Muzea březen 2021

26.02.2021 | 16:04
PP_2021_03_Stranka_28.jpeg

NÁRODNÍ MUZEUM

Vážení návštěvníci, v souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru jsou všechny objekty Národního muzea od pátku 18. prosince až do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Národnímu muzeu však byla udělena výjimka, díky které mohou návštěvníci s předem zakoupenou časovou vstupenkou navštívit výstavu Sluneční králové a Poklady světové filatelie. Více informací k mimořádnému provozu výstav Sluneční králové a Poklady světové filatelie na www.nm.cz.

MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA

Václavské nám. 68, 110 00 Praha 1

e-mail: nm@nm.cz

www.nm.cz

 • bezbariérový vstup: bezbariérový příchod bude zajištěn přes vjezd z Vinohradské ulice. Veřejnosti je přístupná pouze Historická budova Národního muzea a Nová budova Národního muzea.
 • otevřeno po–ne 10.00–18.00
 • vstupné: základní vstupné 200 Kč (Muzejní komplex Národního muzea + kupole), snížené vstupné 130 Kč (Muzejní komplex Národního muzea + kupole), vstupné na výstavu Sluneční králové: základní vstupné 250 Kč, snížené vstupné 130 Kč, ZDARMA děti do 15 let, více informací na www.nm.cz

VÝSTAVY

Sluneční králové Výstava představí bohaté zápůjčky ze světových muzeí – z Egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem. K vidění budou rovněž předměty, které Národní muzeum získalo jako československý podíl na nálezech učiněných expedicí Univerzity Karlovy v Abúsíru. Vystaveny budou poklady z doby 3. až 1. tisíciletí př. n. l., například unikátní královská socha panovníka Raneferefa, jednoho ze čtyř faraonů pohřbených v Abúsíru, nebo rozsáhlý soubor soch z hrobek princezny Šeretnebtej a písaře Nefera | do 6. 6.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Přesouváme se za vámi do online prostředí. Zapněte si počítač a projděte si společně s našimi kurátory výstavy, které budete moct snad již brzy navštívit, ale i ty, které v muzeu již k vidění nejsou a rádi byste si je prohlédli alespoň virtuálně. Online výstavy naleznete na webových stránkách muzea www.nm.cz.

1620. Cesta na Horu Výstava 1620. Cesta na Horu ilustruje tehdejší situaci v zemích Koruny české – náboženskou realitu, velmocenské ambice, situaci v habsburském rodě.

Lvem mě nazývají Nejstarší český symbol a jeho cesta českými dějinami od poloviny 13. století do současnosti.

Hudební zvěřinec Skladatelé a hudebníci si již dávno všimli libozvučných hlasů ptáků, řevu šelem nebo tajuplných signálů hmyzu. Zvířata tak autory přímo inspirovala k napsání mnoha krásných skladeb. Zvíře se stává předmětem hudebního ztvárnění jako konkrétní bytost nebo jako nositel určitých vlastností. Výstava Hudební zvěřinec je určena pro všechny zvídavé děti i hravé dospělé. Společně zde prozkoumáte, která zvířata se ukrývají v hudebních nástrojích, jak ve skutečnosti vypadají a poslechnete si populární písničky, slavné skladby, ale i skutečné zvuky přírody.

Korona v Muzeu! Korona není jenom virus – svatá Korona byla dle legendy umučena pro svou víru kolem roku 170 v Damašku nebo v Antiochii poté, co se zastala křesťanského příslušníka římské armády sv. Viktora. Národní muzeum poutavě dokumentuje analogii jména světice a koronaviru a zasazuje ji do kontextu minulých pandemií a vyrovnávání se s nimi. Návštěvníci se můžou těšit na doklady ke kultu sv. Korony, na preparáty nakažlivých nemocí i řadu ochranných pomůcek proti nim, jakými byly například polykací obrázky.

Slavní čeští skladatelé Výstava představí osud a tvorbu čtyř fenomenálních skladatelů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Různé generace, styl a osobitý rukopis. Jejich díla jsou odlišná, ale přece mají něco společného. Nezaměnitelný charakter, který vychází z českých kořenů a vytváří obraz české kultury po celém světě.

