Muzea A-Z březen 2021

26.02.2021 | 16:03
PP_2021_03_Stranka_28.jpeg

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM

Valdštejnská 18, 110 00 Praha 1 - Malá Strana

tel.: +420 257 533 455

e-mail: pedagog@npmk.cz

www.npmk.cz

 • vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM, ICIS, ITIC zdarma
 • vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM, ICIS, ITIC zdarma
 • vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč (platí i jako vstupenka)

STÁLÁ EXPOZICE

Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost v evropském kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

KRÁTKODOBÁ EXPOZICE – prodloužení výstavy

KOMenský v KOMiksu – akce v rámci národních oslav J. A. Komenského u příležitosti 350. výročí úmrtí Mimořádná výstava Vás originálním způsobem provede celým životem J. A. Komenského. Prostřednictvím komiksové podoby se seznámíte s hlavními životními událostmi, dílem a odkazem Učitele národů. Příběh Komenského života sepsala Klára Smolíková a svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstava je zpestřena řadou interaktivních prvků, které vytvořila Andrea Koblasová | do 30. 6.

Soutěž Komenský do tříd! Soutěž aktivuje žáky a studenty základních a středních škol, českých škol v zahraničí a základní umělecké školy do Národních oslav výročí J. A. Komenského, aby formou portrétu výtvarně zpřítomnili osobnost Učitele národů (komenskydotrid@npmk.cz).

Naše slabikáře. Historie a současnost Víte, podle jakého slabikáře se učili číst Vaši rodiče či prarodiče? Pamatujete se na ten svůj? Poznejte naše slabikáře od 16. století do současnosti na výstavě v Pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského | přízemí muzea | do 30. 6.

PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1

tel.: +420 221 966 411, 415

e-mail: pedknihovna@npmk.cz

www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz

 • knihovna je přístupná pro veřejnost po-pá 9.00–12.00 a 13.00–18.00 (12.00–13.00 hygienická pauza)
 • volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem nebo aktivovanou ISIC, ITIC, lítačka, Open-Card

Specializovaná veřejná knihovna zaměřená na oblast pedagogiky, psychologie, vzdělávání a školství. Samostatným knihovním fondem je Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, která nabízí dětskou literaturu od poloviny 18. století do současnosti.

VEŘEJNÉ PROSTORY PK

 • výstavy do 30. 6. – dle otevírací doby knihovny

Odkaz díla Boženy Němcové v knižních sbírkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského Výstava představuje výběr publikací z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze. Dokládá, jak její dílo bylo představováno prostřednictvím školní i mimoškolní četby, jak spoluvytvářelo společenské povědomí o autorce, jejím díle a životě. Božena Němcová věnovala ve své literární tvorbě značnou pozornost tématu školy a vzdělávání. Uvědomovala si, že vzdělání přináší nejenom znalosti a životní rozhled, ale vede i k sebeuvědomění a sebedůvěře. Významnou výchovnou funkci obsahují také pohádky Němcové. Díky nim se autorka zařadila také mezi významné adaptátory lidových textů české i slovenské provenience. Výstava prostřednictvím vybraných textů ukazuje, jak byla spisovatelka a její tvorba v té které době představována dětskému a dospívajícímu čtenáři.

Emil Musil Daňkovský (1857–1941) Výstava o osobnosti a díle řídícího učitele a mysliveckého publicisty, jenž působil v letech 1888–1919 v obci Mokré na Královéhradecku.

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Strahovské nádvoří 1, 110 00 Praha 1

tel.: +420 220 516 695

e-mail: post@pamatnik-np.cz

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 • spojení: tram 22, st. Pohořelec
 • PNP nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny (ZŠ, SŠ a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná pracoviště PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady jsou na objednání a termín konání je po dohodě. Aktuální nabídku pořadů najdete na webu PNP, pro další informace pište na docekalova@pamatnik-np.cz

LETOHRÁDEK HVĚZDA

Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

 • spojení: stanice metra Petřiny; tram 1, st. Sídliště Petřiny
 • otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00–18.00
 • Letohrádek Hvězda je otevřen od dubna do října

MALÁ VILA PNP

Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

 • spojení: stanice metra Hradčanská, tram

AKCE

Karantéňan II. Udatný objevuje ex libris Online projekt karantéňan, který v době jarního lockdownu motivoval děti i hravé dospělé k vlastní autorské tvorbě prostřednictvím výzvy „napiš příběh, udělej knihu“, přichází s další výzvou. Tentokrát spojil síly s projektem EX LIBRIS a zaměřil se na tvorbu této originální knižní značky. Co je to vlastně ex libris? Malá značka se jménem majitele nebo obrázkem, která se dříve vkládala do knihy. Až do 23. března 2021 přijímá Karantéňan ukázky vlastnoručně vytvořených ex libris. Vítězové a ocenění budou oznámeni a odměněni u příležitosti Dne knihy, který připadá na 23. dubna. Výzva je otevřená pro jednotlivce, skupinky i školní kolektivy, které jsou v době pokračujících opatření odkázané na online výuku a samostudium. Více informací najdete zde.

