CHKO Litovelské Pomoraví

27.09.2020 | 20:58
Lužní lesy CHKO Litovelské Pomoraví

(30 let)
Ochrana přírody má u nás už poměrně dlouhou historii. V roce 1990 do rodinky národních parků a chráněných krajinných oblastí přibylo Litovelské Pomoraví.

Na našem území najdete čtyři národní parky a více než dva tisíce dalších chráněných území. Dohromady zabírají 17 % rozlohy celé České republiky. CHKO Litovelské Pomoraví byla vyhlášena 29. října 1990 a patří k těm mladším. Nachází se mezi městy Olomouc a Mohelnice na ploše 96 km2 v nadmořské výšce od 210 do 345 m. Většina území leží v okrese Olomouc, severozápadní část potom zasahuje do okresu Šumperk. Hlavní osu oblasti tvoří nádherně meandrující řeka Morava s okolními lužními lesy a mokřadními loukami. Cílem ochrany nejsou jen zmíněné lesy, ale i pestrá fauna. Ve vodě žije na 60 druhů ryb, při jejích rozlivech se v tůních objevují vzácní korýši listonoh jarní a žábronožka sněžní. Jeskynní prostory obývají vrápenci a netopýři, v tzv. doupných stromech k nim přibývají strakapoudi, datli nebo žluvy. Součástí CHKO jsou mimo jiné zvláště chráněné národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Vrapač a přírodní rezervace Litovelské luhy. Zajímavý komplex tvoří mokřadní luka na samém okraji Olomouce a Chomoutovské jezero jako významná ornitologická lokalita. Oblastí vede řada značených cyklostezek, nejznámější je Moravská stezka, kterou doprovází naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví.

-babok-, foto © Wikimedia Commons; Pinterest.com
počet zhlédnutí: 2539

Mluvená verze se připravuje.
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku říjen 2020

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.