Veselí nad Lužnicí, půvabné letovisko uprostřed jižních Čech

24.07.2020 | 21:15
Město Veselí n. L.

Město Veselí nad Lužnicí (6500 obyvatel) se rozkládá na soutoku řek Lužnice a Nežárky a Bechyňského potoka v nadmořské výšce okolo 410 metrů. Město je ze severu vstupní branou „do krajiny dvojího nebe“ – Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko s rozsáhlými vodními plochami, která byla jako oblast mimořádného přírodovědného významu již v roce 1977 zařazena do sítě biosférických rezervací UNESCO. Lákadlem pro turisty je tu především voda – řeky, pískovny, rybníky, nespočet nenáročných tras pro cyklovýlety i pro pěší turistiku a možnost podnikat výlety na hrady, zámky a do měst v blízkém okolí. Veselí nad Lužnicí i jeho okolí je ideálním místem pro rodinnou dovolenou a aktivní trávení volného času.

Veselské pískovny

V Chráněné oblasti a biosférické rezervaci Třeboňsko se rozprostírá na 250 hektarech mezi městem Veselí nad Lužnicí, městskou částí Horusice a obcí Vlkov území veselských pískoven. Pět oddělených štěrkopískových jezer vzniklo po těžbě štěrkopísku v letech 1952 – 1986. Je zde vyznačena i tematická naučná stezka. Informační tabule jsou rozmístěné na březích dvou jezer a vytváří okruh v délce sedmi kilometrů. Seznamují s historií krajiny a okolních obcí a hlavně s přírodou v oblasti štěrkopískových jezer. Součástí pískoven je i přírodní rezervace Pískový přesyp u Vlkova, což je téměř hektar pouště s jedinečnou teplomilnou flórou a faunou. Příjemné písečně pláže místy lemují borové lesy a poskytují dostatek soukromí. K pískovnám neodmyslitelně patří i Kulturní léto na pískovně, jehož program se odehrává na velkém parkovišti u Občerstvení na pískovně, kde návštěvníci mohou zhlédnout středeční Kino naslepo, sobotní koncerty, nebo nedělní divadelní pohádky. Na pískovnách se také pravidelně v srpnu konají sportovní akce jako plavecký závod Veselská hodinovka, triatlon Betonový muž a žena aneb co muž nestihne, žena dožene a v roce 2020 poprvé Otevřené mistrovství ČR v paddleboardu. V září také EPPI vodácký triatlon k národnímu dni epilepsie.

Greenway Selského baroka

Cyklotrasa navazující na páteřní trasu Greenways Praha-Vídeň (pozn.: Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci). Tato cca 35 km dlouhá trasa spojuje jihočeské obce, v nichž můžete vidět jedinečnou architekturu jižních Čech, tzv. selské baroko.

Trasa prochází vesnickými památkovými rezervacemi Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov, Vlastiboř a Záluží a vesnickými památkovými zónami Svinky a Borkovice, které si nejvíce zachovaly původní ráz a majitelé většiny usedlostí udržují svá stavení v původní podobě.

Nejhonosnější částí výstavby selských stavení byla sýpka neboli špýchar, zdobený se stejnou nákladností jako štít obytného domu. Blata jsou významná také těžbou rašeliny. Z té se sušily tzv. borky, které sloužily jako otop.

