Mezi Tichou a Divokou Orlicí

30.09.2020 | 20:58
Mezi Tichou a Divokou Orlicí

Jablonné nad Orlicí

Naším výchozím bodem bude malebné městečko na úpatí Orlických hor. Ať už přijedete autem, autobusem, vlakem, nebo přijdete pěšky, neměli byste minout centrum města, které je městskou památkovou zónou. Historické domy připomínají bohatou minulost tohoto významného městečka. A že vskutku významné bylo… Pokud si totiž myslíte, že Jablonné odvozujeme od jabloně, tak to tak úplně asi pravda nebude, i když…  Možná si totiž vybavíte, že jste už kromě Jablonného nad Orlicí slyšeli třeba Jablonné v Podještědí nebo České Jablonné. Cože tato městečka spojuje? Všechna v minulosti ležela na našich zemských hranicích. Název Jablonné je některými jazykovědci odvozován od slova gablona, což znamenalo celnice. V dávných dobách se poplatky nazývaly gabela. Ale ony ani jabloně nejsou tak úplně mimo. Mohly mít význam jako stromy hraničních cest.

Skutečnost ale je, že Jablonné nad Orlicí má možná tisíciletou historii, určitě ale více než 700letou. První zmínka o městě je z roku 1304. Ostatně ani příběh městského znaku – černý medvěd držící opatskou berlu – nepostrádá jisté kouzlo. V dobách, kdy ještě město patřilo ke zbraslavskému klášteru, platilo každý podzim daně v naturáliích. Jako důkaz, že přijeli ti správní výběrčí, jezdil s poselstvem mnich s berlou. Vůz výběrčích jedoucí zdejšími hlubokými lesy a naložený naturáliemi jednou přilákal medvěda. Ten vylezl na vůz. Všichni před ním prchli. Koně se splašili. A nebohý medvěd, aby se na voze udržel, se musel držet berly. Splašení koně vletěli do města, kde je místní zastavili. Medvěd pak utekl. Na památku této pověsti vrchnost dovolila městu mít ve svém znaku černého medvěda, který se drží berly.

Splašené koně na dnešním Náměstí 5. května už nenajdete, ani medvěda, zato lemují tuto čtvercovou památkovou zónu pozdně barokní domy, dva roubené s charakteristickými lomenicemi a barokní sloup se sochou Panny Marie z roku 1748. Její pozlacená plastika v životní velikosti (170 cm) shlíží na okolní dění z výšky pěti metrů. Za mírnou zacházku do kopce nad hlavní náměstí stojí i barokní kostel sv. Bartoloměje z roku 1680. Do dnešní podoby byl přestavěn v roce 1725.

Z náměstí se vydáme po červené značce po Jiráskově cestě směrem do Orliček. Za Panskou skálou se rozloučíme s asfaltovou silnicí a odbočíme doleva a ve stínu lesa budeme pokračovat vzhůru. Při cestě kromě zajímavých staveb lidové architektury stojí za pozornost orličský kostel sv. Jana Nepomuckého. Jeho základní kámen položili v roce 1775 a za tři roky byl kostel vysvěcen.

Od stoupání si neodpočineme ani v příští půl hodině. Tolik nám totiž svižnou chůzí zabere vystoupat asi 2 km do sedla Hvězda mezi Prostředním a Suchým vrchem. Tam se napojíme na Hřebenovku a už ji až k Zemské bráně neopustíme.

Vzhůru na vrch, na Suchý vrch

Byla by škoda vyjít na Suchý vrch, dojít až ke Kramářově chatě a neobčerstvit se tady. Kdo s sebou nese řízek mezi dvěma plátky chleba, tak si dá ten. Kdo to podcenil, nebo si plánoval občerstvit se v nějaké restauraci po cestě, tak by si neměl nechat ujít zdejší vyhlášené borůvkové knedlíky. Teď na podzim je právě jejich sezóna, tak byste mohli mít štěstí. Kdoví, jestli je také nabídli dr. Karlu Kramářovi při slavnostním otevření chaty v roce 1928. Asi ani prezident Edvard Beneš je nedostal. Pro ně měli asi něco onačejšího. Kdo ale spálil stovky kalorií výšlapem z Jablonného, tak si je zaslouží. Posilněni a plni sil si ještě vyběhneme po 128 schodech na ochoz „hříbka“. Jako přerostlý hřib totiž vypadá rozhledna Suchý vrch, která zde vyrostla v roce 1932. Výstup to není náročný a nabídne nám dosud nevídané pohledy na masiv Králického Sněžníku, na Hrubý a Nízký Jeseník, Lanškrounsko a Orlickoústecko, na Orlické hory a možná i Krkonoše.