VÝSTAVY

Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic Online galerii Jiřího Karáska pořádá Památník národního písemnictví u příležitosti dvou kulatých výročí, která si v souvislosti s tímto významným českým básníkem připomínáme v roce 2021. V lednu uplyne 150 let od Karáskova narození a v březnu 70 let od jeho úmrtí. Výstava je dostupná na adrese karasek.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Pro knihy, pro sbírku, pro radost | výstava EX LIBRIS Ex libris neboli knižní značka se řadí k tradičnímu uměleckému oboru, který prošel zajímavým historickým vývojem, než se z něj stala samostatná sběratelská oblast. Celostátní přehlídka Trienále českého ex libris nabízí již po šestnácté možnost zhodnotit vývoj knižní značky, proměny uměleckých tendencí, ikonografické trendy a současné postupy v oblasti grafických technik za poslední tříleté období, tentokrát však netradičně i ve virtuálním prostředí. Výstavní soubor zahrnuje celkem 126 drobných grafik od 46 autorů včetně studentů výtvarných škol. Výstava je dostupná na adrese exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.

Nejkrásnější české knihy roku 2019 v Moravské galerii v Brně V Pražákově paláci si návštěvníci mohou prohlédnout reprízu výstavy a prolistovat knihy jako Jdi na venkov! z nakladatelství Arbor Vitae zaměřující se na lidové tradice a výtvarnou kulturu venkova, Možnosti milostného románu, knihu haiku Muž na pokraji vzplanutí nebo knížku pro děti To je metro čéče z nakladatelství Paseka. Do Brna putovala první cena v kategorii učebnice za knihu Jak to ruplo o událostech roku 1989, kterou vydalo Turistické informační centrum | do 31. 3.

NČKR 2019 v městské knihovně ve Vídni Hlavní městská knihovna ve Vídni tradičně vystavuje nejkrásnější knihy Rakouska, Německa, Švýcarska a Nizozemí. Letos poprvé je součástí také kolekce z české soutěže NČKR 2019. Ve všech pěti zemích je vyznamenání graficky nejlépe zpracovaných knih tradicí: v různých kategoriích vybírá odborná porota z mnoha nominovaných titulů výjimečné knihy uplynulého roku | do 27. 3.

PUBLIKACE

Karel Horký: Zápisky věčného žáka I. Dýmka míru (ed. Hana Vaníčková) Karel Horký (1879–1965) je znám především jako novinář a fejetonista, byl rovněž autorem několika dramat a vydal čtyři knihy básní. Jeho dvojdílné paměti, na nichž pracoval od poloviny 40. do poloviny 50. let, končí rokem 1921, kdy se vrátil s rodinou do Československa. Po 2. světové válce uvažoval o odchodu do exilu, jeho vztah k režimu, který se v ČSR etabloval po únoru 1948, byl velmi kritický. Nepatřil k autorům, jimž bylo znemožněno zcela publikovat, jeho paměti však vyjít nesměly. První díl připravilo v roce 1948 pod názvem Dýmka míru k vydání nakladatelství Kvasnička a Hampl, kniha už ale nemohla být dána do distribuce a nyní vychází vůbec poprvé.

Suzanne Renaud: Zde tvůj život... (ed. Lucie Tučková) Sbírka veršů Zde tvůj život... / Ta vie est là... z roku 1922, která má nepopiratelnou hodnotu v tvorbě francouzské básnířky Suzanne Renaudové, je dnes coby celek většině čtenářů neznámá. Jedná se jak o básně – vyznání drahým básníkům, tak otisky francouzské krajiny, v níž se však již podivuhodně zrcadlí i odlesky odlišné, o kterých později básnířka mluvila jako o předtuchách jiných končin, s nimiž se teprve měla seznámit na Vysočině. Prvním česko-francouzským úplným vydáním této sbírky Muzeum literatury / Památník národního písemnictví symbolicky navazuje na osudové setkání, které Bohuslavu Reynkovi přinesly verše Suzanne Renaudové.

