Muzea A-Z duben 2021

31.03.2021 | 17:19
PP_2021_04_Stranka_34.jpeg

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM
Valdštejnská 18, 110 00 Praha 1 - Malá Strana
tel.: +420 257 533 455
e-mail: pedagog@npmk.cz
www.npmk.cz

  • vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM, ICIS, ITIC zdarma
  • vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM, ICIS, ITIC zdarma
  • vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč (platí i jako vstupenka)

STÁLÁ EXPOZICE
Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě   Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost v evropském kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

KRÁTKODOBÁ EXPOZICE – prodloužení výstavy
KOMenský v KOMiksu – akce v rámci národních oslav J. A. Komenského u příležitosti 350. výročí úmrtí.   Mimořádná výstava Vás originálním způsobem provede celým životem J. A. Komenského. Prostřednictvím komiksové podoby se seznámíte s hlavními životními událostmi, dílem a odkazem Učitele národů. Příběh Komenského života sepsala Klára Smolíková a svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstava je zpestřena řadou interaktivních prvků, které vytvořila Andrea Koblasová | do 30. 6.
Soutěž Komenský do tříd!   Soutěž aktivuje žáky a studenty základních a středních škol, českých škol v zahraničí a základní umělecké školy do Národních oslav výročí J. A. Komenského, aby formou portrétu výtvarně zpřítomnili osobnost Učitele národů (komenskydotrid@npmk.cz).
Naše slabikáře. Historie a současnost   Víte, podle jakého slabikáře se učili číst Vaši rodiče či prarodiče? Pamatujete se na ten svůj? Poznejte naše slabikáře od 16. století do současnosti na výstavě v Pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského | přízemí muzea | do 30. 6.

PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO
Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 966 411, 415
e-mail: pedknihovna@npmk.cz
www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz
knihovna je přístupná pro veřejnost po–pá 9.00–12.00 a 13.00–18.00 (12.00–13.00 hygienická pauza)
volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem nebo aktivovanou ISIC, ITIC, lítačka, Open-Card
Specializovaná veřejná knihovna zaměřená na oblast pedagogiky, psychologie, vzdělávání a školství. Samostatným knihovním fondem je Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, která nabízí dětskou literaturu od poloviny 18. století do současnosti.

VEŘEJNÉ PROSTORY PK
výstavy do 30. 6. – dle otevírací doby knihovny
Odkaz díla Boženy Němcové v knižních sbírkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského   Výstava představuje výběr publikací z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze. Dokládá, jak její dílo bylo představováno prostřednictvím školní i mimoškolní četby, jak spoluvytvářelo společenské povědomí o autorce, jejím díle a životě. Božena Němcová věnovala ve své literární tvorbě značnou pozornost tématu školy a vzdělávání. Uvědomovala si, že vzdělání přináší nejenom znalosti a životní rozhled, ale vede i k sebeuvědomění a sebedůvěře. Významnou výchovnou funkci obsahují také pohádky Němcové. Díky nim se autorka zařadila také mezi významné adaptátory lidových textů české i slovenské provenience. Výstava prostřednictvím vybraných textů ukazuje, jak byla spisovatelka a její tvorba v té které době představována dětskému a dospívajícímu čtenáři.
Emil Musil Daňkovský (1857–1941)   Výstava o osobnosti a díle řídícího učitele a mysliveckého publicisty, jenž působil v letech 1888–1919 v obci Mokré na Královéhradecku.

