Muzea A-Z květen 2021

27.04.2021 | 21:54
PP_2021_05_Stranka_34

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM A KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ MUZEUM

Valdštejnská 18, 110 00 Praha 1 - Malá Strana

tel.: +420 257 533 455

e-mail: pedagog@npmk.cz

www.npmk.cz

 • vstupné na stálou expozici: základní 60 Kč; snížené 30 Kč; rodinné 100 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM, ICIS, ITIC zdarma
 • vstupné na výstavy: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 60 Kč; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOM, ICIS, ITIC zdarma
 • vstupné na doprovodné programy pro školní skupiny: 40 Kč (platí i jako vstupenka)

STÁLÁ EXPOZICE

Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost v evropském kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní školní pomůcky, učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. republiky a ze 70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, díle a odkazu J. A. Komenského, elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj.

KRÁTKODOBÁ EXPOZICE – prodloužení výstavy

KOMenský v KOMiksu – akce v rámci národních oslav J. A. Komenského u příležitosti 350. výročí úmrtí. Mimořádná výstava Vás originálním způsobem provede celým životem J. A. Komenského. Prostřednictvím komiksové podoby se seznámíte s hlavními životními událostmi, dílem a odkazem Učitele národů. Příběh Komenského života sepsala Klára Smolíková a svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstava je zpestřena řadou interaktivních prvků, které vytvořila Andrea Koblasová | do 30. 6.

Soutěž Komenský do tříd! Soutěž aktivuje žáky a studenty základních a středních škol, českých škol v zahraničí a základní umělecké školy do Národních oslav výročí J. A. Komenského, aby formou portrétu výtvarně zpřítomnili osobnost Učitele národů (komenskydotrid@npmk.cz).

Naše slabikáře. Historie a současnost Víte, podle jakého slabikáře se učili číst Vaši rodiče či prarodiče? Pamatujete se na ten svůj? Poznejte naše slabikáře od 16. století do současnosti na výstavě v Pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského | přízemí muzea | do 30. 6.

PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA J. A. KOMENSKÉHO

Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1

tel.: +420 221 966 411, 415

e-mail: pedknihovna@npmk.cz

www.npmk.cz/knihovna; www.csk.npmk.cz

 • knihovna je přístupná pro veřejnost po–pá 9.00–12.00 a 13.00–18.00 (12.00–13.00 hygienická pauza)
 • volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem nebo aktivovanou ISIC, ITIC, lítačka, Open-Card

Specializovaná veřejná knihovna zaměřená na oblast pedagogiky, psychologie, vzdělávání a školství. Samostatným knihovním fondem je Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, která nabízí dětskou literaturu od poloviny 18. století do současnosti.

VEŘEJNÉ PROSTORY PK

 • výstavy do 30. 6. – dle otevírací doby knihovny

Odkaz díla Boženy Němcové v knižních sbírkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského Výstava představuje výběr publikací z fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze. Dokládá, jak její dílo bylo představováno prostřednictvím školní i mimoškolní četby, jak spoluvytvářelo společenské povědomí o autorce, jejím díle a životě. Božena Němcová věnovala ve své literární tvorbě značnou pozornost tématu školy a vzdělávání. Uvědomovala si, že vzdělání přináší nejenom znalosti a životní rozhled, ale vede i k sebeuvědomění a sebedůvěře. Významnou výchovnou funkci obsahují také pohádky Němcové. Díky nim se autorka zařadila také mezi významné adaptátory lidových textů české i slovenské provenience. Výstava prostřednictvím vybraných textů ukazuje, jak byla spisovatelka a její tvorba v té které době představována dětskému a dospívajícímu čtenáři.

Emil Musil Daňkovský (1857–1941) Výstava o osobnosti a díle řídícího učitele a mysliveckého publicisty, jenž působil v letech 1888–1919 v obci Mokré na Královéhradecku.

 

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Strahovské nádvoří 1, 110 00 Praha 1

tel.: +420 220 516 695

e-mail: post@pamatnik-np.cz

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 • spojení: tram 22, st. Pohořelec
 • PNP nabízí vzdělávací programy pro organizované skupiny (ZŠ, SŠ a VŠ), komentované prohlídky, exkurze na odborná pracoviště PNP, přednášky a tvůrčí dílny. Veškeré pořady jsou na objednání a termín konání je po dohodě. Aktuální nabídku pořadů najdete na webu PNP, pro další informace pište na docekalova@pamatnik-np.cz

LETOHRÁDEK HVĚZDA

Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc

 • Letohrádek Hvězda je v současnosti uzavřen

MALÁ VILA PNP

Pelléova 20/70, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

AKCE

Kreativní balíček ex libris pro malé a velké tvůrce Soubor pomůcek určených k tvorbě osobní knižní značky neboli ex libris pro malé i velké tvůrce. Co je to vlastně ex libris? Malá značka (něco jako razítko) se jménem majitele nebo obrázkem, která se dříve vkládala do knihy, aby bylo jasné, komu kniha vlastně patří. Kreativní balíček je k dostání na e-shopu PNP zde.

