Kam s Vojtěchem Kašparem za památkami donedávna ukrytými v zemi

30.07.2021 | 00:36
Kostel svaté Máří Magdaleny, Přední Kopanina

Naše putování po památkách, které byly odkryty archeologickými výzkumy a jsou dnes nějakým způsobem prezentovány odborné i laické veřejnosti, zahájíme výpravou na severozápadní okraj Prahy do sousedství ruzyňského letiště. Chcete-li totiž navštívit nejmenší vlastivědné muzeum v Čechách, stačí nasednout u stanice metra Bořislavka na autobus číslo 161 a po necelé čtvrthodince jízdy vystoupit na konečné v dodnes ještě malebné příměstské obci Přední Kopanina na hranicích velké Prahy.

Projdete Hokešovým náměstím, které je původně nádvořím rozsáhlého novověkého jezuitského hospodářského dvora, který dodnes rozpoznáte v okolní zástavbě. Průjezdem se dostanete k cíli našeho putování, kterým je drobná malebná kaplička sv. Ludmily a Marty po levé straně, za níž se tyčí monumentální románská rotunda sv. Máří Magdaleny.
Muzeum je umístěno v rekonstruovaném objektu barokní kaple sv. Ludmily a Marty, přičemž ohleduplná rekonstrukce navrátila této kulturní památce zpět její barokní vzhled včetně detailů (okna, dveře, omítky, malby) a v podobě umístění přehledných dějin této historické obce do jejího interiéru i novou náplň a smysl. Původně šestiboká kaple vznikla zřejmě mezi lety 1712 až 1714, přičemž dle písemných zpráv nelze vyloučit, že tu dříve stával venkovní oltář, před nímž se sloužily mše či konala kázání. Rekonstrukci objektu předcházel nevelký archeologický a komplexní stavebněhistorický průzkum, jehož výsledky si můžeme prohlédnout přímo v interiéru (původní cihlová podlaha, základ oltářní mensy). Expozice je tvořena čtyřmi oboustrannými velkoplošnými bannery zavěšenými ve vzduchu, aby zcela minimálně tříštily a rušily nevelký interiér kaple a nezakrývaly tři okna a čtyři obnovené niky s rekonstruovanou původní výmalbou. Na bannerech je stručně podána historie obce ve čtyřech základních časových úsecích (pravěk; raný a vrcholný středověk; období před a po třicetileté válce; od 19. století k dnešním dnům), přičemž první strana oboustranných bannerů obsahuje větší množství obrazových informací a druhá strana naopak detailnější faktografické texty. Vedle velkoplošných tisků je výstava doplněna jednou plochou prosklenou vitrínou, kde si mohou návštěvníci prohlédnout skutečné archeologické nálezy či jejich kopie, počínaje keramikou nejstarších zemědělců (přelom 6. a 5. tisíciletí př. Kr.) až po renesanční kachle z 16. století.
A když jste již absolvovali prohlídku muzea, navštivte i nedalekou a přepůvabnou románskou rotundu, postavenou ze zlaté kopaninské opuky v průběhu 1. poloviny 12. století, a vydejte se k nedalekému opukovému lomu, který je přírodní památkou. Nachází se na západním okraji obce a poskytoval stavební materiál pro výstavbu románské Prahy. Když budete mít štěstí, naleznete ve zdejších křídových mořských usazeninách i zkameněliny druhohorních mlžů, hlavonožců či hvězdic.

V kapličce sídlí kapesní muzejíčko, které po svém otevření v roce 2012 získalo výše zmíněný certifikát agentury Dobrý den Pelhřimov a bylo zapsáno do České databanky rekordů.

Stálá expozice je přístupna
2x týdně:
středa: 16–18 hod.
neděle: 10–12 hod. V případě zájmu je možno objednat návštěvu i mimo tyto hodiny u paní Světlany Takačové (mobil: 606 515 405 | e-mail: takacovasvetlana@seznam.cz).

Mgr. Vojtěch Kašpar, Archaia, foto © Mgr. Vojtěch Kašpar, Archaia; Wikimedia Commons


Sonda v interiéru kaple odhalila původní cihlovou podlahu i kamenný základ oltářní mensy Sondy v interiéru kaple odkryly zaniklé 
půlkruhové niky ve stěnách Celkový pohled na kapli sv. Ludmily a Marty (vlevo) od východu. 
V pozadí románská rotunda sv. Máří Magdaleny z 1. poloviny 12. století Nad rekonstruovanou oltářní mensou se nachází prosklená vitrína 
se skutečnými archeologickými nálezy S historií obce vás seznámí zavěšené bannery, které umožňují představu o „velikosti“ interiéru kaple Návštěvníci muzea obdivují archeologické nálezy pocházející z výzkumů 
na katastru Přední Kopaniny Opukový lomMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.