Duben 2023

25.03.2023 | 08:30
orloj.jpg

1. 4. 1628 (395 let)
Ferdinand II. jmenoval Valdštejna „císařským nejvyšším polním hejtmanem a generálem Oceánského a Baltického moře“. V lednu mu postoupil vévodství meklenburské a v únoru jako léno Zaháňsko. Začal tak upevňovat své postavení v Pobaltí a přikročil k budování císařského loďstva.

4. 4. 1323 (700 let)
Král Jan nechal převézt svého sedmiletého syna Václava do Francie na výchovu ke dvoru jeho strýce, krále Karla IV. Sličného. 15. 5. 1323 se zde konal sňatek Václava se stejně starou Blankou z Valois. Na Karlově dvoře byl Václav i biřmován, a tak přijal jméno svého kmotra Karla.

5. 4. 1968 (55 let)
Byl založen Klub angažovaných nestraníků (KAN). Hlasováním na ustavující schůzi byli z členství vyloučeni členové politických stran. V krátké době měl KAN 40 až 50 tisíc zájemců o členství. Na podzim 1968 ale úřady neschválily jeho stanovy a činnost byla úředně ukončena.

7. 4. 1423 (600 let)
Na sjezdu nového bratrstva v Německém Brodě došlo k založení Žižkova tzv. Menšího (Nového) Tábora. Současně zde byl vydán (snad) organizační řád známý pod názvem Žižkův vojenský řád. Řád měl 12 bodů a měl přispět k poslušnosti vojska. Za svůj si jej nejvíce vzala tzv. orebitská šlechta.

8. 4. 1258 (765 let)
„Přemysl, krále Václava syn, jel z hradu pražského, když se náhle strhl vítr veliký a rytíře, jedoucího za knížetem, svrhl s mostu do příkopu. Kůň se zabil, ale rytíři se nic nestalo. Téhož dne vítr mnohá stavení po městě zbořil.“ (Kalendář hist. národa českého, D. A. z Veleslavína, s. 339)

9. 4. 1523 (500 let)
Král Ludvík se při návratu do Uher zastavil v Olomouci, kde na žádost moravských stavů potvrdil jejich privilegia a urovnal spory mezi pány a rytíři o obsazování městských úřadů. Moravští stavové mu naopak povolili mimořádnou berni na úhradu jeho dluhů a na vojenskou výpravu proti Turkům.

9. 4. 1948 (75 let)
Na základě retribučních dekretů prezidenta republiky vznikly tři typy institucí, které legitimně trestaly zločiny spáchané v době tzv. ohrožení republiky. Činnost zahájily mimořádné lidové soudy, které v poválečném období soudily případy kolaborantství za okupace.

14. 4. 1608 (415 let)
V Ivančicích na Moravě se sešel sněm šlechty a prelátů, který sesadil Ladislava Berku z Dubé z hejtmanského úřadu a zvolil do čela země direktorium pod vedením Karla z Lichtenštejna. Hlavou poselstva k vyjednávání s Rakousy a Uhrami byl zvolen Karel st. ze Žerotína.

16. 4. 1813 (210 let)
Byl vydán nový finanční patent, umožňující vydání anticipačních listů ve výši 45 milionů zlatých. Šlo o papírové peníze, které na rozdíl od předchozích bankocetlí vydávaných bez krytí v nepřiměřeném množství měly být přísně anticipovány (musely brát v úvahu státní příjmy).

14. 4. 1938 (85 let)
Byl objeven Dóm gigantů v Javořičských jeskyních v Olomouckém kraji. Tyto jeskyně představují komplikovaný podzemní systém chodeb, dómů a propastí a vynikají rozsáhlou krápníkovou výzdobou. Ta je k vidění zejména v Dómu gigantů (původně Dóm gigantických krápníků) a Suťovém dómu.

19. 4. 1713 (310 let)
V tajné dvorské radě byla vyhlášena pragmatická sankce, v níž se císař Karel VI. pokusil zajistit nástupnictví v habsburských državách i v ženské linii (tzv. po přeslici). Tento nový nástupnický řád stanovil nedílnost monarchie i v případě vymření mužské linie Habsburků.

21. 4. 1918 (105 let)
V Římě byla uzavřena smlouva mezi italskou vládou a Československou národní radou o formování pravidelných vojenských jednotek v Itálii. Na základě této smlouvy vznikla Československá divize v Itálii přeměněná v prosinci 1918 na Československý armádní sbor v Itálii.

21. 4. 1938 (85 let)
Německá armáda měla podle plánu s minimálními ztrátami na životech obsadit ČSR. Základy plánu stanovil A. Hitler na schůzce s vrchním velitelem Wehrmachtu W. Keitelem 21. 4. 1938. Plán útoku na Československo nesl název Fall Grün. První plán z roku 1935 měl krycí název Schulung.

