Studio Ypsilon - říjen 2021

27.09.2021 | 19:28
Studio Ypsilon Utíkejte, slečno Nituš!, foto: J. Černoch

Studio Ypsilon

zřizovatel hlavní město Praha
Spálená 16, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 054 333 nebo 702 290 811 (denní pokladna a obchodní oddělení)
tel: +420 224 053 203 nebo 702 290 811 (večerní pokladna)
e-mail: obchodni@ypsilonka.cz
www.ypsilonka.cz

  • prodej vstupenek na pokladně po–pá 9.00–19.30, ve dnech kdy se konají představení je pokladna otevřena 18.15–19.30
  • vstupenky lze objednat na obchodni@ypsilonka.cz

VELKÁ SCÉNA

05. 10. | 19.30 | Jezinky a bezinky – J. Kesselring – tentokrát i dobrota zabíjí! Parodie neuvěřitelná, v níž lze chápat vše obráceně a naruby. Čili konkrétně: usmrcení jedem coby ctnostná a záslužná pomoc dobrotivých žen některým mužům. Ony dvě milé vražedkyně představují Z. Kronerová a J. Synková. Avšak situaci v domě plném mrtvol náhle zkomplikuje příchod opravdového zločince. Dále úč. P. Nový, R. Mrázik, P. Hasman, J. Vacková, P. Labudová nebo L. Přichystalová, K. Mende, P. Hojer, O. Navrátil, J. Večeřa, J. Bradáč, M. Mededa, D. Renč a M. Chloupek, rež. J. Schmid | 2 h 15 min

06. 10. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce – kolektivní improvizace herců Studia Ypsilon. Úspěšné písničky, řeči, atrakce a nápady. Hrají, zpívají a improvizují: M. Dejdar, J. Lábus, P. Nový, J. Jiráň, M. Janouš a P. Hojer, režijní vedení M. Dejdar | 1 h 45 min

11. 10. | 19.30 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu – J. Schmid – trochu zběsilá komedie o absurdnostech dnešního života. Jeden velký trapas, v němž se sejdou lidé, které doba shodou okolností postavila proti sobě, takže jsme svědky různě obrácené logiky. Je to příběh dvou rodin, který se proplete, a které chtějí situaci řešit groteskně nesmyslným nápadem. Jenomže ono je vždycky všechno trochu jinak a blbost se stěhuje. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, O. Navrátil, R. Rychlá, M. Bohadlo, J. Vacková, P. Labudová nebo M. Málková, M. Janouš, L. Malkina a D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min

12. 10. | 19.30 | Národní tragédie aneb Překrásný nadhasič pražský – I. Peřinová – příběh je inspirován skutečnou událostí, požárem Národního divadla. Tragédie! Co čert nechce, vznikla z toho znamenitá komedie, ve které se zřetelně zrcadlí i česká povaha. Zároveň hodně muziky! Hrají: Jiřina Vacková, Václav Helšus, Kryštof Mende, Miroslav Novotný, Martin Janouš, Lenka Loubalová, Renata Rychlá, Martin Bohadlo, Lumíra Přichystalová, Veronika Soumarová, Jan Bradáč, Jan Večeřa, Dominik Renč, rež. P. Oravec

13. 10. | 19.30 | Vratká prkna – A. Goldflam – groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Tak trochu smutná komedie z divadelního prostředí. Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas nečekaně vratká. Takže i vy se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš účet. Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vršek, D. Šváb, L. Loubalová, R. Mrázik, B. Skočdopolová a M. Bohadlo nebo M. Chloupek, rež. A. Goldflam | 2 h 15 min

14. 10. | 19.30 | Spálená 16 – J. Schmid – místo, na němž stojíme, má své dějiny. Dům, v němž hrajeme, má své fluidum, už si něco zažil jako i celá ulice a my nevíme, na co z toho třeba navazujeme. Hrají: P. Vršek, J. Jiráň, R. Janál, J. Synková, R. Mrázik, P. Nový, M. Bohadlo, B. Skočdopolová, J. Vacková, R. Rychlá, M. Janouš, L. Loubalová, J. Večeřa, J. Bradáč, D. Renč, J. Noha, T. Víšek, P. Hasman, K. Mende, L. Přichystalová, V. Soumarová, A. Goldflam, J. Vrbová, F. Uhlíř, P. Koura, rež. J. Schmid | host J. Vrbová