František Kobliha (ed. Pavel Růt) Český grafik, malíř, kreslíř a knižní úpravce František Kobliha (1877–1962) patří mezi čelné představitele symbolistního proudu českého moderního umění. Jako jeden z prvních zdejších výtvarníků se specializoval na uměleckou grafiku, především na techniku dřevorytu, proslul zejména svými cykly originálně zpracovaných literárních námětů. Jedná se o první monografii Františka Koblihy představující jak jeho volnou tvorbu, tak práci pro knihu. Koblihovým dílem chronologicky provázejí navazující stati Otto M. Urbana a Gustava Erharta, interpretují všechny jeho cykly v kontextu vlastní tvorby, uvádějí je do dobových uměleckých a duchovních souvislostí. Studie Karla Kolaříka mapuje Koblihovu práci na poli knižní kultury, představuje jeho názory na knihu a seznamuje s hlavními principy umělcových knižních úprav a s jeho stylem. Vydal PNP a Arbor Vitae.

Jakub Hauser: Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze Praha se v meziválečném období stala jedním z předních center emigrace z bývalého ruského impéria, a to i díky vstřícnému postoji mladé republiky a její politické reprezentace. Publikace, věnovaná výtvarné scéně „ruské Prahy“, se neomezuje na autorky a autory, kteří se octli v emigraci v Československu, ale sleduje naopak místo Prahy v síti kontaktů ruské emigrace jako takové. Zároveň mapuje vztahy místní exilové komunity s dalšími středisky emigrace, především Paříží.

POPMUSEUM

Muzeum a archiv populární hudby

Bělohorská 150, 160 00 Praha 6

mobil: +420 776 141 531–2, 605 369 286

e-mail: info@popmuseum.cz

www.popmuseum.cz

 • spojení: metra A – Malostranská; tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
 • otevřeno: st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00
 • vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka (všemi smysly) 100 Kč/h

EXPOZICE

Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin československé populární hudby, specializované časopisy, knihy.

VÝSTAVA

Vladimír Merta 75. Příběh folkové legendy v obrazech Písničkář, publicista, fotograf, architekt, scenárista a filmový režisér. Do roku 1989 spoluvytvářel šedou zónu kulturní tvorby na pomezí zakázaného a povoleného a od roku 1990 účinkoval na desítkách alb. | do 3. 4.

Tuto výstavu můžete prohlížet v sekci výstavy webu www.popmuseum.cz (stejně jako ty předchozí (C&K Vocal. Příběh (nejen) jedné generace, Opera pro chudé? Proměny českých muzikálů v čase i nečase a další). Jakmile to bude možné, rádi vás uvítáme v Popmuseu, kde vám budou nabídnuty i trojrozměrné exponáty a tematický audiovizuální sestřih.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1

tel.: +420 222 749 211

e-mail: office@jewishmuseum.cz

www.jewishmuseum.cz

 • otevřeno: denně mimo so a židovských svátků: 10.30–16.00

S ohledem na usnesení vlády ČR sledujte, prosím, pro aktuální informace webové stránky muzea www.jewishmuseum.cz.

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

1) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna) – dočasně není v prodeji

2) Pražské Židovské Město (Starý židovský hřbitov, Staronová synagoga, Španělská synagoga)

3) Staronová synagoga

4) Starý židovský hřbitov

5) Španělská synagoga

Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách naleznete na www.jewishmuseum.cz.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLEDOVÁNÍ POŘADŮ (PRAHA, BRNO) ONLINE

 • zašlete email na adresu: lucie.krizova@jewishmuseum.cz
 • nejpozději do 12.00 v den přednášky
 • do předmětu, prosím, napište PŘENOS ON-LINE a datum pořadu, v den pořadu Vám bude zaslán odkaz, přes který se budete moci v reálném čase připojit k přednášce
 • v průběhu přednášky bude možné klást dotazy formou on-line chatu, který je součástí aplikace
 • program večerních pořadů Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP v pražské a brněnské pobočce je po dobu online přenosů večerních pořadů spojen. Děkujeme za pochopení.

