Na kole kolem Baťova kanálu a řeky Moravy

26.10.2022 | 20:06
KAM_2022_11_12-28-jmk

Trnavský samosprávný kraj, Obce pro Baťův kanál (dobrovolný svazek obcí) a Jihomoravský kraj realizují projekt „Podpora budování bezpečné infrastruktury pro cyklisty a její propagace v rámci přeshraniční spolupráce JMK a TTSK“, financovaný prostřednictvím programu Interreg V­‑A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020.

Projekt je zaměřen na zachování, ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví příhraničních regionů na moravské (Slovácko a Horňácko) a slovenské straně (Záhorie, Bílé Karpaty) s cílem oslovit obyvatele a návštěvníky tohoto společného regionu. V rámci projektu byl v Hodoníně ve dnech 6.–7. října 2022 pořádán dvoudenní odborný cykloworkshop za účasti zástupců Nadace Partnerství, Místních akčních skupin, mikroregionů, měst a obcí v Jihomoravském kraji a Trnavském kraji. První den byla prezentována témata zaměřená na rozvoj cykloturismu na jižní Moravě, cyklistickou infrastrukturu na Baťově kanále, cykloaktivity na území Trnavského samosprávného kraje a možnosti financování cykloprojektů na území Jihomoravského kraje. Ředitel spolku Partnerství, o. p. s., pan Ing. Luboš Kala seznámil přítomné s výsledky monitoringu cyklistů na příhraničních cyklotrasách, trasách podél Baťova kanálu, Moravských cyklostezkách a trase EuroVelo 4. Tyto výstupy pomáhají zjišťovat, jak se v území rozvíjí cestovní ruch. Zástupce Nadace Ekopolis pan Ján Roháč se věnoval tématu rozvoje a využívání cyklotras na Slovensku a v zahraničí (Velká Británie, Německo, Rakousko). Poslední prezentace prvního dne byla věnována možnostem cestovního ruchu v městě Skalica. Druhý den se uskutečnil cyklovýjezd okolím řeky Moravy. Účastníkům byly prezentovány výstupy projektu v reálném prostředí, např. zrealizovaná cyklotrasa v délce 4,2 km v úseku od křížení Baťova kanálu s říčkou Veličkou po zpevněnou plochu v areálu přístavu Petrov. Projektové území bylo zpropagováno prostřednictvím mapy a brožury, což je jeden z výstupů realizovaného projektu. Najetých 45 km moravsko­‑slovenským příhraničím bylo zážitkem i díky exkurzi ve Veslařském klubu v přístavišti Hodonín a návštěvě rotundy sv. Jiří v městě Skalica. Dvoudenní odborný cykloworkshop byl příležitostí k prohloubení pracovních vztahů, sdílení zkušeností a impulzem pro další rozvoj cykloturistiky v Jihomoravském kraji. Výstupy a prezentace z workshopu naleznete na www.jmk.cz /krajský úřad /odbor regionálního rozvoje.

text a foto © KÚ Jihomoravského kraje; DSO Obce pro Baťův kanál

www.jmk.cz


Zastávka na cyklotrase – Sudoměřice, Výklopník Veslařský klub Hodonín
Rotunda sv. Jiří ve městě Skalicapočet zhlédnutí: 1243

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad - prosinec 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.