Parlament! Výstava „Parlament!“ představuje jeden z výstupů projektu NAKI na téma vývoje parlamentní kultury v našich zemích mezi lety 1848-1992. Výstava je rozdělena do několika částí a chce ukázat proměny parlamentarismu v našich zemích. Základní téma je postaveno na vztahu volič–parlament, kdy prezentujeme rozdíly ve vývoji parlamentarismu v daném období. Postupujeme od revolučního roku 1848, přes rakousko-uherské vyrovnání 1867, vznik Československa v roce 1918, Protektorát, poválečnou omezenou demokracii, komunistické období po roce 1948 a konečně posledních několik let demokratického československého státu mezi léty 1989-1992.

Lidová víra Výstava se snaží přiblížit pestrý duchovní svět venkovského člověka 18. a 19. století s přesahy do století následujícího. Návštěvníkům odhalí zlomek z rozsáhlé etnografické sbírky ukrývající artefakty spojené s náboženským životem komunity, ale také předměty související s každodenními činnostmi a osobní zbožností. Představeny budou rovněž magické prostředky určené k ochraně před různými druhy nebezpečí, ať už je jím požár, bouře, nemoc nebo loupežníci.

MUZEJNÍ JEDNOHUBKY

Naši kurátoři vám každý měsíc v několika minutách představí to nejzajímavější z oblasti archeologie, přírodovědy a historie. Vyzkoušejte naší malou ochutnávku a nezapomeňte sledovat webové stránky muzea, kde brzy zveřejníme další jednohubky.

PŘÍBĚH PRAPORU ROTY NAZDAR

U příležitosti výročí Vzniku samostatného Československa jsme si pro vás připravili výstavu Lvem mě nazývají. Tentokrát se zaměříme na exponáty související s Československými legiemi – prapor roty Nazdar a obraz Františka Kupky.

POČÍTAČ STARÝCH ŘEKŮ

Mezi archeologickými nálezy z antického období obdivujeme ve světových muzeích především výtvory řeckých umělců a řemeslníků. V případě tzv. Mechanismu Antikythéry však máme možnost žasnout nad důmyslem dnes bezejmenného řeckého vědce, mechanika, matematika a astronoma v jedné osobě, který sestrojil složité ozubené soukolí poháněné jedinou klikou schopné na třech cifernících současně ukazovat, a dokonce i předvídat dění na obloze.

DĚTSKÉ OBĚTI U INKŮ

Vysokohorské svatyně Jižní Ameriky byly v předkolumbovském období místem obětování dětí během inckého rituálu capacocha. Díky jejich odlehlosti byla na vrcholcích And až do moderní doby zachována mumifikovaná těla obětí, která představují neuvěřitelný zdroj informací, jež lze navíc propojit s dostupnými ikonografickými prameny a historickými zprávami.

NÁRODOPISNÉ MUZEUM NÁRODNÍHO MUZEA

Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5

tel.: +420 257 214 806

e-mail: narodopis@nm.cz

 • otevřeno: denně mimo po 10.00–18.00
 • vstupné: základní 70 Kč; snížené 40 Kč; děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • dočasně uzavřeno

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 497 500

e-mail: naprstek@nm.cz

www.nm.cz

 • otevřeno: út, čt a ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
 • vstupné: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • dočasně uzavřeno

ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Karmelitská 2, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 497 707; 224 497 777

e-mail: cmh@nm.cz

www.nm.cz

 • bezbariérový vstup
 • otevřeno: denně mimo út 10.00–18.00
 • vstupné: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • dočasně uzavřeno

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY

Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1

tel.: +420 222 220 082; 221 082 288

e-mail: b_smetana_muzeum@nm.cz

www.nm.cz

 • otevřeno: denně mimo út 10.00 – 17.00
 • vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • komentovaná prohlídka pro veřejnost (na tel. objednávku předem): 80 Kč / 60 Kč (v češtině); 100 / 80 Kč (v angličtině)
 • dočasně uzavřeno

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA

Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2

tel.: +420 224 918 013; 224 923 363; 774 845 820

e-mail: a_dvorak_museum@nm.cz

www.nm.cz

 • otevřeno: denně mimo po 10.00–17.00
 • vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • dočasně uzavřeno

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ

U Památníku 1900, 130 00 Praha 3

tel.: +420 224 497 607; 224 497 600

e-mail: oncd@nm.cz

www.nm.cz

 • bezbariérový vstup
 • otevřeno: st–ne 10.00–18.00
 • vstupné: základní vstupné do celého objektu i s vyhlídkou: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; děti do 15 let ZDARMA, expozice a výstavy: základní 80 Kč, snížené 60 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • dočasně uzavřeno