Na Boudu

Od dalšího našeho cíle – dělostřelecké tvrze Bouda – nás dělí 2,5 kilometru. Přes vrch Bradlo se smrkovými lesy dostaneme až před jeho vstupní objekt. Bouda je jednou z pěti stavebně dokončených tvrzí v České republice, byla součástí pevnostního systému budovaného v letech 1935–38 a dnes se jedná o největší muzeum československého opevnění. Jestli chceme jít dovnitř, tak bychom si měli udělat jasno v tom, jakou prohlídku zvolíme. Základní ochutnávkou genial loci tvrze je miniprohlídka na 40 minut. Asi nejlepší volbou je kompletní prohlídka na 85 minut. Fajnšmekři pak mohou zvolit i velký okruh, nadstandardní nebo železniční prohlídku. O nich je třeba se ale předem informovat na webu muzea, protože nejsou každý den. Každopádně, pokud trpíte klaustrofobií, tak návštěva Boudy pro vás asi nebude tím pravým. A rozhodně si s sebou vezměte něco teplého. V podzemí se totiž teploty celoročně pohybují v rozmezí od 4,5° C do cca 12° C.

Zážitek to je vskutku nevídaný. Až 57 metrů pod povrchem uvidíte, v jakých podmínkách vojáci žili a byli připraveni bránit naši vlast. Bohužel (nebo možná bohudík) Bouda byla plně stavebně dokončena v roce 1938 ještě před postoupením našeho pohraničí Německu. Armáda poslechla rozkazy politických představitelů Československa a vzdala se bez boje. Bouda pak Němcům posloužila jako testovací objekt k postřelovacím a trhacím zkouškám německých zbraní.

České Merano

Po naučné stezce Betonová hranice, po červené turistické značce, přes 843 metrů vysoký Vysoký kámen dojdeme po 6 kilometrech do Mladkova. Městys leží na břehu tiché Orlice a v blízkosti vodní nádrže Pastviny. Právě pro svou znamenitou polohu, romantické prameny a velmi příznivé podnebí je Mladkov nazývám Českým Meranem. Mezi radioaktivní prameny patří Šalamoun a Karolína, naopak blízký Pramen knížete Rostislava radioaktivní účinky nemá.

Odpočinout si můžeme před kostelem svatého Jana Křtitele z poloviny 18. století. Bohužel posedět a rozjímat nám pravděpodobně zabrání zamčené dveře. Alespoň si o historii tohoto barokního kostela můžeme přečíst z listu umístěného na nástěnce. Zjistíme, že bychom se mohli těšit pohledu na oltářní obraz Křest Pána Ježíše v řece Jordánu z pera pražského malíře Františka Kratzmanna. Lze pochopit uzamčené dveře ze strachu z krádeží cenné kostelní výzdoby. Je ale škoda, že běžný turista či poutník nemá šanci ani nahlédnout do jistě zajímavého interiéru. Tak alespoň se v poledním čase můžeme zaposlouchat do hlasu zvonů. Ty dva současné pocházejí z roku 1980. Původní byly v roce 1916 a 17 zrekvírovány pro válečné potřeby. Nahradily je v roce 1932 zvony nové, ale ani ony nepřežily fašistické běsnění.

Z Mladkova, stále po Hřebenovce, zamíříme k severu. Přes Petrovičky dojdeme až na rozcestí Adam pojmenovaném podle nedalekého vrchu, na jehož svazích stojí stejnojmenná dělostřelecká tvrz. Za rozcestím dále k severu je už Polsko, proto my pozvolna odbočíme doleva k západu a dojdeme do Českých Petrovic. Z Mladkova to sem je přes 5 kilometrů.

