Galerie, výstavy duben 2021

31.03.2021 | 17:17
PP_2021_04_Stranka_26.jpeg

NÁRODNÍ GALERIE PRAHA

Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
tel.: +420 224 301 122
e-mail: info@ngprague.cz

www.facebook.com/NGPrague
www.ngprague.cz

NGP ONLINE

Dočasně uzavřené výstavy a expozice se Národní galerie rozhodla návštěvníkům a milovníkům umění, kteří je nemohou momentálně vidět, postupně zprostředkovat online formou. Naše současné aktivity pro veřejnost směřujeme převážně na sociální sítě. Virtuální prohlídky, živé přenosy přednášek a diskuzí či workshopy online, to je jen stručný výčet toho, co pro naše publikum chystáme. Pokryjeme přitom nejen nedávno otevřené výstavy, ale i sbírkové expozice či místa, která zůstávají návštěvníkům běžně skryta.

BALET MEZI OBRAZY: REMBRANDT A SASKIA

Osudový láskyplný vztah mezi nizozemským malířem Rembrandtem Harmenszoonem van Rijn a Saskií van Uylenburgh ožívá. Děje se tak díky neobvyklému spojení Národní galerie Praha a Baletu Národního divadla, které připravily speciální vizuální překvapení inspirované Rembrandtovým dílem a životním osudem. Projekt se váže na právě probíhající výstavu Rembrandt: Portrét člověka.

Video ke zhlédnutí na YTB kanálu Národní galerie Praha

NGP ON AIR | SOUČASNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA

Série online diskuzí otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

Brutální selekce – jak dál s přeživší poválečnou architekturou?

Pandemie mění svět (architekturu)?

Jak se svět (umění) dokáže vypořádat s pandemií?

Sdílené město a pandemie?

NGP ON AIR | SBÍRKY

Cyklus online přednášek představí sbírky a sbírkové expozice kurátoři Národní galerie Praha. Prostřednictvím tematických celků budou reflektovat průběh roku v intencích přírodních změn, zvyků, náboženských tradic a významných historických výročí.

Novoročenky Josefa Berglera

Pašije a expozice v Klášteře sv. Anežky České

NGP ON AIR | VÝSTAVY

Pokračování pravidelných čtvrtečních online přednášek pod novým názvem NGP On Air | Výstavy. Kurátoři a edukátoři NGP, ale i hosté napříč obory, nabídnou širokou řadu témat a odborných komentářů zaměřených na aktuální výstavy konané v Národní galerii.

Hudba v době Rembrandtově

Zeptejte se kurátora – Rembrandt: Portrét člověka

Móda v době Rembrandtově

Rembrandt a kresba

After Rembrandt

ARCHIV PŘEDNÁŠEK A DISKUZÍ

Diskuze Kurt Gebauer a Zdenek Hůla

Dílo Mikuláše Medka v kontextu zahraniční umělecké scény

Rembrandt – revoluce v grafice

Edgar Allan Poe a kniha jako výtvarný objekt

Mikuláš Medek a středověk. Barva, tvar, symbol

Svět mytologie, reality a fantazie malířky Hermíny Laukotové

Rembrandt, Malíř člověka

Umělecké dvojice v českém umění v 2. polovině 20. století

Mikuláš Medek očima jeho dcery

Mikuláš Medek a kritická reflexe jeho díla

ONLINE PROGRAM DUBEN

06. 04. | 15.15 | Ateliér pro teenagery 10+ – tvůrčí online ateliér s Terezou Beranovou zaměřený na tendence moderního a současného umění. Zahrnuje setkání přes aplikaci ZOOM (pozvánka bude zaslána po registraci a zaplacení programu), vlastní tvorbu a konzultaci výstupů | cena: 150 Kč/osoba | doba trvání: 60–90 min | místo setkání: ZOOM NGP | rezervace na GoOut

12. 04. | 18.00 | NGP On Air | Sbírky: Jaro v Umění dlouhého století – online přednáška s ředitelkou Sbírky umění 19. století a klasické moderny Veronikou Hulíkovou | cena: zdarma | doba trvání: cca 70 min | místo setkání: FB NGP | bez rezervace

13. 04. | 15.15 | Ateliér pro teenagery 10+ – tvůrčí online ateliér s Terezou Beranovou zaměřený na tendence moderního a současného umění. Zahrnuje setkání přes aplikaci ZOOM (pozvánka bude zaslána po registraci a zaplacení programu), vlastní tvorbu a konzultaci výstupů | cena: 150 Kč/osoba | doba trvání: 60–90 min | místo setkání: ZOOM NGP | rezervace na GoOut

