Praha slaví výročí 30 let na Seznamu světového dědictví

27.05.2022 | 05:25
Praha

Historické centrum Prahy je již 30 let zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy letos k tomuto výročí uspořádá konferenci, a naváže tak na další události chystané v Českém Krumlově a Telči, které Prahu na prestižní Seznam v roce 1992 doprovodily.

Český Krumlov svoji konferenci uspořádá začátkem listopadu a nosným tématem bude konfrontace zkušeností s italským San Gimignanem, partnerským městem rovněž zapsaným na Seznam světového dědictví. Telč se chystá své oslavy rozprostřít do celé turistické sezóny a provázat je s celou řadou pravidelných i jednorázově pořádaných akcí a událostí. Oproti tomu Praha plánuje výročí připomenout setkáním, které se uskuteční 24. listopadu v budově Centra architektury a městského plánování (CAMP) při Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Ten bude participovat i na celkové organizaci konference, především na zajištění obsahové náplně programu, jenž bude orientován primárně na české odborníky a publikum.

Stověžatá, královská a zlatá. Taková je Praha, respektive její historické jádro, které patří mezi nejkrásnější památkové zóny v celé Evropě. Na stovkách umělecky jedinečných a historicky cenných staveb je patrný celý 1100 let trvající vývoj centra české metropole včetně vlivů všech architektonických slohů.

V plánovaných tematických blocích se budou řešit především aktuální problémy, které na péči o kulturní dědictví dopadají v důsledku celosvětové situace – zejména úbytek finančních prostředků spojených s důsledky pandemie, ale také s celkovou geopolitickou situací. Hovořit se též bude o možnostech dynamického rozvoje měst při zachování jejich památkové hodnoty. V neposlední řadě bude diskutována obecná problematika nadnárodních programů ochrany památek v ČR, tedy systémy a dohody, kterými UNESCO chrání přírodní lokality a kulturní dědictví nehmotné či písemné povahy.
Pražská památková rezervace patří rozlohou k největším chráněným územím na světě. Z toho pramení celá řada výzev spojených s památkovou ochranou, které musí místní samospráva ve spolupráci s orgány státní správy řešit. Právě možnost vést otevřený dialog o ochraně kulturního dědictví v dynamicky se rozvíjejícím městě je hlavním důvodem, pro který Praha volí tento formát oslavy.

Jsem rád, že třicetileté výročí zápisu slavíme v situaci, kdy jsou vztahy mezi Prahou a UNESCO v dobré kondici. Minulý rok jsme uspořádali úspěšný mezinárodní seminář, letos jsme jednali s ředitelem Centra světového dědictví UNESCO v Paříži, zapojujeme se do mezinárodního dialogu o tom, jak mají města odpovídat na soudobé výzvy a přitom ochránit hodnoty minulosti.“ Adam Scheinherr, náměstek pro dopravu a památkovou péči

www.praha.eu


Pohled na Staré Město z Petřína Náměstí Jiřího z Poděbrad Václavské náměstí Baba Pankrác Zilvarovy vinice na území bývalé Popelářky v Troji Obrázek č.7počet zhlédnutí: 659

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku červen 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Nyní na Google Play
Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.