Veselí nad Lužnicí, půvabné letovisko uprostřed jižních Čech

24.07.2020 | 21:15
Město Veselí n. L.

Město Veselí nad Lužnicí (6500 obyvatel) se rozkládá na soutoku řek Lužnice a Nežárky a Bechyňského potoka v nadmořské výšce okolo 410 metrů. Město je ze severu vstupní branou „do krajiny dvojího nebe“ – Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko s rozsáhlými vodními plochami, která byla jako oblast mimořádného přírodovědného významu již v roce 1977 zařazena do sítě biosférických rezervací UNESCO. Lákadlem pro turisty je tu především voda – řeky, pískovny, rybníky, nespočet nenáročných tras pro cyklovýlety i pro pěší turistiku a možnost podnikat výlety na hrady, zámky a do měst v blízkém okolí. Veselí nad Lužnicí i jeho okolí je ideálním místem pro rodinnou dovolenou a aktivní trávení volného času.

Veselské pískovny

V Chráněné oblasti a biosférické rezervaci Třeboňsko se rozprostírá na 250 hektarech mezi městem Veselí nad Lužnicí, městskou částí Horusice a obcí Vlkov území veselských pískoven. Pět oddělených štěrkopískových jezer vzniklo po těžbě štěrkopísku v letech 1952 – 1986. Je zde vyznačena i tematická naučná stezka. Informační tabule jsou rozmístěné na březích dvou jezer a vytváří okruh v délce sedmi kilometrů. Seznamují s historií krajiny a okolních obcí a hlavně s přírodou v oblasti štěrkopískových jezer. Součástí pískoven je i přírodní rezervace Pískový přesyp u Vlkova, což je téměř hektar pouště s jedinečnou teplomilnou flórou a faunou. Příjemné písečně pláže místy lemují borové lesy a poskytují dostatek soukromí. K pískovnám neodmyslitelně patří i Kulturní léto na pískovně, jehož program se odehrává na velkém parkovišti u Občerstvení na pískovně, kde návštěvníci mohou zhlédnout středeční Kino naslepo, sobotní koncerty, nebo nedělní divadelní pohádky. Na pískovnách se také pravidelně v srpnu konají sportovní akce jako plavecký závod Veselská hodinovka, triatlon Betonový muž a žena aneb co muž nestihne, žena dožene a v roce 2020 poprvé Otevřené mistrovství ČR v paddleboardu. V září také EPPI vodácký triatlon k národnímu dni epilepsie.

Greenway Selského baroka

Cyklotrasa navazující na páteřní trasu Greenways Praha-Vídeň (pozn.: Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci). Tato cca 35 km dlouhá trasa spojuje jihočeské obce, v nichž můžete vidět jedinečnou architekturu jižních Čech, tzv. selské baroko.

Trasa prochází vesnickými památkovými rezervacemi Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov, Vlastiboř a Záluží a vesnickými památkovými zónami Svinky a Borkovice, které si nejvíce zachovaly původní ráz a majitelé většiny usedlostí udržují svá stavení v původní podobě.

Nejhonosnější částí výstavby selských stavení byla sýpka neboli špýchar, zdobený se stejnou nákladností jako štít obytného domu. Blata jsou významná také těžbou rašeliny. Z té se sušily tzv. borky, které sloužily jako otop.