15. 10. | 19.30 | Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi – J. Schmid etc. – chcete zažít Silvestr s Osvobozeným divadlem? Hudebně taneční revuální večer, kterým seriálovým způsobem probíhá příběh Dona Juana, vždy s nejrůznější hudbou Jaroslava Ježka. A i na předsevzetí možná dojde! Úč. P. Vršek, J. Onder, M. Bohadlo, K. Kikinčuková nebo B. Skočdopolová, J. Kretschmerová, J. Vacková, L. Loubalová, J. Večeřa, J. Bradáč, D. Renč, J. Noha, T. Víšek, P. Hasman, K. Mende, L. Přichystalová a O. Zicha, rež. J. Schmid | 2 h 20 min

18. 10. | 19.30 | Sežeňte Mozarta! – W. A. Mozart, J. Schmid – hudební kratochvíle kolem flétny, která je kouzelná. V Ypsilonu opravdová senzace. Hudební divadlo s výsostným objevem, jež souvisí se vznikem opery Kouzelná flétna. Z hlediska tématu je to inscenace aktuální, do dnešní doby jak dělaná. Úč. R. Janál, P. Vršek, M. Šrůmová nebo J. Šrejma Kačírková, J. Korn, J. Synková, P. Labudová nebo V. Soumarová, O. Navrátil, J. Jiráň, P. Nový, L. Loubalová, K. Kikinčuková, M. Janouš, R. Rychlá, K. Mende, M. Kořínek a D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min

20. 10. | 19.00 | Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu | zadané představení

21. 10. | 19.30 | Swing se vrací neboli O štěstí – J. Schmid a kol. – swing je muzika, v níž se žije štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem. Hrají, zpívají a tančí: M. Bohadlo, K. Mende, M. Janouš, M. Kořínek, J. Jiráň, K. Kikinčuková, P. Labudová, M. Plánková, J. Vacková, D. Renč, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Štědroň, J. Bradáč, J. Večeřa, J. Noha, F. Uhlíř, rež. J. Schmid | 2 h 30 min | host: J. Vrbová  

22. 10. | 19.30 | Utíkejte, slečno Nituš! – Ľ. Feldek – komorní adaptace slavné Hervého operetky Mamzelle Nitouche, v níž je původní nápad s převleky, nejrůznějšími změnami a dvojím životem postav dotažen téměř do absurdních rozměrů. Večer se nese v duchu hravosti, hudebnosti a duchaplnosti, ale ze všeho nejvíc je večerem nespoutané a dobré zábavy, tak typické pro jedinečnou poetiku Ypsilonky. Úč. L. Přichystalová, P. Vršek, J. Kretschmerová, K. Mende, R. Rychlá, B. Skočdopolová, J. Bradáč, M. Bohadlo, J. Večeřa a D. Renč, rež. P. Oravec | 2 h

24. 10. | 19.30 | Národní tragédie aneb Překrásný nadhasič pražský

26. 10. | 19.30 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je stará Háta? – A. Dvořák, J. Kvapil, J. Schmid – ypsilonkovská travestie slavné opery – co se stane, když do prostředí s Vodníkem, Ježibabou, Princem i Rusalkou vstoupí Švanda dudák, zvlášť když Princ už je trochu ve věku? Dvořákova opera se stala inspirací k inscenaci na téma problematického světa mytických postav a komplikovaného světa lidí. Navíc je plná odboček i asociací jinam. Úč. M. Dejdar, J. Synková, J. Lábus, M. Plánková nebo B. Skočdopolová, L. Loubalová, P. Vacek, J. Jiráň, O. Ruml, P. Vršek, R. Rychlá, J. Bradáč ad., rež. J. Schmid | 2 h 10 min

