Osada Baba součástí Evropského dědictví

26.10.2022 | 20:22
Osada Baba

Označení Evropské dědictví, které vzniklo rozhodnutím Rady Evropy a Evropského parlamentu, je udělováno pamětihodnostem, které oslavují a symbolizují evropské ideály, hodnoty, historii a integraci.

Jde o prestižní ocenění Evropské unie, které doplňuje další iniciativy, např. Seznam světového dědictví nebo evropské kulturní trasy Rady Evropy, a má přispívat k upevnění pocitu sounáležitosti evropských občanů s EU na základě společných hodnot, historie a kulturního dědictví.
Experimentální sídliště Osada Baba v pražských Dejvicích je jedním z příkladů funkcionalistické architektury meziválečného Československa. Soubor třiatřiceti rodinných domů byl postaven v letech 1932–1936 z iniciativy Svazu československého díla za účasti špičkových architektů té doby. Výstavba myšlenkově navazovala na síť obdobných avantgardních výstav realizovaných z iniciativy německého spolku Deutscher Werkbund a jeho místních poboček, tj. vzorového Weissenhofu ve Stuttgartu a čtyř dalších sídlišť v Brně (Nový dům), Vratislavi (WuWa), Curychu (Neubühl) a Vídni (Lainz).
Síť experimentálních sídlišť
Význam lokalit sídlišť Werkbundu a snaha o jejich udržitelný rozvoj, spočívající v jejich zachování pro budoucí generace, měla v roce 2013 za následek navázání užší spolupráce mezi jednotlivými městy pod pracovním názvem Síť experimentálních sídlišť Werkbundu. Několikaletá spolupráce, kladoucí si za cíl šíření povědomí o tomto kulturním dědictví, vyústila v roce 2020 v udělení ocenění Evropské dědictví (EHL – European Heritage Label) celému mezinárodního projektu „Werkbund Estates in Europe 1927–1932“, jehož je obytný soubor domů na pražské Babě součástí. Každoročně také probíhají pracovní setkání zástupců sítě, kde jsou koordinovány kroky ke společné prezentaci jednotlivých lokalit. Poslední takové setkání proběhlo na podzim tohoto roku ve Vídni, po pauze způsobené pandemií, a mimo jiné zde bylo dohodnuto vydání společného informačního letáku ve všech jazycích sítě, tvorba společného loga sítě v rámci letní školy ve Vídni ve spolupráci s vysokými školami uměleckého zaměření či tvorba společné webové prezentace.
Za účelem přiblížení aktivit Werkbundu odborné i laické veřejnosti a pro zajištění plánovaných aktivit, souvisejících se zachováním a zvýšením informovanosti o lokalitě Osada Baba, vznikly webové stránky věnované jak samotné osadě, tak i ostatním lokalitám těchto funkcionalistických spolků. Přímo v místě Osady Baba je plánováno umístění infokiosku s informacemi jak o historickém kontextu vzniku lokality, tak o jednotlivých domech, a dále instalace informačních panelů a směrových tabulí pro lepší orientaci návštěvníků. V souvislosti s uděleným oceněním jsou plánovány i další prezentační aktivity, mj. aplikace, komentované prohlídky či spolupráce se školami za účelem atraktivní prezentace Werkbundu mladé generaci.
Na počátku roku 2022 byla pod vedením IPR Praha ve spolupráci s ateliérem ARCHUM Architekti dokončena nová Koncepční studie revitalizace sídliště Baba a jeho okolí, která navrhuje úpravy veřejných prostranství s ohledem na původní vzhled v době výstavby obytného souboru Baba. Cílem nové studie je podpora, zachování a rozvoj historické hodnoty na základě udržitelné památkové ochrany, zkvalitnění obytného prostředí pro místní obyvatele a vytvoření kvalitního zázemí včetně technické infrastruktury této výjimečné lokality.

www.baba1932.com
www.iprpraha.cz/sidlistebaba


Osada Baba Obrázek č.2 Výstavní kolonie Baba – poutač od Ladislava Sutnara Obrázek č.4 Koncepční studie revitalizace sídliště Baba Werkbundsiedlung ve Vídni Werkbundsiedlung ve Vídni Obrázek č.8počet zhlédnutí: 759

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku listopad - prosinec 2022

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.