Ohlédnutí - Jan Sokol

31.03.2021 | 17:13
Filosof Jan Sokol, 2007

Život je prekérní
Český filosof, pedagog, publicista a politik Jan Sokol o tom něco věděl. Jeden z našich nejvýraznějších intelektuálů prošel životem a profesemi od manuální práce přes počítačového programátora až po děkana Univerzity Karlovy.

Narodil se 18. dubna 1936 v Praze do rodiny významného českého architekta Jana Sokola. Vyučil se zlatníkem, dálkově pak složil maturitu a vystudoval matematiku na Univerzitě Karlově. Pracoval jako programátor operačních systémů, zabýval se různými technickými i přírodovědnými odvětvími. Cestu k filosofii našel přes studium děl německého filosofa Friedricha Nietzscheho, zásadní bylo také setkání s Janem Patočkou, jeho budoucím tchánem. Věnoval se hlavně filosofické antropologii, dějinám náboženství, Evropy a idejí. Přednášel na českých i zahraničních univerzitách (USA), zejména na evropská i filosofická témata. Byl zvolen prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Aktivně přispíval do internetové encyklopedie Wikipedie. Vedle angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny ovládal také klasické jazyky. Překládal filosofické i náboženské texty, vydal několik desítek publikací a článků. Byl členem redakční rady časopisu Přítomnost. Před rokem 1989 se angažoval v hnutí Charty 77, stal se jedním z prvních signatářů. Po prvních svobodných volbách v roce 1990 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum. V politické činnosti se angažoval až do roku 2003. Prošel funkcí ministra školství a kandidoval neúspěšně na prezidenta republiky. Kritizoval vysídlení německých občanů z Československa a vystupoval proti antisemitismu. O věci veřejné se zajímal až do konce svého života. S manželkou Františkou (sňatek v roce 1961) měl dva syny a dceru. Jan Sokol zesnul 16. února 2021 ve věku 84 let. Je pochován na Břevnovském hřbitově v Praze.

Alice Braborcová, foto © Wikimedia Commons


Jan Sokol na Masarykově univerzitě v Brně Profesor Jan Sokol převzal cenu VIZE 97 od paní Dagmar HavlovéMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.