20. 04. | 15.15 | Ateliér pro teenagery 10+ – tvůrčí online ateliér s Terezou Beranovou zaměřený na tendence moderního a současného umění. Zahrnuje setkání přes aplikaci ZOOM (pozvánka bude zaslána po registraci a zaplacení programu), vlastní tvorbu a konzultaci výstupů | cena: 150 Kč/osoba | doba trvání: 60–90 min | místo setkání: ZOOM NGP | rezervace na GoOut

26. 04. | 18.00 | NGP On Air: Současné umění a architektura | Virtualita, společenské struktury a příroda – vlivem pandemických omezení se lidský kontakt ubírá do virtuálního prostoru. Na druhou stranu nás uzavření kulturního a společenského života zavedlo více do přírody, kam se dost možná ubíráme i z vnitřní potřeby po přirozeném řádu věcí a symbióze. Co pandemie odhaluje o společenských strukturách a jakou perspektivu můžeme nalézt v umění? Těmto otázkám se budou věnovat hosté ze současné umělecké scény v diskuzi s Adélou Janíčkovou (kurátorka Sbírky moderního a současného umění NGP) | cena: zdarma | doba trvání: cca 70 min | místo setkání: FB NGP | bez rezervace

27. 04. | 15.15 | Ateliér pro teenagery 10+ – tvůrčí online ateliér s Terezou Beranovou zaměřený na tendence moderního a současného umění. Zahrnuje setkání přes aplikaci ZOOM (pozvánka bude zaslána po registraci a zaplacení programu), vlastní tvorbu a konzultaci výstupů | cena: 150 Kč/osoba | doba trvání: 60–90 min | místo setkání: ZOOM NGP | rezervace na GoOut

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAV

Podívejte se s námi do výstavních prostor spolu s jejími autory. Výstavami vás provedou kurátoři a edukátoři NGP. Promyšlený koncept obsahuje více různých aktivit souvisejících s jednotlivými projekty – komentovaná videa, interaktivní workshopy pro děti nebo také 3D prohlídky a další speciální programy. Videa budou postupně zveřejňována na sociálních sítích a webu NGP.

Krátké komentáře k výstavě Rembrandt: Portrét člověka

Komentované prohlídky | Mikuláš Medek: Nahý v trní

MOJE NEJ DÍLO

Moje nej dílo je nová série videí, ve které zaměstnanci představují svá nejoblíbenější díla ze sbírek. Jako první se můžete těšit na výběr ředitelů sbírek Národní galerie Praha!

Michal Novotný | Contemporary monument

Alena Volrábová | Zima

Veronika Hulíková | Vražda v domě

DO YOU HAVE A MINUTE?

Úspěšná série krátkých videí o vybraných dílech ze sbírek NGP pokračuje na InstagramuYoutube kanálu NGP.

360° VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Národní galerie Praha a nadační fond Bohemian Heritage Fund společně připravily interaktivní virtuální prohlídky vybraných sbírkových expozic Národní galerie. Technické zpracování prohlídek zajistila studia VR_MUSASHI a Scan3D. Přístupné jsou divákům zdarma.

První virtuální prohlídka v expozici 1796–1918: Umění dlouhého století zahrnuje také krátké kurátorské texty.

Nově vzniklá virtuální prohlídka mapuje rozsáhlou expozici Staří Mistři ve Schwarzenberském paláci, která je rozdělena do tří částí. Pomocí zeleného tlačítka se mohou diváci podívat i do dalších pater výstavních prostor.

EDUKAČNÍ PROGRAMY

Od tipů na doma až po studijní materiály k výstavám. Edukátoři NGP pro vás připravují pravidelný přísun aktivit, které jsou inspirovány díly z našich sbírek a výstav. Dostupné jsou pro jakoukoliv věkovou skupinu, zapojit se tedy může každý. Pracujeme s materiály, které má téměř každý ve své domácnosti. Vyzkoušet tak můžete výzvy doma, ale i venku. Více naleznete na FB stránce NGP dětem a na webových stránkách v sekci pro pedagogy.