Číhání na kupce a na turisty

Z Českých Petrovic to jsou skoro 3 km na samotu Čihák. Do Polska je odtud co by kamenem dohodil. Původně ke konci 17. století zde domov našli kameníci pracující ve zdejších pískovcových lomech. Také to bylo místo, kudy kupci přecházeli z jedné země do druhé. A nejenom kupci, samozřejmě i pašeráci. No a nechtěli platit clo, že ano. Tak tu na ně financové číhali. A odtud nese osada Čihák svůj název. Dnes tu už tak maximálně číhá místní hostinský z turistické chaty Na Čiháku, aby procházejícím hostům nabídl své služby. Možná je to ten jediný trvale žijící obyvatel Čiháku, jak uvádějí statistiky. Nedaleko odtud na naučné stezce najdete přes Divokou Orlici i Pašeráckou lávku a u ní je skála s menší jeskyňkou, kde pobýval loupežník Ledříček.

Zemská brána

Do cíle naší cesty to není daleko. Po kilometrech a kilometrech, kdy Divoká Orlice tvoří hranici mezi Českem a Polskem, se zde kousek za soutokem s Červeným potokem začne stáčet k západu a její údolí tak tvoří pomyslnou bránu do země České – Zemskou bránu. První, co nás upoutá, je historický kamenný most přes řeku. Byl postaven v letech 1900–1903. Po stu letech, kdy odolával tisícům kol, které po něm přejely a pod tlakem přírodních činitelů, zejména řady povodní, byl nedávno (2004–2005) kompletně opraven.

Údolí Divoké Orlice – Zemská brána – je přírodní rezervací. Tuto ochranu si vysloužilo zejména balvanité řečiště. Jeho okolí lemují zajímavé skalní útvary. Pozoruhodná je i zdejší květena. Roste zde například kamzičník rakouský nebo oměj pestrý. A ani zvířena nezaostává. V Divoké Orlici můžete zahlédnout po vodním dně poskakující rybku vranku obecnou. Do chladných vod se neohroženě za svou potravou potápí skorec vodní. V okolních smrkových lesích s jedlí a bukem hnízdí další elegán z ptačí říše – čáp černý.

Hřebenovka nekončí…

Česká kotlina je obklopena pásmem pohraničních hor. Na severu se můžete vydat po tzv. Hřebenovce. Ta zavede kroky turistů za krásami pohraničí libereckého, královéhradeckého, pardubického i olomouckého kraje. Poznejte trasu, která byla proznačena již na začátku 20. století, obnovena za finanční pomoci Evropské Unie v roce 2019.  

Turistické proznačení hřebenové trasy i vybudování turistické infrastruktury je součást projektu Česko-polská Hřebenovka – východní část, přičemž celkový rozpočet projektu s registračním číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254 je přes 3,5 milionu €, tedy zhruba 90 milionů korun. Projekt je spolufinancován z EFRR prostřednictvím Operačního programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

Bližší informace:

www.hrebenovka.cz

www.vychodnicechy.info

http://www.boudamuseum.com/

https://www.naucnoustezkou.cz/zemska-brana


Náměstí v Jablonném nad Orlicí lemuje několik pozdně barokních domů a dva roubené domy s charakteristickými lomenicemi Kaple sv. Anny na Čiháku byla postavena v roce 1849 v pozdně empírovém slohu Cestou do Mladkova se můžete občerstvit u pramene knížete Rostislava V kasárnách mužstva počítali s principem tzv. neustále teplé postele, kdy se na jednom lůžku postupně střídali tři vojáci Vstupní objekt dělostřelecké tvrze Bouda Kostel sv. Jana Nepomuckého v Orličkách Přírodní rezervace chrání balvanité koryto řeky Historický kamenný most přes Divokou Orlici Obrázek č.9 Obrázek č.10Betlém orlickoústeckých osobností i jiné výstavy

Zveme vás do městského muzea v Ústí nad Orlicí na zajímavé výstavy. Navštívit je můžete v lednu...

Masopustní Veselý Kopec

Muzeum v přírodě Vysočina naleznete na jihu Pardubického kraje, nedaleko hranic s Krajem Vysočina. Skládá se ze dvou částí, jedna...

Proč do Pardubického kraje v roce 2023

Vážení čtenáři, vynechat letos v zimě Pardubický kraj by byla velká chyba, ať už bude počasí jakékoliv. Každoročně vás zvu jako...