Základní cyklistický okruh: Z Veselí nad Lužnicíse napojíte na cyklotrasu č. 1132, do obce Žíšov, kde stojí za pozornost zrekonstruovaný statek č. 3, kde vznikla pěstitelská pálenice. Další obcí na trase jsou Borkovice, jejichž součástí je osada Jitra s památnou myslivnou, málokdo ví, že z oken myslivny vyhlížel do kraje spisovatel Alois Jirásek, když psal svůj román Proti všem. Z Borkovic se můžete vydat buď rovnou do obce Mažice, nebo si můžete okruh prodloužit do vesničky Sviny. Milovníci ručně vyráběné keramiky zde mohou po domluvě navštívit rodinnou firmu Keramika U Kočků. Odtud se pak musíte vrátit zpět do Borkovic a držet se značené cesty Greenway Selského baroka. Další malebnou obcí jsou Mažice. Zde stojí za zhlédnutí stavení č. 1 s domem z roku 1880 a sýpkou z roku 1881. Z Mažic pokračujete do Zálší. Největší zajímavostí je, že se v budově obecního úřadu dochovala školní třída, tzv. „malotřídka“ s původními dřevěnými lavicemi, podlahou a kamny. K Zálší náleží architektonicky snad nejcennější blatská ves Klečaty, kde k nejhezčím stavením patří například číslo 6 z r. 1861.Z Klečat se dostaneme do obce Komárov. Bohatě zdobené štíty s bílými štukovými reliéfy na barevné omítce zde působí dojmem jemné krajky. Další malebnou vesničkou jsou Svinky s barokní zvoničkou z pol. 18. století. Ze Svinek budete pokračovat do vesnice Vlastiboř. Za nejkrásnější usedlost se zde považuje číslo 36 z roku 1880 a například špýchar číslo 38 z r. 1859. Pravidelnou návsí ve tvaru okrouhlice se pyšní další zastávka na trase – obec Záluží. Zde bychom vyzdvihli stavení č. 1 s kovárnou u kapličky, kde vznikla národopisná expozice Blatská kovárna doplněná výstavou loutek. Poslední zastávkou před návratem zpět do Veselí nad Lužnicí přes Žíšov je obec Dráchov. Nad obcí se vypíná spolu s bývalou tvrzí věž původně gotického kostela zasvěceného sv. Václavovi.

Naučná stezka Borkovická blata

Borkovická blata, zvaná též Soběslavská blata, se nacházejí asi šest kilometrů od Veselí nad Lužnicí. Stezka prochází přírodní rezervací se specifickou rašeliništní vegetací, kam patří blatkový bor a ostřicovo-suchopýrové mokřady. Místní rašeliniště vznikla koncem doby ledové (zhruba před 10 000 lety), kdy v České republice po ústupu ledu zůstala jezírka sycená buď spodní, nebo povrchovou vodou postupně osidlována různými druhy rostlin. Památkovou přírodní rezervací byla vyhlášena v roce 1980. Trasa, vedoucí z části po povalových chodnících, je dlouhá 6 km. Nahlédnete do nitra rašelinných borů a regenerujících se porostů po ruční i průmyslové těžbě. Z rašeliniště se v minulosti vyrýpávaly rašelinné „cihly“ nazývané „borky“, které se sušily a užívaly na otop a následně jako hnojivo. Zvídavé návštěvníky čeká 60 tabulí (12 velkých a 48 malých) s informacemi o místní flóře a fauně, těžbě a využití rašeliny i blatské lidové kultuře. Z flóry zde dominují druhy rašelinotvorných porostů, například ostřice zobánkatá nebo suchopýr úzkolistý. Hojně se zde vyskytují klikva bahenní nebo masožravá rosnatka okrouhlolistá. Vyskytuje se zde také početná populace kriticky ohrožené kapradě hřebenité, která zahrnuje asi stovku jedinců. Z hlediska fauny jsou Borkovická blata zajímavým biotopem, díky výskytu různých skupin bezobratlých, především hmyzu. Z 36 zjištěných druhů vážek, které zde žijí, jsou tři silně ohrožené. Jsou to vážka tmavoskvrnná, lesklice skvrnitá a šídlo luční, dalších sedm patří mezi ohrožené druhy. Zdejší rozsáhlé porosty borových lesu skýtají ideální místo pro život ptactva, kterého je zde na 50 druhů. Prohlídka naučné stezky trvá přibližně tři hodiny. Borkovická blata se stala také natáčecím místem pohádky Tři bratři, kde měla svoji chýši ježibaba z mokřad v podání Jiřího Lábuse.

www.veseli.cz


Borkovická blata Rosnatka okrouhlolistá Veselská pískovna Selské baroko Záluží Selské baroko Sviny Selské baroko Mažice Písečná duna Veselské pískovny Písečná duna Veselské pískovny Naučnou stezkou Veselských pískoven Město Veselí n. L. Kostel Povýšení sv. Kříže ve Veselí n. L. Borkovická blata z pohádky Tři bratři Borkovická blata Veselské pískovnyAdventní Jindřichův Hradec

Vánoční čas je v každém z nás K Jindřichovu Hradci patří zcela neodlučitelně Krýzovy jesličky. Jedná se...

Soutěžní Jindřichův Hradec a Česká Kanada

Slunce se začíná sklánět dřív, na stromech se objevují první zlaté listy a do Jindřichova Hradce a naší...