Umění (být) doma

Umění (být) venku

Umění si hrát

Techniky (u)mění

Workshop | Mikuláš Medek: Nahý v trní

Workshop | Rembrandt: Portrét člověka

NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU RESTAUROVÁNÍ DĚL

Podívejte se na našem Youtube kanálu na sérii videí o průběhu restaurování vybraných děl ze sbírkové expozice Staří mistři a 1796–1918: Umění dlouhého století. S odbornými komentáři restaurátorů NGP!

ONLINE SBÍRKY

Galerie disponuje bohatým archivem děl, který neustále doplňuje. Její online sbírky lze nalézt na odkazu sbirky.ngprague.cz. Díla si tak můžete prohlížet z pohodlí domova a zkoumat jejich jemné nuance a detaily.

SLEDUJTE NÁS

www.facebook.com/NGPrague

www.facebook.com/NGPdetem

www.instagram.com/ngprague

GALERIE A–Z

AD GALERIE

Uhelný trh 11/416, 110 00 Praha 1

mobil: +420 732 160 647

e-mail: jkdudycha@gmail.com

www.ceskeumeni.com (internetový prodej)

www.adgalerie.cz

  • otevřeno: po–pá 10.00–18.00, so 13.00–18.00 nebo podle aktuálních vládních opatření
  • vstup volný

EXPOZICE

Pestrá nabídka obrazů, plastik, grafik, keramiky, porcelánu, šperků a skla od českých umělců (O. Zoubka, J. Uchytilové, K. Kodeta, I. Hüttnerové, J. Velčovského, O. Vyleťalové, O. Jelena, J. Dudychy, R. Linhartové, V. Vlčkové a dalších tří set výtvarníků).

ATELIÉR JOSEFA SUDKA

Újezd 30,110 00 Praha 1

tel. +420 725 723 410

www.atelierjosefasudka.cz

  • otevřeno: denně kromě pondělí 12.00–18.00 / podle aktuálního vládního vyhlášení/
  • vstupné: 10 Kč, pro studenty výtvarných škol vstup zdarma

VÝSTAVA

Jiří Hroník / Comtesse Pro Ateliér Josefa Sudka připravil Jiří Hroník nový projekt s názvem „Comtesse“. Místo samotné autora inspirovalo k práci s intimitou a hledání trajektorie vztahů k přírodě a s ní úzce provázané problematice ornamentu. V projektu Comtesse se projevuje Hroníkův zájem o otázku vztahu člověka k přírodnímu prostředí a modernistické touze prostředí ovládat – kde je hranice mezi přijetím krásy a ošklivosti ve své přirozené podobě a mezi touhou upravovat své okolí k obrazu stylizovanému, manipulovanému a zmrtvělému? | duben, květen 2021

GALERIE MIRO U KOSTELA SV. ROCHA

Strahovské nádvoří 136/9,118 00 Praha 1

tel.: +420 233 354 066

e-mail: info@galeriemiro.cz

www.galeriemiro.cz

www.trebbia.eu

  • dle nařízení Vlády ČR je galerie pro veřejnost dočasně uzavřena

VÝSTAVA

Grafika – Braque, Chagall, Dix, Doig, Dokoupil, Fautrier, Kirchner, Kornatovský, Miró, Penck, Picasso | do 30. 4.

GALERIE VILLA PELLÉ

Pelléova 10, 160 00 Praha 6

tel.: +420 224 326 180

e-mail: info@villapelle.cz

www.villapelle.cz

  • spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská
  • otevřeno: út–ne 13.00–18.00 nebo podle aktuálních vládních opatření
  • vstupné: 120/90 Kč – základní/snížené

VÝSTAVA

Galina Miklínová: Muzeum Lichožroutů – vstup vítaný!!! Retrospektiva Galiny Miklínové promění Villu Pellé v Muzeum Lichožroutů. Výběrová multimediální retrospektiva vynikající ilustrátorky, výtvarnice a filmařky Galiny Miklínové (*1970 v Ostravě), kterou pro malé i velké návštěvníky připravila Villa Pellé. Její dílo, které plynule přechází z tradiční formy ilustrace do komiksu či animovaného filmu a rozumí si se slovem i hudbou, umožňuje dát důraz na multimediální pojetí výstavy. Dominovat budou pochopitelně Lichožrouti, jejichž příběhy kongeniálně vytvořila spolu s básníkem Pavlem Šrutem. Vesměs sympatičtí pletení rošťáci, kteří se stali nepřehlédnutelným a univerzálním knižním i filmovým i fenoménem, však nechají prostor i pro další povedená dítka své stvořitelky, jako jsou například Cílovníci nebo Strašidýlko Stráša. Muzeum Lichožroutů, do kterého je vstup vítaný, připravili spolu s autorkou kurátor Radim Kopáč, scénograf Jan Tomšů a grafické studio Carton Clan | výstava prodloužena do 9. 5. | po znovuotevření galerií budou ohlášeny přesné termíny bohatého doprovodného programu, nabídka tvůrčích dílen a komentovaných prohlídek pro děti a širokou veřejnost stejně jako edukační programy pro školy | více informací na www.villapelle.cz