22. 4. 1418 (605 let)
„Koncil kostnický v XLV všeobecném sedění svém rozkazem papežovým prohlášen byl za skončený… Tím ukončen byl sněm církevní, na němž odsouzeni byli čeští Mistři Jan z Husince a Jeroným Pražský.“ (Kalendář historický národa českého, Daniel Adam z Veleslavína, s. 381)

22. 4. 1953 (70 let)
Usnesením č. 17/1953 zřídila vláda úřad tiskového dohledu. Tento cenzurní úřad nebyl zřízen zákonem a vláda jej budovala jako svůj „neveřejný úřad“, a dokonce své usnesení ani nepublikovala. Po roce přešel úřad pod ministerstvo vnitra jako Hlavní správa tiskového dohledu.

23. 4. 1988 (35 let)
Arcibiskup pražský, kardinál František Tomášek vydal symbolicky v den svátku sv. Vojtěcha pastýřský list, ve kterém požadoval nevměšování státu do vnitřního života církve. Směřoval jej premiérovi Lubomíru Štrougalovi a připomínal v něm perzekuci, které je církev vystavována.

24. 4. 1938 (85 let)
Předseda Sudetoněmecké strany Konrad Henlein vyhlásil v Karlových Varech na stranickém sjezdu tzv. Karlovarský program jako souhrn požadavků na československou vládu. Program obsahoval osm bodů, které vznikly po poradě s Adolfem Hitlerem 28. 3. 1938.

27. 4. 1978 (45 let)
Aktivisté Charty 77 založili Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který sledoval osudy osob, jež byly trestně stíhány za projevy svého přesvědčení nebo se staly obětí policejní či justiční zvůle, upozorňovala na ně domácí i zahraniční veřejnost a snažila se jim i jejich rodinám pomoci.

28. 4. 1898 (125 let)
Český herec, zpěvák, libretista, překladatel a hudebník František Paul se narodil 28. 4. 1898 v Pardubicích († 8. 11. 1976). Se svou třetí ženou herečkou Evou Šenkovou měl dceru, taktéž herečku, Janu Paulovou. Celkem byl otcem 7 dětí. Od roku 1954 působil v Hudebním divadle Karlín.

28. 4. 1948 (75 let)
Od tohoto dne do konce roku 1948 přijal parlament sérii znárodňovacích zákonů. Byly zestátněny průmyslové a potravinářské závody nad 50 zaměstnanců, podniky stavební, dopravní, polygrafické, velkoobchod a zahraniční obchod, cestovní kanceláře a léčebné ústavy.

1233 (790 let) Přemysl Otakar II.
* 1233
† 26. 8. 1278
český král, moravský markrabě, vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský

1348 (675 let) Karlova univerzita
7. 4. 1348
první ve střední Evropě, fakulty artistická, právnická, lékařská, bohoslovecká

1873 (150 let) Jan Janský
* 3. 4. 1873
† 8. 9. 1921
český lékař a objevitel čtyř základních krevních skupin

1873 (150 let) Antonín Švehla
* 15. 4. 1873
† 12. 12. 1933
český politik, 3x předseda vlády, předseda agrární strany, hostivařský statkář

1883 (140 let) Jaroslav Hašek
* 30. 4. 1883
† 3. 1. 1923
český spisovatel, publicista a novinář, autor humoristického románu o Švejkovi

1883 (140 let) Hugo Francis Bezděk
* 1. 4. 1883
† 19. 9. 1952
česko­‑americký sportovec, hráč amerického fotbalu, pozdější trenér

1913 (110 let) Jan Anastáz Opasek
* 20. 4. 1913
† 24. 8. 1999
římskokatolický kněz, básník, teolog, opat břevnovského kláštera

1913 (110 let) Ljuba Hermanová
* 23. 4. 1913
† 21. 5. 1996
česká herečka, muzikálová a operetní zpěvačka a šansoniérka

1923 (100 let) Josef Langmiler
* 12. 4. 1923
† 8. 8. 2006
český divadelní, filmový, televizní, rozhlasový herec a uznávaný dabér

1923 (100 let) Stanislav Konopásek
* 18. 4. 1923
† 6. 3. 2008
český hokejista, stříbro z OH 1948 ve Svatém Mořici, mistr světa 1947, 1949

1923 (100 let) Lubomír Lipský
* 19. 4. 1923
† 2. 10. 2015
český divadelní, filmový a televizní herec a komik, bratr režiséra Oldřicha Lipského

1928 (95 let) Kamila Moučková
* 8. 4. 1928
† 24. 11. 2020
česká rozhlasová hlasatelka a první televizní moderátorka zpráv


Nepřemožitelný Železník

(45 let) Jeden z nejslavnějších dostihových koní naší historie se narodil 29. dubna 1978 ve slovenském Šamoríně. Matkou mu byla z ruského chovu pocházející Želatina, jež měla francouzské předky....

Český vynálezce zbraní

(165 let) V rumunském Velkém Veradíně (Oradea) se narodil 6. dubna 1858 do rodiny puškaře Sylvestra Krnky syn Karel. Později významný český vynálezce a konstruktér zbraní. Když ukončil...

Legionář, diplomat, zednář, odbojář

(130 let) Jiří Jan, křtěný Augustin, se narodil 9. dubna 1893 do rodiny pražského kupce a měšťana Augustina Sedmíka a jeho ženy Marie, roz. Čmolíkové. Vystudoval gymnázium a abiturientský kurz...