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

Kostelní 42, 170 78 Praha 7

tel.: +420 220 399 111

e–mail: info@ntm.cz

www.ntm.cz

 • spojení: metro A – Hradčanská nebo metro C – Vltavská dále tram 1, 8, 12, 25, 26 st. Letenské nám.
 • otevřeno: po zavřeno; út–ne a státní svátky 9.00–18.00
 • vstupné: základní 250 Kč; snížené 130 Kč; rodinné 470 Kč; školní skupiny 50 Kč/žák
 • informace o aktuálním programu a doprovodných programech najdete na www.ntm.cz

Národní technické muzeum, je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru.

Zakladatelem moderního technického muzejnictví se stal již Vojtěch Náprstek, který zpřístupnil sbírky Českého průmyslového muzea poprvé v roce 1862 a později vybudoval muzeum ve svém domě U Halánků. Národní technické muzeum bylo založeno roku 1908 jako Technické muzeum Království českého z iniciativy technické inteligence, především profesorů české vysoké školy technické v Praze, a otevřelo první expozice 28. září 1910 ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. V roce 1938 byla zahájena stavba nové muzejní budovy na Letné podle návrhu Milana Babušky. Stavba byla dokončena již v době války a okupační správou zabrána pro ministerstvo pošt. V roce 1945 byla budova na Letné získávána zpět pro muzejní účely. Nejméně jedna třetina budovy ale až do roku 1990 dále sloužila jiným institucím. V roce 2003 byla zahájena stavební rekonstrukce hlavní muzejní budovy na Letné a roku 2011 bylo slavnostně znovu otevřeno prvních pět expozic. V říjnu 2013 bylo Národní technické muzeum po 75 letech konečně dokončeno a plně zařízeno. Muzeum nyní představuje staletí technického důvtipu v 15 stálých expozicích a množství krátkodobých výstavních projektů.

STÁLÉ EXPOZICE

Architektura, stavitelství a design Expozice dokumentuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích v období posledních 150 let na původních i nových modelech, kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických stavebních prvků. Jedním ze symbolů expozice je model kopule nad Panteonem Národního muzea od Josefa Schulze, zajímavým exponátem je neuskutečněný soutěžní návrh Josefa Gočára na dostavbu Staroměstské radnice, návštěvníky zaujme prostředí dvou „ateliérů“ s vybavením z pozůstalostí známých architektů z konce 19. století a doby první republiky.

Astronomie Expozice seznamuje návštěvníky s historií astronomie a představuje unikátní předměty ze sbírek NTM. Vystaveno je na 220 přístrojů a pomůcek astronomů, geometrů, navigátorů, počtářů a kartografů z 15. až 21. století. V expozici je volně přístupný meteorit, který dopadl na území dnešní Argentiny před 5 000 lety. Mezi nejvzácnější exponáty expozice patří Bürgiho sextant, používaný Johannesem Keplerem, unikátním exponátem je „Organum mathematicum“, zařízení k usnadnění výpočtů a získávání informací jezuitského učence Athanasia Kirchera ze 17. století.

Doprava Stěžejní expozice NTM podává kompletní přehled o historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letectví a lodní dopravy a v kratším záběru přibližuje dějiny železniční dopravy a vývoje hasičských stříkaček v souvislosti s vývojem dopravy na území České republiky. Návštěvník může obdivovat nejstarší automobil provozovaný na našem území i nejstarší automobil u nás vyrobený, vůz prezidenta Tomáše G. Masaryka Tatra 80, letoun JK systém Blériot, se kterým Ing. Jan Kašpar v roce 1911 uskutečnil první dálkový let u nás. Populární je rychlíková lokomotiva přezdívaná Hrboun vyrobená před první světovou válkou.

Fotografický ateliér V expozici je představen za pomoci vystavených dobových fotografických přístrojů, pomůcek a ukázek fotografií vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení obrazu v první polovině 19. století až po současnou digitální fotografii. Klíčovým exponátem expozice je fotografie „Zátiší v ateliéru“ od vynálezce fotografie Luise Daguerra, kterou věnoval roku 1839 kancléři Metternichovi a která je zapůjčena ze zámku Kynžvart. Vystavena je také nejstarší česká fotografie, řez stonku rostliny z roku 1840. Vývoj fotografie je prezentován v souvislosti s jeho dopadem na společenskou situaci.

