Záhadné privilegium římskoněmeckého krále

24.02.2021 | 20:18
Busta Elišky Přemyslovny ve svatovítské katedrále

Z dobových kronik se dozvídáme o privilegiu krále Richarda z Cornwallu, které zajišťovalo dědičnost českého trůnu Přemyslovcům jak v mužské, tak v ženské linii. Proč se privilegium nedochovalo do dnešních dnů?

Zvláštní je, že zmínky o privilegiu nepocházejí z doby jeho možného vzniku, tedy z časů krále Přemysla Otakara II. Když po útoku dýkou zahynul v Olomouci roku 1306 poslední mužský Přemyslovec, teprve šestnáctiletý král Václav III., nastal problém, chcete-li vládní krize, kdo usedne na český trůn?
Petr Žitavský zmiňuje ve Zbraslavské kronice, že na sněmu v Praze, kde se mělo rozhodnout o volbě nového krále, byly ve prospěch Jindřicha Korutanského, manžela Anny Přemyslovny, předloženy jakési císařské listiny. Historik Josef Šusta dospěl k závěru, že by se mohlo jednat o listiny, které vydal Richard z Cornwallu. Koncem roku 1306 vtrhl s vojskem do Čech Albrecht Habsburský, který přinutil českou šlechtu přijmout za krále jeho syna Rudolfa. Habsburkové si byli vědomi svého Pyrrhova vítězství, proto dal Albrecht převést část českého korunního archivu do Vídně. Přestože byl archiv později navrácen, je možné, že nebyl kompletní. Některé listiny zůstaly ve Vídni nebo byly zničeny, protože představovaly nebezpečí pro Rudolfovo postavení.

-namo-, foto © Wikimedia Commons


Začátek Zbraslavské kroniky v rukopise Jihlavskémtento článek najdete ve vydání: KAM po Česku březen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.