Bitva Na Běhání

27.05.2021 | 19:26
Bitva Na Běhání, Věnceslav Černý

(595 let)
Na vyvýšenině poblíž obcí Hrbovice a Předlice u Ústí nad Labem, později nazvané Na Běhání, se odehrála 16. června 1426 bitva mezi spojenými husitskými svazy a německým říšským vojskem.

Táborské a sirotčí vojsko společně s pražany a husitskou šlechtou dorazili k městu 26. 5. 1426. Cílem bylo město dobýt, a získat tak opevněný bod na severu Čech. Na druhé straně hranice bylo shromážděno vojsko tvořené bojovníky z Durynska, Lužice, Saska i Míšně a 14. 6. 1426 vyrazilo do Čech ve třech proudech, které se spojily u Chabařovic. Různé prameny uvádějí, že se následné bitvy účastnilo cca 11 tisíc bojovníků na straně husitů a 13 tisíc na straně protivníka. Když se 15. června husité dozvěděli o soustředění říšského vojska 10 kilometrů od jejich pozic, zrušili obléhání a postavili se protivníkovi západně od města. Německá těžká jízda zaútočila 16. června 1426 a prolomila první linii vozové hradby. Druhou však ne a silnou palbou husitů byla vytlačena. Následný protiútok vedl k útěku vyčerpaných křižáků, kdy byla část z jejich vojska na ústupu pobita – cca 4 tisíce bojovníků. Ztráty husitů uvádějí tři desítky padlých. Po bitvě bylo město Ústí nad Labem dobyto a vypáleno.

-felix-, foto © Wikimmedia Commons


Po bitvě Na Běhání, detail, Mikoláš Aleš 1886tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.