GALERIE ONLINE

Videa k výstavě:

https://youtu.be/_cGjgaGkMbY

https://youtu.be/eO4FcUGnJdk

videa: https://villapelle.cz/muzeum-lichozroutu-on-line/

fotoreport: https://villapelle.cz/muzeum-lichozroutu-vstup-vitany-fotoreport/

o výstavě: https://villapelle.cz/galina-miklinova-muzeum-lichozroutu-vstup-vitany/

MALÁ GALERIE VILLA PELLÉ

Aldin Popája: Žiju jenom dvakrát Výstava bosensko-českého malíře Aldina Popáji | kurátor Karel Štědrý | do 15. 4.

FRESH SENIOR PRAHA 6

  • komunikace v době protipandemických opatření: Fresh Senior nabízí všem zájemcům o naše pořady (včetně těch, které jsou vedeny online či korespondenční formou) individuální rozesílání mailových pozvánek na pravidelné akce. Vyzýváme tedy všechny zájemce o pravidelné informace k zasílání mailových  kontaktů na adresu: info@porteos.cz nebo karolina@freshsenior.cz

06. 04. | Policie ČR – přednáška o pravidlech bezpečného života seniorů ve městě. Pravidla bezpečného chování ať již za volantem, na kole nebo v roli chodce. Aktuální osvětové a informační videoklipy pro seniory z cyklu Policejní rádce pro bezpečný život | on line verze pořadu | pro zaslání odkazu na akci si pište na adresu: info@porteos.cz nebo karolina@freshsenior.cz

13. 04. | Život začíná po 100 aneb Danny nemá chybu… Projekce dokumentárního filmu, návod na bezplatné stažení, ukázka filmu. Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Fakt, že se narodila v roce 1912, se zdá nepodstatný. Jak sama říká, být aktivní a mít vůli učit se stále novým věcem není otázkou věku. A přestože k ní osud nebyl vždy vstřícný, neutápí se v minulosti, ale těší se na vše, co přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je potřeba odhodit stud a strach – na to je život příliš krátký | pro zaslání odkazu na akci si pište na adresu: info@porteos.cz nebo karolina@freshsenior.cz

20. 04. | Fenomén swing – zrod umění, které pomohlo překonat krizi | on line pořad | Úsvit swingu – audiozáznam pořadu o vzniku hudebního fenoménu 20. století. Ve 20. letech minulého století si lidé upřímně mysleli, že blahobyt už bude navždycky a hudba byla plná radosti. S třicátými lety ale přišla krize. Co na to hudba? Na tento fakt zareagovala novou silou! Bylo zde ale i mezidobí, jehož nitky sleduje pořad Úsvit swingu | pro zaslání odkazů na akci si pište na adresu: info@porteos.cz nebo karolina@freshsenior.cz

27. 04. | 16.00 | Semaforské hudební variace – venkovní koncert z terasy Villy Pellé – instrumentální trio orchestru divadla Semafor pod vedením J. N. Svobody. Populární melodie z repertoáru orchestru divadla Semafor v podání Vladimíra Vandrovce – kytara, zpěv; Jakuba Přibyla – akordeon a Jana Střížovského – kontrabas | terasa Villy Pellé, Pelléova 10, Praha 6 | dubnová venkovní akce je početně omezená s ohledem na uplatnění aktuálních nařízení vlády | NUTNÁ REZERVACE na karolina@freshsenior.cz nebo telefonu 224 326 180 | zrušení či změny programu vyhrazeny

KURZY FRESH SENIOR

Od 1. dubna 2021 je možné se přihlašovat do těchto kurzů: jóga, tai-ji, čikung, kondiční a rehabilitační cvičení, angličtina, francouzština, němčina, trénink paměti a výtvarný ateliér. Kurzy budou zahájeny v dubnu online formou, po uvolnění pandemických opatření ve standardní podobě. Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonu 224 326 180 nebo e-mailech: info@porteos.czkarolina@freshsenior.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.