Národní archiv českého státu

30.07.2021 | 00:35
Národní archiv na Chodovci, Praha 11

Počátky této zásadní instituce českých zemí lze datovat již do 12. století. Za jeden ze základních zdrojů můžeme považovat listinný archiv panovnického rodu Přemyslovců, další vývoj je spojen s českou královskou kanceláří, jejíž archiv je doložen k roku 1567.

Archiv České koruny s nejstarší dochovanou listinou z roku 1158 byl v polovině 18. století rozdělen na vídeňskou a pražskou část. K jejich spojení pak došlo později v Archivu země České. Fond Archiv České koruny, který obsahuje téměř 3000 listin z let 1158–1935, byl v roce 1988 prohlášen za národní kulturní památku. Až do roku 1918 nebyla organizaci archivnictví věnována náležitá pozornost. Po vzniku samostatného Československa byl vytvořen návrh na vytvoření národního archivu, který se však kvůli sporům tehdejších ministerstev vnitra a školství nepodařilo prosadit. Byla vytvořena pouze řada rezortních archivů. Po skončení druhé světové války trvalo ještě téměř deset let, než byl v roce 1954 vytvořen Státní ústřední archiv. Ten navazoval v podstatě na činnost svých předchůdců, zejména Ústředního archivu ministerstva vnitra. Archivní dokumenty, vztahující se k počátkům existence Státního ústředního archivu, obsahují řadu zajímavých informací a poznatků, z nichž některé působí až kuriózním dojmem. Příkladem může být případ rozšiřování pornografických obrázků, projednávaný v říjnu 1955, nebo nález tiskovin protistátního obsahu, objevených 2. ledna 1956 při pořádání fondu Lesní ředitelství kanonie premonstrátů v Milevsku. Národní archiv je od 1. ledna 2005 správním úřadem a ústředním archivem státu přímo řízeným ministerstvem vnitra. Sídlí v architektonicky výrazné budově v Praze na Chodovci. Zde se nachází většina zařízení pro veřejnost – knihovna, badatelna, studovna a výstavní prostory.

„Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.“
perský učenec a filozof Avicenna

-red-, foto © Wikimedia Commonsa


Hrad Karlštejn, při pohledu z jihozápadu, nejstarší známý obraz dnes v Praze, Národní archiv Obrázek č.2Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.