Oblíbené informační centrum roku 2022 - Jihočeský kraj

Infocentrum Dačice Vítěz ankety v Jihočeském kraji Infocentrum Dačice najdete v centru města ve vstupních prostorách městské radnice....

Theodor Pištěk - senzační realismus

Výstava Senzační realismus | Theodor Pištěk 26. 6. - 30. 10. 2022 | červen - říjen 9:00 - 18:00 Zámecká jízdárna |...

Theodor Pištěk - senzační realismus

Výstava Senzační realismus | Theodor Pištěk 26. 6. - 30. 10. 2022 | červen - říjen 9:00 - 18:00 Zámecká jízdárna |...

Táborská setkání 2022

Táborská setkání 2022 16. - 18. září 2022 Historické centrum Tábora s několika náměstími,...

Babí léto ve vodním mlýně Hoslovice

Pouhých 17 kilometrů od Strakonic se v obci Hoslovice nachází unikátní areál vodního mlýna na horní vodu, jehož...

Léto ještě nekončí ani v Jindřichově Hradci

Přestože škola už začala, léto se ještě nerozloučilo. V Jindřichově Hradci si můžete užít spoustu zábavy, a přidat si tak do...

Kterak jsem se vydal na Hradec

Rád se toulám ulicemi našich měst a pozoruju, co se kde šustne. Proto když jsem letos nemohl na Šumavu, a kocour Vigo konečně dobral svá...

Tvrz v Tiché otevře 1. 7. 2022

Jen pár minut od Dolního Dvořiště se otevírá unikátní historická památka, tvrz Tichá. Její hradní věž je...

Přemýšlíte, kam letos na dovolenou?

Co takhle Jindřichův Hradec v České Kanadě. Jindřichův Hradec je městem, ve kterém je stále něco zajímavého k objevení....

Město Milevsko – hvězda vašich výletů

Milevsko je obklopeno překrásnou přírodou, protkanou množstvím značených turistických a cyklistických tras. Nachází se na...

Prázdniny v Dačicích

Dačice jsou nejen městem kostky cukru, ale také ideální vstupní branou do turistických oblastí Podyjí a České Kanady. Kromě...

Tábor – pestrá paleta zábavy

Tábor, pulzující srdce regionu, krom mnoha kulturních programů vycházejících z historických tradic...

O prázdninách do Muzea středního Pootaví ve Strakonicích

Jedinečná expozice dud a dudáctví. Dudy jsou jedním ze symbolů města Strakonice. Působí tu řada dudáků...

Projděte se křížem krážem po Veselí nad Lužnicí

Město Veselí nad Lužnicí otevřelo turistům pěší naučnou stezku, která je provede po kulturních památkách...

Do Vimperka za zábavou i historií

Vimperk je stále oblíbenějším turistickým cílem návštěvníků Šumavy. Své si zde najdou milovníci historie,...

Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona

17. 6. 2022 – 1. 1. 2023 Alšova jihočeská galerie Wortnerův dům České Budějovice www.ajg.cz

Nová stezka Křížem krážem po Veselí nad Lužnicí

Nová stezka ve Veselí nad Lužnicí láká k procházce i poznání Stezka s názvem Křížem krážem po...

Alšova jihočeská galerie

Poprvé se malíř Theodor Pištěk objevil společně s americkými a evropskými hyper-, foto- či jinými realisty 60. a 70. let na široce...

Bojíte se rádi?

Ať tak či tak, určitě navštivte zábavnou výstavu strašidel a pohádkových bytostí „Bojíme se rádi“ v...

Prázdninová pozvánka do Dačic

Kostkový cukr, běžná součást každodenního života. Napadla vás ale někdy otázka, kde se vzal a kdy to bylo? Jeho příběh se začal...

Stezka zámeckých pánů

Stezka zámeckých pánů, jindřichohradecká novinka turistické sezony Vycházkový okruh s názvem Stezka zámeckých...

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Zábava pro celou rodinu Muzeum sídlí v prostorách strakonického hradu a v posledních čtyřech letech prošlo rozsáhlou...

Slavonice – poznáš, zamiluješ si, vrátíš se!

Perla renesance, renesanční brána do České Kanady, místo, kde tradice a umění stále žijí. Snoubí se zde historie s uměním a...

Vimperské putování za historií

Vimperský zámek ze 13. století byl původně strážním hradem na Zlaté solné stezce. V průběhu staletí vystřídal několik...

