Muzeum v přírodě Zubrnice

27.03.2023 | 10:16
Muzeum v přírodě Zubrnice

Navštivte jediné muzeum v přírodě na severu Čech – Muzeum v přírodě Zubrnice
Muzeum přibližuje bydlení, kulturu a sepětí původních obyvatel s okolní krajinou i její poválečnou proměnu, vklíněné do malebné, ale dramaticky modelované krajiny Českého středohoří – součást živé obce. Od konce roku 2018 je muzeum součástí Národního muzea v přírodě, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR.

Vesnice má dochovaný starý návesní půdorys s dominantním původně gotickým kostelem sv. Maří Magdaleny. Pro vesnici je charakteristická honosná, pozdně klasicistní zástavba – důsledek efektivního hospodářského využití zdejší krajiny. Tím bylo pěstování a sušení ovoce a následný export produktů po Labi do Německa, zejména pak výnosný obchod s chmelem. Od roku 1995 jsou Zubrnice památkovou rezervací.
Základem muzea jsou vesnické stavby stojící na původních místech. Na první pohled návštěvníky upoutá právě jedinečná zástavba. Uvnitř muzea pak nahlédnete do chmelařského domu na návsi, poválečné školy nebo vesnického obchodu z 30. let 20. století. V Mlýnském údolí zaujme funkční malý selský mlýn a zejména pak autentické krajinné prostředí, které je postupně přetvářeno do podoby z poloviny 19. století.
Vedle pořádání velkých akcí pro veřejnost muzeum připravuje i řadu edukačních programů, tematických prohlídek a výstav z oblasti tradiční lidové kultury. V posledních letech ožívá pravidelně kostel sv. Maří Magdaleny ukázkou tvorby současného výtvarného umění. V sezoně od jara do podzimu lze využít atraktivní dopravu historickým motorákem z Ústí nad Labem, jehož provoz zajišťuje spolek Zubrnická museální železnice. Ten provozuje i malé muzeum na vlakové zastávce Zubrnice-Týniště. V letošním roce má spolek důvod k oslaví - uplyne 30 let od jeho založení.

Muzeum v přírodě Zubrnice
www.nmvp.cz
muzeumzubrnice@nmvp.cz


Muzeum v přírodě Zubrnice Muzeum v přírodě Zubrnice Muzeum v přírodě ZubrniceMáte zájem
o zásílání novinek?

Zadejte Vaši emailovou adresu a zajistěte si tak aktuality z České republiky.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
Produkt byl úspěšně odebrán z košíku

Děkujeme za Vaši odpověď,

Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.

Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.

Váš hlas byl započítán. Děkujeme.