolný. Alexandra Škrlandová

27. 11. / st
VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV – KDE ODPOČÍVAJÍ VÝZNAMNÍ HUDEBNÍCI. Kromě slavného tria velikánů české hudby 19. stoleté B. Smetany, A. Dvořáka, Z. Fibicha si připomeneme dílo a osud skladatelů, dirigentů a zpěváků jako byli K. Ančrl, J. Křička, K. Vacek, J. Suk, J. Slavík, P. Vrba, J. Malásek, W. Matuška, I. Hurník, B. Blachut, E. Haken a řadu dalších. POZOR! - omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

28. 11. / čt
DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO V. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

30. 11. / so
ZA LÉKAŘSKÝMI PAMÁTKAMI NA HRADČANY A MALOU STRANU. Při procházce z Hradčan na Malou Stranu se zaměříme na místa a památky, které jsou spojeny s historií našeho lékařství a zdravotní péče. Připomeneme si obávané epidemie „černé smrti“, staré apotekáře i klášterní medicínu. Dozvíte se, kde stávaly a jak fungovaly středověké špitály nebo jaká doporučení dávali dvorní lékaři svým královským pacientům. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na nádvoří Strahovského kláštera před kostelem sv. Rocha. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE. Komentovaná prohlídka barokního kostela a přilehlého okolí, vybudovaného v letech 1726-31 Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Od roku 1853 je kostel v držení (s přestávkou let 1949 – 1995) Kongregace šedých sester. V rámci 30. výročí Sametové revoluce si připomeneme kostel v souvislosti s jeho stavem v roce 1989 a jeho pozvolné vzkříšení z ruin po desítky let devastované stavby. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela v Bartolomějské ulici, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Alexandra Škrlandová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Opakování prohlídky ze dne 9. 11. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V LISTOPADU 2019

NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodce PCT)
Termíny konání prohlídek NÁRODNÍHO DIVADLA PRO DĚTI:
2. 11. / so v 10:00 a v 11:30 / 23. 11. / so v 10:00 a v 11:30

RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ. Tisíce lidí denně obdivují krásu Staroměstského orloje. Leč jen hrstka lidí v něm umí číst. Jen hrstka lidí ví, že jeho výzdoba není jen tak ledajaká. Jen hrstka lidí zná hrůzostrašné tajemství, které za orlojem stojí. Buďte jedním z těchto vyvolených a přidejte se k nám na cestě za poznáním pražského orloje! V rámci prvního zastavení našeho pětidílného cyklu si představíme první radniční dům, kapli svatou a právě i orloj. Nahlédneme pod pokličku středověkých učenců, povíme si něco o české historii a strávíme čas ve společnosti dvanácti apoštolů. Navštívíme i zbrusu novou dětskou dílnu a vytvoříme si vlastní radnici. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.
Termíny konání akce RADNICÍ KROK ZA KROKEM:
3. 11. / ne ve 14:00 / 9. 11. / so v 10:00

NEBYL TO JEN LISTOPAD. Každý zná události z listopadu 1989. Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl ale listopad náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do dnů ponurých i veselých, do dnů století boje za svobodu a demokracii, do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. Setkejte se s lidmi, které dnes již potkat nemůžete. Přijďte si utřídit, co a jak se stalo. Naučná prohlídka pro mládež představí reprezentační prostory Staroměstské radnice jako cestu dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 12-19 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková.
Termíny konání akce NEBYL TO JEN LISTOPAD:
16. 11. / so v 15:00 / 17. 11. / ne v 9:00 / 23. 11. / so v 15:00 / 24. 11. / ne v 9:00

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně 5 osob. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají vstupenky také on-line na eshop.prague.eu

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ!!
U vybraných akcí při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty.
Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz
Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu
nebo na tel: 221 714 714, 221 714 161
Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na měsíc listopad 2019 bude zahájen v pátek 25. října 2019 v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) v Praze. Předprodej na měsíc prosinec 2019 bude zahájen v pondělí 25. listopadu 2019.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PCT
(předprodejní místa Pražské vlastivědy)
Turistické informační centrum Můstek
(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 – Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Václavské náměstí
(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí)
denně 10:00 - 18:00
Turistické informační centrum Letiště Praha T1
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 20:00
Turistické informační centrum Letiště Praha T2
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 22:00
Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4
Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5 – JEN VŠEDNÍ DNY
po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

NOVINKY

NOC HOTELŮ 31. 1. 2020
Nechte si poděkovat za to, že se o Prahu dělíte se sedmi miliony návštěvníků ročně, přijďte si užít noc v některém z pražských hotelů za speciální cenu 777 Kč, 999 Kč nebo 1111 Kč.
Navíc získáte slevu na vstupném do Staroměstské radnice s běžně nepřístupnými interiéry a hudebním překvapením za zdmi radniční kaple, dále do Pražského hradu, Národní galerie a dalších pražských památek nebo kulturních institucí.
Svůj pobyt v hotelu si budete moci rezervovat již od 2. 12. 2019 na stránkách www.NocHotelu.cz.

TOTALITA – MULTIMEDIÁLNÍ  PRŮVODCE 1948 - 89
Projekční dóm se vzdělávací instalací s názvem „TOTALITA - multimediální průvodce 1948 – 89“ vyroste k výročí revoluce na Karlově náměstí. Velkoplošnou projekci, ve které se díky moderním technologiím stává divák součástí děje můžete navštívit od 11. do 17. listopadu.

Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu
www.prazskevychazky.cz

Zaregistrujte se na www.prague.eu/newsletter a měsíční program vycházek Vám budeme pravidelně zasílat na Vaši e-mailovou adresu.
 


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.