Základní cyklistický okruh: Z Veselí nad Lužnicíse napojíte na cyklotrasu č. 1132, do obce Žíšov, kde stojí za pozornost zrekonstruovaný statek č. 3, kde vznikla pěstitelská pálenice. Další obcí na trase jsou Borkovice, jejichž součástí je osada Jitra s památnou myslivnou, málokdo ví, že z oken myslivny vyhlížel do kraje spisovatel Alois Jirásek, když psal svůj román Proti všem. Z Borkovic se můžete vydat buď rovnou do obce Mažice, nebo si můžete okruh prodloužit do vesničky Sviny. Milovníci ručně vyráběné keramiky zde mohou po domluvě navštívit rodinnou firmu Keramika U Kočků. Odtud se pak musíte vrátit zpět do Borkovic a držet se značené cesty Greenway Selského baroka. Další malebnou obcí jsou Mažice. Zde stojí za zhlédnutí stavení č. 1 s domem z roku 1880 a sýpkou z roku 1881. Z Mažic pokračujete do Zálší. Největší zajímavostí je, že se v budově obecního úřadu dochovala školní třída, tzv. „malotřídka“ s původními dřevěnými lavicemi, podlahou a kamny. K Zálší náleží architektonicky snad nejcennější blatská ves Klečaty, kde k nejhezčím stavením patří například číslo 6 z r. 1861.Z Klečat se dostaneme do obce Komárov. Bohatě zdobené štíty s bílými štukovými reliéfy na barevné omítce zde působí dojmem jemné krajky. Další malebnou vesničkou jsou Svinky s barokní zvoničkou z pol. 18. století. Ze Svinek budete pokračovat do vesnice Vlastiboř. Za nejkrásnější usedlost se zde považuje číslo 36 z roku 1880 a například špýchar číslo 38 z r. 1859. Pravidelnou návsí ve tvaru okrouhlice se pyšní další zastávka na trase – obec Záluží. Zde bychom vyzdvihli stavení č. 1 s kovárnou u kapličky, kde vznikla národopisná expozice Blatská kovárna doplněná výstavou loutek. Poslední zastávkou před návratem zpět do Veselí nad Lužnicí přes Žíšov je obec Dráchov. Nad obcí se vypíná spolu s bývalou tvrzí věž původně gotického kostela zasvěceného sv. Václavovi.

Naučná stezka Borkovická blata

Borkovická blata, zvaná též Soběslavská blata, se nacházejí asi šest kilometrů od Veselí nad Lužnicí. Stezka prochází přírodní rezervací se specifickou rašeliništní vegetací, kam patří blatkový bor a ostřicovo-suchopýrové mokřady. Místní rašeliniště vznikla koncem doby ledové (zhruba před 10 000 lety), kdy v České republice po ústupu ledu zůstala jezírka sycená buď spodní, nebo povrchovou vodou postupně osidlována různými druhy rostlin. Památkovou přírodní rezervací byla vyhlášena v roce 1980. Trasa, vedoucí z části po povalových chodnících, je dlouhá 6 km. Nahlédnete do nitra rašelinných borů a regenerujících se porostů po ruční i průmyslové těžbě. Z rašeliniště se v minulosti vyrýpávaly rašelinné „cihly“ nazývané „borky“, které se sušily a užívaly na otop a následně jako hnojivo. Zvídavé návštěvníky čeká 60 tabulí (12 velkých a 48 malých) s informacemi o místní flóře a fauně, těžbě a využití rašeliny i blatské lidové kultuře. Z flóry zde dominují druhy rašelinotvorných porostů, například ostřice zobánkatá nebo suchopýr úzkolistý. Hojně se zde vyskytují klikva bahenní nebo masožravá rosnatka okrouhlolistá. Vyskytuje se zde také početná populace kriticky ohrožené kapradě hřebenité, která zahrnuje asi stovku jedinců. Z hlediska fauny jsou Borkovická blata zajímavým biotopem, díky výskytu různých skupin bezobratlých, především hmyzu. Z 36 zjištěných druhů vážek, které zde žijí, jsou tři silně ohrožené. Jsou to vážka tmavoskvrnná, lesklice skvrnitá a šídlo luční, dalších sedm patří mezi ohrožené druhy. Zdejší rozsáhlé porosty borových lesu skýtají ideální místo pro život ptactva, kterého je zde na 50 druhů. Prohlídka naučné stezky trvá přibližně tři hodiny. Borkovická blata se stala také natáčecím místem pohádky Tři bratři, kde měla svoji chýši ježibaba z mokřad v podání Jiřího Lábuse.

www.veseli.cz


Borkovická blata Rosnatka okrouhlolistá Veselská pískovna Selské baroko Záluží Selské baroko Sviny Selské baroko Mažice Písečná duna Veselské pískovny Písečná duna Veselské pískovny Naučnou stezkou Veselských pískoven Město Veselí n. L. Kostel Povýšení sv. Kříže ve Veselí n. L. Borkovická blata z pohádky Tři bratři Borkovická blata Veselské pískovnyMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.