Muzea duben 2021 - Národní muzeum

31.03.2021 | 17:19
PP_2021_04_Stranka_34.jpeg

Vážení návštěvníci, v souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru jsou všechny objekty Národního muzea od pátku 18. prosince až do odvolání pro veřejnost uzavřeny. Národnímu muzeu však byla udělena výjimka, díky které mohou návštěvníci s předem zakoupenou časovou vstupenkou navštívit výstavu Sluneční králové. Více informací k mimořádnému provozu výstavy Sluneční králové na www.nm.cz.

MUZEJNÍ KOMPLEX NÁRODNÍHO MUZEA
Václavské nám. 68, 110 00 Praha 1
e-mail: nm@nm.cz
www.nm.cz

 • bezbariérový vstup: bezbariérový příchod bude zajištěn přes vjezd z Vinohradské ulice. Veřejnosti je přístupná pouze Historická budova Národního muzea a Nová budova Národního muzea.
 • otevřeno po–ne 10.00–18.00
 • vstupné: základní vstupné 200 Kč (Muzejní komplex Národního muzea + kupole), snížené vstupné 130 Kč (Muzejní komplex Národního muzea + kupole)
 • vstupné na výstavu Sluneční králové: základní vstupné 250 Kč, snížené vstupné 130 Kč
 • ZDARMA děti do 15 let, více informací na www.nm.cz

VÝSTAVY
Sluneční králové  
Výstava představí bohaté zápůjčky ze světových muzeí – z Egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem. K vidění budou rovněž předměty, které Národní muzeum získalo jako československý podíl na nálezech učiněných expedicí Univerzity Karlovy v Abúsíru. Vystaveny budou poklady z doby 3. až 1. tisíciletí př. n. l., například unikátní královská socha panovníka Raneferefa, jednoho ze čtyř faraonů pohřbených v Abúsíru, nebo rozsáhlý soubor soch z hrobek princezny Šeretnebtej a písaře Nefera | do 6. 6.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Přesouváme se za vámi do online prostředí. Zapněte si počítač a projděte si společně s našimi kurátory výstavy, které budete moct snad již brzy navštívit, ale i ty, které v muzeu již k vidění nejsou a rádi byste si je prohlédli alespoň virtuálně. Online výstavy naleznete na webových stránkách muzea www.nm.cz.

1620. Cesta na Horu   Výstava 1620. Cesta na Horu ilustruje tehdejší situaci v zemích Koruny české – náboženskou realitu, velmocenské ambice, situaci v habsburském rodě.
Lvem mě nazývají   Nejstarší český symbol a jeho cesta českými dějinami od poloviny 13. století do současnosti.
Hudební zvěřinec   Skladatelé a hudebníci si již dávno všimli libozvučných hlasů ptáků, řevu šelem nebo tajuplných signálů hmyzu. Zvířata tak autory přímo inspirovala k napsání mnoha krásných skladeb. Zvíře se stává předmětem hudebního ztvárnění jako konkrétní bytost nebo jako nositel určitých vlastností. Výstava Hudební zvěřinec je určena pro všechny zvídavé děti i hravé dospělé. Společně zde prozkoumáte, která zvířata se ukrývají v hudebních nástrojích, jak ve skutečnosti vypadají a poslechnete si populární písničky, slavné skladby, ale i skutečné zvuky přírody.
Korona v Muzeu!   Korona není jenom virus – svatá Korona byla dle legendy umučena pro svou víru kolem roku 170 v Damašku nebo v Antiochii poté, co se zastala křesťanského příslušníka římské armády sv. Viktora. Národní muzeum poutavě dokumentuje analogii jména světice a koronaviru a zasazuje ji do kontextu minulých pandemií a vyrovnávání se s nimi. Návštěvníci se můžou těšit na doklady ke kultu sv. Korony, na preparáty nakažlivých nemocí i řadu ochranných pomůcek proti nim, jakými byly například polykací obrázky.
Slavní čeští skladatelé   Výstava představí osud a tvorbu čtyř fenomenálních skladatelů: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Různé generace, styl a osobitý rukopis. Jejich díla jsou odlišná, ale přece mají něco společného. Nezaměnitelný charakter, který vychází z českých kořenů a vytváří obraz české kultury po celém světě.
Parlament!   Výstava představuje jeden z výstupů projektu NAKI na téma vývoje parlamentní kultury v našich zemích mezi lety 1848-1992. Výstava je rozdělena do několika částí a chce ukázat proměny parlamentarismu v našich zemích. Základní téma je postaveno na vztahu volič–parlament, kdy prezentujeme rozdíly ve vývoji parlamentarismu v daném období. Postupujeme od revolučního roku 1848, přes rakousko-uherské vyrovnání 1867, vznik Československa v roce 1918, Protektorát, poválečnou omezenou demokracii, komunistické období po roce 1948 a konečně posledních několik let demokratického československého státu mezi léty 1989-1992.
Lidová víra   Výstava se snaží přiblížit pestrý duchovní svět venkovského člověka 18. a 19. století s přesahy do století následujícího. Návštěvníkům odhalí zlomek z rozsáhlé etnografické sbírky ukrývající artefakty spojené s náboženským životem komunity, ale také předměty související s každodenními činnostmi  a osobní zbožností. Představeny budou rovněž magické prostředky určené k ochraně před různými druhy nebezpečí, ať už je jím požár, bouře, nemoc nebo loupežníci.