Prachatice – renesanční město

Město v jižních Čechách, na okraji Šumavského podhůří, kudy kdysi vedla jedna z nejvýznamnějších středověkých...

Už jste byli na zámku z pohádky Tajemství staré bambitky 2?

Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci si pro letošní turistickou sezónu připravil nově prohlídkovou trasu určenou rodičům...

Vodní mlýn Hoslovice

Autentický zážitek života na mlýně Pouhých 17 km od Strakonic v obci Hoslovice naleznete unikátně dochovaný vodní mlýn...

Výstavy v Alšově jihočeské galerii v roce 2022

Alšova jihočeská galerie je jediné muzeum umění v Jihočeském kraji a patří k pěti největším institucím...

Naučná vycházka okolo Dačic

Jaro je v plné síle, příroda ožila, oblékla se do nejhezčích barev, a proto bychom vás rádi pozvali na procházku po...

Jarní Vimperk zve k návštěvě milovníky historie i zábavy

Stejně jako jarní příroda, tak i šumavské město Vimperk se probouzí do nové turistické sezóny. Po mnoha letech spánku...

Tábor zahajuje turistickou sezónu

… a v té nemůže chybět bohatý kulturní program, přijeďte si užít muzea po setmění, výstavu strašidel...

České Budějovice po souši i po vodě

Budějce, jak rádi říkají místní, jsou městem pro milovníky gastronomie, historie a malebných uliček. Nejen že se zde najíte ve...

Sokolčí zřícenina

Někdejší hrad Sokolčí patří k zastavením na česko­‑rakouské hrado­‑zámecké stezce Zemská cesta....

Muzeum fotografie v Jindřichově Hradci

Muzeum fotografie v Jindřichově Hradci představí Afriku v srdci a přehlídku krás zemí Visegrádské skupiny Muzeum fotografie...

Zažijte Jordán

Tábor 1492-2022 program akcí na rok 2022 www.visittabor.eu

Zřícenina hradu Pořešín

Hrad Pořešín z přelomu 13. a 14. století se nachází na skalním ostrohu nad levým břehem řeky Malše ve výšce 525 m n. m....

Muzeum středního Pootaví Strakonice otevřelo nové expozice

Po třech letech a devíti měsících se znovu otevřou brány strakonického muzea. Ukončena je jedna z největších rekonstrukcí...

Soutěž o vstupenky do Muzea středního Pootaví ve Strakonicích

1. dubna otvíráme, a není to apríl Po třech létech a devíti měsících se znovu otevřou brány strakonického muzea....

Jihočeským příhraničím po stopách železné opony

Stezka železné opony je dálkovou cyklotrasou měřící bezmála 10 000 kilometrů. Její označení je Eurovelo 13, začíná...

Z Jindřichova Hradce na kole napříč Českou Kanadou

Jednou z tradic v Jindřichově Hradci je přivítat každou novou turistickou sezonu vyjížďkou na kolech při akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký...

Zažijte Tábor …ze sedla kola

Jízda na kole je svoboda. Můžete si ji užít i ve spleti ulic a uliček Tábora či v jeho překrásném okolí. Není jen pro...

Cykloturistika na Dačicku

Dačicko je pohodová turistická oblast s výbornými podmínkami pro cyklisty. Leží na úpatí Českomoravské vrchoviny...

Nová brožura vás zavede za pověstmi z Blat

Pro letošní turistickou sezonu připravilo Infocentrum města Veselí nad Lužnicí informační brožuru, která zve návštěvníky...

Masopust držíme…

aneb tip na velikonoční výlet Letošní svátky jara se v Táboře ponesou v duchu českých tradic a masopustních...

1. dubna otvíráme a není to apríl

Po třech letech a devíti měsících se znovu otevřou brány strakonického muzea, které ukončilo jednu z největších...

Pozvání do Jihočeského kraje

Milí Jihočeši, návštěvníci, turisté, milovníci našeho krásného kraje, jižní Čechy, to je prostě láska...

Na výlet či dovolenou v roce 2022 do Jindřichova Hradce

Milí čtenáři, rád bych vás co nejsrdečněji pozval do jižních Čech, do krásného historického města Jindřichova Hradce. Historie...

Pozvánka do Tábora

Milí výletníci, přijměte pozvání do malebného města s působivým historickým příběhem. Jaký je...