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
Strahovské nádvoří 1, 110 00 Praha 1
tel.: +420 220 516 695
e-mail: post@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
spojení: tram 22, st. Pohořelec
PNP nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny (ZŠ, SŠ a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná pracoviště PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady jsou na objednání a termín konání je po dohodě. Aktuální nabídku pořadů najdete na webu PNP, pro další informace pište na docekalova@pamatnik-np.cz

LETOHRÁDEK HVĚZDA
Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc
spojení: stanice metra A – Petřiny; tram 1, st. Sídliště Petřiny
Letohrádek Hvězda je v současnosti uzavřen

MALÁ VILA PNP
Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
spojení: stanice metra A – Hradčanská, tram

AKCE
Karantéňan II. Udatný objevuje ex libris
   Online projekt karantéňan, který v době jarního lockdownu motivoval děti i hravé dospělé k vlastní autorské tvorbě prostřednictvím výzvy „napiš příběh, udělej knihu“, přichází s další výzvou. Tentokrát spojil síly s projektem EX LIBRIS a zaměřil se na tvorbu této originální knižní značky. Co je to vlastně ex libris? Malá značka se jménem majitele nebo obrázkem, která se dříve vkládala do knihy. Do 6. dubna přijímá Karantéňan ukázky vlastnoručně vytvořených ex libris. Vítězové a ocenění budou oznámeni a odměněni u příležitosti Dne knihy, který připadá na 23. dubna. Výzva je otevřená pro jednotlivce, skupinky i školní kolektivy, které jsou v době pokračujících opatření odkázané na online výuku a samostudium. Více informací najdete zde.
Kreativní balíček ex libris pro malé a velké tvůrce   Soubor pomůcek určených k tvorbě osobní knižní značky neboli ex libris pro malé i velké tvůrce. Co je to vlastně ex libris? Malá značka (něco jako razítko) se jménem majitele nebo obrázkem, která se dříve vkládala do knihy, aby bylo jasné, komu kniha vlastně patří. Kreativní balíček je k dostání na e-shopu PNP zde.

VÝSTAVY
Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic
   Online galerii Jiřího Karáska pořádá Památník národního písemnictví u příležitosti dvou kulatých výročí, která si v souvislosti s tímto významným českým básníkem připomínáme v roce 2021. V lednu uplyne 150 let od Karáskova narození a v březnu 70 let od jeho úmrtí. Výstava je dostupná na adrese karasek.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Pro knihy, pro sbírku, pro radost | výstava EX LIBRIS   Ex libris neboli knižní značka se řadí k tradičnímu uměleckému oboru, který prošel zajímavým historickým vývojem, než se z něj stala samostatná sběratelská oblast. Celostátní přehlídka Trienále českého ex libris nabízí již po šestnácté možnost zhodnotit vývoj knižní značky, proměny uměleckých tendencí, ikonografické trendy a současné postupy v oblasti grafických technik za poslední tříleté období, tentokrát však netradičně i ve virtuálním prostředí. Výstavní soubor zahrnuje celkem 126 drobných grafik od 46 autorů včetně studentů výtvarných škol. Výstava je dostupná na adrese exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.

PUBLIKACE
Karel Horký: Zápisky věčného žáka I. Dýmka míru (ed. Hana Vaníčková)   Karel Horký (1879–1965) je znám především jako novinář a fejetonista, byl rovněž autorem několika dramat a vydal čtyři knihy básní. Jeho dvojdílné paměti, na nichž pracoval od poloviny 40. do poloviny 50. let, končí rokem 1921, kdy se vrátil s rodinou do Československa. Po 2. světové válce uvažoval o odchodu do exilu, jeho vztah k režimu, který se v ČSR etabloval po únoru 1948, byl velmi kritický. Nepatřil k autorům, jimž bylo znemožněno zcela publikovat, jeho paměti však vyjít nesměly. První díl připravilo v roce 1948 pod názvem Dýmka míru k vydání nakladatelství Kvasnička a Hampl, kniha už ale nemohla být dána do distribuce a nyní vychází vůbec poprvé.