Hornictví Prezentace vývoje hornictví je zaměřena především na představení báňské techniky a dobývacích technologií. Expozice mapuje 6 000 let dlouhý úsek zdokonalování dobývací techniky včetně současné báňské techniky od českých výrobců, je zde možné shlédnout doklady historie oboru od paleolitických parůžkových kopáčů z pazourkových dolů po high–tech báňskou dobývací techniku reprezentovanou kombajnem firmy T Machinery z roku 2013. Schémata historických dobývacích metod přibližují filmové animace.

Hutnictví Expozice s podtitulem Kovy – cesta civilizace prezentuje technický a historický vývoj oboru hutnictví a jeho vazbu na život společnosti, především dějiny zpracování železa od sklonku doby bronzové po současnost. Zájem vzbuzuje např. instalace původního strojního vybavení hamru z 16. století, nejobsáhlejší kapitola expozice je věnována éře průmyslové revoluce. Je zde představen oddíl s názvem „Železo a válka“, místo v expozici našel také obor se staletou tradicí – zvonařství, za pozornost stojí výrobky umělecké litiny z 18. a 19. století.

Chemie kolem nás Expozice zajímavým a pestrým způsobem dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost, ukazuje návštěvníkovi, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady ho doprovází po celý den na každém kroku. V expozici je představen vývoj oboru a významné osobnosti – pozůstalost Jaroslava Heyrovského, držitele Nobelovy ceny za vynález polarografie, čočkostroj Otty Wichterleho nebo přínos Antonína Holého. Významnou částí expozice je prezentace práce laboratoře Národního technického muzea, jsou zde vysvětleny analytické metody užívané muzeem při průzkumu sbírkových předmětů.

Historie kontaktních čoček Nová malá expozice je věnovaná historii kontaktních čoček. Nachází se v expozici Chemie kolem nás. Vývoj měkkých kontaktních čoček je spojen se jménem vynikajícího českého vědce Otto Wichterleho, který byl tvůrcem „čočkostroje“ – jednoduchého zařízení na odlévání kontaktních čoček. Čočky se používají nejen pro terapeutické účely, ale také jako kosmetický módní doplněk.

Interkamera Expozice zobrazuje tři oblasti, kam se fotografie postupně dostala díky vývoji techniky: fotografickou rekonstrukci prostorového vjemu, barevného vidění a fotografii pohybu, a to na originálních historických exponátech a řadě interaktivních pomůcek. Dominanty expozice tvoří skutečný hologram, dále rekonstrukce Maxwellova pokusu – ukázka skládání barevného obrazu ze tří dílčích černobílých obrazů. V části věnované pohybu se nachází funkční maketa experimentálního uspořádání 18 fotoaparátů pro sériovou fotografii, jak ji používal v Kalifornii E. J. Muybridge v 70. letech 19. století.

Měření času Expozice zachycuje technický a technologický vývoj hodinářského řemesla od 15. století a představuje časoměrné přístroje od nejstarších elementárních typů až po přístroje sestavené za využití elektroniky i aplikace kvantových fyzikálních jevů. Při dokumentaci technického vývoje byl kladen důraz i na estetickou stránku vystavených exponátů. Dominantním exponátem jsou funkční věžní hodiny s jedním číselníkem a s odbíjením do kovových cimbálů. Středobodem expozice pak je architektonický objekt symbolizující relativitu času, sloužící k prezentaci audiovizuálního programu.

Technika hrou Velký sál v druhém patře budovy NTM je rezervován pro výstavní projekty s interaktivním obsahem, jejichž cílem je dát prostor návštěvníkům vyzkoušet si různé technické postupy a ,,osahat si“ to, co není v expozicích muzea vždy možné. Do tohoto sálu Národní technické muzeum umisťuje projekty určené především pro děti a mládež, z nichž některé vznikly díky spolupráci s dalšími institucemi. Informace o stávající náplni sálu je možné najít na webových stránkách muzea www.ntm.cz.