VÝSTAVY

Virtuální galerie Jiřího Karáska ze Lvovic Online galerii Jiřího Karáska pořádá Památník národního písemnictví u příležitosti dvou kulatých výročí, která si v souvislosti s tímto významným českým básníkem připomínáme v roce 2021. V lednu uplyne 150 let od Karáskova narození a v březnu 70 let od jeho úmrtí. Výstava je dostupná na adrese karasek.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Pro knihy, pro sbírku, pro radost | výstava EX LIBRIS Ex libris neboli knižní značka se řadí k tradičnímu uměleckému oboru, který prošel zajímavým historickým vývojem, než se z něj stala samostatná sběratelská oblast. Celostátní přehlídka Trienále českého ex libris nabízí již po šestnácté možnost zhodnotit vývoj knižní značky, proměny uměleckých tendencí, ikonografické trendy a současné postupy v oblasti grafických technik za poslední tříleté období, tentokrát však netradičně i ve virtuálním prostředí. Výstavní soubor zahrnuje celkem 126 drobných grafik od 46 autorů včetně studentů výtvarných škol. Výstava je dostupná na adrese exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.

PŘIPRAVUJEME

SETINY – Bohumila Grögerová 7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka, překladatelka a experimentátorka Bohumila Grögerová. Jakkoliv rozmanitá byla její tvorba, sahající od překladů z několika jazyků přes aktivní účast v mezinárodním hnutí konkretistů až po knižní deníky a eseje, dá se v celku jejího díla nalézt několik úběžníků vlastních nejen všem jejím textům, ale i způsobu myšlení a chování v civilním životě. Výstava vychází z principů její tvorby (dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin, univerzalismus) a z téměř padesátileté spolupráce s Josefem Hiršalem. Přenáší je do dialogu se současností a zohledňuje navíc to z díla či života Grögerové, co ještě nikdy žádný divák či čtenář neměl možnost spatřit a číst. Letohrádek Hvězda je ideálním prostředím, v němž jsou zúročeny autorčiny myšlenkové hříčky o celkové prostupnosti světa („…co se děje ve mně, děje se i v domě“), či její fascinace kvantovou fyzikou, vesmírem, fraktály, kaleidoskopy a zrcadly | od 17. 6. do 31. 10.

PUBLIKACE

Karel Horký: Zápisky věčného žáka I. Dýmka míru(ed. Hana Vaníčková) Karel Horký (1879–1965) je znám především jako novinář a fejetonista, byl rovněž autorem několika dramat a vydal čtyři knihy básní. Jeho dvojdílné paměti, na nichž pracoval od poloviny 40. do poloviny 50. let, končí rokem 1921, kdy se vrátil s rodinou do Československa. Po 2. světové válce uvažoval o odchodu do exilu, jeho vztah k režimu, který se v ČSR etabloval po únoru 1948, byl velmi kritický. Nepatřil k autorům, jimž bylo znemožněno zcela publikovat, jeho paměti však vyjít nesměly. První díl připravilo v roce 1948 pod názvem Dýmka míru k vydání nakladatelství Kvasnička a Hampl, kniha už ale nemohla být dána do distribuce a nyní vychází vůbec poprvé.

Suzanne Renaud: Zde tvůj život... (ed. Lucie Tučková) Sbírka veršů Zde tvůj život... / Ta vie est là... z roku 1922, která má nepopiratelnou hodnotu v tvorbě francouzské básnířky Suzanne Renaudové, je dnes coby celek většině čtenářů neznámá. Jedná se jak o básně – vyznání drahým básníkům, tak otisky francouzské krajiny, v níž se však již podivuhodně zrcadlí i odlesky odlišné, o kterých později básnířka mluvila jako o předtuchách jiných končin, s nimiž se teprve měla seznámit na Vysočině. Prvním česko-francouzským úplným vydáním této sbírky Muzeum literatury / Památník národního písemnictví symbolicky navazuje na osudové setkání, které Bohuslavu Reynkovi přinesly verše Suzanne Renaudové.