Suzanne Renaud: Zde tvůj život... (ed. Lucie Tučková)   Sbírka veršů Zde tvůj život... / Ta vie est là... z roku 1922, která má nepopiratelnou hodnotu v tvorbě francouzské básnířky Suzanne Renaudové, je dnes coby celek většině čtenářů neznámá. Jedná se jak o básně – vyznání drahým básníkům, tak otisky francouzské krajiny, v níž se však již podivuhodně zrcadlí i odlesky odlišné, o kterých později básnířka mluvila jako o předtuchách jiných končin, s nimiž se teprve měla seznámit na Vysočině. Prvním česko-francouzským úplným vydáním této sbírky Muzeum literatury / Památník národního písemnictví symbolicky navazuje na osudové setkání, které Bohuslavu Reynkovi přinesly verše Suzanne Renaudové.

František Kobliha (ed. Pavel Růt)   Český grafik, malíř, kreslíř a knižní úpravce František Kobliha (1877–1962) patří mezi čelné představitele symbolistního proudu českého moderního umění. Jako jeden z prvních zdejších výtvarníků se specializoval na uměleckou grafiku, především na techniku dřevorytu, proslul zejména svými cykly originálně zpracovaných literárních námětů. Jedná se o první monografii Františka Koblihy představující jak jeho volnou tvorbu, tak práci pro knihu. Koblihovým dílem chronologicky provázejí navazující stati Otto M. Urbana a Gustava Erharta, interpretují všechny jeho cykly v kontextu vlastní tvorby, uvádějí je do dobových uměleckých a duchovních souvislostí. Studie Karla Kolaříka mapuje Koblihovu práci na poli knižní kultury, představuje jeho názory na knihu a seznamuje s hlavními principy umělcových knižních úprav a s jeho stylem. Vydal PNP a Arbor Vitae.

Jakub Hauser: Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze   Praha se v meziválečném období stala jedním z předních center emigrace z bývalého ruského impéria, a to i díky vstřícnému postoji mladé republiky a její politické reprezentace. Publikace, věnovaná výtvarné scéně „ruské Prahy“, se neomezuje na autorky a autory, kteří se octli v emigraci v Československu, ale sleduje naopak místo Prahy v síti kontaktů ruské emigrace jako takové. Zároveň mapuje vztahy místní exilové komunity s dalšími středisky emigrace, především Paříží.

POPMUSEUM
Muzeum a archiv populární hudby
Bělohorská 150, 160 00 Praha 6
mobil: +420 776 141 531–2, 605 369 286
e-mail: info@popmuseum.cz
www.popmuseum.cz
spojení: metra A – Malostranská; tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
otevřeno: st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00
vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka (všemi smysly) 100 Kč/h
 
EXPOZICE
Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin československé populární hudby, specializované časopisy, knihy.

VÝSTAVA
Vladimír Merta 75. Příběh folkové legendy v obrazech   Písničkář, publicista, fotograf, architekt, scenárista a filmový režisér. Do roku 1989 spoluvytvářel šedou zónu kulturní tvorby na pomezí zakázaného a povoleného a od roku 1990 účinkoval na desítkách alb. | do 30. 4.
Tuto výstavu můžete prohlížet v sekci výstavy webu http://popmuseum.cz/exhibit/exhibit.php?l=cz stejně jako ty předchozí (C&K Vocal. Příběh (nejen) jedné generace, Opera pro chudé? Proměny českých muzikálů v čase i nečase a další). Jakmile to bude možné, rádi vás uvítáme v Popmuseu, kde vám budou nabídnuty i trojrozměrné exponáty a tematický audiovizuální sestřih.

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 749 211
e-mail: office@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz
otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 10.30–16.00

S ohledem na usnesení vlády ČR sledujte, prosím, pro aktuální informace naše webové stránky muzea www.jewishmuseum.cz.