07. 03. | 10.30 | Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi a sederový pohár – letošní svátek Pesach – svátek nekvašených chlebů – vychází v kalendáři na přelom března a dubna. Připomeneme jej tedy v obou nedělních dílnách těchto měsíců díky pohádkám úžasné spisovatelky Ilse Weber (1903-1944) z její knihy Dobrodinec Báruch. Tato postava otevírala pohádkový ateliér již v lednu. Nyní se děti mohou těšit na příběh nazvaný Sederový pohár, povídání o svátku Pesach a různé hry či tvoření pro malá stvoření | ONLINE

08. 03. | 18.00 | Vlny štěstí Arnošta Lustiga – u příležitosti připomínky 10. výročí úmrtí Arnošta Lustiga (1926–2011) vydalo v nakladatelství Euromedia výbor z dosud nepublikovaných rozhovorů a rozhlasových relací z let 1953 až 2010 tohoto světově uznávaného spisovatele. Publikace Vlny štěstí Arnošta Lustiga aneb My jsme chtěli jiný svět mapuje jeho novinářské literární začátky, vztah k pražskému jaru, emigraci a návrat po sametové revoluci, ale stejně tak jeho názory na výuku literatury a filmu a na jeho vlastní literární tvorbu. Nad autorovými úvahami o životě, svobodě a tvorbě se bude zamýšlet jeho dcera Eva Lustigová a herec a režisér Tomáš Töpfer. V průběhu večera zazní vybrané audiozáznamy z rozhlasových relací | ONLINE

10. 03. | 18.00 | Představení knihy Nikdo nás nečekal – v souvislosti s retrospektivní výstavou „91“, která touto dobou měla probíhat v brněnské Vile Stiassni, představí Jana Nejezchlebová z Kulturního a vzdělávacího centra rabína Federa několik knih, spjatých s životem akademické malířky Helgy Hoškové Weissové. Kromě sbírky veršů Tak bolely hvězdy a novely jejího tatínka I viděl Bůh, že je to špatné, kterou ještě v Terezíně kresbami doplnila tehdy třináctiletá Helga, zazní ukázky také z jejího Deníku 1938-1945, ale především z nedávno vydané autobiografie Nikdo nás nečekal | ONLINE

14. 03. | 10.00 | Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje maluje s Friedl – v březnové dílně bude lvíček Arje spolu s dětmi cestovat časem do let 1942–1944 a setká se s výtvarnicí Friedl Dicker-Brandeis, která za nacistické okupace pořádala výuku kreslení pro děti v terezínském ghettu. V jejím ateliéru si s Arjem děti vyzkouší různé techniky malování a vytvoří koláže ze všeho, co zrovna bude po ruce. Navíc poznají nové kamarády, například Helgu Weissovou, zkušenou malířku, která bude všem inspirací | ONLINE

24. 03. | 18.00 | Henochovská literatura jako svědek judaismu řecko-římské doby – Henochovská literatura je soubor starověkých židovských textů (dnes známých především jako 1. a 2. kniha Henochova), jež jsou uvedeny jako vize biblického proroka Henocha, který byl podle knihy Genesis vzat do nebes Bohem. Cílem přednášky Davida Cielontka z Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR je představit tuto ve starověku velice známou sbírku textů. V přednášce se bude zabývat jak moderními dějinami znovuobjevení těchto textů, tak jejich starověkým kontextem. Přednáška je součástí cyklu Židé a starověký Přední východ | ONLINE

31. 03. | 18.00 | Lenka – vždy se najde cesta – ve své druhé próze popisuje spisovatelka, výtvarnice a psychoterapeutka Anna Fodorová intimní příběh své maminky, poslední německy píšící pražské autorky Lenky Reinerové (1916–2008). Nad knihou o bolestných ztrátách, o lásce i rodinných tajemstvích bude autorka diskutovat s ředitelem Pražského literárního domu autorů německého jazyka Davidem Stecherem. Akce probíhá ve spolupráci s Pražským literárním domem autorů německého jazyka | ONLINE

MIMOPRAŽSKÁ MUZEA

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Největší hornické muzeum v České republice založené roku 1886 zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu, v hornickém domku na Březových Horách a ve čtyřech mimopříbramských pobočkách.

V době uzavření muzea mohou zájemci zhlédnout vybrané výstavy online, vydat se na dálku do podzemí i expozic prostřednictvím televizních pořadů nebo se začíst do zajímavostí připravených odbornými pracovníky.

Více zde: www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/detail/hornicke-muzeum-online/909/

V případě znovuotevření muzea se mohou návštěvníci těšit na stálé expozice, krátkodobé výstavy i akce, které jsou popsané níže.

HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY – NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, Drkolnovský důl, hornický domek

nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI – Březové Hory

tel.: +420 318 633 138

e–mail: info@muzeum–pribram.cz

www.muzeumpribram.cz

 • otevřeno: út–pá 9.00–16.00 (před návštěvou se informujte na webu)
 • vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Expozice umístěné v historických báňských objektech přibližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.

