Toulavé boty Erwina Dubského

27.05.2021 | 19:25
Erwin Antonín Anna Dubský,  před rokem 1909

(185 let)
Říká se, že „námořník v každém přístavu ženu má…“. Náš hrdina spíše místo žen sbíral na cestě kolem světa zajímavé předměty, fotografie a sepisoval svoje zážitky.

Narodil se v rodině moravského zemského hejtmana 23. června 1836 v Brně a po studiích na gymnáziu v Brně absolvoval námořní akademii v Terstu. Jeho další život se odvíjel na lodích pod vlajkou rakouského císařství. Seznam plaveb výzkumného nebo vojenského charakteru na různých lodích po Středomoří je pře­dlouhý. Nejvýznamnější byly ale jeho výpravy do Brazílie a cesta kolem světa na korvetě Erzherzog Friedrich v roce 1874–1876. V jejím průběhu dle zápisu v deníku urazili 49 000 námořních mil, propluli čerstvě otevřený Suezský průplav, pobývali nejen v Hongkongu a Thajsku. Dvakrát navštívili Japonsko, přičemž byli přijati i u císaře, a přes San Francisco se vrátili domů. Mise měla za cíl propagovat císařství a podpořit obchod v dalekých zemích. Během cest nasbíral Erwin Dubský přes 500 albuminových fotografií, které zachycují přístavy, krajiny, místní obyvatele aj. K tomu dovezl z Dálného východu mnoho uměleckých nebo etnografických předmětů a vše doplnil svými poznámkami a komentáři v dvousvazkovém deníku. Jeho rukopis je dnes uložen v knihovně státního zámku Lysice, který dříve Dubští vlastnili. Erwin Dubský zemřel 28. 2. 1909 ve Vídni a pochován byl v rodinné hrobce v Lysicích.

-babok-, foto © Wikimedia Commons


Korveta Erzherzog Friedrich, 1868tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.