Jedinečné Březno

26.06.2020 | 11:29
Jedinečné Březno

Vážení čtenáři, pokud vás vaše kroky zavedou na severozápad Čech, nezapomeňte navštívit malebnou obec Březno. V ní najdete především pro menší děti maximální sportovní vyžití. Nezapomeňte proto přijet i s koly – není to ale podmínkou, jelikož místní infocentrum nabízí k výpůjčce pro dospělé čtyři elektrokola, která si ale předem pro projížďku zarezervujte.

Kola využijete k bezpečnému projetí místních cyklotras, které prolínají celé okolí. Kromě projížďky po obci se můžete vydat i na prohlídku přírodní rezervace, která se nalézá v její blízkosti. Jedná se o Střezovskou rokli, východně od Března a severně od Střezova. Je to strž vytvořená erozivní činností vody v píscích, jílech a tufech, ve které roste řada chráněných druhů rostlin.
Jádro chráněného území tvoří 1,5 kilometru dlouhá a až 20 metrů hluboká rokle s četnými bočními rameny, kterou vyhloubila erozivní činnost povrchové vody. V rokli byly lomy na bílou hlinku, která mířila jak do českých výroben, tak i do Saska, kde byla přidávána jako příměs výroby šalotek nebo k vypalování.
V lesních porostech převažuje borovice lesní, dub letní a bříza bělokorá.
Mezi vzácné a ohrožené druhy rostlin, které v rokli rostou, patří kosatec žlutý, kociánek dvoudomý, kozinec dánský atd.
Zvířena nebyla ve Střezovské rokli až na výjimky zkoumána, ale z ohrožených obratlovců v ní žije ještěrka obecná a slepýš křehký, z ptáků slavík obecný, ťuhýk obecný a žluva hajní. O fauně a flóře se podrobně dočtete na informačních tabulích.
Nezanedbatelná není ani zmínka o vodní nádrži Nechranice. Ta byla postavena na řece Ohři. Má nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě – dlouhá je 3 280 m a vysoká 50 m. Byla vybudována na rozloze 1 300 ha v 70. letech, s největší hloubkou 46 m.
Voda v nádrži je natolik čistá, že za Vikleticemi jsou rybí sádky, ve kterých se chovají pstruzi.
Lokalita je vhodná k plavání, opalovaní, windsurfingu i rybaření. Pořádají se zde světová mistrovství v jachtingu.
Mimořádně příznivé povětrnostní podmínky jsou rájem jachtařů a surfařů. Čtyři kempy na jejím břehu poskytnou zázemí pro letní dovolenou.
Vodní nádrž kopíruje rovněž cyklostezka, která má značení místního významu č. 3080 a mezinárodní č. 6. Můžete se po ní vydat na všechny světové strany, např. do Žatce, Kadaně či Chomutova.

Infocentrum
Štefánikova 82, 431 45 Březno
tel.: +420 474 692 016
mobil: + 420 607 028 661
e-mail: breznoinfo@seznam.cz
www.obecbrezno.cz
 


Pohled k obci Březno od rybníků Střezovská rokle Nechranická přehrada
Hráz přehrady a řeka Ohře
Obrázek č.5

Správné odpovědi na otázky
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červenec–srpen 2020

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.