Zima v renesančních kulisách

Renesance je ve východních Čechách už 500 let jako doma a mnohé její klenoty nás provázejí až do dnešních...

Andělské adventní neděle v Litomyšli

Andělské adventní neděle v Litomyšli 27. 11. - 17. 12. 2022 Na zámecké návrší v Litomyšli se vrátili...

Ústecké papírové malované betlémy

Jejich historie a tradice sahá až do 18. století, a i dnes jsou součástí nejedné domácnosti v Ústí nad...

Adventní Pardubice

Vánoční atmosféru si v Pardubicích můžete užít na několika místech. Všechny ulice města jsou vánočně ozdobené...

Pardubicko (před)vánoční není jen o perníku

Že jsou Pardubice městem perníku, ví každé malé dítě. Navštivte město nejen kvůli této voňavé sladké dobrůtce...

Objevte Českomoravské pomezí

Přijali jsme pozvání na návštěvu pěti měst a několika památek v turistické oblasti Českomoravského pomezí. Samotný...

Oblíbené informační centrum roku 2022 - Pardubický kraj

Informační centrum Litomyšl Vítěz ankety v Pardubickém kraji Informační centrum v Litomyšli bylo otevřeno v červnu 1993...

Projděte se (nejen) po památkách

Město Ústí nad Orlicí je oblíbeným turistickým cílem regionu Orlicko­‑Třebovsko. Své si zde najdou milovníci cyklistiky,...

Visutej most

Držte se, tohle je Visutej most A dokonce nejdelší visutej most na světě. 721 metrů dlouhej Sky Bridge najdete na Dolní Moravě. A zdaleka to není...

Přijďte slavit s loutkami do Chrudimi!

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi již 50 let fascinuje malé i velké návštěvníky loutkami z celého světa...

Prázdninové aktivity plné zážitků, poznatků a záhad

Máte­‑li rádi záhady a detektivky, určitě najdete to pravé v Ústí nad Orlicí. Prázdninový program...

Léto v Letohradě

► Zámecká expozice ► Městské muzeum ► Muzeum a světnička Járy Cimrmana ► Muzeum řemesel ► Tvrz Orlice ► Strašidelná...

Přírodní okruh vysokomýtské naučné stezky

Přírodní okruh naučné stezky nabízí příjemnou procházku se spoustou informací o přírodninách Vysokého...

Město Heřmanův Městec - tipy na výlety

Přírodní zajímavosti: • Arboretum se nachází v zámeckém parku, který byl vybudován v období panství...

Zveme do Žamberka

V Žamberku můžete navštívit Masarykovo náměstí * městské muzeum * židovský hřbitov * domek Prokopa Diviše * Muzeum...

Kulturní centrum Letohrad dětem

► Výstava Junák - Český skaut ► Městské muzeum se skřítkem Sirkáčkem ► Noční strašidelné prohlídky ►...

Městské slavnosti MĚSTO V POHYBU v Ústí nad Orlicí

OCHUTNÁVKA pondělí | 30. 5. 2022 MOTHER’S ANGELS | ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU úterý 31. 5. 2022 ONDŘEJ FENCL A HROMOSVOD | LUCIE...

Pozvání do Letohradu

Více než 30 let systematické péče o památky v historickém jádru města přivedlo Letohrad podruhé k titulu Historické...

Po stopách Keltů

Máte vy a vaše děti rádi přírodu a historii? Pak doporučujeme návštěvu Země Keltů, která se nachází v Železných...

Kdo je Kukula a kdo Chňapík

Přívětivě zvlněná krajina kolem města Ústí nad Orlicí a řeky Tichá Orlice je jako stvořená pro pohodové výlety na...

CYKLOPECKY ® Východní Čechy

VAŠE DOVOLENÁ V SEDLE HRAJTE s námi ve velké letní soutěži a ZÍSKEJTE značková jízdní kola, zážitkové...

Jaro otestuje vaši fyzičku po zimě

První letošní cyklování v malebné krajině, kde se není třeba obávat návalu turistů, vám nabízí...

Oáza klidu v rušném centru města

Probouzející se příroda zve nejen k procházkám a výletům, ale také k rozjímání, urovnání si...