Technika v domácnosti Expozice atraktivním způsobem vysvětluje vývoj mechanických, elektrických, plynových i jiných „pomocníků v domácnosti“, techniky usnadňující hygienu, úklid, praní a žehlení, šití a úpravu oděvů, přípravu pokrmů, od poloviny 19. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří ty ze sbírek Českého průmyslového muzea, které byly Vojtěchem Náprstkem prezentovány již v 60. letech 19. století v domě U Halánků. Např. se jedná o nejstarší šicí stroj dovezený do Čech, americký Wheleer–Wilson. Mezi novějšími předměty nalezneme zdařilé designové výrobky firmy ETA, např. žehličku ETA 211 z 60. let 20. století, mezi ty nejnovější patří výrobky úspěšné české firmy Tescoma.

Televizní studio Zásluhou spolupráce s Českou televizí je v NTM prezentována televizní technika a vybavení, které v letech 1997 až 2011 sloužily ve studiovém komplexu SK8 objektu zpravodajství na Kavčích horách pro každodenní vysílání. Právě odtud se vysílaly v poslední době sportovní pořady. V expozici je možné se zúčastnil speciálních workshopů, během kterých si účastníci zkusí práci moderátora, kameramana, režiséra, střihače nebo technika záznamu a natočí krátkou zpravodajskou relaci.

Tiskařství Expozice v prostoru evokujícím starou tiskárnu dokládá vývoj výroby tiskového písma, hlavních tiskařských technik a knihařství a připomíná české osobnosti, které významně přispěly k rozvoji tiskařství – vynálezce litografie Aloise Senefeldra, vynálezce heliogravury Karla Klíče, vynálezce světlotisku Jakuba Husníka a Kašpara Hermanna, který se podílel na vynálezu ofsetového tisku. Nejstarším exponátem expozice je dřevěný knihtiskařský lis z přelomu 17. a 18. století z pražského Klementina, krásným exponátem je rotačka MAN z roku 1876, svojí důmyslností zaujme řádkový sázecí stroj Linotype z roku 1920.

Uhelný a rudný důl Na expozici Hornictví navazuje Uhelný a rudný důl, maketa z 50. let 20. století, která tvoří unikátní soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat. Nové pojetí expozice umožňuje návštěvníkům pocítit reálné prostředí dolů. Prohlídka je možná pouze s průvodcem po zakoupení časové vstupenky. Návštěvnická trasa je dlouhá 350 m a prohlídka trvá 45 minut. Prohlídku je možné rezervovat předem na webových stránkách muzea www.ntm.cz.

Herna Merkur V blízkosti expozice Hornictví a Hutnictví je nově otevřena Herna Mekur, které je určena malým i velkým návštěvníkům pro odpočinek, zábavu i poučení. V herně jsou vystaveny exponáty postavené z Merkuru související s hornickou a hutnickou tematikou – rypadlo, těžní věž, mašiny, které mohou být inspirací pro práci návštěvníků s touto stavebnicí. Dočasně uzavřeno.

VÝSTAVY

Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte Cíle výstavy je si důstojně připomenout 90 let činnosti našeho nejvýznamnějšího motocyklového výrobce, který výrazně ovlivnil daný obor i ve světovém měřítku. Důrazem je kladen na dosud nevystavované, či málo známe artefakty značka Jawa doplněné výběrově o adekvátní výrobky jiných značek, které buď ovlivnily náš domácí vývoj, nebo naopak vznikly jako reakce na něj. Se značkou Jawa spojila své osudy celá řada výjimečných osobností. Vystaveno bude pět desítek motocyklů, automobilů, trofejí ze závodů či jezdecké výstroje, a to převážně ze soukromých, veřejnosti jinak nepřístupných, sbírek | do 31. 7.

Příští stanice: Muzeum železnice a elektrotechniky NTM Národní technické muzeum ve výstavním prostoru Dopravní haly veřejnosti představí projekt Muzea železnice a elektrotechniky. Nové moderní muzeum bude veřejnosti zpřístupněno na Masarykově nádraží v Praze v roce 2028. Kromě expozice „Dvě století železnice“ s významnými kolejovými vozidly bude v muzeu prezentováno pod názvem „Svět v sítích“ druhé téma – vývoj elektrotechniky. Současná výstava je ochutnávkou prostorů nového muzea a sbírkových předmětů, na něž se mohou návštěvníci v budoucnu těšit | do 28. 3.

