Červen 2021

27.05.2021 | 19:26
orloj

Červen 1236 (785 let)
Císař Fridrich II. Štaufský (král sicilský a titulární král jeruzalémský) uvalil na rakouského vévodu Fridricha II. Babenberského, řečeného Bojovný, říšský acht (světskou klatbu) a zbavil ho všech hodností i území. Provedením achtu byl pověřen český král Václav.

Červen 1421 (600 let)
V červnu byl obléhán hrad Rabí na jihozápadu Čech, jehož posádka se bez boje vzdala. Avšak při druhém obléhání v červenci se již posádka bránila a v pokračujících bojích utrpěl Jan Žižka z Trocnova poranění druhého oka, v jehož důsledku s největší pravděpodobností zcela oslepl.

Červen 1461 (560 let)
Sňatek dvanáctileté dcery Jiřího z Poděbrad Kateřiny s uherským králem Matyášem Korvínem. Byla jeho první manželkou, žel o tři roky později zemřela při porodu spolu s dítětem. Druhou manželkou byla Beatrix Neapolská. Ani ona mu nedala potomka. Měl však nelegitimního syna Jana.

1. 6. 1771 (250 let)
Marie Terezie rozhodla o ustavení urbariální komise, jež by provedla úpravu povinností poddaných vůči vrchnostem. Vláda považovala za únosnou třídenní robotu v týdnu, vrchnost prosazovala až šestidenní robotu. Ke zřízení komise pro Čechy došlo 6. 10., pro Moravu byla ustavena 10. 10.

1. 6. 1861 (160 let)
Jan Evangelista Mitvalský, český lékař-oftalmolog, se narodil 1. 6. 1861 v Kunvaldu († 7. 12. 1899). Byl docentem očního lékařství. Publikoval řadu badatelských prací, přeložených do angličtiny, francouzštiny, polštiny a ruštiny. Stovky lidí mu vděčily za uzdravení zraku.

1. 6. 1871 (150 let)
Český evangelický teolog, duchovní Českobratrské církve evangelické, biblista-novozákoník, překladatel, historik a vysokoškolský pedagog František Žilka se narodil 1. 6. 1871 v obci Dolní Rozsíčka († 9. 2. 1944). Jeho nejznámějším dílem je překlad Nového zákona z roku 1933.

2. 6. 1811 (210 let)
Prospektor Jan Váňa, psán i Wania, se narodil 1. 6. 1811 na Felbabce († 27. 6. 1864). Byl objevitelem těžitelného černého uhlí na Kladensku (1846) a horní ředitel Pražské železářské společnosti. První nález uhlí na Kladensku byl v roce 1775, Váňův objev ale představoval nejmocnější sloj.

7. 6. 1461 (560 let)
„V neděli mezi ochtábem Božího Těla, města Vysokého Mejta polovice domácím ohněm vyhořela. Jiní oheň ten kladou v outerý po Sv. Trojici, t. j. 9. června.“ Velký požár postihl město též v roce 1700. (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 519)

9. 6. 1896 (125 let)
Emil Kolben založil ve Vysočanech továrnu Kolben a spol., pozdější součást koncernu Českomoravská Kolben-Daněk (ČKD), jednoho z nejvýznamnějších českých průmyslových podniků, v jehož čele stál Kolben do roku 1939. Po privatizaci v roce 1994 nástupnický holding posléze v roce 1998 zanikl.

11. 6. 1341 (680 let)
Český sněm přijal na návrh krále Jana Lucemburského jeho syna Karla za budoucího krále. Karlovi byl udělen titul „rex iunior“ a byla mu svěřena vláda v království (ke korunovaci však nedošlo). Jako český král Karel IV. vládl od srpna 1346 do své smrti v listopadu 1378.

12. 6. 1086 (935 let)
„Vratislav, nový král český, z Mohuče, kdež od císaře Jindřicha IV. za krále vyhlášen, toho dne… s arcibiskupem trierským (trevírským) do Prahy se navrátil a potom na den sv. Víta slavnostně korunován.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 531)

12. 6. 1771 (250 let)
U vsi Podmokly na Rokycansku byl nalezen depot velkého množství zlatých keltských mincí, tzv. duhovek – podmokelský poklad. Poklad v bronzové nádobě byl do země uložen kolem poloviny 1. století př. n. l. Většina mincí byla roztavena, malá část skončila v soukromých sbírkách.

15. 6. 1246 (775 let)
„Fridrich, kníže rakouské, svedl bitvu s Bélou, králem uherským u Nového Města a jakžkoli vítězil, tak v oko smrtelně raněn, od kteréžto rány umřel, nezůstaviv žádného dědice. Sestru jeho… již obstární, pojal Přemysl Ottagar II.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 540)

15. 6. 1406 (615 let)
„V outerý, na den sv. Víta (jiní v středu po sv. Vítu, t. j. nazejtří 16. dne června), bylo hrozné a strašlivé zatmění slunce, takže se lidé sotva viděti a poznati mohli.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 540)

17. 6. 1876 (145 let)
Český legionář Jan Čapek, poručík i. m., se narodil 17. 6. 1876 v Michli u Prahy († 17. 6. 1918). V roce 1917 spoluzaložil v italském zajateckém táboře Santa Maria Capus Veter Československý dobrovolnický sbor usilující o vznik a nasazení samostatného československého vojska v Itálii.