Tisíc podob zimy v Pardubickém kraji

Zimních aktivit a relaxačního odpočinku naleznete v regionu opravdu mnoho. Vydejte se do Pardubického kraje, který vám nabídne jednu...

Proč v zimě 2022 právě do našeho kraje?

Milí čtenáři, turisté a milovníci výletů. Pardubický kraj je opravdovým rájem pro všechny fanoušky aktivní...

Na běžkách k rozhledně a ještě dál

Nejen na horách můžete vklouznout do sněhové běžecké stopy a nechat se unášet zasněženou krajinou. U nás je tato aktivita navíc...

Na Oheb zimní

Návrší Oheb nad Sečskou přehradou je zmiňováno již roku 1315. Označovalo náčepní loket řeky Chrudimky, do 19. století Ohebky,...

Do východních Čech na lyže…

Horský resort Dolní Morava Nejrozšířenější nabídka je pro vás nachystána v Horském resortu Dolní Morava....

Adventní Ústí nad Orlicí

Adventní čas začíná v Ústí nad Orlicí 28. listopadu rozsvěcením vánočního stromu, žehnáním věnců,...

Oblíbené informační centrum roku 2021 - výsledky Pardubický kraj

Informační centrum Litomyšl Vítěz ankety v Pardubickém kraji Informační centrum v Litomyšli bylo otevřeno v červnu 1993...

Ústí nad Orlicí v pohybu

Zveme vás do Ústí nad Orlicí na tradiční regionální a republikové akce. Po jednadvacáté proběhne městská...

Křížem krážem létem & velká soutěž o ceny

Šlápněte do pedálů a soutěžte o pět jízdních kol, pět pobytů ve východních Čechách a další...

Rodinné výlety v klidu a bezpečí bez přeplněných turistických cílů

Těšíme se na vaši návštěvu a zveme vás k objevování krásných zákoutí města Ústí...

Podlažice 2021

Jiří Pavlica Hradišťan Pátek 16. července od 19.00 v Podlažicích SOBOTNÍ DOBOVÉ KLÁNÍ 17. července od 10.00 hodin...

Pozvání do Žamberka

Turistické informační centrum Žamberk Srdečně vás zveme do nových prostor informačního centra na Masarykově náměstí....

Léto v Letohradě

►    Zámecká expozice ►    Městské muzeum ►    Muzeum a světnička Járy Cimrmana ►  ...

Nespěchejte, užijte si Orlickej klid

V Orlickejch horách je tak hezky, že se vám nebude chtít odjet. Tak nespěchejte ani tady, ani odtud. A zdaleka to není jedinej důvod, proč letos...

Cyklo & in-line království

Léto se k nám letos blíží pomalu, což dává cyklistům více času kochat se probouzející se přírodou....

Cyklopecky Východní Čechy

Vyhrajte jízdní kola a pobyty na východě Čech! Soutěž probíhá od 01. 06. do 30.09.2021 www.cyklopecky.info

Sváťova zážitková cesta

Rekreační areál Brand okolo rybníku Rosnička ve Svitavách nabízí hustou síť cyklostezek, fitness stezek, naučných tras s...

Veselej kopec

Skanzen v srdci přírody plnej kouzelnejch roubenejch chalup. Zuhle pohádku stojí zato zažít. A zdaleka to není jedinej důvod, proč letos...

Vysoké Mýto - Muzea a galerie

Regionální muzeum Navštivte jedno z nejstarších muzeí v Čechách. Počátky muzea sahají již do roku 1871 a jsou...

Naučná stezka Vysoké Mýto

Městský okruh naučné stezky nabízí příjemnou procházku se spoustou informací o Vysokém Mýtě. Vede prstencem městských...

Hra na zahradě secesní vily a údolí plné bledulí

Do městského muzea v Ústí nad Orlicí se stále nesmí, ale zveme vás do jeho zahrady obklopující secesní Hernychovu...

Kouzelná zima ve východních Čechách

Máte rádi zimní sporty, procházky v přírodě nebo objevování nových zajímavých míst v České...

Proč v roce 2021 právě do Chrasti?

