Když se chce…

27.05.2021 | 19:27
Václav I., Gelnhausenův kodex,  přelom 14. a 15. století

(805 let)
Seniorát, chcete-li stařešinské právo v českých zemích uplatňované do počátku 13. století, zrušil Přemysl Otakar I. Nově zavedl právo primogenitury, zajišťující přednostní právo prvorozeného při dědické posloupnosti.

Důvodem takto zásadní změny byla volba jeho syna Václava a přeskočení práv vedlejší větve Přemyslovců Děpolticů – Děpolta III. Vše se událo na shromáždění šlechty a hodnostářů v Praze 8. června 1216, kde Přemysl Otakar I. dal zvolit svého 11letého syna Václava z druhého manželství s Konstancií Uherskou českým králem. Fridrich II. volbu potvrdil téhož roku listinou z Ulmu, ale Václav I. byl korunován českým králem, jako první podle primogenitury, až 6. 2. 1228. Tak zanikl stařešinský řád Břetislava I. z roku 1054.

Alois Rula, foto © Wikimedia Commons
tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2021

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.