Rodinný areál Lipno

Podívejte se na lipenský skiareál ➡ bit.ly/Skiareal-Lipno #skiareallipno #lipnobavi https://www.lipno.info/

Lyžování na Lipně v rodinné atmosféře

Zima na Lipně, to je lyžování pro celou rodinu, partu přátel i jednotlivce. Lipenské sjezdovky, které dohromady měří třináct...

Festival betlémů zahájí advent v Jindřichově Hradci

Předvánoční festival betlémů se bude v Jindřichově Hradci konat v tradičním čase o prvním adventním víkendu 26. až...

Na prodloužený víkend do Budějovic

Adventní trhy 19. 11. 2021—5. 1. 2022 Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. Přílet Anděla 5. 12. Radniční...

Táborské vánoce

24. 11.–7. 1. Vánoční výstava –  Andělské Vánoce 26. 11. Rozsvícení vánočního stromu...

Návštěvníky vítají Veselá kola

Pokud se vydáte do Veselí nad Lužnicí, půvabného letoviska na jihu Čech od června do září, uvítá vás mnoho originálně...

Pekárna Lužnice

V listopadu se otevře nová pekárna u Čelkovického mostu na pravém břehu Lužnice v Táboře. Kdysi tu bývala...

Alpská vyhlídka pod Bukovcem

Z Alpské vyhlídky , která se nachází nedaleko obce Borová Lada v centrální části chráněné krajinné oblasti...

Tvorba sochařky Jindry Vikové

Alšova jihočeská galerie ve své pobočce Wortnerův dům v Českých Budějovicích představuje tvorbu sochařky Jindry Vikové na výstavě...

Na Lipně s rodinou

Podzim krásně maluje barvami, a k tomu pohádkově zdobí krajinu. Opravdu záležet si každoročně dává na Lipně, kde turistická...

Podzim v Jindřichově Hradci

Na začátku října se město Jindřichův Hradec rozloučí s turistickou sezonou tradiční podzimní akcí Přes kopec na Hradec aneb...

Oblíbené informační centrum roku 2021 - výsledky Jihočeský kraj

Infocentrum Dačice Vítěz ankety v Jihočeském kraji Infocentrum Dačice sídlí v centru města ve vstupních prostorách...

Do kanadského Hradce s dětmi i v září

Nestihli jste o prázdninách návštěvu Jindřichova Hradce? Nevadí. Stihnete to i v září. A bude to mít také...

Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni

Pobočka Alšovy jihočeské galerie Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni se v první polovině tohoto roku přestěhovala z původních...

Město Tábor je město, kde zažijete historii

Táborská setkání – mezinárodní historický festival 10.–12. září 2021 Letos se festival...

Rodinný areál Lipno – spousta zážitků pro všechny generace

Lipno nad Vltavou nabízí obrovské množství zážitků a každý, kdo na jih Čech přijede, si vybírá z pestré...

Šumavou bez hranic

Mé letošní vyprávění o putování Šumavou bude spíše o dojmech než o popisu tras a výletů....

Táborská setkání 2021

mezinárodní historický festival 10. - 12. září 2021 Historické centrum Tábora s několika náměstími, křivolakými...

Kulturní léto v Jindřichově Hradci

Jihočeské město Jindřichův Hradec každoročně láká desetitisíce návštěvníků na bohatou nabídku akcí, ať už se...

Vodní mlýn Hoslovice - léto 2021

Unikátní areál mlýna 17 km od Strakonic NA LÉTO PŘIPRAVUJEME: CELODENNÍ AKCE OD 10 - 17 HOD 17.7. Dětský den...

Království lesa a Stezka korunami stromů Lipno

Zážitek pro všechny generace Rodinný areál Lipno, to je ráj pro děti, rodiče i prarodiče v čisté šumavské...

Zažijte Tábor Pozvánka do prázdninového Tábora

V Táboře můžete navštívit Husitské muzeum s podzemními chodbami • věž Kotnov a Bechyňskou bránu • Muzeum...

Prázdniny v Jindřichově Hradci

Zažij historické příběhy Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec  – tisíce tuzemských i zahraničních...

Výstavní sezona v Alšově jihočeské galerii

Alšova jihočeská galerie vás srdečně zve na výstavní projekty letošní sezony ve výstavních pobočkách...

Prázdniny na venkově

Vodní mlýn Hoslovice Vstupte s námi do ticha a klidu venkova. Po dvorku běhá koza, králíci pokojně přežvykují seno...