27. 10. | 19.30 | Pánská šatna aneb Improvizace v Ypsilonce

28. 10. | 19.30 | Spálená 16

29. 10. | 19.30 | Varieté Freda A. aneb Chytání větru – J. Schmid – přišli jsme na to, že slavný americký tanečník Fred Astaire má kořeny v Praze. Naší hlavní inspirací jsou vzpomínky Astairovy taneční partnerky Ginger Rogers. Tanečně hudební divadlo plné skvělých, známých melodií. Úč. P. Vršek, K. Kikinčuková, J. Onder, J. Synková, O. Navrátil, B. Skočdopolová, P. Nový, R. Rychlá, M. Bohadlo, K. Mende, J. Bradáč, J. Vacková, M. Janouš, J. Večeřa, J. Noha, D. Renč, rež. J. Schmid | 2 h 30 min

MALÁ SCÉNA
01. 10. | 19.30 | Drama v kostce, Pokus 2 – Mystérium skutečnosti – J. Havelka a kol. – divadlo je vždy něco mezi barem a estetickým tvarem. Jenomže hranice divadla a baru přestaly být zřetelné. Všecko, co je na jevišti, hraje. Realita jeviště. Divadlo hlediště. Mystérium skutečnosti. Úč. P. Vršek, J. Vacková, D. Šváb, A. Polák a M. Bohadlo, rež. J. Havelka | 1 h 30 min

07. 10. | 19.30 | Proměna aneb Řehoř už toho má dost – F. Kafka, A. Goldflam – Řehoř Samsa pracoval, živil rodiče a sestru a jednoho dne už ho to přestalo bavit. Franz Kafka ho proměnil v brouka, nepotřebný hmyz, ale my jsme to zpracovali trochu jinak, po svém, ovšem v úctě a s láskou! Ovšem pozor! O brouka překvapivě nepřijdete! Úč. P. Vršek, J. Kretschmerová, O. Navrátil, P. Labudová nebo A. Kotlíková, D. Šváb, B. Skočdopolová, K. Mende, M. Bohadlo a J. Vacková, rež. A. Goldflam | 1 h 20 min

08. 10. | 19.30 | Hlava Medúzy – B. Vian – aby našel inspiraci k sepsání nového erotického románu, nutí spisovatel svou ženu k nevěře. Znamenitá groteskní komedie, neuvěřitelný příběh milostných trojúhelníků, čtyřúhelníků a jiných víceúhelníků za doprovodu bebopové a swingové hudby. Úč. J. Lábus, J. Kretschmerová, P. Vacek, M. Janouš a M. Kořínek, rež. M. Lasica | 2 h

17. 10. | 15.00 | Vosička aneb jak byla vosa Marcela ráda, že je – M. Čunderle, J. Večeřa – malá inscenace pro děti i dospělé, kteří nezapomněli, jaké to je, dívat se na svět dětskýma očima. Úč. L. Přichystalová, K. Mende, J. Bradáč, V. Soumarová, M. Novotný, rež. J. Večeřa | 50 min

19. 10. | 10.00 | Škola Ypsilon – zábavně naučné představení pro děti – škola hrou! Původně internetový pořad pro děti (ale nejen pro ně) vysílaný v době koronaviru živě z Ypsilonky se vrací, aby se mohl proměnit z živého vysílání na živé setkání přímo v divadle. Koláž toho nejlepšího, s čím se Lumíra, Honza a Brady při putování světem vyjmenovaných slov setkali. O písničky, pohádky, scénky a improvizaci nebude nouze. Úč.J. Večeřa, L. Přichystalová, J. Bradáč, rež. J. Večeřa | titul je určený především pro školní kolektivy a mládež

22. 10. | 10.00 | Hudbajky – J. Bradáč, K. Mende – již dlouho převládá názor, že nástroje mají duši. Většina hráčů vám potvrdí, že dokonce umí trápit lidi. Je znepokojující, že mají něco za lubem! Pojďme se tomu společně dostat na kobylku. Úč. J. Bradáč a K. Mende | 45 min | titul je určený především pro školní kolektivy a mládež

25. 10. | 19.30 | VOSTO5: Slzy ošlehaných mužů | host

31. 10. | 19.30 | Hlava Medúzy

ZÁJEZDOVOVÁ PŘEDSTAVENÍ
04. 10. | 19.00 | Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je stará Háta?
| Bílina


Obrázek č.0Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.