Město Heřmanův Městec - tipy na výlety

03.06.2022 | 21:33
her_mestec_synagoga

Přírodní zajímavosti:

Arboretum se nachází v zámeckém parku, který byl vybudován v období panství Ferdinanda Bonaventury Kinského v druhé polovině 19. století. Právě z tohoto období pochází většina vzrostlých stromů.

Naučná stezka Město u dvou moří Vás seznámí s geologickou minulostí Železných hor. Je málo míst v Čechách, kde geologická historie byla tak pestrá, jako zde. Šest zastavení se nachází na trase cca 7 km dlouhé vedoucí z Radlína přes Heřmanův Městec až k Autokempinku Konopáč.

Vlastivědná stezka Rybniční soustava Heřmanoměstecka se rozprostírá v délce 2,2 km. Na osmi zastaveních mapuje vývoj rybníkářství v krajině. Výchozí místo je Autokempink Konopáč u Heřmanova Městce.

Naučná stezka Od devíti dubů, která je dlouhá asi 2 000 m, Vás provede smíšeným dubovobukovým lesem. V okolí stezky žije celá řada živočichů. Na trase je umístěno celkem pět panelů srůznými úkoly.

Areál Rozhledny Barborka

Rozhledna Barborka byl vybudována v roce 2004 a v tomto roce také zahájila svůj provoz. Nachází se na cyklotrase č. 4128 v Horních Raškovicích, místní části obce Svinčany. Přístup možný pěšky, na kole, autem, autobusem. Pro návštěvníky vyhrazeno malé parkoviště. Za dobré viditelnosti lze spatřit Železné hory, Orlické hory, Krkonoše i Polabí.

Více informací na webu: https://www.svincany.cz/rozhledna-barborka

Synagoga

Budova synagogy byla z původní barokní podoby do nynější novorománské přestavěna v roce 1870. Projektantem i stavitelem byl známý východočeský architekt a restaurátor František Schmoranz. Svému původnímu účelu sloužila synagoga do německé nacistické okupace.

Po několika desetiletích chátrání se po roce 1989 město ujalo iniciativy při záchraně a rekonstrukci židovských památek. Zároveň zde začala aktivně působit Společnost ochránců židovské kultury. V roce 1991 byla synagoga, budova bývalé židovské školy, přilehlý dvojdomek a židovský hřbitov zapsány do seznamu státních kulturních památek.

V letech 1997-2001 prošla synagoga celkovou rekonstrukcí a 25. 11. 2001 byla slavnostně otevřena. Od té doby se v ní konají různé koncerty a slavnostní příležitosti vč. svatebních obřadů. Krásný interiér synagogy si můžete prohlédnout v otevírací doběnebo i mimo ni po domluvě (alespoň 1 den předem) v Turistickém informačním centru.

Více informací na webu:  https://www.spokul.cz/zidovske-pamatky/synagoga/

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Heřmanově Městci patří mezi nejstarší a nejzachovalejší v České republice. Ačkoliv se nedochovaly žádné písemné zmínky o založení hřbitova, velmi pravděpodobně zde byl již počátkem 15. století, od kdy je prokazatelné židovské osídlení v našem městě.

V roce 1667 dochází k prvnímu známému rozšíření hřbitova a pak následují ještě další čtyři, poslední a největší v roce 1838. Nejstarší náhrobní kameny jsou již zcela zvětralé a nečitelné. Zachoval se pouze jediný čitelný z roku 1647. Současná rozloha hřbitova nacházejícího se v severovýchodní části města v Havlíčkově ulici je téměř 4 000 m2. V 21 řadách je 1 077 náhrobních kamenů, včetně tumby z roku 1844 a velké hrobky z poloviny 19. století.

V areálu hřbitova stojí dvě budovy-domek správce hřbitova a márnice z roku 1838 s pamětní deskou obětí nacismu a pohřebním vozem.

Hřbitov je majetkem Židovské náboženské obce v Praze a byl upraven místními ochránci kultury za finančního přispění majitele po roce 1989. Není běžně přístupný veřejnosti, ale můžete si ho prohlédnout po dohodě s pracovníky židovských památek (synagoga, židovská škola) nebo si můžete půjčit klíč v TIC Heřmanův Městec (vratná záloha 100,-).

Gallery Cyrany

Gallery Cyrany se nachází v budové bývalé židovské školy postavené v roce 1862, které svému účelu sloužila do roku 1909. Byla také úředním místem a bytem krajského rabína. V úrovni 1. poschodí je spojena krytou balkonovou chodbou s galerií synagogy.

Za 150 let své existence prošla tato budova pohnutou historií, mnoha stavebními úpravami, a nakonec téměř totální devastací. Na konci 20. století se však díky péči města a za pomoci státu a Společnosti ochránců židovské kultury v Heřmanově Městci dočkala rekonstrukce a slavnostně byla otevřena dne 25. listopadu 2001. 

Od roku 2002 slouží budova jako stálá galerie. Gallery Cyrany shromažďuje sbírku uměleckých děl východočeských malířů a sochařů 20.století. Rozsáhlou sbírku obrazů, plastik, kreseb, grafických listů a koláží darovali městu Heřmanův Městec manželé Ema a Josef Horákovi.

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje je největší a nejvýznamnější církevní stavbou v naší farnosti. Postavený volně na východní straně velkého náměstí. Svým portálem tvoří dominantu celého prostoru a svou 42 m vysokou věží je viditelný z dalekého okolí. Hlavní oltář na východní straně, jednolodní stavba 43,45 m dlouhá a 13.82 m široká.

Dnešní pozdně barokní architektura byla vystavěna mezi lety 1756-1761 podle projektu místního stavitele Františka Tomáše Jedličky (1733 - 1800), syna kolínského stavitele Josefa Jedličky. Stavitel navázal na pozdní dílo K. I. Diezenhofera a jeho následovníka A. Luragha. Projevuje se u něho i vliv rakouské pozdně barokní architektury.

Heřmanoměstecká stavba kostela sv. Bartoloměje představuje jeden z nejkrásnějších příkladů jasné slohové vyhraněnosti, stylově jednotné výzdoby. Jde o památku vysoko přesahující rámec lokální architektury východočeské.

Kaple pod věží je nově upravena, avšak má původní zachovalou valenou klenbu. Stylově jednotná architektura a výzdoba a vybavení kostela sv. Bartoloměje dovoluje hodnotit dílo jako mimořádně zdařilou komplexní realizaci samotného sklonku baroka u nás.

Kostel je přístupný s výkladem po předchozí domluvě s TIC Heřmanův Městec.

Národní hřebčín Heřmanův Městec

Hřebčín byl postaven v roce 1875 v novorománském slohu po zrušení původních koníren v zámku. Patří pod Národní hřebčín Kladruby nad Labem a slouží k výcviku hřebců. Do podzimu roku 2022 zde probíhá rekonstrukce a je pro veřejnost uzavřen.

TIC Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.