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
1) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna) – dočasně není v prodeji
2) Pražské Židovské Město (Starý židovský hřbitov, Staronová synagoga, Španělská synagoga)
3) Staronová synagoga
4) Starý židovský hřbitov
5) Španělská synagoga
Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách naleznete na www.jewishmuseum.cz.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLEDOVÁNÍ POŘADŮ (PRAHA, BRNO) ONLINE
zašlete email na adresu: lucie.krizova@jewishmuseum.cz
nejpozději do 12.00 v den přednášky
do předmětu, prosím, napište PŘENOS ON-LINE a datum pořadu
v den pořadu Vám bude zaslán odkaz, přes který se budete moci v reálném čase připojit k přednášce
v průběhu přednášky bude možné klást dotazy formou on-line chatu, který je součástí aplikace
program večerních pořadů Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP v pražské a brněnské pobočce je po dobu online přenosů večerních pořadů spojen. Děkujeme za pochopení.
07. 04. | 18.00 | Německá kultura ve filmovém zpravodajství Protektorátu – život v Protektorátu Čechy a Morava byl ze strany nacistického Německa silně ovlivňován i v kulturních oblastech. Nejen velké propagandistické, ale také akce zdánlivě apolitické vyznívaly v duchu nacistické propagandy představující Protektorát jako německou kulturní enklávu. Přednáška Jiřího Novotného z Národního filmového archivu představí obraz nacistického Německa z pohledu dobového filmového materiálu NFA | ONLINE
08. 04. | 19.00 | Slavnostní koncert u příležitosti Jom ha-šoa ve ha-gvura / Kvarteto Martinů a Olga Černá – koncert Kvarteta Martinů za doprovodu přední české mezzosopranistky Olgy Černé při příležitosti Dne památky obětí šoa a hrdinství. Během koncertu zazní skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809-1847), Viktora Ullmanna (1898–1944) a Zdeňka Lukáše (1928–2007). Koncert bude přenášen online ze Španělské synagogy. Koncert se uskuteční za finanční podpory hlavního města Prahy | ONLINE
11. 04. | 10.00 | Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje vypráví o plaváčkovi – uhodnete jméno chlapečka, který plaval po Nilu v ošatce vymazané smolou? A kudy protéká řeka Nil? V dubnové dílně bude lvíček Arje vyprávět o starodávném příběhu, který si každý rok připomínáme na svátek Pesach. Stejně jako u všech židovských svátků ani na Pesach by neměly chybět tradiční dobroty. K Pesachu patří nekvašené chleby macesy a charoset – pokrm upomínající na otrockou práci Židů při stavbě pyramid | ONLINE
12. 04. | 18.00 | České svitky Tóry a místa, která jim byla před válkou domovem – k historii českých svitků Tóry patří jejich záchrana během okupace, ale třeba i následný prodej komunistickým státem v šedesátých letech do Anglie, kde v Londýně vznikl nadační fond Memorial Scroll Trust. Prostřednictvím prezentace knihy historika Juliuse Müllera a fotografky Sheily Pallay Světlo zpoza stínů se posluchači seznámí s aktuálním stavem synagog u nás a dozví se více o rozmanitých iniciativách, které spojuje péče o synagogy v naší zemi. S autorem knihy bude hovořit publicista Petr Brod | ONLINE
18. 04. | 10.30 | Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi a pesachový knedlíček – náš pohádkový nedělní ateliér pokračuje v dubnu tématem svátku Pesach. Leccos už o něm víme. Navážeme tedy na známé pohádkou o pesachovém knedlíčku. A tentokrát si budeme kreslit a hrát se vším, co splňuje dvě podmínky – je to kulaté a jedlé. Buďte, prosím, vybaveni plastelínou, papíry, pastelkami a dobrotami. Na všechny malé jedlíky se těší medvídek Dubi a lektorka Táňa | ONLINE
22. 04. | 18.00 | Prezentace knihy Záhadné pouto – publikace Záhadné pouto navazuje na stejnojmennou výstavu, která vznikla ke 30. výročí obnovy diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael. O výstavě i knize bude hovořit kurátor výstavy, hebraista a diplomat Robert Řehák a ilustrátorka Renáta Fučíková, pod jejímž vedením zpracovali studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni ilustrace a grafické zpracování knihy | ONLINE


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.