VÝSTAVY

Když si havíř nosil práci domů Expozici hornického domku zpestřují historické štufnverky a další předměty zdobené březohorskými minerály, dále jsou vystaveny řezby figurek havířů a akvarely s hornickou tematikou | do 31. 8.

Nové mineralogické přírůstky do sbírek muzea Výstava prezentuje výběr nejzajímavějších mineralogických vzorků z příbramského uranového revíru a z březohorského rudního revíru, které byly získány do sbírek muzea za poslední 3 roky | 31. 12.

AKCE

23. 03. – 04. 04. | Velikonoce v hornickém domku – tradiční předvádění velikonočních zvyků, ukázky rukodělných prací spjatých se slavením Velikonoc v hornickém prostředí. Všední dny jsou určené pro školy, víkendy a dny velikonočních prázdnin pro širokou veřejnost. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude téma zprostředkováno online.

DO HORNICKÉHO MUZEA PŘÍBRAM I V NOUZOVÉM STAVU? ANO, VIRTUÁLNĚ

Hornické muzeum Příbram je sice v souvislosti s pandemií koronaviru uzavřeno veřejnosti, se svými příznivci však zůstává i nadále v kontaktu. Na jeho internetových stránkách jsou mimo jiné ke zhlédnutí televizní pořady, díky nimž se mohou diváci do muzea alespoň na dálku vydat. Muzeum rovněž zpřístupnilo online výstavu s názvem 17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku formou videí s bohatou fotodokumentací. Na facebookových stránkách muzea jsou průběžně zveřejňovány zajímavosti z historie, mineralogie, botaniky a dalších oborů. Další zajímavý obsah se připravuje. Souhrn minulých i aktuálních online aktivit naleznete zde.

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

Muzeum obětí komunismu

Lešetice 52, 262 31 Lešetice

tel.: +420 326 531 488

e–mail: info@muzeum–pribram.cz

www.muzeumpribram.cz

 • otevřeno: út–pá 9.00–16.00 (před návštěvou se informujte na webu)
 • vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šachtami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor nucených prací a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně komunistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

VÝSTAVY

Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku Výstava dokumentuje poslední dny 2. světové války na Příbramsku | do 31. 12.

17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku Výstava věnovaná listopadovým událostem na Příbramsku představí cenné fotodokumenty i písemnosti. Výstava je zpřístupněná rovněž v online podobě | do 31. 12.

Ani gram uranu okupantům Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami | do 31. 12.

Kresby z vězení Výběr z grafického díla akademického malíře a sochaře Otmara Olivy. Originály těchto děl vznikly během vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979 – 1981 | do 31. 12.

Skautská lilie za ostnatým drátem Výstava přibližuje osudy českého skautského hnutí v době komunistické totality, včetně osudu skauta Vladivoje Tomka, který byl posledním popraveným z politických důvodů u nás. | do 31. 12.

Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje Vystavené dokumenty a fotografie představují životní osudy hrdinů, kteří se aktivním způsobem podíleli na boji proti totalitním režimům | do 31. 12.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Vysoký Chlumec

tel.: +420 318 626 307, +420 733 371 546

e-mail: info@muzeum-pribram.cz

www.muzeum-pribram.cz

 • otevřeno: pouze během akce Velikonoce ve skanzenu
 • vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč
 • Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

AKCE

29. 03. – 04. 04. | Velikonoce ve skanzenu – velikonoční svátky na venkově ve středním Povltaví, ukázky tradičních zvyků a rukodělných činností v autentickém prostředí venkovských chalup, dvorků a zápraží. Všední dny jsou určené pro školy, víkendy a dny velikonočních prázdnin pro širokou veřejnost. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude téma zprostředkováno online.

PAMÁTNÍK TEREZÍN

Principova alej 304, 411 55 Terezín

tel.: +420 416 782 225

e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnikterezin.cz

 • otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–16.30; Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna: denně 9.00–17.30; Krematorium: so zavřeno, ne – pá 10.00–16.00; Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice: denně 9.00–17.00; Modlitebna a replika mansardy z doby terezínského ghetta, domek u býv. váhy: denně 9.00–17.30

VÝSTAVY

Vladimír Nosek Výtvarná výstava, která bude vysílána on-line na YouTube kanálu Památníku Terezín, předsálí kina Malé pevnosti | od 4. 3. do 31. 5.

Mark Podwal – Kadiš pro Dąbrowu Białostockou Výtvarná výstava, která bude vysílána on-line na YouTube kanálu Památníku Terezín, předsálí kina Muzea ghetta | od 18. 3. do 31. 5.


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.