Duch, který pracuje

30.07.2021 | 00:40
Josef Polášek, obecní domy se sociálními byty v Brně­‑Husovicích, 1930–1931

Architektura a česká politika 1918–1945
Tato výstava představuje, jak vstupovala politika do architektury v době od první republiky až do konce protektorátu. Mapuje rozkvět stavitelství v tomto období, ale také nerealizované projekty. Pořadateli výstavy jsou Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Výstava se koná v domě U Černé Matky Boží v Praze

Expozice Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 vychází z analýzy politických konceptů, které hýbaly společností v období první Československé republiky a druhé světové války, a sleduje, jak se tyto koncepty promítaly do dobové architektonické produkce financované z veřejných zdrojů. Na ukázkách návrhů a realizací nových reprezentativních budov správních institucí, zahraničních zastupitelstev, vzdělávacích, zdravotních a dalších staveb přibližuje hledání architektonického jazyka, jenž by vyjadřoval hodnoty demokratického státu a vypovídal o jeho hospodářských a kulturních úspěších.
Výstava poukazuje na prvorepublikové pragocentrické pojetí organizace státní správy. Současně připomíná úsilí, jaké předválečné Československo vynakládalo na budování nových zemských sídel na Slovensku a v Podkarpatské Rusi i na vyrovnání životní úrovně v západní a východní části republiky. Ve službách státních i obecních úřadů spolupracovali architekti a urbanisté po celé zemi na modernizačních projektech zaměřených na ozdravění měst nebo zakládání nové dopravní infrastruktury. Modernizační ambice místních samospráv jsou v expozici ukázány na příkladu moravské metropole Brna.
Výstava představuje i výběr budov, jimiž stát a obce podporovaly dosažení sociálního smíru, zejména obytné stavby. Období Protektorátu, kdy se čeští architekti ocitli v defenzivním postavení a po většinu času platil zákaz staveb, se do výstavy promítá prostřednictvím začlenění nerealizovaných návrhů na přestavbu Prahy v duchu nacistických záměrů. Při volbě exponátů autoři expozice primárně nekladli důraz na otázky slohu a estetickou hodnotu staveb. Zařazují i méně známé návrhy a realizace, které zcela neodpovídají uměleckohistorickým nárokům na progresivní architektonické vyjádření, přesto tvořily nedílnou součást modernizačního projektu prvorepublikové demokratické společnosti či protektorátní okupační správy.

Výstava představuje jeden z výstupů výzkumného projektu Architektura a česká politika v 19.–21. století Katedry teorie a dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

-red-, foto © Uměleckoprůmyslové museum v Praze


Ladislav Machoň, úprava rezidenční budovy československého vyslanectví ve Varšavě. Schodišťová hala, 1924–1925 Josef Štěpánek, soutěžní návrh na zastavění Letenské pláně v Praze 
vládní čtvrtí a budovou parlamentu, 1928Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.