Mimopražská muzea květen 2021

27.04.2021 | 21:55
PP_2021_05_Stranka_34

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Největší hornické muzeum v České republice založené roku 1886 zve k návštěvě unikátních expozic situovaných v památkově chráněných objektech Ševčinského, Vojtěšského, Anenského a Drkolnovského dolu, v hornickém domku na Březových Horách a ve čtyřech mimopříbramských pobočkách.

V době uzavření muzea mohou zájemci zhlédnout vybrané výstavy online, vydat se na dálku do podzemí i expozic prostřednictvím televizních pořadů nebo se začíst do zajímavostí připravených odbornými pracovníky. Více zde: www.muzeum-pribram.cz/cz/akce/detail/hornicke-muzeum-online/909/

V případě znovuotevření muzea se mohou návštěvníci těšit na stálé expozice, krátkodobé výstavy i akce, které jsou popsané níže.

HORNICKÝ SKANZEN BŘEZOVÉ HORY – NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Ševčinský důl, Vojtěšský důl, Anenský důl, Drkolnovský důl, hornický domek

nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI – Březové Hory

tel.: +420 318 633 138

e–mail: info@muzeum–pribram.cz

www.muzeum-pribram.cz

 • otevřeno: út–ne 9.00–17.00 (před návštěvou se informujte na našem webu)
 • vstupné: základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.

Expozice umístěné v historických báňských objektech přibližují minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje svezení hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky dvou kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu či seznámení s parními těžními stroji, cennou mineralogickou sbírkou a havířským folklorem.

VÝSTAVY

Když si havíř nosil práci domů Expozici hornického domku zpestřují historické štufnverky a další předměty zdobené březohorskými minerály, dále jsou vystaveny řezby figurek havířů a akvarely s hornickou tematikou | do 31. 8.

Nové mineralogické přírůstky do sbírek muzea Výstava prezentuje výběr nejzajímavějších mineralogických vzorků z příbramského uranového revíru a z březohorského rudního revíru, které byly získány do sbírek muzea za poslední 3 roky | 31. 12.

AKCE

22. 05. | Jarní den s permoníky – zábavně naučný program pro děti.

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

Muzeum obětí komunismu

Lešetice 52, 262 31 Lešetice

tel.: +420 326 531 488

e–mail: info@muzeum–pribram.cz

www.muzeum-pribram.cz

 • otevřeno: út–ne 9.00–17.00 (před návštěvou se informujte na našem webu)
 • vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Dochovaný vězeňský areál mezi bývalými uranovými šachtami, ojedinělý ve střední Evropě. V letech 1949–1951 tábor nucených prací a následně do roku 1961 zařízení pro politické vězně komunistického režimu. Muzeum obětí totality a dějin uranového hornictví, Galerie Orbis Pictus: Europa, exteriérová expozice soch Jiřího Sozanského, možnost jízdy hornickým vláčkem.

VÝSTAVY

Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku Výstava dokumentuje poslední dny 2. světové války na Příbramsku | do 31. 12.

17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku Výstava věnovaná listopadovým událostem na Příbramsku představí cenné fotodokumenty i písemnosti. Výstava je zpřístupněná rovněž v online podobě | do 31. 12.

Ani gram uranu okupantům Výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968 v Příbrami | do 31. 12.

Kresby z vězení Výběr z grafického díla akademického malíře a sochaře Otmara Olivy. Originály těchto děl vznikly během vazby ve věznici Plzeň-Bory v letech 1979 – 1981 | do 31. 12.

Skautská lilie za ostnatým drátem Výstava přibližuje osudy českého skautského hnutí v době komunistické totality, včetně osudu skauta Vladivoje Tomka, který byl posledním popraveným z politických důvodů u nás. | do 31. 12.

Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje Vystavené dokumenty a fotografie představují životní osudy hrdinů, kteří se aktivním způsobem podíleli na boji proti totalitním režimům | do 31. 12.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Vysoký Chlumec

tel.: +420 318 626 307, +420 733 371 546

e-mail: info@muzeum-pribram.cz

www.muzeum-pribram.cz

 • otevřeno: út–ne 9.00–17.00 (před návštěvou se informujte na našem webu)
 • vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

AKCE

22. 05. | Vojáci na vsi – celodenní program, při kterém se přeneseme do 18. století a skanzen ožije vojáky, sedláky i řemeslníky.

