Kdo bude knížetem?

27.12.2020 | 18:36
Lothar III. v bitvě u Chlumce, Historia septem sapientum, cca 1450

(895 let)
Bude jím Soběslav I., nebo Ota II. jako nejstarší Přemyslovec? Spor mohl rozhodnout německý král Svaté říše římské Lothar III. ze Supplinburgu.

Předchozí kníže Vladislav I. uznal za svého nástupce Soběslava, což bylo v rozporu se zvyklostmi seniorátu. Ota se obrátil k západní hranici o pomoc k německému králi. Ten se postavil do čela nepřipraveného vojska
a vyrazil do Čech. Vše vyřešila bitva u Chlumce u Ústí nad Labem 18. února 1126. Výsledkem krátké řeže byla smrt Oty a zajetí Lothara, se kterým poté Soběslav uzavřel příměří. Historikové vyzdvihují národní a sjednocující charakter Soběslavovy družiny českých velmožů spojených proti německému nepříteli.

-liban-, foto © Wikimedia Commons
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden-únor 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.