Petr Tučný a (česká) designérská scéna Výstavu pořádá NTM ke 100. výročí narození Petra Tučného (1920–2012), přední osobnosti československého průmyslového designu. Tučného autorská tvorba i pedagogická činnost zároveň přesahuje hranice domácí designérské scény. Ve svých návrzích nářadí a nástrojů vycházel z posledních poznatků neurofyziologie a estetiky. Následně rozvinul pozoruhodnou designérskou činnost v oblasti vývoje dopravních prostředků a spolupracoval s mnoha tuzemskými výrobci. Exponáty budou vybrány z rozsáhlé pozůstalosti prof. Tučného, přislíbené jako dar rodiny do sbírky průmyslového designu NTM | do 18. 4.

Česká stopa v historii výpočetní techniky Výstava, kterou připravily NTM a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, je věnována historickému vývoji výpočetní techniky včetně zachycení české stopy v tomto dění. Zabývá se obecným vývojem výpočetní techniky ve světě, ale především akcentuje české/československé přínosy k rozvoji informačních technologií. Návštěvník zde najde výběr z tuzemských mikropočítačů zejména z 80. let 20. století a může si vyzkoušet dobové počítačové hry. Závěr výstavy je ve zkratce věnován fenoménu internet a zamyšlení nad úžasným technologickým skokem v oboru IT a jeho budoucností I do 9. 5.

ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN Posláním výstavy, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s NTM, je připomenout 150 let od narození Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní evropské architektury a dnes už celosvětově proslulého architekta. Výstava prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v Českých zemích. Loosova tvorba a její principy jsou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů, fotografií a audiovizuálních prvků. Díky prostorovému diagramu Loosova života návštěvníci snadno poznají, kdy a kde vznikaly jednotlivé projekty. Výstava se koná v rámci iniciativy „Rok Adolfa Loose 2020“ I do 1. 8.

EDUKAČNÍ PROGRAMY V NTM

V NTM probíhá množství doprovodných programů, víkendových akcí, přednášek či komentovaných prohlídek výstav. Nejširší edukační nabídka je určena školám. Workshopy Enter jsou koncipované pro základní školy a interaktivní zážitkovou formou přibližují fyzikální či chemické principy a procesy. Programy Kids’lab abrakadabra hravým způsobem seznamují nejmladší žáky s oborem chemie. Projekt s názvem V technice je budoucnost využívá možnosti moderní techniky, díky které přibližuje expozice Národního technického muzea žákům základních škol. Pro střední školy jsou připraveny specializované odborné workshopy a soutěže. Lektoři přiblíží muzeum také nejmenším dětem z mateřských škol. Komentované prohlídky a programy můžete nově objednat k velkým výstavním projektům. V NTM také úspěšně funguje Technický kroužek. Více informací a rezervace na www.ntm.cz.

KNIHOVNA NTM

Knihovna NTM je veřejně přístupnou specializovanou knihovnou s odborným fondem zaměřeným na dějiny vědy, techniky a průmyslu nejen v rámci České republiky, ale i v evropském a celosvětovém kontextu. V současnosti knihovní fond čítá okolo 200 000 svazků. Otevírací hodiny: út a st 9.00–17.00

BADATELNA ARCHIVU NTM A MUZEA ARCHITEKTURY A  STAVITELSTVÍ NTM

Otevírací hodiny: út a st 9.00–17.00 (pouze pro badatele, kteří mají potvrzené připravení archivního materiálu pro studium)

AKTUALITA

Vzhledem k epidemiologické situaci může být muzeum otevřeno částečně za snížené vstupné nebo uzavřeno. I zavřené muzeum můžete navštívit virtuálně. Seznamte se s aktuálními informacemi na www.ntm.cz. Děkujeme za pochopení.

MUZEUM HL. M. PRAHY

Ředitelství

Kožná 475/1, 110 00 Praha 1

tel.: +420 221 012 911

e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

www.muzeumprahy.cz

Na základě usnesení Vlády ČR jsou od 18. 12. 2020 uzavřeny všechny objekty MMP. V návaznosti na to jsou zrušeny i veškeré doprovodné programy.

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

Budova z důvodu rekonstrukce uzavřena.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

 • aktuální informace o programech pro školy i pro veřejnost najdete na webových stránkách muzea: www.muzeumprahy.cz

Programy v expozicích, tematické programy, divadlo ve výchově, specializované velikonoční programy a workshopy.