Temperamentní herecká osobnost

(70 let) Ivan Luťanský se narodil 19. 4. 1953 na pražském Žižkově, kde prožil své mládí. Byl to nadaný herec, člen činohry Národního divadla, cestovatel, milovník zbraní a bojových umění....

Stvořitel chobotnic z Čertovky i pana Tau

(95 let) „Hovoří CML, omyl v propočtu. Evakuaci zrušit. Objekt mine Zemi. Centrální mozek lidstva se omlouvá.“ Kdo by je neznal: Návštěvníky z budoucnosti, Pana Tau s kouzelnou buřinkou,...

Herec s francouzským šarmem i příjmením

(105 let) Diváky si dokázal podmanit nejen svým vystupováním a vycizelovaným hlasem, ale také cizokrajným původem, ačkoli se celý život považoval za hrdého Plzeňana. Felix le Breux se narodil...

Mnohostranný architekt

(135 let) Renomovaný český architekt, představitel art deco a funkcionalistické architektury Ladislav Jan Josef Machoň se narodil 28. dubna 1888 v Praze. Otec Václav byl c. k. profesor na vyšší...

Legionář, sochař, medailér

(135 let) Ve své době byl známou a oceňovanou osobností, dnes je již téměř zapomenut – český akademický sochař a medailér Rudolf Březa se narodil 5. dubna 1888 v Podolí u Brna v rodině strojního...

Kopčem, Mamutík, Minehava a Havranpírko

(145 let) To jsou jména spojená s osudy pravěkých hrdinů, které v dobrodružných románech oživil spisovatel Eduard Štorch. Svým vypravěčským talentem autor poutavě přibližuje život v pravěku....

Zakladatel naší moderní grafiky

(145 let) Vítězslav Otakar Stretti se narodil 7. dubna 1878 v Plasích u Plzně. Proslavil se jako grafik, malíř a ilustrátor. Známý byl hlavně svými lepty staré Prahy a portréty významných...

Malíř, folklorista i hudebník

(160 let) Ludvík Kuba se narodil 16. dubna 1863 v Poděbradech do rodiny řemeslníka jako druhorozený syn z jedenácti dětí. Od mládí projevoval umělecké sklony a kromě kreslení nacházel zálibu také...

Přece odvolal

(615 let) Stanislav ze Znojma (cca 1351 – 11. 10. 1414) byl český filozof a teolog, mistr Univerzity Karlovy. Byl učitelem Jana Husa, Jeronýma Pražského i Štěpána z Pálče. Byl také stoupencem...

Domažlický sněm

(705 let) Ludvík IV. Bavor svolal do Domažlic sněm, kde chtěl smířit Jana Lucemburského s českou šlechtou. Jan potvrdil své závazky (1310), slíbil propustit německé rytíře ze svého vojska a...

Předchůdce Národního muzea

(205 let) Z iniciativy skupiny českých šlechticů provoláním k „vlasteneckým přátelům věd“ bylo 15. dubna 1818 v Praze založeno Vlastenecké muzeum v Čechách. Předchůdce dnešního Národního muzea....

Žižka opět vítězem

(600 let) Jan Žižka byl vojevůdce par excellence i jako slepý. Na jaře 1423 okusilo jeho vojenského umění u Hořic vojsko vedené Čeňkem z Vartemberka. Husité měli na Čeňka z Vartemberka...

Krátká vláda

(1020 let) V dubnu 1003 vstoupil do Prahy polský kníže Boleslav I. Chrabrý. Cílem bylo ovládnout Čechy a připojit je k polskému knížectví. Zpočátku byl vítán, ale úplného uznání nedosáhl....

Odchod pražského biskupa

(1035 let) Druhý pražský biskup Vojtěch se snažil vymýtit v pohanských Čechách obchod s otroky, mnohoženství a alkoholismus. Jeho pokusy však narazily na zažité společenské stereotypy. V roce...

Multitalent Brom

(115 let) Herec, tanečník, režisér, producent a poté cestovatel. Československo, Švédsko, Británie, Švýcarsko, Francie, Německo a Rakousko. A nakonec USA. Tak to je ve stručnosti Ladislav Brom....

Sladký život Jana Vincence Diviše

(175 let) Život Jana Vincence Diviše se odehrával v prostředí chemie a výroby cukru. V jeho „sladké“ duši ale dřímal krom jiného také vynálezce, básník a spisovatel.    Jan Vincenc Diviš se...

Má ďábel svědomí?

(115 let) Zhýralec, podvodník, korupčník, zkrachovalý obchodník, člen nacistické organizace. Přesto nositel titulu Státu Izrael Spravedlivý mezi národy. To vše byl Oskar Schindler. Narodil se...

Osvícená aristokratka

(285 let) Kněžna Marie Kristina Josefa z Ditrichštejna, hraběnka z Thun-Hohensteinu, se narodila 28. dubna 1738 v Praze. Jako druhá v pořadí, a jako první žena, uskutečnila let horkovzdušným...
počet zhlédnutí: 618

tento článek najdete ve vydání: KAM po Česku duben 2023

Máte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.