Červenec 2021

28.06.2021 | 22:13
orloj

Červenec 1401 (620 let)
Obležení Prahy míšeňským vojskem markraběte Viléma I., které podpořil moravský markrabě Jošt (také za podpory nového římskoněmeckého krále Ruprechta Falckého). Jošt utvořil branný spolek s panskou jednotou v Čechách a s míšeňskými markrabaty. Obléhání skončilo bez boje.

2. 7. 1396 (625 let)
Jan z Jenštejna vysvětil svého synovce Olbrama ze Škvorce pražským arcibiskupem a sám abdikoval na tento úřad. Byl nucen uchýlit se do ústraní a útočištěm se mu stal hrad Helfenburk. Dožil v chudobě v klášteře svaté Praxedy v Římě, kde 17. června 1400 zemřel.

6. 7. 1851 (170 let)
Za Bachova absolutismu byla zavedena cenzura. Bylo vydáno vládní nařízení umožňující úřadům po dvojí výstraze o své vůli zastavit vydávání libovolných novin. Jednalo se o tzv. předběžnou cenzuru. Vydržela šestnáct let do vydání ústavy Rakouského císařství v roce 1867.

6. 7. 1961 (60 let)
Bylo spuštěno vysílání brněnského studia Československé televize. Vzniklo jako třetí mimopražské studio ČST po Ostravě a Bratislavě. Prvním počinem byl komponovaný pořad Sedmikrásky nad Brnem. Studio sídlilo ve dvou budovách v centru, od roku 2016 vysílá z nové budovy v Líšni.

7. 7. 1421 (600 let)
„Sněm stavův království českého v Praze v kolleji Veliké, na němž Kunrád, arcibiskup pražský, odevzdal stavům pečeť konsistořskou a k straně pod obojí přijímajících připustil a za oud jeden byl mezi stavy vyhlášen.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 617)

7. 7. 1531 (490 let)
„V pátek, po Mistru Janovi z Husince, konsistoř pražská pod obojí přijímajících od stavů království českého s povolením krále Ferdinanda obnovena.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 617)

7. 7. 1961 (60 let)
Při důlním neštěstí na ostravském dole Dukla v Dolní Suché nedaleko Havířova zahynulo 108 horníků. Tragédie vznikla náhodou z neopatrnosti jednoho z horníků. Došlo ke spuštění pásového dopravníku, od nějž vznikl a rozšířil se požár. Dnes již uzavřený důl byl založen v roce 1907

8. 7. 1876 (145 let)
Na zámku v Zákupech došlo k setkání ruského cara Alexandra II. s císařem Františkem Josefem I. Byly zde dohodnuty základní směry společného postupu v tehdy probíhající balkánské krizi. Zákupská dohoda otevírala habsburské monarchii cestu k okupaci většiny Bosny a Hercegoviny.

10. 7. 1421 (600 let)
„Jan Žižka z Trocnova obléhaje hrad Rábí ztratil druhé své oko.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 625) Žižka zemřel 11. října 1424. Historicky je podrobněji zmapováno pouze posledních šest let jeho života, zprávy o jeho předchozích osudech jsou nedostatečné.

13. 7. 1436 (585 let)
„Císař Zigmund v Jihlavi dal majestát stavům království českého“ Jsa 22. 7. v Jihlavi, dal Pražanům i jiným městům království českého list a obzvláštní majestát… a to pro zachování míru, pokoje a jednoty v městech.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 636/657)

15. 7. 1821 (200 let)
Lékař, archeolog a speleolog Jindřich Wankel se narodil 15. 7. 1821 v Praze († 5. 4. 1897). Byl významnou osobností moravské archeologie 2. pol. 19. st. Světovou proslulost získal objevem pohřebiště v Býčí skále. Položil základy moravské paleontologie a zachránil řadu cenných nálezů.

15. 7. 1921 (100 let)
Filmová společnost A-B otevřela v Praze na Vinohradech ateliéry, které sloužily do roku 1933 k výrobě filmů. Moderní ateliéry byly zřízeny ze starého tanečního a výstavního pavilonu vinohradského pivovaru. Místo je známé i z dřívější doby díky provozu kinematografu Viktora Ponrepa.

16. 7. 1641 (380 let)
„V Bratislavi zadržen a popraven byl náboženský blouznivec Mikuláš Drabík či Drabitius. Byl luteránským kazatelem v Drahotoči. Míval častá vidění a prorokoval záhubu papežství i domu habsburského.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 645)

19. 7. 1536 (485 let)
„V pátek před sv. Máří Magdalenou, město Králové Hradec nad Labem, téměř všecko, krom předměstí, vyhořelo, 25 toliko domů zůstalo, kostel, rathouz a fara s tím, což po nich.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 652)

21. 7. 1971 (50 let)
Nařízením vlády ČSR č. 66/1971 bylo historické jádro Prahy prohlášeno městskou památkovou rezervací, území zahrnuje Staré Město, Josefov, Malou Stranu, Hradčany s Pražským hradem, Nové Město s Vyšehradem, části Holešovic, Podolí a Smíchova, svou rozlohou je jednou z největších na světě.

23. 7. 1721 (300 let)
V Brentanově domě na dnešním náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu byla chebskými stavy přijata pragmatická sankce. Šlo o poslední politický akt, který Chebsko učinilo samostatně a odděleně pro své zvláštní státoprávní postavení v rámci České koruny.