 • více informací: lektori1@muzeumprahy.cz

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU

Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město

pokladna +420 601 102 961

STÁLÉ EXPOZICE

Praha 1606 / Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II. Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt...

Praha Karla IV. – středověké město Úvod expozice je zaměřen na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století, v době panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Druhá část pak přibližuje život středověkých obyvatel města. Dominantou je videomapping modelu Karlova náměstí. Další vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů a způsoby řízení pražského souměstí.

VÝSTAVA

100 roků Říše loutek V loňském roce oslavilo divadlo Říše loutek, jehož zakladatelem byl akad. sochař Vojtěch Sucharda, 100 let své existence. Divadlo získalo značné umělecké renomé, od roku 1928 působí v budově Městské knihovny na Starém Městě ve světově unikátním prostoru kukátkového jeviště a hlediště. Během svého trvání hraje nepřetržitě. Po V. Suchardovi navázal v roli principála akad. soch. Bohumír Koubek. Výstava v domě U Zlatého prstenu představí historii divadla, zaznamenanou zejména loutkami, ale i dobovými fotografiemi, ukázkami dekorací a kostýmů. Výstava připomíná i práci těch, kteří loutkám dávají život | do 24. 5.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

 • objednávejte se na www.muzeumprahy.cz, více informací: lektori1@muzeumpragy.cz
 • archeologické programy v historické dílně v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město

Co po sobě zanechali Pražané Karla IV. – 1. st ZŠ

Praha Karla IV. – střed Evropy – 2. st. ZŠ a SŠ

Praha Karla IV. – středověké město – 2. st. ZŠ a SŠ

Praha 1606 – 2. st. ZŠ a SŠ.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Archeologické programy v historické dílně v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek, více informací: lektori1@muzeumprahy.cz

Praha neobjevená V, Pražské parky a zahrady II, Odvrácená tvář města Prahy – přednášky se konají v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město. V současné době jsou převedeny do on-line podoby.

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábř. 412, 120 00 Praha 2

 • muzeum je do 31. 3. uzavřeno

MÜLLEROVA VILA

Národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, 160 00 Praha 6 – Střešovice

tel.: +420 224 312 012

e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

 • objednávejte se předem pomocí rezervačního systému umístěného na www.muzeumprahy.cz
 • možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné vstupenky do Müllerovy
 • a Rothmayerovy vily
 • pokladna Müllerovy vily je umístěna v galerii Studijního a dokumentačního centra Norbertov, Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6
 • prohlídky v 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hod., prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob

Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose.

ROTHMAYEROVA VILA

Národní kulturní památka

U Páté baterie 896/50, 160 00 Praha 6 – Střešovice

tel.: +420 224 312 012

e-mail: vila.rothmayer@muzeumprahy.cz

 • objednávejte se pomocí rezervačního systému umístěného na www.muzeumprahy.cz
 • možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily
 • prohlídky v 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hod., prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera, žáka a spolupracovníka slovinského architekta Jože Plečnika.

STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ CENTRUM NORBERTOV

Nad Hradním vodojemem 53/13, 162 00 Praha 6 – Střešovice

tel.: +420 233 323 997

e-mail: vila.studium@muzeumprahy.cz

VÝSTAVY

Adolf Loos světoobčan Výstava pořádaná u příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose má připomenout osobnost, tvorbu a základní ideje tvorby významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující. Ačkoliv se Loos sám za architekta nepovažoval, jeho názory, a především dílo ovlivnily generaci jeho současníků i následovníků – architektů. Výstava prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v Českých zemích, které dává do kontextu celé jeho tvorby a teoretické práce. Loosova tvorba a její principy jsou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů, fotografií a audiovizuálních prvků. Jedním z hlavních cílů výstavy je jejím prostřednictvím přispět k obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností. Expozice je umístěna v Národním technickém muzeu, Kostelní 42, Praha 7 | do 1. 8.