Zvláště v letošním roce bychom rádi pozvali návštěvníky k nám do Chrasti, kterou nazýváme Perlou...

Proč v roce 2021 do Chrasti

Milí přátelé, návštěvníci! Rád bych vás, kteří jste u nás ještě nebyli, pozval k nám do...

Ústí nad Orlicí – letos trochu jinak

Zveme vás do Ústí nad Orlicí, kde můžete objevit bezpečné místo pro klidný jednodenní výlet nebo odpočinkový...

Proč v roce 2021 do Ústí nad OrIicí

Vážení čtenáři, v novém roce, kterým vstupujeme do třetí dekády 21. stolení, vám přeji kromě štěstí...

Svitavy a dobrodružství

Není to klišé, ve Svitavách si přijde na své opravdu každý. Máme co nabídnout milovníkům architektury i kultury,...

Adventní čas v Ústí nad Orlicí

Adventní koncerty. Vánoční trhy a besídky. Tradiční rozsvícení vánočního stromu. Výstavy betlémů....

Kostel v obci Veliny

Dřevěná roubená stavba pochází z roku 1752. Společně se zvonicí a márnicí tvoří památkově chráněný...

Vyhrajte pobyty na hradech a zámcích

Milí návštěvníci hradů a zámků, chcete si užít pohádkové chvíle na některém z historických...

Slavností jablek a medu

Tradiční pokrmy a nápoje z jablek, medové dobroty. Dixieland, staropražské písničky, cimbálová muzika. Divadlo pro děti,...

Loučení s ptáky na Bohdanečském rybníku

Podzim je neodmyslitelně spojen s tahem ptáků do teplejších krajin. Ještě než nadobro odletí, šikují se do velkých hejn na...

Vysoké Mýto a jeho památky

Kostel svatého Vavřince Jedna z hlavních dominant Vysokého Mýta láká k návštěvě. Kostel byl vybudován na tomto...

Hurá do Říše pohádek! Na východ Čech

Máš rád pohádky? Tak hurá do východních Čech! Chceš vidět krásné princezny a statečné prince?...

Vyšetřuj Ústí nad Orlicí

Novou detektivní prázdninovou hru Zloděj skrývá tvář připravilo pro děti i dospělé Městské muzeum v Ústí nad...

Na výlet do Žamberka

Město Žamberk má návštěvníkům přicházejícím za historií, osobnostmi, aktivním odpočinkem i kulturou co...

Město Chrast – cíl vašeho výletu

Nejen největší rukopisná kniha na světě, krásný barokní zámek a dlouhé lipové aleje. Také řada...

Chyťte ho, zloděje!

Tak se jmenuje nová detektivní prázdninová hra, kterou připravilo pro děti i dospělé Městské muzeum v Ústí nad...

Jevíčko na Malé Hané

Jevíčko najdete v nejvýchodnějším cípu Pardubického kraje na hranicích krajů Jihomoravského a Olomouckého. Město je...

Turisté se mohou těšit hned na čtyři nové rozhledny

Projekt Česko-polská Hřebenovka – východní část je zaměřený na obnovu historické hřebenové trasy v česko-polském...

S dětmi do Východních Čech

Do muzea loutek se vrací oblíbené lumino Do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi se vrací oblíbené luminiscenční...

Příroda je u nás na dosah

Do Ústí nad Orlicí se pohodlně dopravíte vlakem z jakéhokoli směru. Leží přímo na hlavní trati z Prahy do Brna nebo...

Pravěká studna

Při průzkumu míst stavby dálnice D35 narazili archeologové na velmi zvláštní objev. Byla to dřevěná studna. Po prvotním...

Objevte Tyršovu rozhlednu

Žamberk je malebné městečko v podhůří Orlických hor, kde najdete historické památky, místa pro aktivní odpočinek, ale i spoustu...

Cyklovýlety v Pardubickém kraji

„Malý rodinný okruh Chrudimskem“ v Pardubickém kraji délka: 21,6 km | náročnost: ˜šššš Místo, kde dostanete...

Cyklopecky Východních Čech 2020

Vážení cyklofanoušci, Cyklopecky Východních Čech 2020 jsou opět tu! Šlápněte do pedálů a vyhrajte elektrokolo...