23. 6. 1921 (100 let)
„Výprava 116 potomků českých exulantů žádala na pražském hradě, aby se potomstvo dávné emigrace české z dob pobělohorských mohlo vrátiti do staré vlasti. K realisaci této žádosti ve větší míře nedošlo.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 564)

24. 6. 1186 (835 let)
„Bylo zatmění slunce a potom náhlý mor, kterémuž nemalou příčinu dala velmi měkká a teplá zima. Nebo hned z počátku roku tak teplí a jasní byli časové, že měsíce ledna stromoví a štěpí kvésti počalo…“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 564)

24. 6. 1276 (745 let)
Římský král Rudolf Habsburský obvinil českého krále Přemysla Otakara II. z porušení lenního svazku a uvalil na něj říšskou klatbu s výzvou k povstání v zemích, v nichž Přemysl panoval (tzv. Aberacht). Přemysl uzavřel v listopadu 1276 s Rudolfem Habsburským mír.

25. 6. 1241 (780 let)
„Jaroslav z Šternberka, hejtman olomucký za krále Václava I., porazil na Moravě u Olomouce Tatary (u Veleslavína 1254), kteříž toho času, vysuvše se z Scythiae, hubili Polsko, Slézsko, Moravu i Uherskou zemi.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 568)

26. 6. 1936 (85 let)
Sportovec a fotbalista Tomáš Pospíchal se narodil 26. 6. 1936 v Pudlově (dnes část Bohumína, † 21. 10. 2003). Jako úspěšný československý fotbalový útočník byl držitelem stříbrné medaile z mistrovství světa v Chile 1962. Připisuje se mu známý výrok: „Fotbal nemá logiku.“

1376 (645 let) Václav IV.
10. 6. 1376
zvolen římským králem

1676 (345 let) Jan Mořic Gustav hrabě z Manderscheid--Blankenheimu
* 12. 6. 1676
† 26. 10. 1763
v l. 1735–1763 arcibiskup pražský i  primas český

1791 (230 let) Václav Hanka
* 10. 6. 1791
† 12. 1. 1861
český spisovatel, básník  překladatel, pravděpodobně i falzifikátor

1801 (220 let) František Jan Škroup
* 3. 6. 1801
† 7. 2. 1862
český hudebník, autor hudby české hymny

1851 (170 let) Ladislav Rott
* 5. 6. 1851
† 27. 6. 1906
český obchodník, pokračovatel firmy J. V. Rott

1861 (160 let) Ernestine Schumann-Heink
* 15. 6. 1861
† 17. 11. 1936
česká operní pěvkyně, první vystoupila v Metropolitní opeře

1866 (155 let) Prusko--rakouská válka
15. 6. 1866
porážka Rakouského císařství – vznik Rakousko--Uherska

1881 (140 let) Karel Chotek
* 12. 6. 1881
† 24. 9. 1967
český etnograf a vysokoškolský pedagog

1881 (140 let) Otakar Španiel
* 13. 6. 1881
† 15. 2. 1955
český sochař, řezbář, profesor na UMPRUM a AVU

1891 (130 let) Vladislav Vančura
* 23. 6. 1891
† 1. 6. 1942
český spisovatel a dramatik

1901 (120 let) Antonín Bečvář
* 10. 6. 1901
† 10. 1. 1965
český astronom, vydal Atlas Coeli Skalnaté Pleso

1966 (55 let) Daniel Nekonečný
* 29. 6. 1966
† 23. 3. 2019
český zpěvák, tanečník a šoumen


Básník a pěvec Krušnohoří

(145 let) V Božím Daru se 5. června 1876 do rodiny mistra výšivkových vzorů Johana Günthera narodil syn Anton. Od...

Skromný, málem neznámý

(185 let) Martin Kolář se narodil ve Švihově 18. června 1836. Díky svému zápalu pro historii mohl být již za života...

Dilema Jaroslava Emingera

(135 let) Doposud zářivá vojenská kariéra generála Emingera se dostala po březnu 1939 na osudovou křižovatku. Nevolil emigraci, ale přijal funkci...

Nezvěstný provokatér

(140 let) Já držím pohár ve své dlani. Je zpěněný a přetéká. Já držím pohár ve své dlani,...

Kružítko, úhelník, oko, písmeno G

(295 let) To jsou některé ze symbolů svobodných zednářů, jejichž organizace v různých formách existuje po celém světě. Dohromady...

