Do Lužických hor na Zlatý vrch a na Studenec

25.09.2020 | 16:06
Do Lužických hor na Zlatý vrch a na Studenec

Nejen léto a prázdniny lákají k procházkám a výletům. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro vás připravila tip na výlet do Lužických hor. Výlet je součástí iniciativy „Pojďte s námi do přírody“. Ta má ukázat, že příroda v chráněných územích je zachovalá a rozmanitá také proto, že se o ni pečuje.

Pěší výlet v chráněné krajinné oblasti Lužické hory vás zavede na Zlatý vrch a vrch Studenec. Celá trasa je dlouhá asi 5 km. Sami se můžete rozhodnout, na který z kopců vyrazíte jako první.
Výchozím místem pro oba směry trasy je malé parkoviště v horní části osady Líska (mezi městy Chřibská a Česká Kamenice). Na oba vrchy vás dovede červená turistická značka i naučná stezka Okolím Studence. Zatímco trasa do přírodní rezervace Studený vrch není vhodná pro kočárky, tak cestu na Zlatý vrch a do stejnojmenné národní přírodní památky je možné při troše námahy s kočárkem absolvovat.

Jako Panská skála
Cesta na Zlatý vrch vede kolem pomníku padlých v bitvě pod Studencem, která se odehrála v roce 1757 mezi pruským a habsburským vojskem. Značená cesta dále pokračuje k bývalému čedičovému lomu. Zde se vám otevře pohled na asi 30 m vysokou čedičovou stěnu, která je chráněná jako národní přírodní památka. Ta byla odkryta během těžby. Stěnu tvoří převážně šestiboké sloupky čediče, které vznikly ve třetihorách utuhnutím zemské lávy v podobě sloupků připomínajících píšťaly varhan.
V okolí Zlatého vrchu i na něm Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory pravidelně odstraňuje náletové dřeviny. Jejich kořeny totiž skálu narušují a ta se může rozpadnout. Do stěny byla také instalována umělá hnízdní budka pro sokola stěhovavého.
Zdejší přírodě neprospívá stavba oblíbených kamenných věžiček – takzvaných mužiků. Pod kamennými poli vznikala půda mnoho tisíc let a přemísťováním a hromaděním kamenů se tato půda obnaží a urychlí se eroze. Suťová pole jsou také životním prostorem mnoha živočichů, hlavně bezobratlých. Proto prosíme, nestavte mužiky.

Za sutí nemusíte do velehor
Na protilehlém Studenci vás upoutají rozsáhlé suťové svahy, které jsou tvořeny zvětralým znělcem vulkanického původu. Vedle sutí jsou v přírodní rezervaci Studený vrch chráněné hlavně cenné bukové a jasanové porosty. O jejich hodnotě byl přesvědčen i hrabě Kinský, který již v roce 1930 nechal vyhlásit část území jako „přísnou rezervaci“ s úplným vyloučením lesní těžby.

Místo hostince rozhledna
Cesta dále vede k vrcholu po vyskládané kamenné cestě. V první polovině minulého století stál na vrcholu Studence malý hostinec, dnes zde místo hostince uvidíte 16 m vysokou rozhlednu z roku 1888. Výhled do okolí je úchvatný nejen z rozhledny, ale i z nedalekých suťových polí.

Kamzičí ráj
Možná vás čeká ještě jedno překvapení. Pokud se budete chovat tiše, můžete zahlédnout při past­vě na loukách pod Studencem malé stádo kamzíků horských. První kamzíci byli do Lužických hor dovezeni z Alp v roce 1907.

foto © Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, autor Tomáš Besta

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
tel.: +420 951 421 242
e-mail: aopkcr@nature.cz
www.nature.cz
www.snamidoprirody.cz


Skalní čedičový masiv na Zlatém vrchu Suťová pole na Studenci Stádo kamzíků Obrázek č.4

Správné odpovědi na otázky
počet zhlédnutí: 3978

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2020

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.