Školu všem!

25.10.2019 | 15:23
Císařovna Maria Theresa, portrét Martina van Meytense (1759)

(245 let)
Marie Terezie vydala 6. prosince 1774 svým nařízením Všeobecný školní řád pro školy normální, hlavní i obecné. Tehdejší odvážná a vizionářská koncepce strčí hravě do kapsy dnešní pokusy o transformaci našeho školství.

Coby osvícená panovnice pochopila, že vzdělanější poddaní vhodně propojí ekonomický i politický zájem státu. Reagovala tak na průmyslovou revoluci a postupný odklon od feudálního uspořádání. Autorem školské reformy byl Johann Ignaz Felbiger, který rozšířil dosud zaběhlý systém postavený na gymnáziích, univerzitách a městských školách. Školy měly vzniknout ve všech farních obcích, kde bude vyučováno trivium (čtení, psaní a počty) a náboženství. Nejdříve doporučení a později zavedení povinné školní docházky dětí od 6 do 12 let nečinilo ve svých počátcích rozdíly mezi chlapci a dívkami. Vše doprovázely také podpůrné kroky v podobě zřízení centrálního skladu učebnic a příprava učitelů. Autor reformy pro ně připravil již roku 1775 velmi podrobnou „Methodní knihu“, představující hromadnou formu vyučování, metodické návody postupu od lehčího k obtížnějšímu, výklad a následný rozhovor s žáky. Zákon předpokládal výuku v němčině, ale praxe spíše respektovala místní národnostní složení obyvatelstva nebo požadavky rodičů. Školská reforma Marie Terezie byla vskutku revoluční a z její podstaty vychází i soudobý vzdělávací systém.

-babok-

Císařovna Maria Theresa, portrét Martina van Meytense (1759) foto © Wikimedia Commonstento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad - prosinec 2019

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.