Langweil čili Dlouháchvíle

(230 let) Malíř miniatur, litograf a především autor nejznámějšího papírového modelu Prahy Antonín Langweil,...

Chuchelská bitka

(140 let) Čeští politici žádali dvojjazyčnost na Karlo-Ferdinandově univerzitě a rakouská Říšská rada jim...

Jeden z Tvrdošíjných

(135 let) Český malíř, grafik, pedagog a ilustrátor Rudolf Kremlička se řadí k velkým osobnostem moderního...

Velmi pilný architekt

(165 let) Jan Bedřich Vejrych se narodil do rolnické rodiny v Horní Branné 6. června 1856. Do historie architektury se zapsal mnoha...

Zakladatel české anatomické školy

(165 let) Pozdější profesor na Univerzitě Karlově Jan Janošík se narodil 26. června 1856...

Poslední kancléř

(325 let) Bedřich August hrabě Harrach z Rohrau a Thannhausenu se narodil 18. června 1696 ve Vídni. Pocházel z rakouského...

Toulavé boty Erwina Dubského

(185 let) Říká se, že „námořník v každém přístavu ženu má…“. Náš hrdina spíše...

Bitva Na Běhání

(595 let) Na vyvýšenině poblíž obcí Hrbovice a Předlice u Ústí nad Labem, později nazvané Na Běhání, se...

Vladislav polský, král český

(550 let) Od nepaměti jsme národ svárlivý, navíc často v časech, kdy jde o hodně. A tak se třeba stalo, že vláda...

Dohoda na Šacké hoře

(800 let) Po smrti biskupa Daniela roku 1214 se novým pražským biskupem stal Ondřej, který od roku 1207 působil jako probošt kapituly...

Král Vladislav I.

(865 let) Svatba císaře není úplně běžná věc. A když se v červnu 1156 ženil Fridrich I. Barbarossa, dopady měla tato událost...

Když se chce…

(805 let) Seniorát, chcete-li stařešinské právo v českých zemích uplatňované do počátku 13. století,...

Pomoc Jindřichovi IV.

(940 let) Za pomoc při tažení na Řím přišla odměna. Vratislav II. jako první kníže získal titul krále. Známe ho jako...

Canburg a Lech

(1 215 let) Roku 805 nás popsal Poeta Saxo takto: „Slovanský národ, jenž válkou je sdostatek divý, bývá...

Čáslavský sněm 1421

(600 let) Defenestrace radních, úmrtí krále Václava IV., korunovace Zikmunda českým králem, bitva na Vítkově,...

Spolek Vltavan

(150 let) V pražském Podskalí se již od dob knížete Vratislava II. vybíral poplatek, tzv. výtoň, za každý vor, který...

Portrétní fotograf

(180 let) Životním posláním Jana Tomáše (2. června 1841, Svatogothardská Lhota u Hořic v Podkrkonoší) se...

Vyhledávaný stavitel Kranner

(220 let) Český architekt německého původu Josef Ondřej Kranner byl ve své době vyhledávaným stavitelem. Zasloužil se mimo jiné...

Tančící Ginger a Fred

(25 let) Současnou moderní architekturu v našem hlavním městě reprezentuje jako jedna z mála stavba Tančícího domu. Autory jsou...

Nadaná tanečnice

(110 let) Eva Vrchlická mladší se narodila 9. června 1911 Evě Vrchlické a Jaroslavu Nevolemu. Matka byla spisovatelka,...

Jednooký českým králem

(805 let) Bratrovražedné spory mezi členy přemyslovského rodu ukončila korunovace Václava I. Právo Václavovi primogenitury na trůn...

Poprava 27 pánů: konec jedné epochy

(400 let) Je pondělí 21. června 1621. Odsouzení vůdci stavovského povstání byli už večer převezeni z Pražského hradu na...

Památník na Růžovém paloučku

(100 let) Alois Jirásek by dnes mohl sloužit jako vynikající tiskový mluvčí pro stavební projekty. Dokázal z tuctového a...

O hradu Hus

(680 let) Jan Lucemburský povolil (1341) bratrům z Janovic v místě Na husi stavět hrad k ochraně vesnic Záblatských. Postaven byl na úzké...

František Foltýn – moderní malíř

(130 let) Dne 9. června 1891 se na Šumavě v obci Královské Stachy narodil významný český malíř František Foltýn. Po odchodu...

Další „mařákovec“

(145 let) Český malíř a grafik Jan Honsa, pocházející z Tisové u Vysokého Mýta, se narodil do rolnické rodiny 8. června...

Privilegia pro Moravu

(710 let) Novopečený český král Jan Lucemburský si musel vyjasnit vzájemné vztahy s domácí šlechtou. Nejdříve...

Konečně odešli! Nebo tak trochu zůstali?

(30 let) Pokud si myslíte, že základní jednotkou času je jedna sekunda, jste na omylu. Odborníci z někdejšího Sovětského svazu se...
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.