25. 7. 1891 (130 let)
Ve tři hodiny odpoledne byl zahájen pravidelný provoz lanové dráhy na Petřín, kde byla 28. 7. 1891 pro první návštěvníky otevřena rozhledna. Stavba lanovky začala v únoru téhož roku. Obě stavby vznikly u příležitosti Jubilejní zemské výstavy, včetně pozemní lanovky na Letnou.

27. 7. 1411 (610 let)
„V neděli po sv. Jakubu, havéři vypálili městečko Malín, nedaleko od Hory Kutny o posvícení a lidu obojího pohlaví do 400 pomordovali. Příčina byla, že nějaký malínský zastih dva havéře na svém hrachu, sehnal je a upral.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 670)

30. 7. 1796 (225 let)
„Okolo České Lípy strašlivá mračna vyvstala, potom hrozné kroupy jako vejce veliké, padaly, půžitkové i stromové na mizinu stlučeni byli… a na panství náchodském všecko obilí na polích, trávu na loukách zkazila, že ani znáti nebylo, kde luka neb pole bylo.“ (Kalendář historický národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 679)

31. 7. 1946 (75 let)
Národní soud v Praze po tříměsíčním, často dramatickém jednání vynesl rozsudek nad protektorátní vládou: A. Hrubý byl odsouzen na doživotí, J. Krejčí na 25 let, J. Kamenický na 5 let, R. Bienert (předseda vlády) na 3 roky a J. Kalfus byl sice shledán vinným, ale byl osvobozen.

1376 (645 let) Václav IV.
6. 7. 1376
korunován římským králem

1506 (515 let) Ludvík Jagellonský
* 1. 7. 1506
† 29. 8. 1526
český a uherský král

1781 (240 let) Bible
10. 7. 1781
povoleno číst Svaté Písmo

1841 (180 let) Emanuel Bozděch
* 21. 7. 1841
† 10. 2. 1889
český dramatik, překladatel a novinář

1891 (130 let) Ústřední knihovna
1. 7. 1891
založena v Praze, dnes Městská knihovna

1911 (110 let) Marie Glázrová
* 11. 7. 1911
† 19. 2. 2000
česká herečka

1921 (100 let) Zorka Janů
* 9. 7. 1921
† 27. 3. 1946
česká divadelní a filmová herečka

1931 (90 let) Hugo Demartini
* 11. 7. 1931
† 15. 9. 2010
český sochař

1931 (90 let) Jan Kristofori
* 17. 7. 1931
† 23. 3. 2004
český malíř, galerista a grafik

1936 (85 let) Jan Němec
* 12. 7. 1936
† 18. 3. 2016
český filmový režisér a producent

1941 (80 let) Jiří Grossmann
* 20. 7. 1941
† 5. 12. 1971
český komik, muzikant, zpěvák, textař, divadelní autor

1971 (50 let) František Venclovský
30. 7. 1971
přeplaval Lamanšský průliv


Komediant i charakter

(90 let) Český divadelní a filmový herec Jan Teplý starší se narodil 30. července 1931 v Praze. Vyučil se sice...

Valach Ludvík Vaculík

(95 let) „Za třpytného nedělního dopoledne, kdy z nebe zářilo slunko a ze země sálal mráz, kráčel po zasněženém...

Šprechty včera, dnes a zítra

(100 let) Český komik německé národnosti Felix Holzmann se narodil 8. července 1921 v Teplicích, ale vlnou část života prožil...

Méně než kilometr

(130 let) Před příchodem elektřiny byly tramvaje v Praze poháněny koňmi. František Křižík však věřil novému zdroji pohonu...

První veřejná knihovna

(130 let) Psal se 1. červenec roku 1891 a tehdejší vedení Prahy rozhodlo o zřízení vůbec první veřejné knihovny na...

Proč už ne sáh, kvintlík, žejdlík…?

(150 let) Že na vás mluvíme cizí řečí? Ne, jen ještě před půldruhým stoletím byste tyto měrné jednotky běžně...

Prusové v Praze

(155 let) Byla to neradostná doba, ten rok 1866. Čechy a Morava se staly kulisami pro řešení sporů mezi Pruskem a Rakouskem o vliv...

Už sem neprší

(635 let) Uplynulo 42 let od položení základního kamene nové pražské katedrály, než byl zaklenut její chór....

Karlova kolej

(655 let) Roku 1366 založil císař Karel IV. univerzitní kolej Karlovy univerzity, která se stala jejím nejvýznamnějším...

Pierot z Kolína

(225 let) Chceme-li nahlédnout do života a uměleckého světa proslulého mima Jeana Gasparda Deburaua, nejlépe bude zaposlouchat se do...

Cíl poutí z celého světa

(410 let) Základem kostela Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského v Praze je luteránský kostel...

Klementinská jezuitská kolej

(465 let) V evropském vzdělávacím systému hráli jezuité po dlouhou dobu dominantní roli. Zakládali latinské...

Dalibor – lump, či dobroděj?

(525 let) Příběh Dalibora z Kozojed je ukázkou rozdílu mezi legendou a pravdou. Dalibor, dnes známý jako ochránce chudých a...

Byl to boj

(675 let) Ne vždy bylo pro jedenáctého českého krále Karla IV. jednoduché získat svou panovnickou hodnost. Dokladem toho je jeho volba...

Král Vratislav

(930 let) Úspěšný kníže a první český král Vratislav II. vládl třicet let. Ke konci jeho éry však vznikal...

První dáma českého jazzu

(95) Nenapodobitelný hlas, nevšední život. V bytě Vlasty Průchové jamoval i slavný Louis Armstrong se svou kapelou. Narodila se...
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.