Pozvánka do Tábora

24.12.2021 | 07:24
Štěpán Pavlík, starosta města Tábor

Milí výletníci,
přijměte pozvání do malebného města s působivým historickým příběhem.

Jaký je Tábor? Skalní ostroh vtěsnán mezi vodní plochu nádrže Jordán a řeku Lužnici nabízí historii i současnost, přírodu i památky, kulturu i sport, klid i aktivní život. To vše je zde ve vzájemném a unikátním spojení. Město Tábor je druhým největším městem Jihočeského kraje. Jeho zrod je spjat se jménem Jana Husa, reformátora katolické církve. Husovi stoupenci, vedeni hejtmanem Janem Žižkou, založili Tábor roku 1420 jako mocenské centrum husitství. Myšlenka samostatné táborské republiky s sebou nesla celou řadu bouřlivých událostí a vliv jejich aktérů poznamenal evropský dějinný prostor.
Urbanismus města – nového i starého – není nedotknutelný. Bydlí se zde i podniká, ve stínu historických dominant má své místo kultura i sport, hrají si tu děti. Právě ona symbióza časových epoch vepsaná do architektonické tváře města je v Táboře skvělá a provokující.
Kulturní aktivity také často vycházejí z odkazu historie, jako například mohutný středověký festival Táborská setkání. „Potkáte“ zde ale i jazzový, divadelní či literární festival, klubové akce, gastronomické slavnosti nebo vrcholné události sportovní. Tomu, kdo není zaměřen úzce na památky a historii, otevírá Tábor své krásné okolí pro možnosti aktivního trávení volného času a relaxaci. Okouzlující lehce zvlněná krajina zve k pěší turistice, vyjížďkám na kole i vodáckým dobrodružstvím.
Jednoduše shrnuto – silný historický odkaz je v současném Táboře promíchán s živou kulturou, nabízí kulinářské zážitky, zajímavé vyžití pro rodiny s dětmi, aktivní dovolenou, a to vše v kulisách poetické architektury a doširoka rozprostřených přírodních krás okolí.

Vítejte tedy v bráně do jižních Čech!
Štěpán Pavlík,
starosta města Tábor

Nejen na oslavy nejstarší údolní nádrže střední Evropy Jordán
Tábor je druhé největší jihočeské město se slavnou historií a množstvím architektonických památek. Je neodmyslitelně spojeno s husity, kteří ho založili roku 1420. Během staletí město rostlo a prošlo mnoha proměnami, ale svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. Stačí se projít v křivolakých uličkách historického jádra.

Top kulturní nabídka roku 2022

  • 23. 4. | festival Loutkohrátky
  • 30. 4. | Magická noc a rej čarodějnic
  • 16. 6. | festival Jazzový Tábor
  • 5.–7. 8. | festival Komedianti v ulicích
  • 16.–18. 9. | festival Táborská setkání

Jordán žije Táborem
Tábor, město nad Jordánem, který je nejstarší údolní nádrží ve střední Evropě. Letos si připomeneme 530. výročí jeho založení v roce 1492 jako zásobárny pitné vody pro město. Nádrž o ploše asi 50 ha a maximální hloubce 14 m měla původně pro Táborské sloužit také k chovu ryb, ale nadměrné rozměry nádrže neposkytovaly k tomuto účelu dobré podmínky. Přesto je Jordán známý rybářský revír s kapitálními úlovky. Pod hrází se nacházejí rybí sádky a velká štičí líheň. V letech 1830–2011 nebyl Jordán vypuštěn a nadále zůstával užitečný především jako vodní zdroj. Od konce roku 2011 do roku 2014 procházel velkou obnovou, při které byla vybudována spodní výpusť a také proveden archeologický průzkum, při kterém bylo odhaleno mimo jiné sídliště ze starší doby bronzové a středověká cihelna. Jordán je dnes hojně využíván k rekreaci. Volný čas můžete strávit na Sokolské plovárně na Jordánské pláži či si dopřát oddych na protějším klidném břehu. K Jordánu patří také další přírodní zajímavost, 18 m vysoký Jordánský vodopád, kterým při vysokém stavu přepadá voda z nádrže do Tismenického potoka.

Oslavy na Jordáně

  • 2.–3. 7. | Múzy u Jordánu, Plovárna Jordán
  • červenec | Středověkou lodí po Jordáně, unikátní replika středověkého rybářského říčního člunu
  • červenec | Husovy ohně na Jordáně, znovuobnovená tradice připomínek výročí mistra Jana Husa od 19. století
  • 17. 9. | Velkolepý ozvučený ohňostroj z Jordánské pláže – Sokolské plovárny a pontonů na hladině

Infocentrum Město Tábor
Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor
tel.: +420 381 486 230–4
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
https://www.facebook.com/mutaborcz/
www.taborskasetkani.eu; www.visittabor.eu


Vodní nádrž Jordán Tábor a Jordán… Světelná show na Jordáně Tábor Tábor Táborpočet zhlédnutí: 1284

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku leden-únor 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.