Cykloturistika pro všechny

Jarní příroda láká k výletům na kole. Ideální je, když může vyrazit celá rodina, a to včetně malých dětí,...

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi již téměř 50 let fascinuje malé i velké návštěvníky svými loutkami, které...

Proč v roce 2020 právě do Pardubického kraje

Vážení čtenáři, Pardubický kraj je na jedné straně ideálním místem pro klidné výlety za památkami...

Zima v Ústí nad Orlicí

Vážení čtenáři, v novém roce s magickým číslem 2020 vám přeji kromě štěstí a osobní pohody hlavně...

Za památkami UNESCO

Pardubický kraj díky své rozmanitosti a dobré dopravní dostupnosti každoročně hostí statisíce návštěvníků...

Papírové betlémy v Ústí nad Orlicí

Na advent a začátek roku 2020 znovuotevíráme expozici ústeckých papírových betlémů. Expozici připravili členové...

Tříkrálový průvod v Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí proběhne velkolepý tříkrálový průvod. Spolek Honorata ve spolupráci s dalšími institucemi města...

Čekání na Ježíška

Adventní čas začíná v Ústí nad Orlicí 1. prosince rozsvěcením vánočního stromu. Součástí je...

Prožijte Svitavy

Brand Lesní rekreacní areál Prožijete: rybník Rosničku, zatopený písník, památník Včelích matek, pramen řeky...

Hrad Košumberk

Chcete-li poodhalit kousek z dávné historie, neváhejte a začněte s námi pátrat v minulosti. V jihovýchodní části města Luže již...

Heřmanoměstecké podzimní slavnosti

Pátý ročník Heřmanoměsteckých podzimních slavností se uskuteční v sobotu 28.9.2019. Součástí slavností bude...

Jubilejní výstup na Králický Sněžník

Ideální dobou, kdy vyrazit do hor, je babí léto. To je na horách nejkrásněji. A právě 7. září se na Staroměstsku...

Prožijte Svitavy

Máte odvahu? Nactete QR kód :) park Patriotů Vodárenský les rybník Rosnička areál Brand

Pouť na zahradě Hernychovy vily

Do programu 94. Ústecké staročeské pouti se stejně jako vloni zapojí i Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. Muzejníci...

Náchodský kostel sv. Vavřince se otevírá veřejnosti

Nepřehlédnutelnou stavbou uprostřed Masarykova náměstí v Náchodě je kostel sv. Vavřince. Poprvé je připomínán kolem roku 1310 a jako...

Staň se kámošem Krtečka a zvířátek na farmě

Pokud nerad sedíš doma a rád objevuješ nová místa, vezmi si batoh s dobrou sváčou a vyraz do Východních Čech. Užiješ si...

Usedlost z Lezníku

Někdejší usedlost z Poličska, dnes expozice, jak se bydlelo, žilo a hospodařilo počátkem 19. století. To je jedna z nejmalebnějších staveb na...

Léto v Letohradě

► Zámecká expozice ► Muzeum a světnička Járy Cimrmana ► Městské muzeum ► Strašidelná jeskyně ►...

Pozvánka do Žamberka

Tyršova rozhledna Nad městem Žamberk byla v roce 1932 postavena rozhledna ve tvaru husitské hlásky, známá také jako Rozálka nebo...

Do Ústí nad Orlicí třeba vlakem

Pohodlným způsobem, jak navštívit Ústí nad Orlicí, může být železniční doprava. Vlakové spojení mezi Prahou, Brnem...

Skvělý školní výlet do Muzea kouzel

Vstupte do světa kouzel a magie a setkejte se s průkopníky, řemeslníky a umělci českého kouzelnictví. Zveme vás na...

Za houbami až k hranicím

U Králického Sněžníku se nalézá mnoho cenných houbařských lokalit. Jednou z nich jsou i smrkové lesy u Horní Moravy,...

Město v pohybu 2019

pondělí ❙ 3. 6. 2019 Progres 2 ❙ David Koller s kapelou úterý ❙ 4. 6. 2019 Kamelot ❙ Yo Yo Band středa ❙ 5. 6. 2019 Black band ❙...

Aviatická pouť Pardubice

Všichni příznivci létání vědí, že první červnový víkend je v Pardubicích ve znamení Aviatické pouti....

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.