Veselsko láká k letním radovánkám

Veselí nad Lužnicí se rozkládá na soutoku řek Lužnice a Nežárky. Zdejší písečná jezera lákají ke...

Zažijte Tábor… …ze sedla kola

Jízda na kole je svoboda. Můžete si ji užít i ve spleti ulic a uliček Tábora či v jeho překrásném okolí. Není jen pro...

Jindřichohradeckem na kole

Jindřichohradecko patří mezi časté cíle pěších i cykloturistů. Dlouholetou tradicí se stalo vítat v Jindřichově Hradci každou...

Kanadou na kole v Čechách i Rakousku

Díky prozíravosti Jaroslava Arnošta Trpáka a jeho lásce k Jindřichohradecku ji zná dnes každý. Jeho pojem Česká Kanada...

Ze Slavonic na kole po bývalé železnici

Kdo by se rád vydal za zážitky po bývalých železničních tratích, má k tomu příležitost v regionu Thayaland...

Jindřichohradecká muzea

Po dlouhé době můžete navštívit některá muzea, galerie, památky a další kulturní objekty. Bez pravidel a omezení se...

Království lesa – lesní svět plný zážitků pro celou rodinu

Je tolik zážitků, které na vás na Lipně čekají! Spousta zábavy u vody, ve vrcholcích stromů i v dobrodružném...

Do Tábora za sportem i kulturou

Někoho baví historie, jiný se těší na zmrzku, a pak tu máme malé neposedy, co potřebují být neustále v akci. Jak to...

Alšova jihočeská galerie - Dancing Pentagon

Dancing Pentagon 3.7.2021 - 22.1.2022   www.ajg.cz

Za ruským uměním již nemusíme na Ural

Alšova jihočeská galerie pořádá od 1. května do 1. srpna 2021 v Zámecké jízdárně v Hluboké nad...

Rodinný areál Lipno

Pro všechny členy rodiny – 365 dnů zábavy. Ráj pro děti, rodiče i prarodiče v čisté šumavské přírodě...

Zažijte Tábor

AKTIVNĚ NA KOLE, PĚŠKY, NA LODI, NA RYBÁCH, NA KONI POHODOVĚ V KAVÁRNĚ, S DĚTMI, U VODY, NA HOUBÁCH ADRENALINOVĚ NA...

Tábor, Jordán, Rytíř

Rybník Jordán byl založen roku 1492 (před 529 lety), tedy v roce, kdy byla teprve objevena Amerika. Vznikl přehrazením Tismenického potoka...

Výlet do vodního mlýna Hoslovice

Zážitek pro celou rodinu na vás čeká 17 km od Strakonic, v obci Hoslovice. Navštivte unikátní vodní mlýn na horní vodu....

Setkání s přírodou v Jindřichově Hradci

Máj, lásky čas… Měsíc plný rozpuku a životodárné síly. Nejkrásnější v roce. Vše kvete,...

Zažijte Tábor s dětmi

Jihočeské město už nedočkavě vyhlíží velké i malé návštěvníky. Zatím sice není jisté, kdy budou moct...

Krásné jarní dny vám přejeme z Jindřichova Hradce

Velikonoce se blíží. Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem...

Revitalizace jihočeských rybníků

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky leží na severozápadním okraji Českých Budějovic. Zahrnuje rybníky...

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Výstavy a akce Muzeum středního Pootaví Strakonice 3. 3. – 5. 4.     Symboly Velikonoc 26. 4. – 30. 5.   ...

Zažijte Tábor

Svátky jara I když budou letošní Velikonoce ochuzeny o některé akce, velikonoční bříza chybět nebude. Žižkovo...

Proč v roce 2021 do Jihočeského kraje

Nové volební období, těžké časy pro cestovní ruch, jak to vidí gestor cestovního ruchu v Jihočeském kraji, 1. náměstek...

Stezka korunami stromů Lipno

Šumavská stezka korunami stromů, to jsou nejen jedinečné výhledy a adrenalinové zastávky. Je to také ptačí stezka, která...

Jindřichův Hradec plný zážitků

Milí čtenáři, přijměte pozvání do našeho nádherného malebného Jindřichova Hradce, který je skvostem mezi jihočeskými...

Pozvánka do Tábora a okolí turistické oblasti Toulava

Tábor je druhé největší jihočeské město se slavnou historií a množstvím architektonických památek. Je neodmyslitelně...

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.