František Kobliha(ed. Pavel Růt) Český grafik, malíř, kreslíř a knižní úpravce František Kobliha (1877–1962) patří mezi čelné představitele symbolistního proudu českého moderního umění. Jako jeden z prvních zdejších výtvarníků se specializoval na uměleckou grafiku, především na techniku dřevorytu, proslul zejména svými cykly originálně zpracovaných literárních námětů. Jedná se o první monografii Františka Koblihy představující jak jeho volnou tvorbu, tak práci pro knihu. Koblihovým dílem chronologicky provázejí navazující stati Otto M. Urbana a Gustava Erharta, interpretují všechny jeho cykly v kontextu vlastní tvorby, uvádějí je do dobových uměleckých a duchovních souvislostí. Studie Karla Kolaříka mapuje Koblihovu práci na poli knižní kultury, představuje jeho názory na knihu a seznamuje s hlavními principy umělcových knižních úprav a s jeho stylem. Vydal PNP a Arbor Vitae.

Jakub Hauser: Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze Praha se v meziválečném období stala jedním z předních center emigrace z bývalého ruského impéria, a to i díky vstřícnému postoji mladé republiky a její politické reprezentace. Publikace, věnovaná výtvarné scéně „ruské Prahy“, se neomezuje na autorky a autory, kteří se octli v emigraci v Československu, ale sleduje naopak místo Prahy v síti kontaktů ruské emigrace jako takové. Zároveň mapuje vztahy místní exilové komunity s dalšími středisky emigrace, především Paříží.

 

POPMUSEUM

Muzeum a archiv populární hudby

Bělohorská 150, 160 00 Praha 6

mobil: +420 776 141 531–2, 605 369 286

e-mail: info@popmuseum.cz

www.popmuseum.cz (zde i výstavy k prohlídce)

 • spojení: metra A – Malostranská; tram 22 nebo 25 st. U Kaštanu
 • otevřeno, pokud vládní opatření dovolí: st a čt 16.00–20.00; so 14.00–18.00
 • vstupné: pasivní prohlídka (pastva pro oči) 40 Kč; aktivní prohlídka (všemi smysly) 100 Kč/h

EXPOZICE

Elektrické hudební nástroje, hra na nástroje a s přístroji, karaoke, databáze, audio a video ukázky z dějin československé populární hudby, specializované časopisy, knihy.

VÝSTAVY

C & K Vocal. Příběh (nejen) jedné generace Historie vlivné vokální folkrockové skupiny, která se začala psát před více než padesáti lety. Nedožité pětasedmdesátiny a pět let od úmrtí Ladislava Kantora, sedmdesátiny Luboše Pospíšila a Jiřího „Šlupky“ Svěráka | do 18. 5.

Tuto výstavu můžete prohlížet i v digitální podobě, v sekci výstavy www.popmuseum.cz/exhibit/exhibit.php?l=cz. Jakmile to bude možné, rádi vás uvítáme v Popmuseu, kde vám navíc budou nabídnuty i trojrozměrné exponáty a tematický audiovizuální sestřih.

Mně se líbí Bob! Bob Dylan a jeho stopy v českých zemích a blízkém okolí. Výstava u příležitosti 80. narozenin amerického písničkáře zaměřená zejména na české otisky jeho tvorby | od 19. 5. do 26. 6.

DOPROVODNÝ PROGRAM

10. 05. | 20.00 | Luboš Pospíšil a přátelé – online koncert k výstavě o skupině C&K Vocal. Jednorázová sestava jen pro tento večer: Luboš Pospíšil – zpěv, akustická kytara, Ondřej Fencl – klávesy, akustická kytara, zpěv, foukací harmoniky, Micahl Hnátek – perkuse, vokály, Ondřej Klimek – saxofon, příčná flétna.

21. a 22. 05. | odpoledne a večer 20. Dylan Days – seminář a koncert, k nimž se váže výstava „Mě se líbí Bob!“ proběhnou na zahrádce kulturního centra Kaštan nebo online. Přesnější údaje uvedeme na www.popmuseum.cz.