Kdyby stěny mohly mluvit „Stěny patří architektům.“, řekl Adolf Loos, jehož osobitý rukopis návrhu interiérových zdí je jedním z klíčových prvků nadčasovosti jeho architektury. Do svých stěn Loos zabudovával pohovky a válendy, police na občerstvení a krby, šatny a skříně, přičemž svůj architektonický prostor výrazně tvaroval. Jeho vestavby definovaly prostor v každé místnosti, stejně tak i vzájemné vztahy s přilehlými místnostmi. Neexistuje lepší příklad, jak doložit Loosův prozíravý architektonický vklad do stěn, než je Müllerova vila, jejíž devastaci mají na svědomí čtyři vládní úřady. Výstava Kdyby stěny mohly mluvit tak odkrývá mnohá tajemství, která již dnešní návštěvník nemůže v překrásně zrestaurované vile-muzeu spatřit. Výstavu připravila teoretička architektura a kurátorka Leslie van Duzer ve spolupráci se svými studenty z University of British Columbia | do 1. 8.

PŘEDNÁŠKA

17. 03. | 17.00 | Adolf Loos a Victor Bauer – architekt Adolf Loos vytvořil pro průmyslníka Victora Bauera několik realizací: známá je vila a rafinerie v Hrušovanech, zařízení jídelny v brněnském zámečku rodiny Bauerů, byl pozván do Kunína, aby se podílel na novém zařízení tamního zámku. Na zámku je dnes uchovávána pozůstalost Victora Bauera, která vnáší zcela nové pohledy a informace o spolupráci obou mužů. Přednáška bude doplněna velmi bohatým obrazovým a archivním materiálem. Přednášející: PhDr. Jaroslav Zezulčík.

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY OKOLÍM MÜLLEROVY VILY

 • vycházky jsou zahájeny ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov. Průvodkyně: Hedvika Čenková.

27. 03. | 14.00 | Do Dejvic potřetí – opět projdeme Ořechovkou, tentokrát kolem vlastního domu Jindřicha Pollerta, bývalého Cukrovarnického ústavu, Slunnou ulicí, kde si připomeneme historii a aféru kolem vily Ministerstva národní obrany. Povíme si, ve které vile byl držen a vyslýchán Heliodor Píka, a v Dejvicích si ukážeme, kde stála a čím byla významná telefonní ústředna, kam se přestěhovala socha Olbrama Zoubka a jak vypadala bývalá úřednická kolonie, která zmizela při výstavbě stanice metra Dejvická.

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Bohdanečská 259/1, 190 00 Praha 9 – Vinoř

tel.:+420 286 001 366

e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

 • spojení: metro C – Letňany, bus 302, 185 do stanice Ctěnický zámek

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století

VÝSTAVA – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Devatero řemesel, desátá bída? Řemesla v českých filmových pohádkách České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí nebo zlatníci, zahradníci, pekaři či řezníci. Výstava se zaměřuje na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru rekvizit a kostýmů ze slavných českých filmových pohádek, ale nabízí třeba i setkání filmových lidových řemesel na tržišti, čarodějnickou sluj s kuchyní plnou kouzel... a spoustu her | do 5. 4.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost Expozice seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, kterou spravuje právě Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž se řemeslníci hrdě hlásili ke svému oboru.

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

Nádraží Praha–Těšnov / Negrelliho viadukt Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model budovy v měřítku 1 : 87 vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Na digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových vlakových souprav. Modelový železniční provoz zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží. Model tohoto nejstaršího železničního mostu přes Vltavu v podobě z roku 2013, a to v měřítku N 1 : 160, s pěti vlakovými soupravami je rovněž součástí expozice.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

 • objednávejte se předem na e-mailu:
  lektorctenice@muzeumprahy.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY (ÚT–PÁ)

Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost. Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY

Tovaryšova cesta na zkušenou – program je koncipován jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici. Vhodné pro: 1. st. ZŠ.

Na tucet pohádek, tucet řemesel – animační programy k výstavě Devatero řemesel, desátá bída? Řemesla v českých filmových pohádkách. Mlynář z filmu Princezna ze mlejna, zahradník z Pyšné princezny, kominík z Kouzelného měšce, kuchař z Princezny se zlatou hvězdou či ponocný z Dařbujána a Pandrholy – to jsou jen někteří řemeslníci, jimiž se české pohádky jen hemží. Prostřednictvím známých filmových pohádek poznají děti hravou formou blíže mnoho řemesel a své znalosti si budou moci vyzkoušet v řemeslné dílně. Vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ.

Aktuální otevírací dobu všech objektů Muzea hl. m. Prahy najdete na www.muzeumprahy.cz.


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.