MUZEJNÍ JEDNOHUBKY
Naši kurátoři vám každý měsíc v několika minutách představí to nejzajímavější z oblasti archeologie, přírodovědy a historie. Vyzkoušejte naší malou ochutnávku a nezapomeňte sledovat webové stránky muzea, kde brzy zveřejníme další jednohubky.

Příběh praporu roty Nazdar
U příležitosti výročí Vzniku samostatného Československa jsme si pro vás připravili výstavu Lvem mě nazývají. Tentokrát se zaměříme na exponáty související s Československými legiemi – prapor roty Nazdar a obraz Františka Kupky.
Počítač starých Řeků
Mezi archeologickými nálezy z antického období obdivujeme ve světových muzeích především výtvory řeckých umělců a řemeslníků. V případě tzv. Mechanismu Antikythéry však máme možnost žasnout nad důmyslem dnes bezejmenného řeckého vědce, mechanika, matematika a astronoma v jedné osobě, který sestrojil složité ozubené soukolí poháněné jedinou klikou schopné na třech cifernících současně ukazovat, a dokonce i předvídat dění na obloze.
Dětské oběti u Inků
Vysokohorské svatyně Jižní Ameriky byly v předkolumbovském období místem obětování dětí během inckého rituálu capacocha. Díky jejich odlehlosti byla na vrcholcích And až do moderní doby zachována mumifikovaná těla obětí, která představují neuvěřitelný zdroj informací, jež lze navíc propojit s dostupnými ikonografickými prameny a historickými zprávami.

NÁRODOPISNÉ MUZEUM NÁRODNÍHO MUZEA
Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5
tel.: +420 257 214 806
e-mail: narodopis@nm.cz

 • otevřeno: denně mimo po 10.00–18.00
 • vstupné: základní 70 Kč; snížené 40 Kč; děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • dočasně uzavřeno

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR
Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 500
e-mail: naprstek@nm.cz
www.nm.cz

 • otevřeno: út, čt a ne 10.00–18.00; st 9.00–18.00
 • vstupné: základní 100 Kč; snížené 70 Kč; děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • dočasně uzavřeno

ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 497 707; 224 497 777
e-mail: cmh@nm.cz
www.nm.cz

 • bezbariérový vstup
 • otevřeno: denně mimo út 10.00–18.00
 • vstupné: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • dočasně uzavřeno

MUZEUM BEDŘICHA SMETANY
Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 220 082; 221 082 288
e-mail: b_smetana_muzeum@nm.cz
www.nm.cz

 • otevřeno: denně mimo út 10.00–17.00
 • vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • komentovaná prohlídka pro veřejnost (na tel. objednávku předem): 80 Kč / 60 Kč (v češtině); 100 / 80 Kč (v angličtině)
 • dočasně uzavřeno

MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 918 013; 224 923 363; 774 845 820
e-mail: a_dvorak_museum@nm.cz
www.nm.cz

 • otevřeno: denně mimo po 10.00–17.00
 • vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • dočasně uzavřeno

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
tel.: +420 224 497 607; 224 497 600
e-mail: oncd@nm.cz
www.nm.cz

 • bezbariérový vstup
 • otevřeno: st–ne 10.00–18.00
 • vstupné: základní vstupné do celého objektu i s vyhlídkou: základní 120 Kč; snížené 80 Kč; děti do 15 let ZDARMA, expozice a výstavy: základní 80 Kč, snížené 60 Kč, děti do 15 let ZDARMA, více informací na www.nm.cz
 • dočasně uzavřeno

Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.