 

ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE

U Staré školy 1, 3, 110 00 Praha 1

tel.: +420 222 749 211

e-mail: office@jewishmuseum.cz

www.jewishmuseum.cz

 • otevřeno: denně mimo so a židovských svátků 10.30–16.00
 • s ohledem na usnesení vlády ČR sledujte, prosím, pro aktuální informace naše webové stránky muzea www.jewishmuseum.cz

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

1) Židovské muzeum v Praze (Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga a Klausová synagoga, Obřadní síň, Starý židovský hřbitov a Galerie Roberta Guttmanna) – dočasně není v prodeji

2) Pražské Židovské Město (Starý židovský hřbitov, Staronová synagoga, Španělská synagoga)

3) Staronová synagoga

4) Starý židovský hřbitov

5) Španělská synagoga

Detailní informace o expozicích, cenách a možných slevách naleznete na www.jewishmuseum.cz.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLEDOVÁNÍ POŘADŮ (PRAHA, BRNO) ONLINE

 • zašlete e-mail na adresu: lucie.krizova@jewishmuseum.cz
 • nejpozději do 12.00 v den přednášky
 • do předmětu, prosím, napište PŘENOS ON-LINE a datum pořadu
 • v den pořadu Vám bude zaslán odkaz, přes který se budete moci v reálném čase připojit k přednášce
 • v průběhu přednášky bude možné klást dotazy formou on-line chatu, který je součástí aplikace

Program večerních pořadů Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP v pražské a brněnské pobočce je po dobu online přenosů večerních pořadů spojen. V květnu očekáváme rozvolnění a do pražského programu proto zařazujeme dvě plánované akce v Maiselově synagoze, které se uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace. Děkujeme za pochopení.

11. 05. | 18.00 | Exodus. Inverzní logika základního příběhu aneb Jak je všechno ještě trochu jinak – příběh o vysvobození z Egypta vytváří základ sebepojetí Izraele. O kontextech, v nichž tento příběh vznikal, o historicitě jeho aktérů a o tom, co tento příběh vlastně říká. S biblistou doc. Petrem Slámou z Evangelické teologické fakulty UK, autorem nedávno vydaného komentáře k Exodu 1-15. Přednáška je součástí cyklu Židé a starověký Přední východ | ONLINE

12. 05. | 19.00 | Simchat Muzika / Magdalena Mašlaňová, Pavel Ciprys a Matěj Polášek, Maiselova synagoga – koncert předních českých hudebníků, členů České filharmonie a orchestru Národního divadla, představí skladby Antonína Dvořáka (1841–1904), Bohuslava Martinů (1890–1959) a Gideona Kleina (1919–1945). Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v síti Ticket Art, Prague Ticket Office a na webových stránkách Židovského muzea v Praze. Koncert se uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace. Pro bližší informace prosím sledujte webové stránky muzea | vstupné 230 Kč / 150 Kč

27. 05. | 19.00 | Terezínští hrobaři, Maiselova synagoga – projekce stejnojmenného dokumentu České televize popisující dramatický příběh třiceti terezínských vězňů, kteří byli donuceni vykopat společný hrob pro zavražděné muže z Lidic. Po projekci bude následovat beseda za účasti režisérky Olgy Struskové, výtvarníka kreslených sekvencí Pavla Koutského a Tomáše Krause, syna Františka R. Krause, jehož povídka tvoří osu filmového vyprávění. Pořad se uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace. Pro bližší informace prosím sledujte webové stránky muzea | vstup volný

31. 05. | 18.00 | Jarcajt není roční období – nová online výstava Židovského muzea v Praze představuje výběr jarcajtových tabulek a dalších předmětů souvisejících se vzpomínám na mrtvé v judaismu. Kurátorka rukopisů a nálezů z geniz na papíře Lenka Uličná ve své pozvánce na výstavu vysvětlí, jak jarcajt, tedy výroční den úmrtí, drží za zemřelého jeho pozůstalí příbuzní a jak se prakticky řešilo stanovení data jarcajtu v občanském kalendáři | ONLINE

09. 05. | 10.30 | Medvídek Dubi a malý Josef – v modrobílé knize pohádek Ilse Weber tentokrát medvídek Dubi nalistuje příběh o tom, jak malý Josef ochránil Tóru. Ne náhodou byla vybrána tato pohádka právě na květen, kdy se slaví svátek Šavuot. Malé účastníky tedy čeká seznámení s tímto svátkem, a především se svitkem Tóry, který neodmyslitelně k svátku patří. Všem, co by během dopoledního hraní na dílně vyhládlo, bude zaslán recept na ty nejlepší palačinky, co mohou vůbec být | ONLINE

16. 05. | 10.00 | Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Lvíček Arje slaví Den nezávislosti – víte, kdy vzniklo Československo? A Česká republika? V květnové dílně se od lvíčka Arjeho dozvíte více o vzniku Státu Izrael a zjistíte, zdali je Izrael starší či mladší než naše země. Společně se do Izraele proletíte a podíváte se na tamní krajinu, která se čím dál více zelená novými lesy. Lvíček Arje už se nemůže dočkat, že si s vámi popovídá o tom, jak se starat o přírodu a naše životní prostředí | ONLINE


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.