Vychovatel šlechticů

25.04.2020 | 12:29
Antonín Jaroslav Vrťátko, foto J. Tomáš, 1892

(205 let)
Český knihovník, překladatel a spisovatel Antonín Jaroslav Vrťátko „Benátský“ se do historie zapsal také coby horlivý zastánce pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Je ale také znám jako vychovatel dětí předních šlechtických rodů.

Narodil se v rodině hrnčíře Josefa Vrťátka 29. května 1815 v Benátkách nad Jizerou. Vystudoval filozofii a práva na Karlo-Ferdinandově univerzitě (1833–1839). Poté působil jako vychovatel v šlechtických domech barona Hildprandta nebo hraběte Harracha a v Itálii v rodině arciknížete Rainera Josefa Habsbursko-Lotrinského. Po skončení pedagogické dráhy se vrátil do Prahy, kde započal svou dráhu vědeckou a literární. V roce 1861 nastoupil místo hlavního knihovníka Musea království českého. Za jeho působení došlo k velkému nárůstu fondu knihovny, avšak po organizační stránce nedokázal zajistit plynulé zpracování sbírek ani chod knihovny. Byl členem mnoha spolků a organizací, které podporovaly český vědecký a kulturní život, mj. Královské české společnosti nauk, České akademie věd nebo Matice české. Redigoval první číslo almanachu Perly české, vydaného u příležitosti oslav příjezdu císaře Františka Josefa do Prahy. Patřil také mezi zarputilé obránce pravosti Rukopisů, zvláště Rukopisu zelenohorského, kdy inicioval jeho fotografické vydání. Publikoval povídky, básně a cestopisné črty, překládal díla Aristotelova a patřil mezi přední znalce řecké kultury. Vydal sbírku původních básní pro děti Sedmikrásky nebo korespondenci mezi Václavem Hankou a Josefem Dobrovským. Zemřel na svou dobu nečekaně, při dopravní nehodě 19. prosince 1892 v Praze. Pochován byl na Olšanských hřbitovech.

-alba-, foto: Antonín Jaroslav Vrťátko, foto J. Tomáš, 1892 © Wikimedia Commons
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku květen 2020

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.

Array ( [1] => 3.238.36.32 [2] => 2021-03-04 11:07:09 )