Přemyslovská hradiště středních Čech

23.10.2020 | 19:22
Přemyslovská hradiště středních Čech

Vydejte se s námi na výlet ranou historií, k samým kořenům naší státnosti. V zádumčivém čase podzimu i předvánočním shonu oceníte genius loci těchto míst. Odměnou vám budou místa tajemná, bájemi opředená, vždy však skutečná. Každé je zapsáno v našich dějinách, stejně jako v učebnicích školního dějepisu.

LEVÝ HRADEC
Hradiště se rozkládalo na území dnešních Roztok a jednalo se o jedno z prvních mocenských center přemyslovského státu. Považováno je za kolébku křesťanství v Čechách, protože tu byl založen nejstarší křesťanský kostel u nás.

STARÁ BOLESLAV
Je nejstarším poutním místem u nás a poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie dodnes střeží palladium země české. Hradiště zbudované na přelomu 9. a 10. století vstoupilo do historie za tragických událostí roku 935, kdy tu byl zavražděn kníže Václav, později svatý patron českého národa.

LIBUŠÍN
Kosmova kronika ho popisuje jako místo, odkud vládla kněžna Libuše, věštila slávu Praze a poslala pro Přemysla Oráče. Dějištěm těchto bájných událostí tedy nebyl Vyšehrad, ale právě Libušín. Přemyslovské hradiště Libušín z konce 9. století plnilo vojenskou funkci do přelomu 11. a 12. století.
 
TETÍN
Počátky hradiště jsou spjaty se dvěma ženami. První byla bájná Teta, sestra kněžny Libuše. Druhou, historicky již doloženou ženou byla svatá Ludmila, která tu jistý čas vychovávala svého vnuka, budoucího knížete Václava. Ludmila byla na Tetíně roku 921 úkladně zavražděna. Svatořečena byla v 11. století.

LIBICE NAD CIDLINOU
Nejdůležitějším obdobím opevněného hradiště s mincovnou, kamenným kostelem a knížecím palácem byla druhá polovina 10. století, kdy tu sídlil knížecí rod Slavníkovců. Spory s Přemyslovci vyvrcholily roku 995 přepadením hradiště, povražděním Slavníkovců a vypálením. Hradiště ale zaniklo až po požáru roku 1130.

LŠTĚNÍ
Původně starořímská osada, kterou legie využívaly při ochraně obchodní cesty z Říma k Severnímu moři. V první polovině 9. století tu Slavníkovci vybudovali hradiště, které později získali Přemyslovci a zaniklo počátkem 13. století v důsledku výstavby kamenných hradů.

BUDEČ
Návrší nad dnešní obcí Zákolany bylo opevněno v 9. století za vlády knížete Bořivoje a jeho syn kníže Spytihněv tu dal postavit kostel sv. Petra. V 10. století se tu učil základům čtení a psaní pozdější kníže Václav. Významnou dochovanou stavbou je rotunda sv. Petra a Pavla s oválnou lodí, z dob Spytihněva.

DŘEVÍČ
Hradiště vzniklo na vrchu osídleném již v neolitu. Význam hradiště vzrostl za vlády Přemyslovců jako součást sítě rodových pevností v 10.–13. století. Ve 12. století bylo ještě střediskem správy přilehlého kraje, ale poté bylo opuštěno a ve 13. století zaniklo.

foto © archiv SCCR; Ladislav Renner; MCU media, Libor Sváček; Jan Žirovnický

Další tipy na výlety
www.strednicechy.cz


Obrázek č.0 Libušín Budeč Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi Libice nad Cidinou Levý Hradec Tetín, kostel sv. Jana Nepomuckého Obrázek č.0

Správné odpovědi na otázky
počet zhlédnutí: 5058

Mluvená verze se připravuje.
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad-prosinec 2020

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.