Chuchelská bitka

27.05.2021 | 19:23
Neautentický výjev z Chuchelské bitvy, The Illustrated London News, snad srpen 1881

(140 let)
Čeští politici žádali dvojjazyčnost na Karlo-Ferdinandově univerzitě a rakouská Říšská rada jim 31. 5. 1881 vyhověla. Rozdělení univerzity však odmítali němečtí studenti v obavách, že skončí jako ta německá na pražském Polytechnickém ústavu (rozdělena 8. 4. 1869) – stane se nevýznamnou, kdežto česká tou nejvýznamnější v monarchii.

Čeští studenti si rozdělení zase nepřáli proto, že od roku 1870 měli ve škole většinu. Když v polovině června 1881 ve volbách do pražské obchodní komory kvůli volebnímu řádu Češi neměli šanci uspět, dostávali se do varu. Navíc začínaly výroční oslavy německých studentů svazu Corps Austria, provázené jízdou městem v uniformách svazu. V úterý 28. června 1881 se němečtí studenti se svými příznivci přesunuli parníkem do restaurace v Malé Chuchli. „Náhodou“ Národní listy otiskly český inzerát: „Dnes dostaveníčko odpoled­ne v Chuchli! Kdo můžeš, přijeď do 4 hodin, parníky šroubové jezdí po celé odpoledne.“ Z obavy německých studentů před těmi českými hlídaly vstup do restaurace stráže s bajonety, později i četnictvo. Na inzerát se sešlo v Chuchli mnoho českých studentů, kteří obsadili zahradu. Němečtí studenti se snažili si těch českých nevšímat. Když od českých mezi německé přilétl kus dřeva a princ Johann zu Thurn-Taxis byl označován za odpadlíka národa – němečtí studenti žádali zásah četníků. Ti se postavili mezi studenty, aby obě skupiny od sebe oddělili, což Češi kvitovali pokřikem „Němečtí psi, domů!“, doprovázeným sprškou pivních sklenic. Němci spršku opětovali a chráníce si hlavy židlemi ustupovali k parníku. Ústup jim překazil hostinský, trvající na vrácení židlí. Prchající německé studenty provázely sklenice, lahve i kameny. Jen málokdo vyvázl bez zranění. Před půlnocí vyplul parník do Prahy, kde řada německých studentů musela vyhledat pomoc v nemocnici. Egon Erwin Kisch popsal potyčku (1930) jako Kuchelbader Schlacht (Chuchelská bitva), což se jako označení používá dodnes.

Antonín Fridrich, foto © Wikimedia Commons
počet zhlédnutí: 517

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.