MUZEUM ZLATA NOVÝ KNÍN

Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku

nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín

tel.: +420 318 593 015, +420 774 824 656

e-mail: info@muzeum-pribram.cz

www.muzeum-pribram.cz

 • otevřeno: út–ne 9–17 hodin (před návštěvou se informujte na našem webu)
 • vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí.

MUZEUM ŠPÝCHAR PROSTŘEDNÍ LHOTA

Prostřední Lhota 1, 262 03 Chotilsko

tel.: +420 318 543 958, +420 702 019 932

e-mail: info@muzeum-pribram.cz

www.muzeum-pribram.cz

 • otevřeno: so–ne 9.00–18.00 (před návštěvou se informujte na našem webu)
 • vstupné: základní 40 Kč; snížené 20 Kč; rodinné 100 Kč

Expozice v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se životem na venkově ve středním Povltaví a nejstaršími dějinami regionu spjatými s těžbou zlata. Součástí je i archeologická výstava věnovaná keltskému oppidu Hrazany.

MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE

Zámek 1, 386 01 Strakonice

tel.: +420 380 422 608

e-mail: informace@muzeum-st.cz

www.muzeum-st.cz

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, sledujte prosím web a facebook muzea, kde jsou pravidelně aktualizovány informace k výstavám a akcím.

Facebook: www.facebook.com/MSPHoslovice

Instagram: https://www.instagram.com/muzeum.stredniho.pootavi/

YouTube: https://www.youtube.com / – kanál Muzeum středního Pootaví Strakonice

„Jedeme online“ – kvízy z historie, tvořivá videa a aktuální zprávy z rekonstrukce hradu – to vše najdete na facebookových stránkách.

AKCE

18. 05. | 9.00–16.00 | Den otevřených dveří – volný vstup do černé kuchyně a na věž Rumpál

VÝSTAVA

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Strakonice | do 30. 5.

VODNÍ MLÝN HOSLOVICE

Hoslovice 36, 387 19 Čestice (17 km od Strakonic)

tel.: +420 731 907 308

e-mail: mlyn@muzeum-st.cz

www.muzeum-st.cz

– autentický obraz života na mlýně

– areál s domácími zvířaty a hospodářským vybavením

– etnografická expozice Ze života šumavského Podlesí

– ideální místo pro rodinný výlet

AKCE

18. 05. | Den otevřených dveří – volný vstup do areálu mlýna

 

PAMÁTNÍK TEREZÍN

Principova alej 304, 411 55 Terezín

tel.: +420 416 782 225

e–mail: pamatnik@pamatnik–terezin.cz

www.facebook.com/TerezinMemorial

www.pamatnik-terezin.cz

 • otevřeno: Malá pevnost: denně 8.00–18.00; Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna: denně 9.00–18.00; Krematorium: so zavřeno, ne–pá 10.00–18.00; Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice: denně 9.00–18.00; Modlitebna a replika mansardy z doby terezínského ghetta, domek u býv. váhy: denně 9.00–18.00

VÝSTAVY

Jiří Sozanský a kol. – Pevnost 1980 Výtvarná výstava autorů Jiří Sozanský, Ivan Bukovský, Petr Kovář, Zdeněk Beran, Lubomír Janečka, Oldřich Kulhánek a Ivan Dolejšek. Termín vernisáže ještě nepotvrzen; výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – bývalé cely 41 a 42 a samotky | do 31. 10.

Vladimír Nosek Výtvarná výstava, která bude zahájena on-line vernisáží 6. května ve 14.00; výstavní prostory – předsálí kina Malé pevnosti | do 31. 5.

Mark Podwal – Kadiš pro Dąbrowu Białostockou Výtvarná výstava, která bude zahájena on-line vernisáží 13. května ve 14.00; výstavní prostory – předsálí kina Muzea ghetta | do 31. 5.

Doplňující informace jsou průběžně zveřejňovány v kalendáři akcí: https://www.pamatnik-terezin.cz/kalendar-akci

Změna výše uvedeného programu je vyhrazena, především s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a související platná opatření!


Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0 Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.