Muzea květen 2021 - Muzeum hl. m. Prahy

27.04.2021 | 21:53
PP_2021_05_Stranka_34

MUZEUM HL. M. PRAHY

Ředitelství

Kožná 475/1, 110 00 Praha 1

tel.: +420 221 012 911

e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

www.muzeumprahy.cz

Na základě usnesení Vlády ČR jsou od 18. 12. 2020 uzavřeny všechny objekty MMP. Aktuální otevírací dobu všech objektů Muzea hl. m. Prahy najdete na www.muzeumprahy.cz.

Online aktivity muzea sledujte na našich webových stránkách.

18. 05. | Mezinárodní den muzeí – téma letošního dne muzeí je jejich budoucnost a znovuotevření muzeí po pandemii. Proto buďte s námi online. Více na www.muzeumprahy.cz.

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA

Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

Budova z důvodu rekonstrukce uzavřena.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Tematické programy z hlavní budovy muzea jsou přesunuty do domu U Zlatého prstenu a také přímo do škol. V období uzavírky všech objektů nabízíme programy on-line do škol.

DŮM U ZLATÉHO PRSTENU

Týnská 630/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město

pokladna +420 601 102 961

STÁLÉ EXPOZICE

Praha 1606 / Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II. Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt…

Praha Karla IV. – středověké město Úvod expozice je zaměřen na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století, v době panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Druhá část pak přibližuje život středověkých obyvatel města. Dominantou je videomapping modelu Karlova náměstí. Další vizualizace připomínají důležitost řeky, brodů a mostů a způsoby řízení pražského souměstí.

VÝSTAVA

100 roků Říše loutek V loňském roce oslavilo divadlo Říše loutek, jehož zakladatelem byl akad. soch. Vojtěch Sucharda, 100 let své existence. Divadlo získalo značné umělecké renomé, od roku 1928 působí v budově Městské knihovny na Starém Městě ve světově unikátním prostoru kukátkového jeviště a hlediště. Během svého trvání hraje nepřetržitě. Po V. Suchardovi navázal v roli principála akad. soch. Bohumír Koubek. Výstava v domě U Zlatého prstenu představí historii divadla, zaznamenanou zejména loutkami, ale i dobovými fotografiemi, ukázkami dekorací a kostýmů. Výstava připomíná i práci těch, kteří loutkám dávají život | do 24. 5.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY

 • archeologické programy v historické dílně v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město
 • objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístěných na www.muzeumprahy.cz
 • více informací: lektori1@muzeumprahy.cz
 • v období uzavírky všech objektů nabízíme upravené on-line programy do škol.

Co po sobě zanechali Pražané Karla IV. – 1. st ZŠ

Praha Karla IV. – střed Evropy – 2. st. ZŠ a SŠ

Praha Karla IV. – středověké město – 2. st. ZŠ a SŠ

Praha 1606 – 2. st. ZŠ a SŠ.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

 • archeologické programy v historické dílně v domě U Zlatého prstenu, Týnská ٦, Praha ١ – Staré Město
 • objednávejte se na www.muzeumprahy.cz

Akademie volného času – cyklus odborných přednášek, více informací: lektori1@muzeumprahy.cz

Praha neobjevená V, Pražské parky a zahrady II, Odvrácená tvář města Prahy – přednášky se konají v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město. Všechny přednášky AVČ jsou převedeny do on-line podoby.

PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI

Rašínovo nábř. 412, 120 00 Praha 2

 • otevřeno: so–ne 9.00–18.00

EXPOZICE

Zaniklé Podskalí a život na Vltavě Podskalská celnice na Výtoni je renesanční budova se srubovým patrem z 16. století, ve které se vybíralo clo z dříví připlaveného do Prahy, a to vytínáním klád (odtud název Výtoň). Život vorařů, dřevařů, pískařů, ledařů a dalších „lidí od vody“ z Podskalí je představen na dobových fotografiích. Další část expozice je věnována historii voroplavby a lodní dopravy v okolí Prahy.

MÜLLEROVA VILA

Národní kulturní památka

Nad Hradním vodojemem 14/642, 160 00 Praha 6 – Střešovice

tel.: +420 224 312 012

e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

 • objednávejte se pomocí rezervačního umístěného na
  www.muzeumprahy.cz
 • možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily
 • pokladna Müllerovy vily je umístěna v galerii Studijního a dokumentačního centra Norbertov, Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6
 • prohlídky v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob
 • otevřeno: út, čt, so, ne

Světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose.

ROTHMAYEROVA VILA

Národní kulturní památka

U Páté baterie 896/50, 160 00 Praha 6 – Střešovice

tel.: +420 224 312 012

e-mail: vila.rothmayer@muzeumprahy.cz

 • objednávejte se pomocí rezervačního systému umístěného na www.muzeumprahy.cz
 • možnost zakoupení dárkové vstupenky a zvýhodněné společné vstupenky do Müllerovy a Rothmayerovy vily
 • prohlídky v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, prohlídka objektu pouze s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob
 • otevřeno: út, čt, so, ne

Vlastní vila architekta Otto Rothmayera, žáka a spolupracovníka slovinského architekta Jože Plečnika.

STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ CENTRUM NORBERTOV

Nad Hradním vodojemem 53/13, 162 00 Praha 6 – Střešovice

tel.: +420 233 323 998

e-mail: vila.studium@muzeumprahy.cz

 • badatelna otevřena po předchozím objednání
 • galerie otevřena: út, čt, so, ne od 10.00 do 18.00

VÝSTAVA

Adolf Loos Světoobčan Výstava pořádaná u příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose má připomenout osobnost, tvorbu a základní ideje tvorby významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující. Ačkoliv se Loos sám za architekta nepovažoval, jeho názory, a především dílo ovlivnily generaci jeho současníků i následovníků – architektů. Výstava prezentuje stěžejní dílo architekta se zaměřením na jeho realizace v Českých zemích, které dává do kontextu celé jeho tvorby a teoretické práce. Loosova tvorba a její principy jsou na výstavě představeny formou trojrozměrných modelů, fotografií a audiovizuálních prvků. Jedním z hlavních cílů výstavy je jejím prostřednictvím přispět k obnovenému vnímání kvality Loosových děl odbornou i širokou veřejností. Výstava je připravena ve spolupráci s Národním technickým muzeem, kde je také vystavena, Kostelní 42, Praha 7 | do 1. 8.

Kdyby stěny mohly mluvit„Stěny patří architektům“, řekl Adolf Loos, jehož osobitý rukopis návrhu interiérových zdí je jedním z klíčových prvků nadčasovosti jeho architektury. Do svých stěn Loos zabudovával pohovky a válendy, police na občerstvení a krby, šatny a skříně, přičemž svůj architektonický prostor výrazně tvaroval. Jeho vestavby definovaly prostor v každé místnosti, stejně tak i vzájemné vztahy s přilehlými místnostmi. Neexistuje lepší příklad, jak doložit Loosův prozíravý architektonický vklad do stěn, než je Müllerova vila, jejíž devastaci mají na svědomí čtyři vládní úřady. Výstava Kdyby stěny mohly mluvit tak odkrývá mnohá tajemství, která již dnešní návštěvník nemůže v překrásně zrestaurované vile-muzeu spatřit. Výstavu připravila teoretička architektura a kurátorka Leslie van Duzer ve spolupráci se svými studenty z University of British Columbia | do 1. 8.

PŘEDNÁŠKY

Adolf Loos Světoobčan, hovory s tvůrci– cyklus rozhovorů s autory a spolutvůrci výstavy Adolf Loos Světoobčan, kterou připravilo Muzeum města Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem k příležitosti 150. výročí narození architekta Adolfa Loose.

12. 05. | 17.00 | Adolf Loos Světoobčan, hovory s tvůrci – Martin Smetana

26. 05. | 17.00 | Adolf Loos Světoobčan, hovory s tvůrci – Maria Szadkowska a Petr Krajči

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY OKOLÍM MÜLLEROVY VILY

 • vycházky jsou zahájeny ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov. Průvodkyně: Hedvika Čenková.

25. 05. | 17.00 | K začátku Hájecké poutní cesty – vycházka zavede účastníky až do Břevnova. Povede kolem funkcionalistických nájemních domů, které byly postaveny na pozemcích usedlosti Panenská. Poté kolem nádrže Kuklík, přes lávku nad vjezdem do Strahovského tunelu a hotelu Pyramida podejdou účastníci nejstarším podchodem ke dvěma tramvajovým nádražím a vycházka bude zakončena u první kaple Hájecké cesty.

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Bohdanečská 259/1, 190 00 Praha 9 – Vinoř

tel.:+420 286 001 366

e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

 • spojení: metro C – Letňany, bus 302, 185 do stanice Ctěnický zámek
 • otevírací doba: pondělí až středa zavřeno, čt-pá 10.00–16.00 hod., so–ne 10.00–18.00 hod.

EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní exponáty dobových trámů, letecké snímky Ctěnic, otisky map z 19. století a mnoho zajímavých nálezů pocházejících ze zámeckého areálu.

Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století Ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř vznikla expozice seznamující s historií této obce, od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události a zmiňuje i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.

EXPOZICE – 1. PATRO ZÁMKU

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost Expozice seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování, a představuje tak jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, kterou spravuje právě Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechů je dokumentována reprezentativními předměty, jimiž se řemeslníci hrdě hlásili ke svému oboru.

EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

Nádraží Praha–Těšnov / Negrelliho viadukt Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Model budovy v měřítku 1 : 87 vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Na digitálně řízeném kolejišti jsou v provozu repliky dobových vlakových souprav. Modelový železniční provoz zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží. Model tohoto nejstaršího železničního mostu přes Vltavu v podobě z roku 2013, a to v měřítku N 1 : 160, s pěti vlakovými soupravami je rovněž součástí expozice.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA

PROGRAMY PRO ŠKOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY (ÚT–PÁ)

Řemesla v pořádku – komentovaná prohlídka expozice seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost. Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ.

INTERAKTIVNÍ PROGRAMY

Tovaryšova cesta na zkušenou – program je koncipován jako cesta vyučeného tovaryše jdoucího do světa na zkušenou. Na základě vandrovnické knížky, kterou děti obdrží po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici. Vhodné pro: 1. st. ZŠ.

Aktuální otevírací dobu všech objektů Muzea hl. m. Prahy najdete na www.muzeumprahy.cz.


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.