Mimopražská muzea duben 2021

31.03.2021 | 17:19
PP_2021_04_Stranka_34.jpeg

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Největší hornické muzeum v České republice založené roku 1886 zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu, v hornickém domku na Březových Horách a ve čtyřech mimopříbramských pobočkách.
V době uzavření muzea mohou zájemci zhlédnout vybrané výstavy online, vydat se na dálku do podzemí i expozic prostřednictvím televizních pořadů nebo se začíst do zajímavostí připravených odbornými pracovníky.
Více zde: www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/detail/hornicke-muzeum-online/909/
V případě znovuotevření muzea se mohou návštěvníci těšit na stálé expozice, krátkodobé výstavy i akce, které jsou popsané níže.

HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY – NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, Drkolnovský důl, hornický domek
nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
tel.: +420 318 633 138
e–mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz
otevřeno: út–ne 9.00–17.00 (před návštěvou se informujte na našem webu)
vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.
Expozice umístěné v historických báňských objektech přibližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.

VÝSTAVY
Když si havíř nosil práci domů   Expozici hornického domku zpestřují historické štufnverky a další předměty zdobené březohorskými minerály, dále jsou vystaveny řezby figurek havířů a akvarely s hornickou tematikou | do 31. 8.
Nové mineralogické přírůstky do sbírek muzea   Výstava prezentuje výběr nejzajímavějších mineralogických vzorků z příbramského uranového revíru a z březohorského rudního revíru, které byly získány do sbírek muzea za poslední 3 roky | 31. 12.

AKCE
23. 03. – 04. 04. | Velikonoce v hornickém domku – tradiční předvádění velikonočních zvyků, ukázky rukodělných prací spjatých se slavením Velikonoc v hornickém prostředí. Všední dny jsou určené pro školy, víkendy a dny velikonočních prázdnin pro širokou veřejnost. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude téma zprostředkováno online.

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Muzeum obětí komunismu
Lešetice 52, 262 31 Lešetice
tel.: +420 326 531 488
e–mail: info@muzeum–pribram.cz
www.muzeum–pribram.cz
otevřeno: út–ne 9.00–17.00 (před návštěvou se informujte na našem webu)
vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč
Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šachtami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor nucených prací a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně komunistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

VÝSTAVY
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku   Výstava dokumentuje poslední dny 2. světové války na Příbramsku | do 31. 12.
17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku   Výstava věnovaná listopadovým událostem na Příbramsku představí cenné fotodokumenty i písemnosti. Výstava je zpřístupněná rovněž v online podobě | do 31. 12.
Ani gram uranu okupantům   Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami | do 31. 12.
Kresby z vězení   Výběr z grafického díla akademického malíře a sochaře Otmara Olivy. Originály těchto děl vznikly během vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979 – 1981 | do 31. 12.
Skautská lilie za ostnatým drátem   Výstava přibližuje osudy českého skautského hnutí v době komunistické totality, včetně osudu skauta Vladivoje Tomka, který byl posledním popraveným z politických důvodů u nás. | do 31. 12.
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje   Vystavené dokumenty a fotografie představují životní osudy hrdinů, kteří se aktivním způsobem podíleli na boji proti totalitním režimům | do 31. 12.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
Vysoký Chlumec
tel.: +420 318 626 307, +420 733 371 546
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz
otevřeno: út–ne 9.00–17.00 (před návštěvou se informujte na našem webu)
vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč
Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

AKCE
29. 03. – 04. 04. | Velikonoce ve skanzenu – velikonoční svátky na venkově ve středním Povltaví, ukázky tradičních zvyků a rukodělných činností v autentickém prostředí venkovských chalup, dvorků a zápraží. Všední dny jsou určené pro školy, víkendy a dny velikonočních prázdnin pro širokou veřejnost. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude téma zprostředkováno online.

MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN
Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
tel.: +420 318 593 015, +420 774 824 656
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
www.muzeum-pribram.cz
otevřeno: út–ne 9.00–17.00 (před návštěvou se informujte na našem webu)
vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč
Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE
Zámek 1, 386 01 Strakonice
tel.: +420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, sledujte prosím web a facebook muzea, kde jsou pravidelně aktualizovány informace k výstavám a akcím.
Facebook: www.facebook.com/MSPHoslovice
Instagram: www.instagram.com/muzeum.stredniho.pootavi/
YouTube: www.youtube.com – kanál Muzeum středního Pootaví Strakonice
„Jedeme online“ – kvízy z historie, tvořivá videa a aktuální zprávy z rekonstrukce hradu – to vše najdete na facebookových stránkách.

VÝSTAVA
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Strakonice | od 26. 4.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE
Hoslovice 36, 387 19 Čestice (17 km od Strakonic)
tel.: +420 731 907 308
e-mail: mlyn@muzeum-st.cz
www.muzeum-st.cz
 
– autentický obraz života na mlýně
– areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením
– etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí
– ideální místo pro rodinný výlet

AKCE
17. 04. | 10.00–16.00 | Vítáme tě, jaro – tradiční řemeslná akce na mlýně, ukázky života na vesnici, areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením, pečení chleba v původní peci s ochutnávkou

PAMÁTNÍK TEREZÍN
Principova alej 304, 411 55 Terezín
tel.: +420 416 782 225
e–mail: pamatnik@pamatnik–terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial
www.pamatnik–terezin.cz
otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–16.30; Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna: denně 9.00–17.30; Krematorium: so zavřeno, ne–pá 10.00–16.00; Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice: denně 9.00–17.00; Modlitebna a replika mansardy z doby terezínského ghetta, domek u býv. váhy: denně 9.00–17.30

VÝSTAVA
Jiří Sozanský a kol. – Pevnost 1980   Výtvarná výstava autorů Jiřího Sozanského, Ivana Bukovského, Petra Kováře, Zdeňka Berana, Lubomíra Janečky, Oldřicha Kulhánka a Ivana Dolejška. Výstava bude zahájena vernisáží 15. dubna 2021 ve 14.00; výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – bývalé cely 41 a 42 a samotky | od 15. 4. do 31. 10.

Doplňující a upřesňující informace jsou průběžně zveřejňovány na webu www.pamatnik-terezin.cz/kalendar-akci
Změna výše uvedeného programu je vyhrazena, především s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a související platná opatření!

Navštivte Muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze
Přijďte na prohlídku Muzea J. V. Sládka a seznamte se s životem slavného zbirožského rodáka od jinošských let do pozdních dnů svého života.

Muzeum se nachází na původním místě rodného domu a najdete ho ve Zbiroze na Masarykově náměstí. Expozice představuje interiér, kde básník žil a tvořil. Součástí prohlídky je i stálá výstava jeho fotografií. J. V. Sládek byl rovněž amatérským fotografem konce 19. století.
Po básníkovi ve Zbiroze najdete pojmenovanou ulici a základní školu nesoucí Sládkovo jméno. Před budovou školy je jeho busta. V horní části náměstí u kostela sv. Mikuláše zůstaly náhrobky básníkovy matky a sestry. Při návštěvě Zbiroha se nezapomeňte zastavit  pamětního kamene před vilkou, kterou Sládek pořídil na sklonku života a zde přeložil celé dílo Wiliama Shakespeara.
Doporučujeme navštívit také Městské muzeum Zbiroh. Stálá expozice představuje originál obrazu Alfonse Muchy, památky na Václava Vačkáře, dokumentuje vývoj železářství a cechů provozovaných na Zbirožsku, zaniklé cvočkařské řemeslo a období podnikání „krále železnic“ B. H. Strousberga. Dále připomíná malou továrnu Václava Jíši na kuřácké náčiní. Součástí expozice je také selská jizba vybavená venkovským malovaným nábytkem z 19. století.
Návštěvu zbirožského muzea můžete spojit s procházkou ke Sládkově Lesní studánce, kterou najdete v CHKO Křivoklátsko nad obcí Jablečno.

Městské muzeum Zbiroh a Muzeum J. V. Sládka
Masarykovo nám. 28, 338 08 Zbiroh
tel.: +420 373 749 538
e-mail: muzeum@zbiroh.cz
www.zbiroh.cz


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.